BEZBARWNA CIECZ ROZPUSZCZALNA W WODZIE I ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH, NALEŻĄCA DO ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY ALDEHYDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALDEHYD OCTOWY to:

bezbarwna ciecz rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, należąca do organicznych związków chemicznych z grupy aldehydów (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BEZBARWNA CIECZ ROZPUSZCZALNA W WODZIE I ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH, NALEŻĄCA DO ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY ALDEHYDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.107

GĄSIENICZKI, PROFILAKTYKA DRUGORZĘDOWA, TYTAN, KONIUSZEK SERCA, BREWKA, KARTOFLE W MUNDURKACH, SUNDAJCZYK, ANTYMON, CZEPEK, OKSACYLINA, PSTRĄG POTOKOWY, LEJ, MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, JĘZYK SATEMOWY, BADANIE TOKSYKOLOGICZNE, PLOTER SOLWENTOWY, DWUTLENEK SIARKI, SZAKŁAKOWATE, TAHITI, BUTADIEN, PARTIA ANGIELSKA, NEON, GŁOŚNIK PODWODNY, RAMIPRYL, KAPITALZAUR, PASZTUNKA, MAKRUROZAUR, POMYJE, OKTAN, 2-FENYLOETYLOAMINA, STAROIRLANDZKI, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, DWORAK, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, NADOLOL, CZEKOLADA, ODSTAWKA, KWAS MIGDAŁOWY, GEEZ, AKWARELA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, DRAGON, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, BEZPANCERZOWCE, MUŁ, ZUELLE, MIŁORZĘBOWE, AMOKSYCYLINA, DRAWIDA, BISOPROLOL, METAZASADA, SYSTEM KASTOWY, WIDLICZKOWATE, METALOPROTEINA, TURECKI, GANOIDY KOSTNE, HILDENBRANDIA RZECZNA, CHEMIA, KLOMIFEN, KANGNAZAUR, BŁYSZCZ SREBRA, UKROP, WAPŃ, SZAMPION, POLATUCHA, ABSOLUT, WANADOWIEC, MAPA WYOBRAŻENIOWA, EPACHTOZAUR, ŁAJKA, JĘZYK KAFIRSKI, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, RETOROMAŃSKI, OPARZENIE, FORUM, JĘZYK SATEM, PERSKI, ŚWIERZBOWIEC, ŻUKOWCE, BIELISTKOWATE, SEMITA, METYCYLINA, NERWICA, SZMACIARZ, LN, ZELATOR, AMORYTA, RZECZ WNIESIONA, EUGLENINY, JEZIORO POLITROFICZNE, GAJDY, KWASEK CYTRYNOWY, KAKAO, PIELĘGNIARKA, JĘZYK NIEMIECKI, GALASÓWKI, CHRYZOTYL, AKTYNOWIEC, NOCÓWKA PUSTYNNA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, BLESKOTKA, PRZESĄCZ, SKRZYDŁO, POTTOK, PŁYN, JĘZYK PENDŻABSKI, MANIFEST LITERACKI, CUKIER SŁODOWY, SWÓJ, PULI, ZAKAŻENIE POKARMOWE, JĘZYK SANSKRYCKI, TOR, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, LIMFOCYT, JĘZYK IRAŃSKI, SZKŁO LABORATORYJNE, KULTUROWOŚĆ, WYDZIELANIE, RYBA DRAPIEŻNA, STECHIOMETRIA, BAHARIAZAUR, TORFOWCE, INDEKS, KASJOP, ODCIEK, GRUPA ILORAZOWA, WNV, TROCZEK PROSTOWNIKÓW, SUNDAJKA, RURECZNIK, PELYKOZAUR, CZUSZKA, WIR PIASKOWY, BULL TERRIER, TUBA, CENTRALNA MIELINOLIZA MOSTU, JĘZYK ARABSKI, DELFIN AMAZOŃSKI, KRZYŻAKOWATE, OSOWATE, JAJKO W KOSZULCE, LACH SĄDECKI, PŁETWA, ALDOTRIOZA, RANA OPARZENIOWA, CHEMIZACJA, NUKLEOTYD, PERŁOWCE, AZYTROMYCYNA, NARADA, OSŁONOWOŚĆ, BEZWODNIK OCTOWY, JĘZYK LUKSEMBURSKI, OZONEK, MONKONOZAUR, CZELESTA, NAROCZNIK, NAZWA ZWYCZAJOWA, POŁATOWATE, GATUNEK BLIŹNIACZY, SZUANGMIAOZAUR, JĘZYK HOLENDERSKI, SYNAPSYD, GWIAZDA, KABESTAN, GRAFOLOGIA, RYBY ŁAWICOWE, MORS, EWENKA, KACAPSKI, WĄŻ MORSKI, TUNBERGIA WIELKOKWIATOWA, APERTYZACJA, OBRONA