BEZBARWNA CIECZ ROZPUSZCZALNA W WODZIE I ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH, NALEŻĄCA DO ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY ALDEHYDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALDEHYD OCTOWY to:

bezbarwna ciecz rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, należąca do organicznych związków chemicznych z grupy aldehydów (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZBARWNA CIECZ ROZPUSZCZALNA W WODZIE I ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH, NALEŻĄCA DO ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY ALDEHYDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.107

MUŁ, SPLĄTANIE, PROTARCHEOPTERYKS, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, CILIOPATIA, POŁUDNICE, KĄPIEL, GREKA, SZYKSYNGIA, NAPŁYW KORZENIOWY, PSEUDOPALATUS, INFOKIOSK, EWENK, TORFOWCE, AKORDEON, TAHITI, NUMULIT, SŁOWACKI, SEAT, ROBERTIA, SOLIDARNOŚĆ, HIPNOTYK, HOMOGENIZACJA, PROCES SPOŁECZNY, ZANZA, DALE, INUIT, GARBATKOWATE, KLESZCZE MIĘKKIE, JĘZYK LUKSEMBURSKI, CHOROBA MARBURSKA, JĘZYK GYYZ, BULL TERRIER, FENKAMFAMINA, SZCZERBAK, RANA OPARZENIOWA, RYŻ, DESMIN, POTASZ, FAN, NINGCHENGOPTERUS, BAT, MIĘSIEŃ BRZUCHATY, NEWIRAPINA, ROSYJSKI, ZERÓWKA, DIKETON, CZESKI, SONAR, GAGAUZ, SMOŁA WĘGLOWA, KWAS GLUKONOWY, SORBIT, SUNDAJCZYK, MAPA MENTALNA, WALDORAPTOR, ANALGEZJA, TRITERPEN, KONDENSAT, BIAŁY, JĘZYK KENTUM, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, KIBITNIKOWATE, SŁUŻEBNICZKA DĘBICKA, BACYTRACYNA, MRÓWKA, CYGANKA, FAZA, KLARK, CIECZ BORDOSKA, SPŁYW GRAWITACYJNY, MIRLITON, KRYPTOZAUR, NADOLOL, RADIOZNACZNIK, BROM, FELSUMA PRĘGOWANA, KWAS MALONOWY, ONTARIO, GATUNEK SYNCHRONICZNY, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, KARPIEL, HELOWIEC, KWASEK CYTRYNOWY, PRASSAKI, SURDYNKA, DOMINIUM, SEMITYSTA, JĘZYK FARERSKI, PARTIA SZKOCKA, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, STARONORDYCKI, PISZCZAŁKA, ZAK, POTTOK, ANGIELSKI, CELUROID, CZYNELE, ULEP, DEKARBOKSYLACJA, ZUELLE, ORIJA, TOKOFEROL, KARAITA, ZESPÓŁ DOOSE'A, POLAN, CZELESTA, AZOTYN POTASU, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, STARONORDYJSKI, BETON, KUC CONNEMARA, ETOS, STAROŚCINA, CHLOROKOKOWIEC, TRAWA MORSKA, FELSUMA NIEBIESKOOGONOWA, GALECHIRUS, SSAK MORSKI, MAŚCIUCH, GLOBIGERYNA, PASZTUNKA, BARION, STEGOZAUR, DZWONY RUROWE, GANOIDY KOSTNE, DYSOCJACJA TERMICZNA, BENZOES, ROZDRABNIACZ, CHROMOWIEC, KOLAMINA, NAWÓZ ORGANICZNY, SZUANGMIAOZAUR, SONDAŻ, CONSTABLE, DROGA RZYMSKA, HYDROFOBOWOŚĆ, KWADRYGOWIEC, TRÓJCHLOROETYLEN, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, PŁYN INFUZYJNY, AUREOMYCYNA, GITARA, MŁYNEK DO ODPADÓW, WARAN GRAYA, ARCHOZAUR, REKINY, DIODORUS, PREFERENCJA, KUC POTTOK, SEKEL, NADREPREZENTACJA, GAZ NOŚNY, LAPIS-LAZULI, POINTYLIZM, ERLIKOZAUR, DINODONTOZAUR, OSY, GALWEOZAUR, SOMAN, BÓJ SPOTKANIOWY, PODKARZEŁ, SŁOWINIEC, GRUPA FOKUSOWA, USARIA, ESTAZOLAM, SZKOPSKI, GRUPA ADDYTYWNA, RYBY MORSKIE, KUC KASPIJSKI, JĘZYK DUNGAŃSKI, JĘZYK PENDŻABSKI, MONOETANOLOAMINA, KORNIJSKI, LEŚNY DZIADEK, TETRACYKLINA, SREBRO, PRZEBIERANIEC, WYŻYNKA, WERNER, PENTOKSYFILINA, HEDWIGIOWATE, AMYRYNA, NAGONASIENNE WIELKOLISTNE, HYDROPLAN, SKROPLINA, WRZĄTEK, BAŁT, KLESZCZE TWARDE, GATUNEK BLIŹNIACZY, PAPROTNIKI, MIŁORZĘBOWE, TURECKI, GAZ BOJOWY, PLEŚŃ, DZIAŁKA PRZYZAGRODOWA, ROZWARSTWIENIE, ŻUKOWCE, PRAESEPE, PARZĘCHLINOWATE, JĘZYK ARABSKI, ZDROJKOWATE, WAZONKOWIEC, LIDER, HETEROTROFIA, MARIMBA, KWAS FLUOROWODOROWY, BOBOWATE WŁAŚCIWE, GĄSIENICZKI, CHOROBA ALEXANDRA, WAR, KWAS CYJANOWODOROWY, ODDYCHANIE KOMÓRKOWE, TALK, INDAPAMID, SKRZYDŁO, CHONDRYT ENSTATYTOWY, KORPUS, NARADA, PRZESTAWNIA, PAR, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, GRONOROSTOWATE, BŁYSZCZ SREBRA, CYGAŃSKI, ŚLUZ ROŚLINNY, ŻMUJDZKI, NASIĘŹRZAŁOWATE, MAZUT, USTAWKA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, STAROSTA, NEAPOLITAŃSKI, HYDROKSYZYNA, ZLEWKA, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, KOMPOZYCJA OTWARTA, CHINOLON, FUJARKA, ALKEN, JEZIORO HUMUSOWE, ROMINGER, KRATA PODGRUP, GERMANIZACJA, KONIK DULMEŃSKI, TEKSASET, GASPARINIZAURA, LEJ, AMHARSKI, KURTYZANA, OTRZĘSINY, ETOS, WEPS, TYBELARKI, ZACIERKA, GRUPA KETONOWA, COLEMANIT, NKWEBAZAUR, APARAT, KETOTRIOZA, BROMIAN POTASU, BIAŁORUSKI, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, CHEVROLET, JEZIORO EUTROFICZNE, GŁOŚNIK PODWODNY, RADIACJA ADAPTACYJNA, SZLAM, SINORNITOMIM, SPALANIE, BAHARIAZAUR, BLESKOTKA, GAZ WYSYPISKOWY, HARMONIJKA USTNA, GORYCZKOWATE, URAN, WILCZARZ IRLANDZKI, GALICYJSKI, MAŃSKI, TYRANOZAUR, CHEMIKALIA, MACARENA, NOCÓWKA PUSTYNNA, BADANIE TOKSYKOLOGICZNE, KORNICKI, LAK BARWNY, GUZ, WITAMINA B6, FLUOROWIEC, OBLATKA, MARKETING TERYTORIALNY, GAZ PŁYNNY, OKSACYLINA, JĘZYK AMHARSKI, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, FISCHER, TRINAKSODON, ?GRUPA ABELOWA WOLNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.107 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BEZBARWNA CIECZ ROZPUSZCZALNA W WODZIE I ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH, NALEŻĄCA DO ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY ALDEHYDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BEZBARWNA CIECZ ROZPUSZCZALNA W WODZIE I ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH, NALEŻĄCA DO ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY ALDEHYDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALDEHYD OCTOWY bezbarwna ciecz rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, należąca do organicznych związków chemicznych z grupy aldehydów (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALDEHYD OCTOWY
bezbarwna ciecz rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, należąca do organicznych związków chemicznych z grupy aldehydów (na 13 lit.).

Oprócz BEZBARWNA CIECZ ROZPUSZCZALNA W WODZIE I ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH, NALEŻĄCA DO ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY ALDEHYDÓW sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - BEZBARWNA CIECZ ROZPUSZCZALNA W WODZIE I ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH, NALEŻĄCA DO ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY ALDEHYDÓW. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast