POLSKA POPULACJA RASOWA KONI W TYPIE KUCA WIERZCHOWEGO WYHODOWANEGO W LUBLINIE PRZEZ PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE; NAZWA RASY POCHODZI OD MIEJSCA WYHODOWANIA PIERWSZYCH PRZEDSTAWICIELI RASY - GOSPODARSTWA DOŚWIADCZALNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE - FELIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUC FELIŃSKI to:

polska populacja rasowa koni w typie kuca wierzchowego wyhodowanego w Lublinie przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; nazwa rasy pochodzi od miejsca wyhodowania pierwszych przedstawicieli rasy - Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Felin (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLSKA POPULACJA RASOWA KONI W TYPIE KUCA WIERZCHOWEGO WYHODOWANEGO W LUBLINIE PRZEZ PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE; NAZWA RASY POCHODZI OD MIEJSCA WYHODOWANIA PIERWSZYCH PRZEDSTAWICIELI RASY - GOSPODARSTWA DOŚWIADCZALNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE - FELIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.159

KAPITAŁ POCZĄTKOWY, IGRA, MLECZARZ, LINIJKA, WARP, JĘZYK MIGOWY, JUST, FOCUS, OFICJUM, DWUPŁCIOWOŚĆ, LEMING, NEUROHORMON, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, ŚWINIAK, KEDYW, WNIEBOWZIĘCIE, OKO OPATRZNOŚCI, ULGA UCZNIOWSKA, GHISCARSKI, ZORBA, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, MAŁPIATKA, AGAR, PINGLE, BENEKE, MISJE, BAKTERIOZA, ZEPPELIN, REZERWA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, CIS, GROMNICZNA, LAPICIDA, VAISALA, RYBA UKWIAŁOWA, WARKOCZ, KOŃ JOMUDZKI, WELWET, SZACHY, KOSZERADA, KOLCZAK, AKTORSTWO, SPICHRZA, ZAGRODA, POŁYSK, AKTYWA, AKSAMITKA WZNIESIONA, BŁĘKIT TURNBULLA, RZEMIEŚLNICTWO, ZGŁOSKOWIEC, RUPNIK, MASZYNA ŻAKARDOWA, ŁUSKODRZEW, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, HELLENIZM, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, BADANIE, FLOREN, HYPERODAPEDON, LOTOSOWA STOPA, MATERIAŁ MORENOWY, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, MOKASYNY, KOTLINA KŁODZKA, DERBY, SZTUCZNA INTELIGENCJA, ARCHEOTYRIS, LICENCJA OTWARTA, BOŻODAJNIA, GIPSORYT, WIELOKROTNOŚĆ, ARBA, ALLOCHTON, PROCEDURA KREDYTOWA, PUDLINGOWANIE, MIEJSKOŚĆ, ŚWIADCZENIE, KĄTNIK, PION, WCZASY PRACOWNICZE, WCIELENIE, HETEROSPORIA, RADA GABINETOWA, WŁOSIENICZNIK, KOROWÓDKA, TRIAL, PARSĘTA, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, HISZPAŃSKOŚĆ, ONET, HISZPANKA, SPLUWACZKA, DŻYGITÓWKA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, ORMIAŃSKI, RUNDA HONOROWA, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, SZYMEL, KĄTOZĘBNE, KUC FELL, GRUPA ABELOWA, NOWELIZACJA, GLISSANDO, ODWOŁANIE, FILARIOZA, BENNI, PODATEK TONAŻOWY, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, JĘZYK KAFIRSKI, LAKTACJA, MUŁOWCOWATE, DALMATYKA, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, ERA EOFITYCZNA, KUC DARTMOOR, PERSZERON, HELMIOTOLOGIA, KACZKA RDZAWOGŁOWA, CZYTAL, KLAKA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, DZIOBAK, PAŁATKA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, AFERA KOPERKOWA, SOCJALIZM NAUKOWY, SSAK WYMARŁY, DEZETKA, KRZYŻ PAPIESKI, DSS, DUSZNOŚCI, BORÓWKA, ZIMNE NÓŻKI, PIWO, CHLEBOWIEC, SZLIF, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, FUNKCJA JEDNORODNA, SPĘDZENIE PŁODU, MIARA ŁUKOWA, ZŁOTY CIELEC, HARENDA, PTASIA GRYPA, UKŁAD LOMBARDZKI, ALT, TEBY, PŁÓCIENNICA, ARENDARZ, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, HOTENTOTKA, LEGA APOSTOLSKI, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, CEFALOTYNA, TWIERDZENIE STOKESA, STANDARDBRED, NOUMENON, KORONA CIERNIOWA, NAZWA POSPOLITA, KATANGA, LAING, ŚPIEW, ŚWIATŁA DROGOWE, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, PIOTR, BRÓD, KODEKS MORSKI, SZYK ANTENOWY, OGNIWO BUNSENA, PLAN AMERYKAŃSKI, ZWIĄZEK REWIZYJNY, MILREJS, METASTRONA, PROTUBERANCJA, WNĘKA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, MEGALNEUZAUR, POSAG, RODZIMOŚĆ, CHASERKA, FONIATRIA, MONGOLOID, WCHŁANIANIE ZWROTNE, SPADKOBRANIE, BELODON, CHŁYST, GUMA ARABSKA, SER TOPIONY, NAPĘD HYDRAULICZNY, ZAGRANIE, ETEROFON, ALUMINIUM, MEKLEMBURG, DRĘTWA, ZLEW, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, WEJŚCIE, ŚWIECA, SZCZUDŁO, RYNEK PIERWOTNY, SZYMON PIOTR, BABINIEC, MANEWR PRINGLE’A, OCHRONA INDYWIDUALNA, PEPSI, SKALA RÉAUMURA, WIĄZANIE POJEDYNCZE, DYSFAGIA, KOŃ KIŃSKI, SIERAK, UCHO, SOKOLE OKO, SODOMA, MAŁPA CZŁEKOKSZTAŁTNA, KARTAGIŃSKI, KRYKIET, TWINGO, MAKÓWKA, TYFUS OSUTKOWY, ŁONO, WYSPA KONTYNENTALNA, TIC TAC, KARTACZ, BŁĘKITNY KARZEŁ, OKOLICA, ŚWIERK KAUKASKI, KOLKA, PASTICCIO, ZIELE OLIWNE, GALIA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, ŻÓŁTY KARZEŁ, NAWIETRZAK, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, GIMNASTYKA, GADZIO, EWOLUCJONIZM, PANOPTICUM, MAEWESTKA, ONTOLOGIZM, MÓZG MATRIOSZKA, POLITYKA LEKOWA, WOAL, ANAPSYDY, WIŁKOMIRSKI, BOHEMIA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, DOPŁATA OBSZAROWA, KLEKOT, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, FESTMETR, LAS OCHRONNY, MILWID, MINISTER BEZ TEKI, ŚWIERK CZERWONY, DOWÓD, MŁODA POLSKA, CZAPRAK, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, SPÓŁKA-CÓRKA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, CZARNA FEBRA, SPÓŁKA CICHA, DIS, DIAGRAM VENNA, ALT, JASZMAK, POLIPTYCHODON, WYCINEK KULI, PERYPATETYKA, TOKSYNA SINICOWA, PEPPERONI, TOŁHAJ, POSŁUSZNICA, DOSTĘP, METAPLAN, KWEF, NAZAREJCZYK, PIASEK WODNOLODOWCOWY, WOLEC, SZAMBELAN PAPIESKI, DOUBLE DUTCH, LISEK, KOŚCIÓŁ, WIEDŹMIN, ASTERIONELLA, SPAT ISLANDZKI, COB IRLANDZKI, RĘCZNIAK, DZIEŁO POŚREDNIE, USŁUGA OBCA, BURKA, SCÉNIC, ALGIERSKI, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, GAMBUZJA, IMMUNITET FORMALNY, ?CHAŁUPNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.159 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLSKA POPULACJA RASOWA KONI W TYPIE KUCA WIERZCHOWEGO WYHODOWANEGO W LUBLINIE PRZEZ PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE; NAZWA RASY POCHODZI OD MIEJSCA WYHODOWANIA PIERWSZYCH PRZEDSTAWICIELI RASY - GOSPODARSTWA DOŚWIADCZALNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE - FELIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLSKA POPULACJA RASOWA KONI W TYPIE KUCA WIERZCHOWEGO WYHODOWANEGO W LUBLINIE PRZEZ PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE; NAZWA RASY POCHODZI OD MIEJSCA WYHODOWANIA PIERWSZYCH PRZEDSTAWICIELI RASY - GOSPODARSTWA DOŚWIADCZALNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE - FELIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUC FELIŃSKI polska populacja rasowa koni w typie kuca wierzchowego wyhodowanego w Lublinie przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; nazwa rasy pochodzi od miejsca wyhodowania pierwszych przedstawicieli rasy - Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Felin (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUC FELIŃSKI
polska populacja rasowa koni w typie kuca wierzchowego wyhodowanego w Lublinie przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; nazwa rasy pochodzi od miejsca wyhodowania pierwszych przedstawicieli rasy - Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Felin (na 11 lit.).

Oprócz POLSKA POPULACJA RASOWA KONI W TYPIE KUCA WIERZCHOWEGO WYHODOWANEGO W LUBLINIE PRZEZ PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE; NAZWA RASY POCHODZI OD MIEJSCA WYHODOWANIA PIERWSZYCH PRZEDSTAWICIELI RASY - GOSPODARSTWA DOŚWIADCZALNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE - FELIN sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - POLSKA POPULACJA RASOWA KONI W TYPIE KUCA WIERZCHOWEGO WYHODOWANEGO W LUBLINIE PRZEZ PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE; NAZWA RASY POCHODZI OD MIEJSCA WYHODOWANIA PIERWSZYCH PRZEDSTAWICIELI RASY - GOSPODARSTWA DOŚWIADCZALNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE - FELIN. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x