WADA DREWNA Z GRUPY SĘKÓW ZAROŚNIĘTYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BREWKA to:

wada drewna z grupy sęków zarośniętych (na 6 lit.)GUZ to:

wada drewna z grupy sęków zarośniętych (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA DREWNA Z GRUPY SĘKÓW ZAROŚNIĘTYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.860

CHOROBA MARBURSKA, ROZSZCZEP POWIEKI, TEKSASET, JĘZYK GALICYJSKI, PISZCZAŁKA, PARAROTACYZM, ZAGÓRZANKA, RAD, CELUROID, KUBIK, LOSILLAZAUR, AMIRYNA, KAZASKI, MENTALNOŚĆ, HARMONIJKA USTNA, SPÓJNIK, JĘZYK HOLENDERSKI, D, PINCZER KARŁOWATY, SPANIEL, AZOTYN POTASU, DUBELT, INUITA, OKTAEDRYT, CHLOREK MIEDZI(I), REKINY, SKANDOWIEC, RUTYNA, MAŃSKI, TETRACYKLINA, ZAGÓRZANIN, DICKIT, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, BETACYZM, KWAS NALIDYKSOWY, BRUS, SANDAŁOWIEC, POLESZUK, POŁUDNICE, GRUPOWOŚĆ, CYGAN, SÓWKA, WAPŃ, SŁOWACKI, KALIMBA, SZNAUCER, NKWEBAZAUR, FLUWASTATYNA, NEPALSKI, BREWKA, STAWAK, PLECY WKLĘSŁE, PŁAWIK, PIWETOZAUR, FLADROWANIE, ABISYŃSKI KLASYCZNY, ZEZ, WALDORAPTOR, LAKTYD, KLOCKI, BARWICA DREWNA, BUŁGARSZCZYZNA, PCV, ZEOLIT, PASZTUNKA, ZEBRANO, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, ORGANKI, PROPORZEC, FIZJONOMIKA, SKÓRNIK, IZOPRENALINA, BISFENOL, SULFADIMIDYNA, ŻOŁĘDNICA, AMHARSKI, RZEPINSKI, AZERSKI, MIKROCJA, KWAS GLUKURONOWY, AUSTROZAUR, SYSTEMATYKA, JĘZYK MANSYJSKI, PREZESKA, APPEL, BĄBEL, IRREDENTA, ŻELAZO, ARGYROZAUR, ŁAGIEW, ORIJA, SYNAPSYD, KARAIM, FEDROLOZAUR, DREWNO LETNIE, SULFOMETAZYNA, KADŹ, ZAK, INFOKIOSK, LACH SĄDECKI, PENTOKSYFILINA, BINDRA, NEFELIN, WADA, WILAMOWIANIN, BASISTA, WILCZARZ IRLANDZKI, OKARYNA, ROZSZCZEP CZASZKI, MANGANOWIEC, NESTOR, ROZSZCZEP SOCZEWKI, KOPERNIK, EWENKIJKA, FORUM, HALOGEN, CZUSZKA, PUERTAZAUR, LIGNIT, RAKOWATOŚĆ, KAPPACYZM, NIKLOWIEC, SESKWITERPEN, MEPROBAMAT, CYTRONELOL, FRYZ, TATARKA, ZELATOR, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, KONKURS, MIRLITON, TARTAK, JUKAGIR, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, RERANIE, HYKSOS, CEFALEKSYNA, CELESTA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, KEKANIE, ISLANDZKI, STEGOZAUR, SINORNITOMIM, DRAKOPELTA, BIERZIN, ANKIETA, ACETYLENEK MIEDZI, DIKETON, KOLOBOMA POWIEKI, PRÓCHNO, METRONIDAZOL, BAR, GRUPETTO, TEK, GRUPA FOKUSOWA, SOPEL, JASKRA WRODZONA, ALDEHYD PIPERONYLOWY, HAWAJSKI, JĘZYK KAUKASKI, ROZJAŚNIACZ, POLITURA, JĘZYK NIEMIECKI, PŁAWICA, KOSMATEK, KASZUB, PŁASKOGON HENKELA, PAPROTNIKI, CHLOREK WAPNIOWY, EUPARKERIA, FISHARMONIA, JĘZYK SANSKRYCKI, JĘZYK GYYZ, JĘZYK