ALECHINA, DWORZANIN, SAMORZĄD, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, JĘZYK WOGULSKI, STARONORDYCKI, PRĄTNIKOWATE, POMOC, SURDYNKA, BŁOTNISZKOWATE, FAZA, HEDWIGIOWATE, PTAK, RADIACJA ADAPTACYJNA, GRUPA DIEDRALNA, NARZĄD ŁZOWY, KWAS FTALOWY, PATRONKA, KARAITKA, CIĄG NORMALNY, SPÓJNIK, PIWETOZAUR, JĘZYK FLAMANDZKI, KAMEDUŁKA, SOLIDARNOŚĆ, KOLBA, KOSZÓWKI, KLUSECZKI, NIT, WĘGLOWIEC, HARMONIA, GALECHIRUS, OLEJEK TERPENTYNOWY, KWAS WALPROINOWY, POPŁUCZYNA, NASOSZNIKOWATE, ICHTAMMOL, JĘZYK ZACHODNIOGERMAŃSKI, JĘZYK KAUKASKI, KLESZCZE TWARDE, DUR BRZUSZNY, URETAN, KICZA, AZBEST BIAŁY, SZAŁAMAJA, GATUNEK ZBIOROWY, RATLER, KWAS MALONOWY, SETER SZKOCKI, JAMNIK, ROZPUSZCZALNIK, SPIRYTUS, KOLUMNA, SZLAM, FAN, DUJKER SIWOPRĘGI, AZERSKI, IZOTYPIA, FOLKLOR, BAKTERIA ŚLUZOWA, KAKAO, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, OSTATNI MOHIKANIN, KWAS SALICYLOWY, PRACA INTERWENCYJNA, SŁODYCZ, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, AKCENTUACJA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, LORINANOZAUR, 2-AMINOETANOL, ZBOŻE, KUC POTTOK, FENOL, SENIOR, MEPROBAMAT, CHEMIA ORGANICZNA, LEXUS, HYKSOS, FIZJOGNOMIKA, HI HAT, FENKAMFAMINA, KRZEMIAN WARSTWOWY, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, SPRAWNOŚĆ, DIAGNOZA, OLEICA, KWAS LIPONOWY, KRAKOWIAK, PSEUDOPALATUS, BEZJĘZYKOWE, EUPARKERIA, PRALNIA CHEMICZNA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, ETOS, SEKLER, MAPA POZNAWCZA, NORMANDZKI, CZARNA OWCA, MOC, TAL, DESOCJALIZACJA, TRICHLOROMETIAZYD, LAKTYD, ODKOS, FIOLET GENCJANOWY, ILOCZYN KOMPLEKSOWY, EKSYKATOR, ZAUROPODOMORFY, AMINOPLAST, CHOROBA KÖNIGA, BOURDICHON, CHEVROLET, MAGNETYT, WILCZARZ IRLANDZKI, SAGGATY, NEMEGTOZAUR, LEGAWKA, KOSZÓWKOWATE, INSEKTYCYD, PRZEKŁADNIA, CHROMATOGRAF GAZOWY, ?GITARA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.107 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BEZBARWNA CIECZ ROZPUSZCZALNA W WODZIE I ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH, NALEŻĄCA DO ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY ALDEHYDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BEZBARWNA CIECZ ROZPUSZCZALNA W WODZIE I ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH, NALEŻĄCA DO ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY ALDEHYDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALDEHYD OCTOWY bezbarwna ciecz rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, należąca do organicznych związków chemicznych z grupy aldehydów (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALDEHYD OCTOWY
bezbarwna ciecz rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, należąca do organicznych związków chemicznych z grupy aldehydów (na 13 lit.).

Oprócz BEZBARWNA CIECZ ROZPUSZCZALNA W WODZIE I ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH, NALEŻĄCA DO ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY ALDEHYDÓW sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - BEZBARWNA CIECZ ROZPUSZCZALNA W WODZIE I ROZPUSZCZALNIKACH ORGANICZNYCH, NALEŻĄCA DO ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH Z GRUPY ALDEHYDÓW. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x