POCHODNA PIRYDOKSYNY, W KTÓREJ GRUPA HYDROKSYMETYLOWA Z POZYCJI 4 PIERŚCIENIA PIRYDYNOWEGO PRZEKSZTAŁCONA JEST W GRUPĘ KARBONYLOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIRYDOKSAL to:

pochodna pirydoksyny, w której grupa hydroksymetylowa z pozycji 4 pierścienia pirydynowego przekształcona jest w grupę karbonylową (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POCHODNA PIRYDOKSYNY, W KTÓREJ GRUPA HYDROKSYMETYLOWA Z POZYCJI 4 PIERŚCIENIA PIRYDYNOWEGO PRZEKSZTAŁCONA JEST W GRUPĘ KARBONYLOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.130

ROZDZIAŁ, ZABYTEK, BRUTALIZM, ŻYWY POMNIK, PSYLOTOWE, DOWOLNOŚĆ, MEZOMORFIA, MASZYNA INFORMACYJNA, WYDŁUŻALNIK, MASOŃSKOŚĆ, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, MÓZG, PIERWSZEŃSTWO, PIERWOMSZAKOWCE, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, JAGODNIK, WOLNA SOBOTA, KLASA INTEGRACYJNA, LESER, ZASADA TOŻSAMOŚCI, SROMOTNIK WOALKOWY, UNYTKO, KOMPENSATOR, ORLICA, OPASANIE, UTYLITARNOŚĆ, PĘDNIK AZYMUTALNY, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, SIWERT, MIEDZIANE CZOŁO, ŻAŁOSNOŚĆ, KIESZENIÓWKA, HABANERA, DOBUDÓWKA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, HYDROZOL, NIEAKTUALNOŚĆ, GRUPA, CZEKOLADA MLECZNA, SZCZEGÓLNOŚĆ, CHŁOPAK DO BICIA, GRUPA FUNKCYJNA, WIDŁOZĘBOWCE, ARMEŃSKI, AEROFON, KATASTROFALNOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, BARWINEK POSPOLITY, WIEWIÓRKA RUDA, KONSERWACJA, KODOWANIE PREFIKSOWE, NOC, BROWAR, PHISHING, SADYSTYCZNOŚĆ, BALANS, DOMOWINA, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, CZEREŚNIAK, LICZBA NIEWYMIERNA, NIEUCZCIWOŚĆ, WZORZEC, CHUDZIĄTKO, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KANAŁ, MODEL HERBRANDA, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, GAZÓWKA, EWIPAN, SZAROWIPTERYKS, INKA, JIG, MAKABRYCZNOŚĆ, LINIJKA, MULDY PODWÓJNE, EKSTRAKLASA, BALAST, NIECHLUBNOŚĆ, PŁASKOZIEMCA, SZYPUŁKA, NAGŁOŚNIENIE, GÓRA, GAJOWIEC ŻÓŁTY, WAZONKOWCOWATE, KLASTER, RELIGIA MOJŻESZOWA, MOC MECHANICZNA, HELMINT, MŁODZIAK, APEKS, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ALTANNIK LŚNIĄCY, WITAMINA B6, ROGATNIK, KLIN, BABA, MLECZ, STWIERDZENIE, REWOLUCJONISTA, HUMANIORA, GODZIWOŚĆ, ROZPOREK, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, PRZELUDNIENIE AGRARNE, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, NU METAL, OPCJA TERMINOWA, KREMOGEN, BOROWIK DUPAINA, WENESEKCJA, ROŚLINY OSIOWE, LIGATURA, CZUJNIK JONIZACYJNY, OSTRY STRZAŁ, KARAKUŁ, SPRAWDZIAN, GRA RPG, SŁODKA BUŁKA, KRZEW OWOCOWY, BLACKJACK, PÓŁROZKROK, KWAS ASKORBINOWY, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, GORZKOŚĆ, PÓŁŚWIATEK, POZABIBLIJNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, GRUPA PRZYJAŹNI, SKUBANIEC, ORKA NAJMNIEJSZA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, WIDZIMISIĘ, DRAPIEŻNOŚĆ, WNIEBOWZIĘTA, HRABIĄTKO, TURBINA CIEPLNA, GRUPA, MONOPOL NATURALNY, GARDZIEL, STRASZAKI, TRIAL ROWEROWY, DOSADNOŚĆ, PROSTY, NIEKOMERCYJNOŚĆ, REMITENT, NIEREALNOŚĆ, PARWENIUSZ, MOKASYNY, ZAPAŁKA SZTORMOWA, INTERWIZJA, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, AUTONOMICZNOŚĆ, TAŚMA MONATAŻOWA, STAROINDYJSKI, ARYTMETYZACJA, TEMAZEPAM, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, NIKCZEMNOŚĆ, PIŁKA NOŻNA, BATY, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, GONITWA PŁOTOWA, KREDKA ŚWIECOWA, POGODNOŚĆ, GAZOZAUR, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, JĘZYK TELUGU, JĘZYK WEWNĘTRZNY, PACHYPLEUROZAUR, LIMBO, TROCINIARKOWATE, MINOGOWATE, TRAIL, OBOZOWISKO, TYBINKA MAŁA, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, SKURWYSYŃSTWO, BUDOWA, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, PYRA, PSOTA, KRĘGARSTWO, KĄPIEL GAZOWA, MISKA SOCZEWICY, KUPA, KONFEDERACJA, SEKCIARZ, ŻYDOWSZCZYZNA, NIECZUŁOŚĆ, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, PREFERENCJA, FOLKSDOJCZ, PIEC ŁUKOWY, MURZYN, TAMARYNDA, REWIA MODY, DYNAMIKA, SZPICA, NUMER DOSTĘPOWY, BIAŁA NĘDZA, WITALIZM, BROŃ KRÓTKA, CEGŁA KOMINOWA, KARTY, CUKRZYCA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, OTOCZENIE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PRZEJĘCIE, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, GANOIDY KOSTNE, ATUT, WIĄŚLOWATE, AEDICULA, PRZESTARZAŁOŚĆ, BORAZON, STRUNA, LORDOSTWO, ZNANOŚĆ, WYDRA, UNIKALNOŚĆ, HOMOMORFIZM GRUP, AMORY, WIERTNICZY, AUTSAJDER, PIANO, CHOROBA MÜNCHMEYERA, STRONNICTWO, GRAFICZKA, FASKA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, PRAWO BIOTA-SAVARTA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, GADATLIWOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, POZDROWIENIE, TERMOPLASTYKA, BROŃ PANCERNA, RODZICIELSKOŚĆ, HAMULEC WIRNIKOWY, NIELITOŚCIWOŚĆ, SZKARADZTWO, USTRÓJ NIEWOLNICZY, GRUPA INWALIDZKA, CHLOROMETAN, TEKODONTY, CZARNA OWCA, JIVE, GUGLE, TAUTOCHRONA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, HEAD HUNTER, HUMANISTYKA, CZUŁOŚĆ, POWRÓT, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, PRACOBIORCA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, SASZETKA, PATRON, NIEOBROTNOŚĆ, WSPARCIE, CHROPAWOŚĆ, FILM S-F, AWANGARDA, WPŁATA, ZŁOM, PODNOSKA, POWYWRACANIE, CYTADELA, INSPEKTOR SZKOLNY, MUTRA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, WĄTŁOŚĆ, ADWOKAT DIABŁA, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, UMIEJSCOWIENIE, PYCHOTKA, NIECELOWOŚĆ, LOKACJA, DZIEŃ, ZBRODNIA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, KOSZATNICA, PRZEZNACZENIE, KOMISARZ, KODON NONSENSOWNY, SYMETRALNA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, CZARTER, POWIĘŹ, LINIA GEODEZYJNA, WIEŻA KRÓLEWSKA, ZMOWA MILCZENIA, ?PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.130 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POCHODNA PIRYDOKSYNY, W KTÓREJ GRUPA HYDROKSYMETYLOWA Z POZYCJI 4 PIERŚCIENIA PIRYDYNOWEGO PRZEKSZTAŁCONA JEST W GRUPĘ KARBONYLOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POCHODNA PIRYDOKSYNY, W KTÓREJ GRUPA HYDROKSYMETYLOWA Z POZYCJI 4 PIERŚCIENIA PIRYDYNOWEGO PRZEKSZTAŁCONA JEST W GRUPĘ KARBONYLOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIRYDOKSAL pochodna pirydoksyny, w której grupa hydroksymetylowa z pozycji 4 pierścienia pirydynowego przekształcona jest w grupę karbonylową (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIRYDOKSAL
pochodna pirydoksyny, w której grupa hydroksymetylowa z pozycji 4 pierścienia pirydynowego przekształcona jest w grupę karbonylową (na 10 lit.).

Oprócz POCHODNA PIRYDOKSYNY, W KTÓREJ GRUPA HYDROKSYMETYLOWA Z POZYCJI 4 PIERŚCIENIA PIRYDYNOWEGO PRZEKSZTAŁCONA JEST W GRUPĘ KARBONYLOWĄ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - POCHODNA PIRYDOKSYNY, W KTÓREJ GRUPA HYDROKSYMETYLOWA Z POZYCJI 4 PIERŚCIENIA PIRYDYNOWEGO PRZEKSZTAŁCONA JEST W GRUPĘ KARBONYLOWĄ. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast