JĘZYK Z GRUPY TYBETO-BIRMAŃSKIEJ JĘZYKÓW CHIŃSKO-TYBETAŃSKICH UŻYWANY JAKO JĘZYK OJCZYSTY PRZEZ OKOŁO 35 MILIONÓW LUDZI NALEŻĄCYCH DO GRUPY ETNICZNEJ BAMARÓW ORAZ PRZEZ DALSZE 10 MILIONÓW JAKO ŚRODEK KOMUNIKACJI PONADETNICZNEJ W MJANMIE, GDZIE POSIADA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIRMAŃSKI to:

język z grupy tybeto-birmańskiej języków chińsko-tybetańskich używany jako język ojczysty przez około 35 milionów ludzi należących do grupy etnicznej Bamarów oraz przez dalsze 10 milionów jako środek komunikacji ponadetnicznej w Mjanmie, gdzie posiada status języka urzędowego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY TYBETO-BIRMAŃSKIEJ JĘZYKÓW CHIŃSKO-TYBETAŃSKICH UŻYWANY JAKO JĘZYK OJCZYSTY PRZEZ OKOŁO 35 MILIONÓW LUDZI NALEŻĄCYCH DO GRUPY ETNICZNEJ BAMARÓW ORAZ PRZEZ DALSZE 10 MILIONÓW JAKO ŚRODEK KOMUNIKACJI PONADETNICZNEJ W MJANMIE, GDZIE POSIADA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.148

AMBA, ŻABIENIEC, SUNDAJKA, SEKSTET, KOSMOLOT, TURBINA RUROWA, GAZA, SZKŁO MĄCONE, SZMARAGD NILU, ERA AFITYCZNA, CABO DELGADO, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, PASTORAŁ, PENDŻABSKI, MAZURSKI, FLOTA, DANDAKOZAUR, EDDINGTON, LAMPA METALOHALOGENKOWA, SZPIK KOSTNY, KONTRGAMBIT PHILIDORA, METALOPROTEINA, OSŁONOWOŚĆ, STORYTELLING, LEKTORAT, ALOZA NIEBIESKA, POŻYTEK, FETOSKOPIA, SERDUSZKA OKAZAŁE, RYNEK KONSUMENTA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, CERES, BAZUNA, ZWIĄZEK, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, POCHŁANIACZ, PRASA, EKSTENSJA, CHLEBOWIEC, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, BERYL, CHODNIK OBRONNY, FALABELLA, MULTILATERALIZM, WODOROTLENEK, POŁUDNIK ZEROWY, LUDZKIE ZOO, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, NADCHLORAN POTASU, PRĘT, MEDYCYNA LOTNICZA, KAPELUSZ KARDYNALSKI, ZNANOŚĆ, NADPRZESTRZEŃ, NIDERLANDZKI, KOZA SAANEŃSKA, ACENA BUCHANANA, SPLENDID ISOLATION, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, SAMOOBRONA, METYL, KERATYNA, ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, BARWA, RYNNA SUBGLACJALNA, BAZYLIKA, LUSITANO, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, FILARIOZA, TUŁACZ, ART DECO, KOŃ TORYJSKI, KŁOBUK, JĘZYK, PSZCZOŁA SKALISTA, JĘZYK ANGIELSKI, MIMESIS, CZŁOWIEK JASKINIOWY, REWANŻ, GUNIA, ROMANISTA, PASZTETÓWKA, OSET SINY, CENTRALNA MIELINOLIZA MOSTU, JĘZYK PENDŻABSKI, KOŃ KLADRUBSKI, NAUKA PRAWA, BULLA, FAZA ANALNA, RANITYDYNA, KURATOR SZTUKI, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, WOLEC, ENERGETYKA WODNA, STARONORDYCKI, OSIOŁ, SZTUKI PLASTYCZNE, GŁĘBIA OSTROŚCI, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, DIAULOS, JĘZYK ALBAŃSKI, MINER, SEZAM, SZAŁAMAJA, UKRAINISTYKA, NADZÓR BANKOWY, INARI, DZIKIE WINO, SZUM TERMICZNY, NIEZAPOMINAJKA, OWOC ZBIOROWY, CELOWNIK, LEWOSKRĘT, ŁODZIKOWATE, AMIDEK, GÓGLE, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, HABER, KLEJNOTKI, ŻEBRO, KONIETLICA ALPEJSKA, ANTEOZAUR, CYFOMANDRA, KOMITAT, SAMPLER, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, MAGELLAN, MANIPULATOR, DŹWIGNICA, KSIĘGA HODOWLANA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, GŁUPKOWATOŚĆ, ŁACINA, POWÓD, TEMPERA, NUKLEOPROTEID, ENZYM RESTRYKCYJNY, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, ZGRZEBŁO, DITLENEK WĘGLA, ZAJĘCZE GRUSZKI, KULA, KONTROLA DOSTĘPU, METROPOLIA, GUZ, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, DWUSTRONNOŚĆ, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, PARAGRAF, EFEKT BŁAŻKI, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, WARTOWNIK, EGIDA, AKCENTACJA, PODSZEWKA, POZYTYWIZM, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, RADIACJA ADAPTATYWNA, GALIA, ALTERNATYWA, UROLOGIA, DUSZA, HUGENOCI, ĆWIERK, JEZUITA, BOURBON, CZARNY JEŹDZIEC, GOŃBA, KOMORA WILSONA, JĘZYK OGUZYJSKI, BRZESZCZANIN, GOŁYSZEK, METRUM, RUPNIK, FALA