COŚ BARDZO SŁABEJ JAKOŚCI, COŚ, CO JEST BEZWARTOŚCIOWE, NIEWARTE SWOJEJ CENY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHŁAM to:

coś bardzo słabej jakości, coś, co jest bezwartościowe, niewarte swojej ceny (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHŁAM

CHŁAM to:

tandeta, szajs (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ BARDZO SŁABEJ JAKOŚCI, COŚ, CO JEST BEZWARTOŚCIOWE, NIEWARTE SWOJEJ CENY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.723

IRONICZNOŚĆ, ZDOBYWCA, GĘSTOŚĆ, PRZEDWIECZNOŚĆ, BŁYSTKA OBROTOWA, PIES, GŁOŚNOŚĆ, KOMÓRKA ZWOJOWA, PRZEDDZIEŃ, KRĄGLIK, WALGINA RDESTNIAK, ŁOPATA, BYDLĘ, BIEG, ORGANIZATOR, CRACK, BEZCELOWOŚĆ, ODJAZD, NOCEK KOSMATY, CHIP, NIEJEDNORODNOŚĆ, PRYMUS, HAKONOS, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, KORZYSTNOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, NATRĘTNOŚĆ, OCZODÓŁ, ZANOKCICA CIEMNA, OPŁATEK, GRZYB STROJNY, PIERWSZOROCZNY, MIKROSKOP ŚWIETLNY, BERA, OSTROSŁUP FOREMNY, WYZNANIE, REPETYCYJNOŚĆ, CYRKUMFLEKS, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, TRAKTONIUM, WYPAS, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, WYJĄTEK, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, WYRAZISTOŚĆ, ŚRODEK PRACY, PAPROTKA ZWYCZAJNA, AWERSJA DO RYZYKA, SKŁADNIA RZĄDU, USYTUOWANIE, GODZIWOŚĆ, PEREŁKA, SMAK, ŁOMOT, PRZEPUST, CIEMNICA, FUNKCJONALIZM, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, MODYFIKACJA, MIEJSCE SIEDZĄCE, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, EKSTRAKLASA, ARCYDZIELNOŚĆ, NIECHLUBNOŚĆ, SPÓJNOŚĆ, FAŁSZYWIEC, LITEWSKOŚĆ, DRZEWO CYTRUSOWE, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, STATYSTYKA OPISOWA, JEDNORAZOWOŚĆ, LINIA ŚNIEGU, REJA, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, HEDONIZM ETYCZNY, LOK AGNESI, OKNO, DRIBLER, OMIEG KOZŁOWIEC, WIEŻA ZEGAROWA, DŻAGA, SPOTKANIE WARSZTATOWE, OBOWIĄZYWALNOŚĆ, UŁAMEK DZIESIĘTNY, CHODNICZEK, HERMETYCZNOŚĆ, PRZELOTNICE, PRYWATNOŚĆ, DŹWIGACZ DACHOWY, CHORAŁ, NACZYNKO, LEK NASENNY, DŁUŻNIK WEKSLOWY, ORDYNARNOŚĆ, ZDANIE WZGLĘDNE, JEŻOWIEC JADALNY, WELUR, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, OWULACJA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KOLKA JELITOWA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, SZTURWAŁ, ŻÓŁTY KARZEŁ, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, DWUSTRONNOŚĆ, FASOLKA SZPARAGOWA, AUTOTRANSFUZJA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, GLIKOZYD FENOLOWY, PLANTACJA NASIENNA, JĘDZA, RĘCZNE STEROWANIE, KRÓWKA, ŁZAWICA, MUR, KOŁYSANIE, ZDANIE, SAMORZUTNOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, PĘCHERZ, TERPEN, INFLACJA UKRYTA, ELF, POKRZYWDZONA, KONOTATKA, PUSTY DŹWIĘK, ZDARZENIOWOŚĆ, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, BIELINEK BYTOMKOWIEC, RAFA, OSTROŚĆ, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, STŁUCZENIE, STAWKA, ZWORNIK, WOLUNTARYZM, SŁODZIAK, BULION, KOMPAKTOWOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, CZUB, ŚWIŃSKI TRUCHT, ZAPIS, WYBIELENIE, CIĘŻKA WODA, RADAR GEOLOGICZNY, NIEOCZYWISTOŚĆ, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, INTERNUNCJUSZ, GRUZIŃSKI, KREMOWOŚĆ, UPROSZCZENIE, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ABRAKADABRA, PUCÓWKA, JURNOŚĆ, ZEWNĘTRZE, PASSE-PARTOUT, OSIOŁ, ŚWIATŁODRUK, WARTOŚĆ NOMINALNA, NIEPRAWOŚĆ, GETTER, PRZESIEWACZ, IMPULSYWNOŚĆ, POZYTON, GICZ, BIURO, OPERA, CENA DETALICZNA, ANEKS, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, TWORZYWO, PRZEBÓJ, AGREGAT POMPOWY, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, STOPA, ZŁOTOŚCI, PREMIA TECHNOLOGICZNA, SUSZARKA, WDOWA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, NITINOL, ARENDARZ, ŚMIECH, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, FANTAZJA, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, NIESKRĘPOWANIE, ZACHOWANIE, ŁĄCZNIK OLEJOWY, GARLACZ, NAPUSZONOŚĆ, SERBSKOŚĆ, WALUTOWOŚĆ, ŁASKAWCA, HIGIENISTKA, ANIOŁ, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, IRLANDZKOŚĆ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, HARTOWNOŚĆ, OSTATNI, DIABELSKOŚĆ, EGZYSTENCJA, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, TYKA, REKULTYWACJA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, OWOC, IMPORT RÓWNOLEGŁY, MONUMENT, ZACHÓD, SOKOLE OKO, POCIĄG MARSZRUTOWY, LEGWAN GŁUCHY, PROCES KARNY, FREZARKA KOPIARKA, TUMAN, OPRAWKA, POTAJEMNOŚĆ, SŁODYCZ, NIEUNIKNIONOŚĆ, STARY WYŻERACZ, KŁUSAK, MNOGOŚĆ, DUPERELA, SPOWINOWACONY, ROZPACZLIWOŚĆ, ŚWIECA, CZERPARKA, FORMACJA, MATOLA, WYRAZ POKREWNY, ROZSZERZENIE CIAŁA, PARAMAGNETYK, KWAS AZOTOWY, CIEŃ, ROZBIERANKA, SASZETKA, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, TORFOWISKO NISKIE, MIĘKKOŚĆ, PODAWACZ, ULUBIENIEC, ZASOBY, OPOKA, ZAPYLACZ, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, GRZYB SITARZ, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, WPIERDOL, UMIEJSCOWIENIE, SNOBISTYCZNOŚĆ, ODPRAWA WARUNKOWA, SILNIK NA BENZYNĘ, ZAMYSŁ, ANTYKLINA FAŁSZYWA, PAY-AS-YOU-GO, ZABURZENIE LĘKOWE, BOMBA, ARSENAŁ, NIEDOKŁADNOŚĆ, PRZENOSKA, OLIMPIADA, WIENIEC, SINUS HIPERBOLICZNY, GRUPA ADDYTYWNA, WRZĄTEK, KINAZA BIAŁKOWA, KORZONEK, KOŃSKA KURACJA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, STAN PSYCHICZNY, WIEK POPRODUKCYJNY, KETOZA, DOMINATOR, POLONIZATOR, POBOŻNE ŻYCZENIE, KANAŁ BURZOWY, SZALONA GŁOWA, SŁOIK, ZACHYLNIK, SILNIK INDUKCYJNY, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, OCHOTA, MRÓWKA SMĘTNICA, WYROŚL, NORMALKA, DIALIZA OTRZEWNOWA, PIESZCZOTA, DIONIZYJSKOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, ?ROZKŁAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.723 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ BARDZO SŁABEJ JAKOŚCI, COŚ, CO JEST BEZWARTOŚCIOWE, NIEWARTE SWOJEJ CENY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ BARDZO SŁABEJ JAKOŚCI, COŚ, CO JEST BEZWARTOŚCIOWE, NIEWARTE SWOJEJ CENY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHŁAM coś bardzo słabej jakości, coś, co jest bezwartościowe, niewarte swojej ceny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHŁAM
coś bardzo słabej jakości, coś, co jest bezwartościowe, niewarte swojej ceny (na 5 lit.).

Oprócz COŚ BARDZO SŁABEJ JAKOŚCI, COŚ, CO JEST BEZWARTOŚCIOWE, NIEWARTE SWOJEJ CENY sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - COŚ BARDZO SŁABEJ JAKOŚCI, COŚ, CO JEST BEZWARTOŚCIOWE, NIEWARTE SWOJEJ CENY. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast