Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMPARATYSTYKA LITERACKA to:

dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.110

FOSFOREK, PARASYGMATYZM, CYPRYSIK GROSZKOWY, DESKA, DAWCA, KULTURA TRZCINIECKA, ZASTRZYK, BELLOTTO, PODSTAWA POTĘGI, JAM SESSION, KWASZARNIA, CHODZĄCY TRUP, SZEPT, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, PLEBS, ILUZJONIZM, KORZENIONÓŻKI, RODZIMOŚĆ, BEZLITOSNOŚĆ, KAUTER, SAMOCZYSZCZENIE, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, KRZYŻÓWKA, NATURA, GESTIA TRANSPORTOWA, GRAF EULEROWSKI, ROCZNIK, SIATKA CENTYLOWA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, ROLADA, ODTWÓRSTWO, LABORANT, TYMPAN, MENEDŻMENT, SKARYFIKATOR, ADHEZJA, NEOTENIA, KIELON, DÓŁ GNILNY, SPLOT ODBYTNICZY, REAKTOR JĄDROWY, RELING, KONTROLING, BONSAI, KRAKÓW, RELACJA BINARNA, TEATR RADIOWY, PUSZKA MÓZGOWA, PROCES KONSOLIDACYJNY, POPRAWNOŚĆ, MYSZOSKOK WIELKI, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, REJA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, NIENOWOCZESNOŚĆ, BŁONA SUROWICZA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, REFREN, SYNTETYK, PRZETWÓR, PULPIT, KONCEPTUALIZM, HAGIOGRAF, CHEDDAR, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, PARABOLA SZEŚCIENNA, WOW, KONSTRUKTYWNOŚĆ, WZROST GOSPODARCZY, ILUZORYCZNOŚĆ, PRZEPLOTKA, GAWĘDA SZLACHECKA, NIEMORALNOŚĆ, KONFEKCJONER, ZAPALCZYWOŚĆ, NADWYŻKA HANDLOWA, ALLOFONIA, KATECHUMEN, DOBUDOWA, SZTUKA KULINARNA, BŁYSKAWICA, OFENSYWA, PLAMISTOŚĆ, RYNEK HURTOWY, INTERNACJONAŁ, MARUDA, WODA LECZNICZA, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, KAMARYLA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, ŚWIADEK KORONNY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, RODZINA JĘZYKOWA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, OPONA, ŻYDOFIL, ZIELENIEC, PRZEKUPKA, RÓŻA, GRUNGE, AMFORA, KORPUS, GÓRNICTWO MORSKIE, PRASOŁ, KESON, SUTERENA, CHARLES DE GAULLE, OKOLICA SZLACHECKA, SECESJONISTA, PODDAŃCZOŚĆ, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, STEROWIEC SZKIELETOWY, PASSIVUM, MEDIALNOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, BŁAZENEK, WIEŻA ARTYLERYJSKA, GALAKTOLIPID, DZIEJOPISARSTWO, HISTORIA, CZERWONA KRWINKA, BEZDUSZNOŚĆ, TRANSKRYPCJA, PIERWSZY, MŁODZIEŻOWIEC, KOTLARNIA, GEORGESCU, TUNIKA, GURAMI, BYSTROŚĆ, ALBUMIK, FROTKA, PIANO, KAJMAN KROKODYLOWY, USTERKOWOŚĆ, WIARA, UŻYTEK, GRÓD, RESTAURACJA, WAGA MUSZA, BIZNESIK, ALABASTRON, JEZIORO WYTOPISKOWE, PIERWSZY PLAN, ANATOMIA FUNKCJONALNA, ZACHÓD, HETEROZJA, JUDAISTA, KONCEPCJA MONETARNA, WIELKOŚĆ, ŁACINA, MYRMEKOLOGIA, CHOROBA FAHRA, WĘGIEŁ, RACJONALIZM EMPIRYCZNY, ŁODZIKOWATE, BIEGUN, KOSTIUMERNIA, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, NADZWYCZAJNOŚĆ, PRYMATOLOGIA, PRZEJEZDNA, DZWONY, POJAZD CZŁONOWY, RAGLAN, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, STREFA HEADA, DROBNICA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, PRZYZNAWALNOŚĆ, WALEC, BIEG, WYNIOSŁOŚĆ, OBJAWIENIE PRYWATNE, KIJ, BIEDOTA, DWUŚCIAN, ENERGIA WIATROWA, SAKI, SMOCZEK, PRZERWANIE, REKIN, JAPOŃSKI, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, POZDROWIENIE, NABÓJ BOJOWY, SPRZECIW, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, FACHOWOŚĆ, OFIAKOMORFY, DUMA, ŻYŁA, PRZEWÓD SĄDOWY, WIDELEC, RADIOKABINA, POROŚL, DOM SAMOTNEJ MATKI, OBSZAR METROPOLITALNY, BEZBRZEŻ, KĄT DOPISANY, PISMO NUTOWE, LATANIE PRECYZYJNE, PŁASKOZIEMIEC, MIESZALNIK, ZASOBNOŚĆ GLEBY, KWAS HUMINOWY, WODORÓWKA, FALKA, UBOGOŚĆ, CIĄG, RELING, KONIUSZEK SERCA, MINISTRANT ŚWIATŁA, PLAN, DŁUGOSZ, POMOCNOŚĆ, SAŁATA, KNEDLE, SYMETRALNA, GÓRY KOPUŁOWE, NIECHCIUCH, OPARCIE, BIEDA, PYCHOTKA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, GEOPATIA, WIDELCZYK, PODSADKA, ROZMEMŁANIE, CHODZĄCA DOBROĆ, INWALIDA WOJENNY, ENERGIA GEOTERMICZNA, POZYCJA, OPERATOR KABLOWY, WDŻ, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, ROZRZUTNIK, GRUSZA, KOMUNIA, PRZEDROST, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, PIEPRZYCZNIK, KOSMOPOLITA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, ZASTRZYK, TYKA, KRZYŻYK, PARALAKSA, NEOREALIZM, BIEDNY, PRZESZKODA, ZWID, POZŁOTNIK, PUSTYNNICA KATOLICKA, BAROSKOP, PRÓBA, LANDOWSKA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, GALIARDA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, CHOKER, PALENISKO RETORTOWE, SZARA MYSZ, WIELOBARWNOŚĆ, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, PRZEMYSŁ SIARKOWY, KOMPUTEROWIEC, ANTYPERSPIRANT, PŁASKOZIEMCA, PROSCENIUM, SKŁADNIA RZĄDU, NADSCENIE, PRZYCZYNEK, GILOTYNA HUME'A, KORONKARZ, EFEKT LOTOSU, HYDROMETEOROLOGIA, JURYSDYKCJA, MŁYNOWNIA, GUZ KULSZOWY, FALA ODBITA, SZEW, WYMÓG, KANU, SKOMPROMITOWANY, TORFOWIEC BŁOTNY, KOGUT GALIJSKI, KAGANIEC, PRACUŚ, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, KONIECZNOŚĆ, GONGORYSTA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, RODZAJ MĘSKI, CHOROBA BERGERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.110 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ NAUKI O LITERATURZE, KTÓREGO ZADANIEM JEST PORÓWNANIE UTWORÓW NALEŻĄCYCH DO LITERATUR RÓŻNYCH NARODÓW ORAZ WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI W LITERATURZE ŚWIATOWEJ; NOWOCZESNA KOMPARATYSTYKA ZAJMUJE SIĘ TAKŻE BADANIEM ZWIĄZKÓW POMIĘDZY LITERATURĄ A INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI, NP. MUZYKĄ, MALARSTWEM, FILMEM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
komparatystyka literacka, dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMPARATYSTYKA LITERACKA
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem (na 23 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x