CECHA CZEGOŚ, CO JEST MAŁO WAŻNE, MAŁO KONKRETNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEKONKRETNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEKONKRETNOŚĆ

NIEKONKRETNOŚĆ to:

cecha czegoś, co nie jest dokładnie określone (na 14 lit.)NIEKONKRETNOŚĆ to:

cecha człowieka, który jest chaotyczny, nie podejmuje zdecydowanych działań, jest uległy (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST MAŁO WAŻNE, MAŁO KONKRETNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.029

METAJĘZYKOWOŚĆ, DELTA WSTECZNA, DYWERGENCJA, ARABSKI, KURDUPLOWATOŚĆ, LICZBA ALGEBRAICZNA, MOL, SZCZEROŚĆ, NIEŚCISŁOŚĆ, APOGEUM, KOŃ WIELKOPOLSKI, OMIEG ZACHODNI, WŁAŚCIWOŚĆ, ABSOLUTORIUM, OPASANIE, SUBSKRYBENT, PODSIEĆ, HEREZJA, ROZLEGŁOŚĆ, ZBIERALNIK, CHODNIKOWIEC, OLBRZYM, RDZEŃ, TRWOŻLIWOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, PLUJKA, PRZEBUDOWA, OBSZAR, FRYBURG, PEDAGOGIKA SPECJALNA, POCISK NADKALIBROWY, ELEKTRON WALENCYJNY, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, PROTEKTORAT, PUSZYSTOŚĆ, OSCHŁOŚĆ, FALA HARMONICZNA, WICEHRABIA, WIECZNE PIÓRO, CZEDAR, KOSZYK, JĘZYK NATURALNY, OSŁONOWOŚĆ, STELLARATOR, TEMPERATURA ABSOLUTNA, BEZPOWROTNOŚĆ, PODPALENIE, ROGATNIK, OSZCZĘDNOŚĆ, PRZYBYTEK, FRANTOSTWO, SŁODYCZ, PERIOD, ŚWIĘTA KSIĘGA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, FOTOGENICZNOŚĆ, TUSZ, ELEKTROFON, KRÓWKA, SIŁA AERODYNAMICZNA, OSTROGONY, HYDRA, REKONWERSJA, FUNKCJA ACKERMANNA, PRACOHOLIK, PSIKUS, KASZTAN, ALLEL DOMINUJĄCY, SILNIK BOCZNIKOWY, KANCIASTOŚĆ, EGZEMPLARZ SYGNALNY, BEZGŁOŚNOŚĆ, OSTROŚĆ, ETIOPSKI, NAPŁYW, EUDAJMONIZM, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, STEMPEL, OKRUCH, PRZEŻYCIE, PONADKLASOWOŚĆ, GRA NIESKOŃCZONA, KOGUT, RASOWOŚĆ, ANALOGICZNOŚĆ, ZACHYŁKA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, AUTSAJDER, ZAJĄCZEK, FUTBOL AMERYKAŃSKI, SŁOWO MASZYNOWE, WARIAT, PRZODOMÓŻDŻE, EKSPRESOWOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, CZUB, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, ANALIZA CZYNNIKOWA, NAGOŚĆ, GWAJAK, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, GOSPODARZ, KOŃCÓWKA, MIEDNICZKA NERKOWA, ANOKSYBIOZA, SŁODKA IDIOTKA, MĘTNOŚĆ, ROZRZUTKOWATE, ZASADA KOMPOZYCYJNA, UT, OSIOWCE, WIGILIA, TRĄDZIK, SUPERRAKIETA, ROZTWÓR STAŁY, LITERAT, NIEROZUMNOŚĆ, STANOWCZOŚĆ, SERBISTYKA, SZORSTKOŚĆ, SKIOFIT, PORUSZENIE, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, OBRYWKA, OBUSTRONNOŚĆ, FARBOWANY LIS, BIAŁA HERBATA, SERWETECZKA, SAMOISTNOŚĆ, OBIEGNIK, GÓRA, ZUPA Z GWOŹDZIA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, PROFESKA, POSŁANIE, SITNIK, APOSTOŁ, POUFAŁOŚĆ, PRZYKOP, ZGRABNOŚĆ, GŁOWA RODZINY, ZANOKCICA CIEMNA, CENA SPRZEDAŻY, TWARDOŚĆ, OSNOWA, ŁYKOWATOŚĆ, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, ZADZIORNOŚĆ, DROGA KOLEJOWA, PYZATOŚĆ, POWAB, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, MARABUT, KOLOSTOMIA, SELEKTOR, NIEUCHRONNOŚĆ, KĘDZIERZAWOŚĆ, PIERWORODZTWO, JĘZYK PORTUGALSKI, KWINTA, ZASTRZALIN TOTARA, WĘGLÓWKA, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ZRZĘDLIWOŚĆ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, STRATYFIKACJA, DYSFUNKCJA, ROZCHWIEJ, PERSONALNOŚĆ, KANAŁ ŻEGLUGOWY, GIMBOPATRIOTA, REALIZM, RZUT STEREOGRAFICZNY, STROIK, ZUBOŻENIE, CECHA PSYCHICZNA, BIOFILNOŚĆ, POLIMORFIZM, FINITYZM, BŁAHOSTKA, NIERÓB, MASKA, DZIEŁO SZTUKI, DIETA ASPIRYNOWA, GOLKIPERKA, SCHAB, NIEHARMONIJNOŚĆ, KREDYT INWESTYCYJNY, MANDALA, KIFOZA, HEKSAPLOID, ZIEMIA OBIECANA, EGZEMPLARZ, ZASTAŁOŚĆ, NAMIĘTNOSTKA, MYJKA, ROZCIEŃCZALNIK, CIĘŻKA WODA, DRINK, NIEKOSZTOWNOŚĆ, ŁAPA, ŚWIADCZENIE, WYRAŹNOŚĆ, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, NÓWKA NIEŚMIGANKA, SAMOBÓJCA, ARGENTYŃSKOŚĆ, KWARC ZIELONY, BURZLIWOŚĆ, BOHEMISTYKA, POZYCJA, HARTOWNOŚĆ, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, TAMA, JĄDRO, PARTIA, PORZĄDEK, BROŃ, OPIEKUŃCZOŚĆ, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, HAMBURGER, IDYLLICZNOŚĆ, PODZIEMIE, ASFALT, NIECHLUJNOŚĆ, IDEALIZM OBIEKTYWNY, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, KOŃ NA PATYKU, WYCINEK, KREDKA ŚWIECOWA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, KONSEKWENCJA, SADOWNICTWO, SAKRAMENTALNOŚĆ, TRAWERS, SZKARADZIEŃSTWO, RUMOWISKO, MODRASZEK IKAR, KANAŁ LATERALNY, WŁADZA, GRUBIAŃSTWO, KMIOTEK, ASTRONOMICZNA LICZBA, UMOWA BUKINGOWA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, STRATYFIKACJA, CHORAŁ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ŚWIECA, PANŚWINIZM, KLĘK PROSTY, PRZEWÓD SŁUCHOWY, CHLOROHEKSYDYNA, PAWANA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, SILNIK INDUKCYJNY, NASIĄKLIWOŚĆ, ENHARMONIA, PIĘTA ACHILLESA, BUC, UMOWNOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, LEWAR, GAŚNICA PIANOWA, BISOPROLOL, NUTRIETY, BIDET, NIESTANOWCZOŚĆ, MAKROSKŁADNIK, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, NARWALOWATE, PRZEWIDYWANIE, SKINIENIE, ZGNIŁY KOMPROMIS, KECZ, IMPLIKACJA LOGICZNA, SZKŁO AKRYLOWE, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, KONSEKWENTNOŚĆ, DROGA ZBIORCZA, BAJER, SPÓD, DEFORMACJA, PŁYWAK, NIEWOLNIK, UNIŻENIE, BIEG PRZEŁAJOWY, LICZBA PODWÓJNA, TECHNICZNOŚĆ, SSAKI JAJORODNE, POSTĘPOWANIE, UCZCIWOŚĆ, AGREGATOR TREŚCI, LEKTOR, MINISTER, ?KOMÓRKA SOMATYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.029 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST MAŁO WAŻNE, MAŁO KONKRETNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST MAŁO WAŻNE, MAŁO KONKRETNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEKONKRETNOŚĆ cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEKONKRETNOŚĆ
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne (na 14 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST MAŁO WAŻNE, MAŁO KONKRETNE sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST MAŁO WAŻNE, MAŁO KONKRETNE. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast