FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY, PEŁNIĄCY SWOJE OBOWIĄZKI W JEDNYM ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I REALIZUJĄCY OKREŚLONE PRZEZ PRAWO ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - RESOCJALIZACYJNYM, DIAGNOSTYCZNYM, PROFILAKTYCZNYM I KONTROLNYM, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ORZECZEŃ SĄDU; OSOBA, KTÓRA CZUWA NAD SKAZANYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURATOR SĄDOWY to:

funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu; osoba, która czuwa nad skazanym (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY, PEŁNIĄCY SWOJE OBOWIĄZKI W JEDNYM ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I REALIZUJĄCY OKREŚLONE PRZEZ PRAWO ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - RESOCJALIZACYJNYM, DIAGNOSTYCZNYM, PROFILAKTYCZNYM I KONTROLNYM, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ORZECZEŃ SĄDU; OSOBA, KTÓRA CZUWA NAD SKAZANYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.686

WORKUTA, KRZESANY, REZYDENTURA, DUSZNOŚCI, WAŁ BRZEGOWY, MIKROKARTA, DELTA, ZADYMKA, FITOEKDYSON, KRAJANKA, KOŁA, ORDONANS, PRZEKRYCIE, SAURON, POKŁAD GŁÓWNY, ROBUR, CIĄŻA PRZENOSZONA, ULĘGAŁKA, PRAWO PRACY, EROZJA WODNA, KORMORAN BRUZDODZIOBY, LUDERITZ, ZGNIŁEK, CZŁOWIEK, WANIENECZKA, CAMBRAI, TRENAŻER, MONOTEMATYCZNOŚĆ, KITEL, ALGORYTM JAKOBIANOWY, WITRYNA INTERNETOWA, RODZINA ADOPCYJNA, WZDĘCIE, NIEROZWIĄZALNOŚĆ, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, JĘZYKI DARDYJSKIE, OBLIGACJA SKARBOWA, KOLCZATKA, PRZYZWOITKA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, CELOWNIK OPTYCZNY, SĘDZIA RINGOWY, RATOWNIK GÓRNICZY, FINKA, ZADRAPNIĘCIE, TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, HUMORESKA, HUROŃSKI, NADZÓR PEDAGOGICZNY, STOPKA, JARMULKA, BUSZAHR, REZERWA OBOWIĄZKOWA, KOLOR, SKĄPOGUZKOWCE, PIĘTNASTKA, SZYPLIN, RÓWNANIE BUTLERA-VOLMERA, INFLACJA, ROZDRABNIACZ, ANEKSJONISTA, URZĄDZENIE MECHANICZNE, TŁUMACZKA, DYSTANS, MIANOWANIEC, KANAŁ, POLEWA, KORZEŃ, CZERECHA, OKAYAMA, TELEWIZJA KABLOWA, ZADRAPANIE, DING, CYRANEJKA, ZOOGEOGRAFIA, VOLKSDEUTSCH, WENDAT, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, LIPSK, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, BROSZKA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, FUTERKO, BLASZKA, KURATORKA, GRONINGER, KOŃ DOMOWY, PŁYWACZEK, PRYMAT, STRAŻNIK, RODZINA INDEKSOWANA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, GŁOWNIA PYŁKOWA, ŁEMKOWSZCZYZNA, KALEKA, BĄCZEK, NAZWA OPISOWA, MIKOZA, CORBETT, KONTAKCIK, EMPORA ORGANOWA, SKALA RICHTERA, NORICUM, FARAMUSZKA, OSTATECZNOŚĆ, LOARA, BOCZEK, PANNA, SROM, BAWOLEC, INGRES, BULIONER, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, HALLE, DICKENS, ECCHI, MOHER, DIAGRAM KWIATOWY, ATEUSZ, BRZĘKACZ, ADWOKAT, TUBKA, DENIALIZM, FILTR CYFROWY, NOTKA, BURDA, PRESTON, CYMETYDYNA, DOM AKADEMICKI, DOMEK JEDNORODZINNY, ABEOKUTA, PODUSZKOWIEC, KNIAZIENIE, RAK, SZAFARZ, OPATIJA, STRÓJ HISZPAŃSKI, KATOLICKOŚĆ, INTERFEJS SIECIOWY, HEGEMON, DILER WALUTOWY, POSŁUSZNICA, EDYKUŁA, TABETYK, JABLONEC, SALA, SORT MUNDUROWY, MUNK, RYBONUKLEAZA, CZOP, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, PROTEKTORAT, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA, CHUMS, NIKOLAIZM, DELFZIJL, WERSJA LEKTORSKA, CIUĆMA, SUROGATOR, ARSENAŁ, MACEDONIA, PORTRECISTKA, ANGIOGRAFIA, KONWERSJA, TEORIA DESKRYPCJI, TWIERDZENIE REESA, MACON, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, KOREKTOR, GOSPODARKA RYNKOWA, TRANSGRESJA MORZA, GASSER, HARACZ, KOLABORANT, MOLLENDO, MUR, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, LIKWIDATOR SZKÓD, ŁUK BRWIOWY, SUPERNOWA TYPU IA, PRAWO ZWYCZAJOWE, STRAJK OKUPACYJNY, DROGI ODDECHOWE, EFEKT MNOŻNIKOWY, NATURYSTA, IMPLIKATURA, AURA, WAREG, TARGANIEC, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, NIMB, UŚMIECH LOSU, SUPERPAŃSTWO, DZIEWCZYNA Z SĄSIEDZTWA, GOA, OGÓREK, RELACJA ODWROTNA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, DEKALOG, NIEUŻYWALNOŚĆ, DZIKI MIÓD, MORSE, PIESZCZOCH, LAGUNA, BARANEK, CIŚNIENIE, OGNISKO, PRAWOZNAWSTWO, ŻARŁACZ SZARY, SOLARKA, PION, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, GRZAŁKA, OWCA OLKUSKA, VALYRIA, KATEGORIA SŁOMKOWA, EWOLUCJA KASKADERSKA, AGENT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, OWOCNIK, MECENAT ARTYSTYCZNY, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, DYNAMIKA, CHAŁTURNIK, CZAPRAK, BIBLIOGRAFIA, PALPACJA, SKAKUNOWATE, RZEMIEŚLNIK, IPHONE, INSTAGRAMER, ŚWIADKOWIE JEHOWY, PIĘKNODUCH, NAROWISTOŚĆ, BEZKASTOWIEC, MŁODZIEŻÓWKA, TOKIO, IMPERIUM BRYTYJSKIE, TANCERZ, TAPIRY, NIEZMIENNIK, NOME, ALERGEN POKARMOWY, HULL, ESESMANKA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, LICZBA FERMATA, ARTYKUŁ WIARY, BIRMAŃSKI, GWIAZDKA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, BIARRITZ, DAWKA ŚMIERTELNA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, STEREOTYPIA RUCHOWA, TRATWA, KOTWICA ZAPASOWA, CZELESTA, PRZĘSŁO, BIZNES, MONITOR, PROBANT, RELACJA DWUARGUMENTOWA, PÓŁDZIEWICA, BRYTYJSKI, BAJA, PRZYSTAŃ MORSKA, ZDANIE WZGLĘDNE, SPIRALA HIPERBOLICZNA, RODAN, OSOBA, FAKTOR, PRAKRYT, LAMPA PUNKTOWA, PROFESJONALISTA, ORDYNANS, KOLABORACJONISTA, MISTRZYNI, KOLORYSTA, ŁAPEĆ, ALF, ROCZNIKARZ, STANICA, CENZUS WYBORCZY, UCZEŃ, GWIAZDA WIELOKROTNA, WKŁUCIE CENTRALNE, TRANCE, BANANOWA MŁODZIEŻ, SADYSTA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, ORBITA GEOSTACJONARNA, PRZYWILEJ MENNICZY, ŁUGOWNICA, ELEGIA, PRAWO WODNE, ?SYSTEM BANKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.686 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY, PEŁNIĄCY SWOJE OBOWIĄZKI W JEDNYM ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I REALIZUJĄCY OKREŚLONE PRZEZ PRAWO ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - RESOCJALIZACYJNYM, DIAGNOSTYCZNYM, PROFILAKTYCZNYM I KONTROLNYM, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ORZECZEŃ SĄDU; OSOBA, KTÓRA CZUWA NAD SKAZANYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY, PEŁNIĄCY SWOJE OBOWIĄZKI W JEDNYM ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I REALIZUJĄCY OKREŚLONE PRZEZ PRAWO ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - RESOCJALIZACYJNYM, DIAGNOSTYCZNYM, PROFILAKTYCZNYM I KONTROLNYM, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ORZECZEŃ SĄDU; OSOBA, KTÓRA CZUWA NAD SKAZANYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURATOR SĄDOWY funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu; osoba, która czuwa nad skazanym (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURATOR SĄDOWY
funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu; osoba, która czuwa nad skazanym (na 13 lit.).

Oprócz FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY, PEŁNIĄCY SWOJE OBOWIĄZKI W JEDNYM ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I REALIZUJĄCY OKREŚLONE PRZEZ PRAWO ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - RESOCJALIZACYJNYM, DIAGNOSTYCZNYM, PROFILAKTYCZNYM I KONTROLNYM, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ORZECZEŃ SĄDU; OSOBA, KTÓRA CZUWA NAD SKAZANYM sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY, PEŁNIĄCY SWOJE OBOWIĄZKI W JEDNYM ZESPOLE KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I REALIZUJĄCY OKREŚLONE PRZEZ PRAWO ZADANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO - RESOCJALIZACYJNYM, DIAGNOSTYCZNYM, PROFILAKTYCZNYM I KONTROLNYM, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ORZECZEŃ SĄDU; OSOBA, KTÓRA CZUWA NAD SKAZANYM. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast