PRZEJŚCIOWY NARZĄD PŁODOWY WYSTĘPUJĄCY U SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH, KTÓRY TWORZY SIĘ Z KOSMÓWKI I BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁOŻYSKO to:

przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych, który tworzy się z kosmówki i błony śluzowej macicy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁOŻYSKO

ŁOŻYSKO to:

część dna doliny rzecznej: koryto rzeki i obszar zalewowy, zajmowany przez wody powodziowe podczas wezbrań (na 7 lit.)ŁOŻYSKO to:

część urządzenia podtrzymująca inną jego część w sposób umożliwiający ruch obrotowy tych części (na 7 lit.)ŁOŻYSKO to:

toczne lub ślizgowe (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEJŚCIOWY NARZĄD PŁODOWY WYSTĘPUJĄCY U SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH, KTÓRY TWORZY SIĘ Z KOSMÓWKI I BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.537

NAPIERŚNIK, NÓŻ, ROMANISTA, FELSUMA STANDINGA, HOMOSEKSUALIZM, MATRONA, SAPONINA, PERSONALNIK, LINGWISTA, PLOTER ROLKOWY, WYRWIZĄB, AFRYKATA, PRZEBITKA, RAMA KOMUNIKACYJNA, DOJNICA, SPIKER, PRZYGOTOWALNIA, KOKILARZ, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, ŻABUTI CZARNY, KOŃ BUDIONNOWSKI, OLEJ ARACHIDOWY, TYMALONEK RDZAWY, CYCEK, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, MOHRG, SPOŻYCIE, GATUNEK AGAMICZNY, DOKTORAT HONOROWY, WIGILIA, EONIZM, TYFLOPEDAGOGIKA, MUMIA, SUPERMAN, DEZASEMBLER, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, ROPUCHA ZIELONA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, KARAFKA, GRUCZOŁ ŁOJOWY, ZAJOB, ROZTERKA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, SCHIZOTYMIA, OWOWEGETARIANIN, WYPAD, SPRĘŻYSTOŚĆ, PREZENTER, GORAL CHIŃSKI, EKLIPTYKA, NIEMIECKI, WEKSYLOLOGIA, DYKTATOR, SZUM, CIEMNA ENERGIA, MATERIALNIA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, JEJMOŚĆ, PRYSZNIC, GRÓD, KUC DARTMOOR, PODKÓWKA, BŁYSKOTKA, GLIZA, KOSZATNICZKA, KURATORIUM, MIEJSCOWY, ŚMIETANKA, CASUAL, HALLOWEEN, RUTYNISTA, CIĘŻAR, DOLAR FIDŻI, SZPRYCKA, WNIEBOWSTĄPIENIE, JURYSDYKCJA, JĘZYCZEK U WAGI, MOWA ZALEŻNA, ANONEK, KANTYLENA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, WYCHOWANICA, SKŁADANKA, REFREN, WOREK, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, ORTOCENTRUM, STARA MALUTKA, SEMINARZYSTA, AMONAL, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, SYNTEZA JĄDROWA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, PERKOZ GRUBODZIOBY, ŁACIŃSKI, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, WIROWOŚĆ, SUBRETKA, OSAD, SONDAŻOWNIA, SALADA, PAWICOWATE, TANCERZ, PARAPET, ZASIEDZIAŁOŚĆ, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, SZCZĘKA, SPAD, DIALIZOTERAPIA, PŁYWACZOWATE, FREE JAZZ, MAORYSKI, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, WĘZEŁ DROGOWY, CHRANCUSKI, BLANKI, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, ŚLUZ SZYJKOWY, ROLKA, ALIGATOR MISSISIPSKI, KURATOR, BUT, NABIEG KORZENIOWY, KLAWISZ NUMERYCZNY, SZCZEROŚĆ, EWEŃSKI, SZMUGLERZ, KWINTET FORTEPIANOWY, MEKSYKANKA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, TWARDY TYŁEK, RADIESTETA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, SZKOŁA, WIEK PRZEDEMERYTALNY, ABORDAŻ, RONIN, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, GRUCZOŁ ROZRODCZY, PUSTKOWIK BIAŁOSKRZYDŁY, ELBAIT, LEGWAN GŁUCHY, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, DYNAMIKA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, DYSRUPCJA, DEPOZYCJA, CHODZĄCA POWAGA, MĄCZKA KOSTNA, OŚWIETLACZ, SALA PLENARNA, IMPOSTOR, ROZWIĄZANIE, BODZIEC BEZWARUNKOWY, BASISTA, OMNIBUS, SILNIK BLIŹNIACZY, ATOMIZM, GOLEM, WIRUS MAKR, TURECKI, MUSLIM, SŁÓWKO, WĘZEŁ SA, WKŁAD DEWIZOWY, WYWIJAS, KOMÓRKA KUPFFERA, PRZYRODNIK, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KUPCZYK, GOŁĄBEK, ZSYPISKO, MAJOWY ROBOTNIK, SZKOŁA, STRATYFIKACJA, BEZGRANICZE, UKŁAD ODNIESIENIA, ŻÓŁW SPŁASZCZONY, PŁAZY BEZOGONOWE, MAPNIK CAGLE'A, PRZEZIERNIK, PYTEL, ANTROPOLOG KULTUROWY, SETNIK, FORUM, BIEG ALPEJSKI, TECHNIKA KLASYCZNA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, MATERIALIZM EKONOMICZNY, SYSTEM JĘZYKOWY, SŁUP, ŚLIZGAWKA, HOPLUR OBROŻNY, BOA MADAGASKARSKI, KLAWISZOWIEC, PUSZCZALSKA, SŁUŻBA, FONIATRIA, ZWODNICZOŚĆ, PŁAZY OGONIASTE, NOTOUNGULATY, KONDYLARTRY, BEZPIECZNIK, MOSKIT, STĘPKA PRZECHYŁOWA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, BAGNIAK ZDROJOWY, PAJAC, NACIEK, POPYT, TRENT, PIÓRO, KAPITAŁ FINANSOWY, JEDNORAZOWOŚĆ, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, STARY WYGA, ZASIEKI, ZŁOTOKRET HOTENTOCKI, USZCZYPLIWOŚĆ, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, CIASNOTA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, SAWANTERIA, ORTOPTYSTKA, NASTAWNOŚĆ, RADŻA, ZŁOTOUCH ZMIENNY, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, ARYJSKOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, SAMORODNOŚĆ, OBIJACZKA, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, ESKADRA, KUZYN, WINA NIEUMYŚLNA, LOGIKA, CYLINDROWIEC KORALOWY, ASTROLOG, ALGEBRA, POWIEŚCIOPISARZ, HARMONIJKA USTNA, NAŚLADOWNICTWO, MIODACZEK PRĄŻKOWANY, ORDYNUS, ABNEGAT, GAZETA, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, KRYL PÓŁNOCNY, WYSPA PŁYWOWA, ZODIAK, AKTORKA, FUZJA JĄDROWA, GŁUPTAK BIAŁY, TABU MILCZENIA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, WIBRYS, JAŚMINOWIEC, BADENIA, SOCJOGRAFIA, APATIA, EKSPERTKA, ZŁOTOWŁOS STROJNY, NIETOPERZE, TOBOGAN, TRÓJNÓG, PANTOFAG, DŻIHAD, RETROGRADACJA, PORĘCZE, GEOCHEMIA ORGANICZNA, KOTOWATE, RZEKOTKA NOWOGWINEJSKA, TUBULOPATIA, PÓŁWARIAT, PREPER, WIDEŁKI HERETYKÓW, NERWIAK PŁODOWY, MERYSTEM, MECHANIK, METEOROLOGIA ROLNICZA, PADACZKA MIOKLONICZNA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, RODNIK, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, BŁONICA GARDŁA, LASECZKA, PŁYTA, CZAS UNIWERSALNY, PERŁA URIAŃSKA, ASESOR SĄDOWY, CHRUPKOŚĆ, MIMETYZM, ANATOMIA PATOLOGICZNA, ?POSŁUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.537 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEJŚCIOWY NARZĄD PŁODOWY WYSTĘPUJĄCY U SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH, KTÓRY TWORZY SIĘ Z KOSMÓWKI I BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEJŚCIOWY NARZĄD PŁODOWY WYSTĘPUJĄCY U SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH, KTÓRY TWORZY SIĘ Z KOSMÓWKI I BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁOŻYSKO przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych, który tworzy się z kosmówki i błony śluzowej macicy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁOŻYSKO
przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych, który tworzy się z kosmówki i błony śluzowej macicy (na 7 lit.).

Oprócz PRZEJŚCIOWY NARZĄD PŁODOWY WYSTĘPUJĄCY U SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH, KTÓRY TWORZY SIĘ Z KOSMÓWKI I BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PRZEJŚCIOWY NARZĄD PŁODOWY WYSTĘPUJĄCY U SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH, KTÓRY TWORZY SIĘ Z KOSMÓWKI I BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x