DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMPARATYSTYKA LITERACKA to:

dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.267

BUTELKA, CZWARTY, GALUSZKI, FINGERABDRUCK, PODDAŃCZOŚĆ, MEZZOSOPRAN KOLORATUROWY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, STRZELEC, HISZPAŃSKOŚĆ, DYSK ELASTYCZNY, ZOOFAG, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, SIATKA, BUDOWNICTWO, MIEDZIOWIEC, BRANIE ROZWODU, MASOWOŚĆ, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, PODATEK BASENOWY, FILHELLENIZM, NIMFA, UDAR MÓZGOWY, STORCZYK, OBSUW, WYSPIARSKOŚĆ, MONITORING PRZYRODNICZY, ANGEOLOGIA, WIDOWISKO, MODLITEWNIA, SOBÓR, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, TARTAK, LIRA, WAWRZYN, RELING, WYLĄG, SZABAS, TYMOLEPTYK, GUZEK MONTGOMERY'EGO, GLONY, GICZ, NAGOŚĆ, FLEGMA, SSAKI JAJORODNE, ŚWIAT ASTRALNY, STACJA, CIEKAWY, GRZYBIARZ, DIDŻEJ, KOŃ GORĄCOKRWISTY, NIEPODZIELNOŚĆ, ŚLUZAK, METODA, SCENA, BEMOL PODWÓJNY, ARTYLERIA FORTECZNA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, STANCA, CHEERLEADERKA, KAZUISTA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, USTNOŚĆ, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, PIĘCIORNIK SIWY, MINIA, POWRÓT, SEROCZEŃ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, BUŁKA MONTOWA, POTÓWKA, GAŁĘŹNIK, ZIEMIA ODNIESIENIA, DEKANTER, PIĘKNOŚĆ, PAPROTNIK KOLCZYSTY, CYGA, COCKNEY, NIEPRAWDZIWOŚĆ, WĘGIEŁ, CZYSTY ROZUM, BÓL DUPY, GŁĘBINA, KĄTNIK ŚCIENNY, ODSKOK, STAWKA AWANSOWA, KOMISJA, OKAZAŁOŚĆ, SUBEMITENT, KLUCZ SZWEDZKI, AMANT, ZYSK, MEA, LUKI, HEREZJA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, INSTALATOR, REGUŁA GLOGERA, KOZŁOWIEC, OPRAWA, REALIZM FOTOGRAFICZNY, PLENNOŚĆ, ALGEBRA BOOLE'A, LABORKA, MARMOZETA ZWYCZAJNA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, PARAFRAZA, TROGLOFIL, PATAFIAN, KWAS BURSZTYNOWY, SANATORIUM UZDROWISKOWE, METODA TERMICZNA, GEDDA, KSIĄŻĄTKO, PUZZLE, SOMALIJSKI, POMORSKI, POWAGA, STROIK PODWÓJNY, DOMINACJA, WF, METAL CIĘŻKI, AKADEMICKOŚĆ, IRS, ARYTMETYKA BINARNA, POLE BITOWE, NABOJKA, SZYB NAFTOWY, MUFKA, KONSUMENT, KĄPIEL, PRZERYWACZ BLOKADY, NEGATYWA, SATELITA, PROJEKCYJNOŚĆ, STYL KOLONIALNY, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, PRZEBIERANIEC, LOOP, FITOPATOLOGIA, JEDNOSTKA INFORMACJI, DWUCYFRÓWKA, TUNDRA, ODNÓŻA, SĄD SKORUPKOWY, ŻWAWOŚĆ, FENOLOGIA, KOZOJEBCA, TERRARYSTA, WYBORY, BERGMAN, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, KŁUSAK ORŁOWSKI, LANGUR KSIĄŻĘCY, PARLAMENT, POWTARZALNOŚĆ, RADIOELEKTRYKA, STREFA PERYGLACJALNA, EUROPEJSKOŚĆ, NEGACJONIZM, PÓŁMISEK, MISKA SOCZEWICY, KOŚCIÓŁ, TRANSPOZYCJA, POPRZEDNICA, RZEP, LAWINA DESKOWA, WZDĘCIE, ZAGNIAZDOWNIK, NIEKAPEK, ANTYLITERATURA, PRZECZULICA SKÓRNA, CHIRURGIA URAZOWA, BIBLIOTEKA, SCHODY RUCHOME, REGRESJA LINIOWA, REUMATOLOGIA, AUGUST III SAS, DŁUGOSZPAR, BEZ CZARNY, TRYBRACH, DRZEWICA DWUBARWNA, GOŁĄBECZEK, ZEBRA STEPOWA, NIECKA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, UMOWNOŚĆ, NOSACZ MENTAWAJSKI, ADMINISTRACJA MORSKA, KOŁKOWNICA, METEORYT HED, OSTROŚĆ, BIOPOLIMER, BIBUŁKARKA, AEROZOL, STAN NIEUSTALONY, AEROZOL BIOLOGICZNY, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, MASA, CHŁOPIEC, RELACJA LEKSYKALNA, NORMA REAKCJI, ŚLUB CYWILNY, MELANODERMA, GEN DOMINUJĄCY, SUBTELNOŚĆ, ALBAŃSKI, NADPŁYNNOŚĆ, KORNET, DYSKWALIFIKACJA, MODYFIKACJA, CEREMONIA HERBACIANA, PAŃSTWO POLICYJNE, AWANGARDYZM, DROGA KOLEJOWA, NIESTABILNOŚĆ, NIRWANA REZONANSOWA, KARTACZ, METODOLOGIA NAUK, FOKKER, MANIPULATOR, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, NURY, NAZWA ZWYCZAJOWA, FIOLET GENCJANOWY, RELIGIA MOJŻESZOWA, POSŁUSZNIK, PARGAMIN, FOTOWOLTAIKA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, ZARAŻONA, ALMARIA, BEZGŁOWOŚĆ, MEMFIS, KAPITULANT, HULANKA, CIASTO DROŻDŻOWE, WSPÓŁKRÓL, PODŚCIELISKO, WĘDRÓWKA, NOTACJA MUZYCZNA, KOLEŚ, ZNICZ, ZATRACENIE, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, DOJŚCIE, KOCIOŁ, ODLEGŁOŚĆ, KRONIKARKA, SUNDAJKA, PUTTO, POJAZD KOŁOWY, ARC TG, KLAPA, MACHANIE RĘKĄ, MASZT, PRZEDWIECZNOŚĆ, WYLEW, TUNICZKA, PRYZMA, IBISOWATE, HEGEMON, TOR WODNY, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, SKIALPINIZM, GWIAZDKA, KIERUNEK, UDAJPUR, SIODLARSTWO, WROTKARSTWO FIGUROWE, PODSZEWKA, STADION, ZAŁAM, POCIĄG SZPITALNY, SZKŁO ORGANICZNE, DWUNASTKA, BIOMECHANIKA, WYMIANA GAZOWA, ZDANIE, CHAMEFIT, JELEŃ, KAUCZUKOWIEC, OKO, MISJOLOGIA, GRUCZOŁ MLEKOWY, REKULTYWACJA, LATINO, WIKARYZM EKOLOGICZNY, OTWIERANIE DUSZY, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, PEDAGOG SPECJALNY, SZWEDZKOŚĆ, TERAPSYDY, NADWYŻKA HANDLOWA, ŁAPEĆ, SŁUCH ABSOLUTNY, ŚMIETANKA, ZIOMEK, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, MAKI, ?MÓL BOROWICZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.267 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMPARATYSTYKA LITERACKA dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMPARATYSTYKA LITERACKA
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem (na 23 lit.).

Oprócz DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast