Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POCHODNA ETENU CAŁKOWICIE PODSTAWIONA CHLOREM, BEZBARWNA CIECZ O SŁODKIM ZAPACHU; STOSOWANY DO „SUCHEGO” PRANIA CHEMICZNEGO, JAKO WYWABIACZ PLAM I ROZPUSZCZALNIK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TETRACHLOROETEN to:

pochodna etenu całkowicie podstawiona chlorem, bezbarwna ciecz o słodkim zapachu; stosowany do „suchego” prania chemicznego, jako wywabiacz plam i rozpuszczalnik (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POCHODNA ETENU CAŁKOWICIE PODSTAWIONA CHLOREM, BEZBARWNA CIECZ O SŁODKIM ZAPACHU; STOSOWANY DO „SUCHEGO” PRANIA CHEMICZNEGO, JAKO WYWABIACZ PLAM I ROZPUSZCZALNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.469

CYFOMANDRA, SMARKACZ, TUŁÓW, KARIATYDA, GLUSAN BIZMUTU, ESZOLCJA, TOLAZAMID, DAPSON, ZUPKA CHIŃSKA, SALSA, PERFUMA, KLINKIER CEMENTOWY, PRZENIEWIERSTWO, PEDEL, SEPIA, PEŁZAK ODMIENIEC, HALF-PIPE, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, WSZECHMOGĄCY, PIANKA POLIURETANOWA, MEBENDAZOL, GERBAULT, ILOCZYN MIESZANY, NAWÓZ BOROWY, TUF, SNAPSHOT, BARWICA DREWNA, ELEKTRON, WYBLINKA, SKAŁA ILASTA, DRZEWO KAKAOWE, OGNIK SZKARŁATNY, BASILEUS, CYKORIA KORZENIOWA, TRAGIZM, ŚLIWA, SIEMIĘ LNIANE, SKAŁA WAPIENNA, KOCHANEK, SMOŁA WĘGLOWA, NU METAL, STRUDEL, BIAŁY MAZUR, OZÓR, ZWŁÓKNIENIE KLATKI PIERSIOWEJ, SYNINGIA OGRODOWA, TURNIURA, SFEROSYDERYT, SYN PIERWORODNY, HUMANISTYKA, ANTYROMANTYZM, KAUCZUK NATURALNY, NEGACJONIZM, MARTWICA, EKONOMIA POLITYCZNA, LAING, PSZENICA, BARWICZKA, GLENN, KARBIDÓWKA, CZAS ZAPRZESZŁY, KURATELA, BEKEREL, DERKA, KOŁECZEK, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, STATYNA, PROTEID, KLIOCHINOL, PERFUMKI, KLIN, BRUDAS, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, MOLINDON, PILARKA, KUSTOSZ, GAL, POSTAĆ, SUBWENCJA, SAMPEL, SFINGOLIPID, HUCZEK, KALENDARZ JULIAŃSKI, TERYNA, UREID, ALLOSTERIA, TĘPOZĘBNE, HYRAD, APORT RZECZOWY, FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA, STOPINA, WILKOWNIA, RAJZBRET, KORALINA, ŁABĘDŹ MAŁY, ORLICZKA KRETEŃSKA, AŻUR, CZTERY ŚCIANY, KOŃ DUNAJSKI, PIES OZDOBNY, MIERZYN, PSI GRZYB, MASZTÓWKA, KORTYKOSTERYD, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, SYBIR, AGRAFA, ALDEHYD OCTOWY, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, STEARYNA, SYBIRSKI, KARDAMON, PŁASKORZEŹBA, PCHACZ, BURAK STOŁOWY, PAENULA, LIGROINA, WYDAWNICTWO ZWARTE, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, STRZEL BOMBARDIER, BEZPŁCIOWIEC, COB, ŻYRAFA BARINGO, KREPA, LEOPARD, SZTUFADA, TARKA, GILOSZ, BRYLANT, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, KOMUNIA, WELON, NUNCJUSZ, MISJA, AZT, PROBLEMATYZACJA, LEK PRZECIWARYTMICZNY, BOSAK, REGION NODALNY, ANTROPOCENTRYZM, FOSFORYT, KARBROMAL, DIOPTER, WULGARYZM, SZCZODRZENIEC, ARCYDZIĘGLEL, CYNK, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, WĄŻ POŻARNICZY, KONZI, AKWATINTA, BAŻANT, PIERWORODNY, NIEPOROZUMIENIE, MIZUNA, NAROST, PAKIET, GNOJNICA, RASER, PSA X, JUFERS, KĄPIEL OŁOWIANA, WRIGHT, ALKANTARZYSTA, LOCH, TEST SKÓRNY, MASZT ANTENOWY, CYNAMON MAGELLAŃSKI, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, BAWOLEC LICHTENSTEINA, CZARCIE NASIENIE, LEGUMINA, PODCZYSZCZALNIA, SAMOLOT TORPEDOWY, SZEŚCIAN, WAMPUM, MĄTWA, RESZTKI, FIKSATUAR, CIOS PROSTY, SASZETKA, LEK PRZECIWALERGICZNY, NACZYNIA POŁĄCZONE, NOWOTWÓR ŁAGODNY, ROZŁUPKA, KONWOLUCJA, MELODIA, KONAK, STYRAKOWIEC JAPOŃSKI, KOŃ, ŻEBRO, TYP, ATROPINA, GABARDYNA, BÓR WRZOSOWY, TRAGICZNOŚĆ, PRZYLEPIEC, TŁUSZCZ, EWIPAN, WYNAGRODZENIE, BUŃCZUK, ŚRODKI PIENIĘŻNE, BARBITURAN, PAPROCIE, SŁUP ENERGETYCZNY, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, KURCZĘ, SAMORODEK, KUROPATWA, LIGUSTR, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, PRZYJACIEL RODZINY, PRZEKLEŃSTWO, AŁYCZA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, PAS, LAMA, CHEMOLAK, FIASKO, LUKRECJA, MAŁŻORACZEK, ROŚLINA AKWARIOWA, TRÓJKĄT NAWIGACYJNY, TOLERASTIA, FISKUS, PETRARKIZM, MATRYCA, OZDOBA, FENYLOBUTAZON, OLEJ JADALNY, JUDAIZM, BŁĘKIT TURNBULLA, KOŃ HUCULSKI, BROMOFORM, MĄCZKA KOSTNA, MIODNOŚĆ, POWRÓT, KOPUŁA PANCERNA, KARTANA, PELARGONIA ANGIELSKA, NASYP, LAMPA KSENONOWA, GÓWNIARZ, REGUŁA GLOGERA, PRETORIANIN, FENYLOPROPANOLAMINA, FAUN, MOSTOWNICA, JEDNOŻEŃSTWO, TOLERANCJA, BĄCZEK CZARNOGRZBIETY, HERBATA, SZPETNOŚĆ, ZIELE, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, KOŃ POZNAŃSKI, IDIOGRAFIZM, BARETER, ORIENT, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, ROŚLINY ZARODNIKOWE, POZYTYWIZM, SYMBOL, WZÓR, WIŚNIA, PLEBISCYT, OPŁATA STOSUNKOWA, ETER, KONTROSKARŻENIE, KREPA, HOTENTOTKA, HOMO NOVUS, TRZPIEŃ, KUCZBAJA, PAS CNOTY, MIEDNICZKA, WYSZYWANKA, HERMA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, NERKA, UNDARIA PIERZASTODZIELNA, TAKSÓWKARKA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, SZLIF MARKIZOWY, PROCEK, OPASKA UCISKOWA, GRUSZKA BOKSERSKA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, PIWNICA, GUTAPERKOWIEC, NITRYL, AUGUST, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, PRZELEW, PÓŁROZKROK, ŚMIECIUCH, PERIODONTOLOGIA, SZKAPLERZ, POWÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.469 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: pochodna etenu całkowicie podstawiona chlorem, bezbarwna ciecz o słodkim zapachu; stosowany do „suchego” prania chemicznego, jako wywabiacz plam i rozpuszczalnik, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POCHODNA ETENU CAŁKOWICIE PODSTAWIONA CHLOREM, BEZBARWNA CIECZ O SŁODKIM ZAPACHU; STOSOWANY DO „SUCHEGO” PRANIA CHEMICZNEGO, JAKO WYWABIACZ PLAM I ROZPUSZCZALNIK to:
Hasło Opis krzyżówkowy
tetrachloroeten, pochodna etenu całkowicie podstawiona chlorem, bezbarwna ciecz o słodkim zapachu; stosowany do „suchego” prania chemicznego, jako wywabiacz plam i rozpuszczalnik (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TETRACHLOROETEN
pochodna etenu całkowicie podstawiona chlorem, bezbarwna ciecz o słodkim zapachu; stosowany do „suchego” prania chemicznego, jako wywabiacz plam i rozpuszczalnik (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x