SOSNA POSPOLITA, PINUS SYLVESTRIS - GATUNEK WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWA Z RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE POWSZECHNIE NA TERENACH EUROPY PÓŁNOCNEJ I ŚRODKOWEJ (RÓWNIEŻ GÓRSKICH) ORAZ SYBERII WSCHODNIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOSNA ZWYCZAJNA to:

sosna pospolita, Pinus sylvestris - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje powszechnie na terenach Europy Północnej i Środkowej (również górskich) oraz Syberii Wschodniej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SOSNA POSPOLITA, PINUS SYLVESTRIS - GATUNEK WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWA Z RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE POWSZECHNIE NA TERENACH EUROPY PÓŁNOCNEJ I ŚRODKOWEJ (RÓWNIEŻ GÓRSKICH) ORAZ SYBERII WSCHODNIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.125

KOZIOŁEK SKALNY, ALPAKS, TRZMIELIK, SOSNA COULTERA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, PORĘBA, ILIOZUCH, SKOWRONEK, SZPARNICOWATE, PAMIĘĆ, KSIĘGA WÓJTOWSKA, KOŁO, GNIAZDÓWKA, ZĘBIEŁEK MYSZATY, ROSZPUNKA KORONIASTA, ALPINIA LEKARSKA, WEBMASTER, BIEŁUGA, ŻAGIEW KOSMATA, GAJNIK LŚNIĄCY, PRĄTNIK ZBITY, OZDOBNICA MNIEJSZA, DWURURKA, PAPAJA, DUJKER ZEBROWATY, KROŚNIANIN, PIĘCIORNIK WIOSENNY, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, SOSNA MASSONA, WAJGELIA, INFLACJA JAWNA, ROPUCHA STRUMIENIOWA, MOSZENKI POŚREDNIE, KRĄGLAK, NACZYNIE, VANGE, WAGA, OSTROSZ DRAKON, TULIPAN IRAŃSKI, SZUPIN, STRZAŁA, ORZESZNIK, INFA, KOMPLEKS ARENOWY, UŁANKA, JAŁOWIEC GRECKI, LIMBA, GROSZEK, RZEPICHA CHRZANOLISTNA, HUBA ŻÓŁTA, AKUCZI RUDY, DROMEOZAUROID, KOCZKODANOWATE, CZAPLA BIAŁOLICA, SYNOGARLICA RDZAWOSTERNA, NOTOHIPSYLOFODON, KULBAK, SITAR, TRYBUT, OSA LEŚNA, SŁOCZA CUKROWA, CZAD, PUNKTACJA KANADYJSKA, BRZOST, NOSOROŻEC WŁOCHATY, ZBÓJNIKOWATE, SASANKA, PICUŚ, SKALNIAK KARŁOWATY, KORNIK, ZIELE OLIWNE, PLEŚNIAWKA, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, PACHOŁEK, GOBELIN, MIAUCZEK CZARNOUCHY, LORA FIOLETOWOSZYJA, ROLNICA, PTASZNIK PIĘKNY, KUKIELCZYK ŻAŁOBNY, GŁUPTAK CZARNOSKRZYDŁY, DRZEWOŻEREK, TURKAN, ŚWIĘCONKA, ĆAKRA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, PROTOZUCH, RATTAN, HORECA, PŁASZCZENIEC, SYGMATYZM, TATARKA, SZURPEK SŁOIKOWATY, KANIUK DŁUGOSTERNY, KASZTANÓWKA PRĄŻKOWANA, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, RYBY, RZEKOTKI AUSTRALIJSKIE, NIESPLIK, SPÓJNIK ŁĄCZNY, KORMORAN MAŁY, KASZEL SUCHY, SOSNA AUSTRIACKA, RYNEK WŁAŚCIWY, HŁADYSZNYK, WASZYNGTONIA, KRĘPOWNIK CZARNOWSTĘGI, ŚWIERK KAUKASKI, CHORAŁ PROTESTANCKI, RÓŻKOWIEC LIPOWY, KADUNA, NADZÓR BANKOWY, GALUSZKI, ALEKSANDRETTA WIĘKSZA, MARZANA BARWIERSKA, KRASNODRZEW POSPOLITY, BURSZTYNKA, BILBIL ŁUSKOWANY, BARWINEK, AYABE, WIEWIÓRKA PALMOWA, JABŁOŃ LEŚNA, KOREK PAROWY, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, JEEP, NUR RDZAWOSZYI, SZTUKA LUDOWA, ARABSKI, MODRASZEK ARGIADES, PRZYMIOTNO NAGIE, JĘZYK KAFIRSKI, GARDENIA, PĘDZISZ, PONCYRIA, ESKIMOSKI, CHOROBA BECHTEREWA, ZGŁĘBIEC TRZPIENNIKOWIEC, KU, TYGRZYK PASKOWANY, HUBA BIAŁAWA, NAWAŁNIK AZORSKI, ROCK, KUKLIK BIAŁY, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, ALTÓWKA MIŁOSNA, ZERWA GŁÓWKOWATA, SORGO, ŁAD SPOŁECZNY, JAJKO, PRZEZIERNIK KOMAROWIEC, NURZEC ANTARKTYCZNY, SARKOLEST, WOŁYNIAK, KRASNOGONKA DŁUGODZIOBA, KUSACZ GÓRSKI, LEGENDA, TAMARYSZEK, GESTIA TRANSPORTOWA, GRUBODZIÓB ZWYCZAJNY, BIELINEK RUKIEWNIK, BARCZATKA MIESIĘCZNICA, FILTR POWIETRZA, RUMIAN BARWIERSKI, GRUSZKOWIEC WAHLENBERGA, ZAGRZEBKA, BILBIL SUMATRZAŃSKI, ŻÓŁWINEK ZBOŻOWY, ASTER MAACKA, PSTRĄŻENICA MAŁA, OCZAROWIEC, ALBATROS CIEMNOLICY, NIELOTNOŚĆ, RYBOTERAPIA, JASNOTA GAJOWIEC, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SKRZYDLIK STUDZIENNIK, CHWOSTKA JASNOWĄSA, CHOMIK CAMPBELLA, DZIÓBKOWIEC BRUZDOWANY, ORĘŻ, BURZYK MALUTKI, CHMIELOGRAB, BIELISTKA SINA, ALTANNIK KRÓLEWSKI, BROŃ ARTYLERYJSKA, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, KOMOSOWATE, PATAGOZAUR, DUJKER ABBOTTA, WALGETTOZUCH, SMUKLICA GREDLERA, KRATKA ŚCIEKOWA, POMARAŃCZA OLBRZYMIA, TYTULATURA, AMINEK WIĘKSZY, JODŁA NADOBNA, PLATINI, WGŁĘBKA WĄSKOPŁATKOWA, EUGLENA, LIRYKA CHÓRALNA, KAKI, SALAMANDRA KOTYJSKA, MOTYLEK GRAHAMA, RYTUAŁ, TARCZYK SREBRZYSTY, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, TORFOWIEC TĘPOLISTNY, KAPITALZAUR, FAŁSZYWA KURKA, BURZYK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, RUMIAN RUSKI, ŚWINIOKSZTAŁTNE, KOMPSOZUCH, STRONA TYTUŁOWA, CYPRYSIK TĘPOŁUSKOWY, CZERWONKA, GEKON PIASKOWY, SEWELE, MAKAK INDYJSKI, MAMUT JEFFERSONA, SKORPION CZARNY, CZAPLA CZARNOBRZUCHA, PARZĘCHLIN, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, TEKSASET, RYNKONZAUR, ŚWIETLIK, SURF ROCK, CZERWIEC POLSKI, OGNIK SZKARŁATNY, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, DROGA KRAJOWA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, GALICYJSKI, KIANG, KOLCZAK, ARBUZ, FIRLETKA, OCELOT, LĄDZIEŃ, OKNÓWKA, GWAJKOWIEC, PAPROTNICA GÓRSKA, PAZUROGON RUDOPRĘGI, RAJA GŁĘBINOWA, WOKALIZA, KĘDZIORNIK, WYSMUKLICA BIAŁOSKRZYDŁA, POROBNICA OPYLONA, MERZYK GROBLOWY, PŁATNOŚĆ BALONOWA, DŁUGOWIECZEK KRZYWY, PŁONNIK, PSZENIEC BRODATY, APEREA, DZIWACZEK, SIKORCZAK, BURUNDUK, KURURU, ARONEK, SĘDZIOŁ CZARNOSZYI, WARZĘCHA MAŁA, DELFINEK MALAWI, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, SAMOA AMERYKAŃSKIE, KWIZ, BOLSZEWICY, OBERŻYNA, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, NIKICIUK, KOŃSKI ZĄB, SROKA, UROLOGIA, DELFIN HEKTORA, ŚWISTAK CZERWONY, ŁUSKOGŁÓW, QUIZ, ASTER ROZKRZEWIONY, HEŁMIATKA, PRZETOKA, PINGWIN DŁUGOCZUBY, DZIERZYK SZKARŁATNY, MYSZ KOLCZASTA, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, ANOLIS BRĄZOWY, SZCZECIN, PERILLA ZWYCZAJNA, DELFIN GARBATY, KOROŁAZ CIEMNY, TURZYCA HARTMANA, FILANDER ZAJĘCZY, NAWAŁNIK CZARNY, ŁOPATONOSY, SAGRAN, ALLEGRETTO, KRYZYS FINANSOWY, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, ŻABA SESZELSKA, ?KECZUA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.125 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SOSNA POSPOLITA, PINUS SYLVESTRIS - GATUNEK WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWA Z RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE POWSZECHNIE NA TERENACH EUROPY PÓŁNOCNEJ I ŚRODKOWEJ (RÓWNIEŻ GÓRSKICH) ORAZ SYBERII WSCHODNIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SOSNA POSPOLITA, PINUS SYLVESTRIS - GATUNEK WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWA Z RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE POWSZECHNIE NA TERENACH EUROPY PÓŁNOCNEJ I ŚRODKOWEJ (RÓWNIEŻ GÓRSKICH) ORAZ SYBERII WSCHODNIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOSNA ZWYCZAJNA sosna pospolita, Pinus sylvestris - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje powszechnie na terenach Europy Północnej i Środkowej (również górskich) oraz Syberii Wschodniej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOSNA ZWYCZAJNA
sosna pospolita, Pinus sylvestris - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje powszechnie na terenach Europy Północnej i Środkowej (również górskich) oraz Syberii Wschodniej (na 14 lit.).

Oprócz SOSNA POSPOLITA, PINUS SYLVESTRIS - GATUNEK WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWA Z RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE POWSZECHNIE NA TERENACH EUROPY PÓŁNOCNEJ I ŚRODKOWEJ (RÓWNIEŻ GÓRSKICH) ORAZ SYBERII WSCHODNIEJ sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - SOSNA POSPOLITA, PINUS SYLVESTRIS - GATUNEK WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWA Z RODZINY SOSNOWATYCH (PINACEAE); WYSTĘPUJE POWSZECHNIE NA TERENACH EUROPY PÓŁNOCNEJ I ŚRODKOWEJ (RÓWNIEŻ GÓRSKICH) ORAZ SYBERII WSCHODNIEJ. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x