CECHA BUDOWY CZEGOŚ, CO JEST WIELOKOMÓRKOWE, ZWŁASZCZA ORGANIZMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELOKOMÓRKOWOŚĆ to:

cecha budowy czegoś, co jest wielokomórkowe, zwłaszcza organizmu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA BUDOWY CZEGOŚ, CO JEST WIELOKOMÓRKOWE, ZWŁASZCZA ORGANIZMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.873

JĘZYK TAMILSKI, DROBIAZGOWOŚĆ, SERŻA, WĘZEŁ, BINARYZM, OGROM, HEDONIZM, UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY, ALPAKA, TURANIE, SIATKA, BEZWIETRZE, SKŁADNIK ODŻYWCZY, DŁUG HONOROWY, OKO, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, SPARTANIN, EKSPRES DZBANKOWY, MUNDSZTUK, MOTOR, LEGENDA, RYWALIZACJA, NOCEK WĄSATEK, CECHA, STERYLNOŚĆ, WYSYP, BEZROBOCIE AGRARNE, FIRMÓWKA, CZESTER, ZRZĘDLIWOŚĆ, CHOROBA ROŚLINNA, ZBROJA BIAŁA, POKAZ, MARUDZTWO, BANDYCKOŚĆ, RENOMA, WYNIKANIE LOGICZNE, BŁĄD MATERIALNY, GRUCZOŁ MLECZNY, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, MATRYCA STRUKTURALNA, DOSŁOWNOŚĆ, OSNOWA GEODEZYJNA, DRUT, KOSIARKA ROTACYJNA, AUTOSZCZEPIONKA, DEMONSTRACJA, PREPROCESOR, KREW, NUMERACJA PORZĄDKOWA, SAMOWOLNOŚĆ, DOMINACJA CAŁKOWITA, STOSUNEK, PLUGAWOŚĆ, ARCHEOLOGIA, TRANSAKCJA SPOT, MIKROOTOCZENIE, WEDGE, ZAPALNOŚĆ, KOMERCHA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, PRZODOMÓZGOWIE, PEŁNOMOCNICTWO, POSIADACZ ZALEŻNY, CENTRALA, PAN, DROGA KRAJOWA, LORI WYSMUKŁY, PRZEBRZYDŁOŚĆ, NADNATURALNOŚĆ, NIEAKTUALNOŚĆ, NABOŻEŃSTWO, SILNIK SYNCHRONICZNY, POLIMODALNOŚĆ, OZNAKA, ŚMIERDZIUCH, SPOISTOŚĆ, NÓŻKA, KOLEC, KARMIENIE, BRAT MNIEJSZY, CNOTA, SCENA, ZALEŻNOŚĆ, SAMORZĄDOWOŚĆ, ŁYSA PAŁA, CYWIL, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ROZDZIAŁKA, OPIESZALSTWO, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, WYBORY POŚREDNIE, PRACA SEZONOWA, PRODUKTYWNOŚĆ, WYWÓD, SASZETKA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, NIEUBŁAGALNOŚĆ, MIŁOŚĆ, WARIAT, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, KLĘSKA URODZAJU, PODCIŚNIENIE, PODDAŃCZOŚĆ, STYGMAT, CIĘŻAREK, UCZCIWOŚĆ, MODEL, NUMER, MANIERYSTA, ROZRZUTKOWATE, BITNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, AMORALNOŚĆ, FAWORYT, MAŃSKI, KUC DARTMOOR, WILGOTNOŚĆ, WIOSKA TEMATYCZNA, PĘPEK, TUSZ, WATKOWCE, KOPRODUKCJA, PRAWO PRYWATNE, UBOGI, ROZEZNANIE, CHŁONNOŚĆ, ŻÓŁTACZKA, CZERWOŃCZYK UROCZEK, POZAHISTORYCZNOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, PAPA MOBILE, DĄŻNOŚĆ, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, ROZDZIELCZOŚĆ, ZAJAWKA, TWINNING, EGZYSTENCJALISTA, SPÓD, CZWARTY, PASKUDA, SAMOISTNOŚĆ, MAJENIE, PUCÓWKA, WAKACJE, MIECZ SZYBROWY, ROZMARYN, HIPNOTYK, PODAŻ JEDNOSTKOWA, CZUPURNOŚĆ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, PRZYTOMNOŚĆ, OLEJEK KAMFOROWY, CZYNNIK WYTWÓRCZY, MARGINALNOŚĆ, KNOWANIE, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, FOSFOREK, BEZBOLESNOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, FAZA, DUALNOŚĆ, MADREPORA, PASEK, BEMOL PODWÓJNY, OWAL CASSINIEGO, NASTĘPSTWO, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, WOJAK, WŁÓKNO, SKANDYNAWSKOŚĆ, USTRÓJ NIEWOLNICZY, ZUPA Z GWOŹDZIA, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, PRZEKŁADACZ, RAK RZECZNY, HIPERAKUMULACJA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, BEZLOTKI, ZAPRZEDANIEC, DZIAŁANIE, CYJANOŻELAZIAN(III), SWAR, ŚWIEŻOŚĆ, NADZÓR BANKOWY, DURNOŚĆ, OPAKOWANIE, IZOTROPIA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, UKRAIŃSKOŚĆ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, POSEŁ NIEZRZESZONY, PAZERNOŚĆ, MUCHOMOR BULWIASTY, POBUDKA, STREFA HEADA, DOBRO, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, KONKURENCJA, WIGILIA, CIENKA SKÓRA, SALAMI, PRZYSWAJALNOŚĆ, ROZWIĄZŁOŚĆ, ORLICA, BIGNONIOWATE, NIECHLUJA, PATRON, GRUBOŚĆ, OBSZAR GÓRNICZY, DRUK OFFSETOWY, AGNOSTYCYZM, DOCZEPKA, PRZEKLĘTNIK, NASADA, NIEGOŚCINNOŚĆ, AZTREONAM, KROKODYLEK, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, GRUBIAŃSTWO, SYGNAŁ, TRENING, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, WAŻNOŚĆ, DIABEŁ WCIELONY, DOKONANOŚĆ, HISZPAŃSKOŚĆ, SIECZKA, MAKRON, CYWIL, PODMIANKA, WARSTWA JASNA, NOGA, STRZELANKA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, FILOZOFIA PRAWA, TWÓR, TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY, UWAŻNOŚĆ, ODWAPNIENIE, CZASOCHŁONNOŚĆ, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, AKUMULACJA, POTULNOŚĆ, KOLEŻEŃSTWO, DOMINATOR, WYPYCHACZ, KORPUS, KUJNOŚĆ, PROTEKTOR, BUNT, CZAS TERAŹNIEJSZY, ŚCIĘCIE, KOLEŚ, KATEGORIA FLEKSYJNA, OC, AKORD NONOWY, MALARSKOŚĆ, POWIEŚĆ MILICYJNA, GĘSTOŚĆ, KOMISARZ, SZCZENIACKOŚĆ, RYNEK NIEFORMALNY, KARTA KREDYTOWA, ANALOGICZNOŚĆ, MIESZANKA, KOZIOŁ OFIARNY, GUZ ŁAGODNY, GAZ KOPALNIANY, MILANEZ, TRAWA KANARYJSKA, PROWOKACYJNOŚĆ, PODZIELNOŚĆ, EDDINGTON, SZCZWANY LIS, CIOTA, MILCZĄCA ZGODA, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, WIĄŚL, PERFIDNOŚĆ, CYZELATORSTWO, MIMBAR, CECHA, CHUDOŚĆ, LUGIER, NIELITOŚCIWOŚĆ, NADOBNOŚĆ, ENANCJOMER, ŻYCIODAWCA, NIEOSTROŻNOŚĆ, WZNIOS, LARYNGOLOGIA, PIES OZDOBNY, ZGODNOŚĆ, PODGRZYBEK, ?UBOGOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.873 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA BUDOWY CZEGOŚ, CO JEST WIELOKOMÓRKOWE, ZWŁASZCZA ORGANIZMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA BUDOWY CZEGOŚ, CO JEST WIELOKOMÓRKOWE, ZWŁASZCZA ORGANIZMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELOKOMÓRKOWOŚĆ cecha budowy czegoś, co jest wielokomórkowe, zwłaszcza organizmu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELOKOMÓRKOWOŚĆ
cecha budowy czegoś, co jest wielokomórkowe, zwłaszcza organizmu (na 16 lit.).

Oprócz CECHA BUDOWY CZEGOŚ, CO JEST WIELOKOMÓRKOWE, ZWŁASZCZA ORGANIZMU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CECHA BUDOWY CZEGOŚ, CO JEST WIELOKOMÓRKOWE, ZWŁASZCZA ORGANIZMU. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x