PŁATNIK; OSOBA, KTÓRA PONISI KOSZTY ZA COŚ, PŁACI ZA COŚ KOMUŚ, FUNDUJE KOMUŚ COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUNDATOR to:

płatnik; osoba, która ponisi koszty za coś, płaci za coś komuś, funduje komuś coś (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FUNDATOR

FUNDATOR to:

założyciel instytucji, twórca fundacji; osoba, która z własnych środków finansuje i inicjuje działania o znaczeniu społecznym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁATNIK; OSOBA, KTÓRA PONISI KOSZTY ZA COŚ, PŁACI ZA COŚ KOMUŚ, FUNDUJE KOMUŚ COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.114

DZIEWIĘTNASTKA, PATRONKA, DOMINACJA, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, GŁOWNIA PYŁKOWA, ALLEGROWICZKA, POSŁANNICA, KROKIET, INTENSYWNOŚĆ, SŁODKOŚĆ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, GMINA MIEJSKA, CHROPOWATOŚĆ, KONFORMISTA, KOŁKI, EKSTRAKT RZECZYWISTY, WŁAŚCIWOŚĆ, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, STRATEG, KOMPAKTOR, KARDYNAŁ, KALCEOLARIA, WIDOKI, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, ZIELONE, POŁAWIACZ, PRAWO, KOLATOR, OSIEMNASTKA, CIĘGNO KOTWICZNE, OBRAZA BOSKA, PYTANIE, TEREN, HIPNOTYK, DELTA KRONECKERA, HIPISKA, ŁASKAWCA, GRYMAŚNICA, KLEJÓWKA, KOMISARZ, LATAWIEC, WRÓG, UWAGA, PRZECIWIEŃSTWO, WŁÓKIENKO, PIERWIASTEK, BRAT KRWI, UCISK, WRÓŻBIARZ, CENTYMETR, TOKSYNA SINICOWA, RAFLA, CIUĆMA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZABIEG LECZNICZY, CUDOTWÓRCZYNI, SKLEROTYK, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, DOZORCA, WIDZOWNIA, STOPKA, PROPILEJE, MOMENT MAGNETYCZNY, OŚWIADCZENIE, OSOBA TRZECIA, ŻAKARD, GRZYWA FALI, AGENT, LASECZKA WĄGLIKA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, ŻYWIEC, SZYBKI BILL, LEWAREK, MINBAR, SOLARKA, SPŁYWNIK, NIEJADALNOŚĆ, LEKARZ, PONĘTA, DOROBKIEWICZ, OSTATNI MOHIKANIN, WTÓRNY ANALFABETA, RAMA, MEDRESA, FORMACJA DEFENSYWNA, USTAWA EPIZODYCZNA, DIAKON, KURATORKA, WIZJA, DYTYRAMB, SPOWINOWACONY, WZÓR CNÓT, KONSTRUKCJA SOCHOWA, INFORMACJA GENETYCZNA, STYL KOLONIALNY, PODAŻ JEDNOSTKOWA, LEKARZ DENTYSTA, LEJNOŚĆ, EKONOMIA SPOŁECZNA, SKOK, MATOŁ, POTWORA, SPONTANICZNOŚĆ, PROGRAMISTA, GŁOSKA PREPALATALNA, OWOC, RAJDER, STYGMAT, PYZA, INDYKATOR, ZMORA, OBRABIALNOŚĆ, TYNIEC, CORBETT, TAMA, USTAWODAWCA, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, MĄDRA GŁOWA, CUDZOZIEMIEC, GORĄCZKA PONTIAC, UZDROWICIEL, RASOWOŚĆ, KONTRAPUNKT, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, WIĄZADŁO, ZŁOŻENIE PODZIĘKOWANIA, KURIOZUM, POLE, RACJONALIZATOR, CZARNOBREWA, REALISTYCZNOŚĆ, WRÓG, BZDURA, OKRYCIE, DRAJWER, STRAŻNIK, GLOBALNOŚĆ, PIJAK, CZUB, KURIER, OBOWIĄZYWALNOŚĆ, PODKARMIANIE, KALIGRAF, ZWIĄZKOWIEC, BIOSFERA, KROK, ZWID, WPŁYW, KORPUS, ATEISTA, OSOBA, SKNERA, KING, RZEMIEŚLNIK, UMARŁY, WIETRZNOŚĆ, WSPÓŁRZĄDCA, FASHIONISTKA, DZIECKO SZCZĘŚCIA, MIERNIKOWCOWATE, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, OBLADER, DIETA ASPIRYNOWA, HECARZ, POŻAR, PRACZ, SZCZUR, BLISKI, RACHUNEK CIĄGNIONY, ETRANŻER, KOCIOŁEK, CHOROBA DUCHA, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, WYCHOWANICA, ŁOWCA TALENTÓW, CHAMSTWO, RULETKA, KOPISTKA, PORCELANKA, ZDOBYWCA, KABEL, ODBIÓR, NIEPRZYTOMNOŚĆ, MANUFAKTURA, WIRTUOZOSTWO, SUBSKRYBENTKA, HELIOCENTRYZM, DRIVER, TERMOLUMINESCENCJA, ZERÓWKA, PATRONKA, TRUP, BRUTALNOŚĆ, WIEK, WIGILIA, HUMOR, KOZA, ANKIETOWANA, DZIECINNA ZABAWKA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PODDIALEKT, STARTER, RADIOGRAFIA, WONNOŚĆ, PIEGUSEK, PŁOMYK, NADAWCA PUBLICZNY, IRRADIACJA, NARZECZONA, PRZYZNAWALNOŚĆ, MEDIALNOŚĆ, SUSZARNIA, PARSZYWA OWCA, WULKAN ENERGII, BINDA, ZDZIADZIENIE, NEGACYJNOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, NIEKORZYSTNOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, WYWIAD, STEROLOTKA, INWARIANT, SPORTSMENKA, PAN STOP, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, RUSAŁKA, REKLAMÓWKA, GÓRA MIĘSA, OSTROŚĆ, USIŁOWANIE, ARCHETYPOWOŚĆ, PARADOKSOGRAF, DYSTRAKT, ZASADA PRZYSPIESZENIA, ULGA MELDUNKOWA, ZAKŁÓCENIE, GODZINA PRAWDY, OWOCNOŚĆ, PEWNOŚĆ, TRAJKOTKA, SIEDEMNASTKA, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, KOSTKA, MILCZĄCA ZGODA, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, OCHLAJTUS, FORMALISTKA, PRACOWNIK FIZYCZNY, STREFA ZGNIOTU, FOTOGRAFISTA, OBSZAR, SKĄPIEC, ZDROWY, ŚLAD, SORBENT, STANOWISKO, LEŃ PATENTOWANY, PRAKTYCZNOŚĆ, NEOKONSERWATYZM, ZWIERCIADŁO, ANTYINTELEKTUALISTA, ELUWIUM, OPOŁEK, ŻYWOŚĆ, WYSTARCZALNOŚĆ, CZŁOWIEK WEWNĘTRZNY, DEMONSTRACJA, NIEDBALSTWO, DURNOWATOŚĆ, OSOBA, NIEDOPUSZCZENIE, WARTOŚĆ NOMINALNA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, STENWANTA, ŁACIŃSKOŚĆ, KUSICIELKA, BLISKOŚĆ, KONTROLA, ISTNOŚĆ, PYRKONOWIEC, TRZPIEŃ, MARTWA FALA, GNIAZDO, PODŚCIELISKO, MAŹ PŁODOWA, KOMEDIA NISKA, MANIFESTACJA, PRACOWNIK, WIRTUOZERSTWO, FOCH, ELEGANCIK, INDETERMINIZM, DOWCIPNOŚĆ, ZŁOTE RUNO, ŚMIECIOWISKO, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, ?NIEŚCISŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.114 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁATNIK; OSOBA, KTÓRA PONISI KOSZTY ZA COŚ, PŁACI ZA COŚ KOMUŚ, FUNDUJE KOMUŚ COŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁATNIK; OSOBA, KTÓRA PONISI KOSZTY ZA COŚ, PŁACI ZA COŚ KOMUŚ, FUNDUJE KOMUŚ COŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUNDATOR płatnik; osoba, która ponisi koszty za coś, płaci za coś komuś, funduje komuś coś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUNDATOR
płatnik; osoba, która ponisi koszty za coś, płaci za coś komuś, funduje komuś coś (na 8 lit.).

Oprócz PŁATNIK; OSOBA, KTÓRA PONISI KOSZTY ZA COŚ, PŁACI ZA COŚ KOMUŚ, FUNDUJE KOMUŚ COŚ sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - PŁATNIK; OSOBA, KTÓRA PONISI KOSZTY ZA COŚ, PŁACI ZA COŚ KOMUŚ, FUNDUJE KOMUŚ COŚ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast