BEZKRĘGOWIEC MORSKI CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ PROMIENISTĄ BUDOWĄ CIAŁA, WZMOCNIONEGO WAPIENNYM SZKIELETEM, I POSIADANIEM UKŁADU AMBULAKRALNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ LOKOMOCYJNĄ, DOTYKOWĄ, A CZĘŚCIOWO WYDALNICZĄ I ODDECHOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZKARŁUPIEŃ to:

bezkręgowiec morski charakteryzujący się promienistą budową ciała, wzmocnionego wapiennym szkieletem, i posiadaniem układu ambulakralnego pełniącego funkcję lokomocyjną, dotykową, a częściowo wydalniczą i oddechową (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZKRĘGOWIEC MORSKI CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ PROMIENISTĄ BUDOWĄ CIAŁA, WZMOCNIONEGO WAPIENNYM SZKIELETEM, I POSIADANIEM UKŁADU AMBULAKRALNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ LOKOMOCYJNĄ, DOTYKOWĄ, A CZĘŚCIOWO WYDALNICZĄ I ODDECHOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.826

PODGÓRZE, OKULAR, CHITYNA, SKANDOWIEC, CHŁOPAK DO BICIA, NAWROTOWOŚĆ, TRAWERS, HIPERESTEZJA, PRACA INTERWENCYJNA, ARENGA, KLIPA, KOLUMNA, OSTATNIA POSŁUGA, ZAPALENIE OSKRZELI, TABLICA STEROWNICZA, SIMENS, RUSKI, SIŁA LORENTZA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, CZYRAK GROMADNY, ZLEWKA, PŁASZCZ WODNY, UPADŁOŚĆ, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, STAN STACJONARNY, AMFIBIJNOŚĆ, BULDER, STARY, SIEĆ CYTOKINOWA, DZISIEJSZOŚĆ, KOREK, BALONET, BIEDA, KOŚĆ, ZAKON SZPITALNY, TERCJA OBRONNA, SEDACJA, ULOTNOŚĆ, GMINNOŚĆ, DOMINANTA, ANDRUS, LOTOS, WALKA ODWROTOWA, WYRWIZĄB, PEGAZ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, PAS RADIACYJNY, ZANOKCICA CIEMNA, WYTAPIALNIA, AGREGATY PIENIĘŻNE, HIPIATRIA, ŻABA KATOLICKA, GOSPODARKA MORSKA, SZLAUCH, ŁAZIENKI, LIGNINA, PUDER BRĄZUJĄCY, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, SASZETKA, SEKCJA, PAPROTKOWATE, CZERWONA BURŻUAZJA, JASTRZĘBNIK, MADŻONG, LINIA EMISYJNA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, BŁONA DOPOCHWOWA, ZUBOŻENIE, FASKA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, JĘZYK POLSKI, WSPÓŁUCZEŃ, STOPNICA, ORBITA, CHOROBA VELPEAUA, DWUSTUMETROWIEC, WYRAZ SAMODZIELNY, LANTANOWIEC, MATRYKUŁA, BUDYŃ, KARLIK KUHLA, PODREGION, GIMBOPATRIOTYZM, OBJAWIENIE, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, SZABROWNIK, IZDEBNIK, POLITYKA ZDROWOTNA, ŚWIĘTÓWKA, BRYŁA SZTYWNA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, WENUS, WIEDŹMA, JEŻOWIEC, BIOSFERA, KLAPA, START ZATRZYMANY, ZWINIĘCIE ŻAGLI, CAŁY TON, DAMULKA, MOHORYCZ, MAELSTROM, KOMÓRKA MATECZNA, PŁOMYCZEK, POKARM, MAGDALENKA, HETEROTROFIZM, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, LEWICOWOŚĆ, DOGI, KARETKA REANIMACYJNA, FITOCENOZA, WĄSKOŚĆ, GWAŁTOWNOŚĆ, KSIĘGOWY, WYBRZEŻE SZKIEROWE, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, SURF, ŚWIATŁA, CYNODONTY, DEMOSCENA, ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA, DRUK ROZSTRZELONY, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, BAZYLIKA, UBRANIÓWKA, WICEHRABIA, SINICA OBWODOWA, SUWA, TANKINI, KUC CONNEMARA, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, FILIŻANKA, DYSZA WYLOTOWA, SYLWETA, CHORIAMB, STRUP, PIASKOWIEC KWARCOWY, ADAPTOWANIE SIĘ, LATARNIK, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, DOBRA POŚREDNIE, WYZIEWY, LODOWNIA, CHARTER, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ROCK PROGRESYWNY, KOSTKA, REWANŻ, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, RUBIN, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, OPOZYCJA, SYNDROM WILKOŁACZY, CHWOST, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, KROWIA WARGA, DEFINIOWALNOŚĆ, UKŁAD CHOLINERGICZNY, OWCA ROMANOWSKA, WILCZAR, ANTYFERROMAGNETYZM, NIETOLERANCJA, SYRENA OKRĘTOWA, IMMUNOONKOLOGIA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, CUKIER BURACZANY, SZYBKI PANCERNIK, BASENIK, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, TROJACZEK, JĘZYK WIETNAMSKI, KONTUR MELODYCZNY, ELOKWENCJA, ROŚLINA, BEZŁAD FRIEDREICHA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, BRYZG, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, PARZONKA, BAŚNIOWOŚĆ, OPRYSZCZKA WARGOWA, AGROPROMOCJA, KOCIOŁ, UZBECKI, DZWONY RUROWE, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, FILTR KALMANA, GNIAZDO, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, AUTOBUS SZYNOWY, PRAWO PIĘŚCI, GAŁĘZIAK, PUCHLINA, PATCHWORKOWIEC, HOLENDER, ALEGORYCZNOŚĆ, ARCHOZAUROMORFY, TROPIK, KUCZING, WYWALENIE SIĘ, CZUWANIE, KOSTUR, DROGA, RYBA DRAPIEŻNA, WYMOWNOŚĆ, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, PRZETWÓR, ONKOLOGIA, BEZŁADNOŚĆ, LINIA PRZEMIANY, ROPUCHA PANTEROWATA, SYNONIMIKA, BRYANT, TERROR, RIST, EP, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, ELEKTROSTATYKA, ODJAZD, ZAĆMIENIE, SIEĆ, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, NASIONO, ZAKOLE, WIETRZENIE INSOLACYJNE, RZEP, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, BACHATA, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, LIBRA, PILATES, CHOROBA OLLIERA, PODKARMIACZKA, GRZBIETOPŁAT, LICZBA KWANTOWA, OSTRĘŻYNA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, MALKONTENCTWO, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, PRYMUS, KASTYLIJSKI, PIERWSZY PLAN, BRUDNICA MNISZKA, PARTIA WIEDEŃSKA, PÓŁNOC, TUBA, SSAKI ŻYWORODNE, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PERMAKULTURA, CHOROBA ZARAŹLIWA, KATAKUMBY, BEZSTRONNOŚĆ, DELAWIRDYNA, ZOROASTER, POWAGA, TEMA, JĘZYK KARYJSKI, PRZEBIEG, NEWTON, PADOK, FIZYKA, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, ZBÓJNIKOWATE, RURA, KWADRANS AKADEMICKI, WARSTWOWANIE, DŁUGOGŁOWIE, AMALGAMAT, UNIWERSYTECKOŚĆ, CUKIER LODOWATY, CYNOBER, LUNETA, FYKOLOGIA, STEEL PAN, PORTRECISTA, NAHUATL, ŚMIERDZĄCE JAJO, ISTOTA ZBITA, ŁOPATKA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, MINUSY, NACIEK, MALUCZKOŚĆ, WIELKOMORSZCZYN, SUBWOOFER PASYWNY, SKRZYDŁO, HEBRAJSKI, IMIGRANT, RIAS, BRUNELLESCHI, PRZYGOTOWANIE, WIEK ROZRODCZY, OBWAŁ, WIRTUOZOSTWO, ?OBŁĘD UDZIELONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.826 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BEZKRĘGOWIEC MORSKI CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ PROMIENISTĄ BUDOWĄ CIAŁA, WZMOCNIONEGO WAPIENNYM SZKIELETEM, I POSIADANIEM UKŁADU AMBULAKRALNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ LOKOMOCYJNĄ, DOTYKOWĄ, A CZĘŚCIOWO WYDALNICZĄ I ODDECHOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BEZKRĘGOWIEC MORSKI CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ PROMIENISTĄ BUDOWĄ CIAŁA, WZMOCNIONEGO WAPIENNYM SZKIELETEM, I POSIADANIEM UKŁADU AMBULAKRALNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ LOKOMOCYJNĄ, DOTYKOWĄ, A CZĘŚCIOWO WYDALNICZĄ I ODDECHOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZKARŁUPIEŃ bezkręgowiec morski charakteryzujący się promienistą budową ciała, wzmocnionego wapiennym szkieletem, i posiadaniem układu ambulakralnego pełniącego funkcję lokomocyjną, dotykową, a częściowo wydalniczą i oddechową (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZKARŁUPIEŃ
bezkręgowiec morski charakteryzujący się promienistą budową ciała, wzmocnionego wapiennym szkieletem, i posiadaniem układu ambulakralnego pełniącego funkcję lokomocyjną, dotykową, a częściowo wydalniczą i oddechową (na 11 lit.).

Oprócz BEZKRĘGOWIEC MORSKI CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ PROMIENISTĄ BUDOWĄ CIAŁA, WZMOCNIONEGO WAPIENNYM SZKIELETEM, I POSIADANIEM UKŁADU AMBULAKRALNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ LOKOMOCYJNĄ, DOTYKOWĄ, A CZĘŚCIOWO WYDALNICZĄ I ODDECHOWĄ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - BEZKRĘGOWIEC MORSKI CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ PROMIENISTĄ BUDOWĄ CIAŁA, WZMOCNIONEGO WAPIENNYM SZKIELETEM, I POSIADANIEM UKŁADU AMBULAKRALNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ LOKOMOCYJNĄ, DOTYKOWĄ, A CZĘŚCIOWO WYDALNICZĄ I ODDECHOWĄ. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

x