NOŚNA, GRUPA FOKUSOWA, KOŃ WIACKI, TRABANT, BIAŁORUSYCYZM, UMOWA KONTRAKCYJNA, RATOWNIK GÓRNICZY, SKARBNY, LEOPARD, ROBUR, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, KASZUBSKI, KIRPAN, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, TRZĘSŁO, CHLOREK MIEDZI(I), KWAS MLEKOWY, MAFIA, PLAZMA ZARODKOWA, ADRES KORESPONDENCYJNY, WIELOKULTUROWOŚĆ, KĄT DEPRESJI, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, REGUŁA SAVAGE'A, SFERA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, ARIANIE, SPORT SAMOLOTOWY, DEPRAWACJA, MUSZLOWCE, CHOROBA ZAKAŹNA, GOŁĘBIARZ, TEORIA ARBITRAŻU CENOWEGO, AUKSYNA, IRANISTAN, ANEKSJA, DWUPRZODOZĘBOWCE, ODBYTNICA, PRZEJĘCIE, WIĄZANIE PODWÓJNE, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, MENTYK, PRZELUDNIENIE AGRARNE, STREFA PODMIEJSKA, KÓŁKO, DŻEREŃ, MOŁOTOW, TURKIESTAN, PŁEĆ, SZWEDZKI, UGRIUMÓW, JĘZYK HINDUSTANI, TURKAN, BALROG, FRANK GWINEJSKI, KAZACHSKI, UGÓR, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, JĘZYK ŚREDNIOPERSKI, STOR, BANDOLIER, CEZURA, ZWIĄZEK ZAWODOWY, KORSUŃ, DOWCIPNIŚ, POLSKI, POKŁAD GŁÓWNY, ŻÓŁWIAK CZARNY, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, LAIKAT, NAWIETRZAK, BOASZKOWATE, CLEVELAND BAY, KOREKTA DRUGOSTRONNA, PIŁKA RĘCZNA, MARKETINGOWIEC, DYFUZJONIZM, FIVE O'CLOCK, DUPECZKA, PEDOGENEZA, GARGOJLEOZAUR, ŁABĘDŹ CZARNODZIOBY, SZACHY, JĘZYK AKADYJSKI, HERMA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, CHOMIK MONGOLSKI, ZBAWICIEL, CHLORAN(VII), BIEG PRZEŁAJOWY, OFERTA WARIANTOWA, AZOTYN AMYLU, GEMFIBROZYL, SYN PIERWORODNY, CHODNICZEK, LICZNIK KILOMETRÓW, CZERWIEC, NANOFILTRACJA, LOBELIA, MORFOLOG, PLUTOKRACJA, KAWIOR, PEDALSTWO, PODWÓJNA ARTYKULACJA, ZREKOMPENSOWANIE, OGÓREK, HENDRIX, POPOVER, KOZA DOMOWA, ŻYŁKA, BRUDNA BOMBA, CHOLESTEROL, JĘZYK INDIAŃSKI, SZPAK, RDZEŃ, PERŁOWCE, MONAR, TELEFON ZAUFANIA, ?BREUIL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.148 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY TYBETO-BIRMAŃSKIEJ JĘZYKÓW CHIŃSKO-TYBETAŃSKICH UŻYWANY JAKO JĘZYK OJCZYSTY PRZEZ OKOŁO 35 MILIONÓW LUDZI NALEŻĄCYCH DO GRUPY ETNICZNEJ BAMARÓW ORAZ PRZEZ DALSZE 10 MILIONÓW JAKO ŚRODEK KOMUNIKACJI PONADETNICZNEJ W MJANMIE, GDZIE POSIADA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY TYBETO-BIRMAŃSKIEJ JĘZYKÓW CHIŃSKO-TYBETAŃSKICH UŻYWANY JAKO JĘZYK OJCZYSTY PRZEZ OKOŁO 35 MILIONÓW LUDZI NALEŻĄCYCH DO GRUPY ETNICZNEJ BAMARÓW ORAZ PRZEZ DALSZE 10 MILIONÓW JAKO ŚRODEK KOMUNIKACJI PONADETNICZNEJ W MJANMIE, GDZIE POSIADA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIRMAŃSKI język z grupy tybeto-birmańskiej języków chińsko-tybetańskich używany jako język ojczysty przez około 35 milionów ludzi należących do grupy etnicznej Bamarów oraz przez dalsze 10 milionów jako środek komunikacji ponadetnicznej w Mjanmie, gdzie posiada status języka urzędowego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIRMAŃSKI
język z grupy tybeto-birmańskiej języków chińsko-tybetańskich używany jako język ojczysty przez około 35 milionów ludzi należących do grupy etnicznej Bamarów oraz przez dalsze 10 milionów jako środek komunikacji ponadetnicznej w Mjanmie, gdzie posiada status języka urzędowego (na 9 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY TYBETO-BIRMAŃSKIEJ JĘZYKÓW CHIŃSKO-TYBETAŃSKICH UŻYWANY JAKO JĘZYK OJCZYSTY PRZEZ OKOŁO 35 MILIONÓW LUDZI NALEŻĄCYCH DO GRUPY ETNICZNEJ BAMARÓW ORAZ PRZEZ DALSZE 10 MILIONÓW JAKO ŚRODEK KOMUNIKACJI PONADETNICZNEJ W MJANMIE, GDZIE POSIADA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY TYBETO-BIRMAŃSKIEJ JĘZYKÓW CHIŃSKO-TYBETAŃSKICH UŻYWANY JAKO JĘZYK OJCZYSTY PRZEZ OKOŁO 35 MILIONÓW LUDZI NALEŻĄCYCH DO GRUPY ETNICZNEJ BAMARÓW ORAZ PRZEZ DALSZE 10 MILIONÓW JAKO ŚRODEK KOMUNIKACJI PONADETNICZNEJ W MJANMIE, GDZIE POSIADA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x