ROSYJSKI, SURMA, JĘZYK ARABSKI, DRENAŻ KIESZENI, CANCA, RELIKT, LEŚNY DZIADEK, CYGAŃSKI, SONDAŻ, IPERYT SIARKOWY, CYTOCHROM, JĘZYKI DARDYJSKIE, TIOALKOHOL, SZAŁAMAJA, RODAMINA, WADA WZROKU, SSAK KOPYTNY, KARTAGIŃSKI, ZDROWY, AFGAN, EPACHTOZAUR, WAREG, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ZDRADA, KRAKOWIAK, KRZYŻAKOWATE, LICZBA BRINELLA, ARMEŃSKI, TRANZYCJA, MALAWIZAUR, CHROMOWIEC, PROFILAKTYKA DRUGORZĘDOWA, SEPARACJONIZM, DRZEWIAŃSKI, PORTRET, RZAZ, AMIA, HIPOTROFIA, DUJKER CZARNOCZELNY, TRĄBKA, WIERZCHOWINA, AMFIBOL, SEMITKA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, FILOGENIA, GALWEOZAUR, CZAKUELA WYSPOWA, WYJEC, DALEKOWIDZTWO, AKTYNOWIEC, PIPERACYLINA, TRZECI ŚWIAT, PLATYCERATOPS, PRACA INTERWENCYJNA, PREZYDENTKA, POLIDAKTYLIA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, AMOKSYCYLINA, POMOC, MACARENA, TUTOR, NORWESKI, FLOKENY, OBRADY, PLACERIAS, NINGCHENGOPTERUS, FOKSTERIER, WYKLUCZENIE, WYKLUCZENIE, WADA ROZWOJOWA, ENTROPIUM WRODZONE, KUC NEW FOREST, GARGOJLEOZAUR, MITRALNA WADA SERCA, ROSYJSKI, KRÓTKOWIDZTWO, SEAT, RURECZNIK, CUKIER OWOCOWY, KRÓTKI WZROK, KWASEK CYTRYNOWY, KONGO, AIREDALE TERRIER, SOLIDARNOŚĆ, FESTMETR, ORMIAŃSKI, FABIANIZM, KROKODYLE WŁAŚCIWE, SZCZYPA, POGROM, PELEKANIMIM, ZALEWKA, SABOT, AGENEZJA NERKI, MARKETING TERYTORIALNY, JĘZYK PERMSKI, PRYZMA, OLEFINA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, MAPA MENTALNA, SPÓJNIK, PRZEKŁADNIA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, BIERWIONO, GUZ KULSZOWY, DWUKÓŁKA, ŻMUDZKI, OBRZEŻKOWATE, SAMARYTANIN, MAZOWSZANIN, TRĄBKA, SONDA, BEKASIK, MOLOS TYPU GÓRSKIEGO, METYCYLINA, NERWICA SPOŁECZNA, METAKRYLAN METYLU, WAPNO PALONE, ELIMINACJA, NORMANDZKI, JĘZYK AMHARSKI, KWAS CYTRYNOWY, KULBAKA, WOŁOSKI, MAKRUROZAUR, ?BLESKOTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.860 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA DREWNA Z GRUPY SĘKÓW ZAROŚNIĘTYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WADA DREWNA Z GRUPY SĘKÓW ZAROŚNIĘTYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BREWKA wada drewna z grupy sęków zarośniętych (na 6 lit.)
GUZ wada drewna z grupy sęków zarośniętych (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BREWKA
wada drewna z grupy sęków zarośniętych (na 6 lit.).
GUZ
wada drewna z grupy sęków zarośniętych (na 3 lit.).

Oprócz WADA DREWNA Z GRUPY SĘKÓW ZAROŚNIĘTYCH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - WADA DREWNA Z GRUPY SĘKÓW ZAROŚNIĘTYCH. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x