NAZWA ZWYCZAJOWA CYKLOHEKSANHEKSOLU - CYKLICZNEGO SZEŚCIOWĘGLOWEGO ALKOHOLU POLIHYDROKSYLOWEGO POSIADAJĄCEGO SZEŚĆ GRUP HYDROKSYLOWYCH (CUKROL) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INOZYTOL to:

nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA ZWYCZAJOWA CYKLOHEKSANHEKSOLU - CYKLICZNEGO SZEŚCIOWĘGLOWEGO ALKOHOLU POLIHYDROKSYLOWEGO POSIADAJĄCEGO SZEŚĆ GRUP HYDROKSYLOWYCH (CUKROL)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.566

JĘCZMYK, SZPAT ISLANDZKI, BRZESZCZOTEK, ZIOŁO, MAŁPIATKI, ZAWISAK, GRZYBY LĘGNIOWE, GRUSZKA MIŁOSNA, ANNOPOL, PAPROĆ ZŁOCISTA, DRĘTWA, SEJM WALNY, KROPLIK, SYMBIRSK, JĘZYK JELENI, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, SOFT DRINK, FUNT, NIDERLANDY, MLECZAK, DIKSONIA POŁUDNIOWA, MADONNA, KLOPS, PROTOZUCH, POMURNIK, RURALIZM, MECH IRLANDZKI, MONASTER, LITERATKA, MISIAK, DEZETKA, KLERYK, RUBEL, TUM, ANTYLOPA, OŁTARZ, INTUICJONIZM, DALIA, KETEN, MIGRACJA, DIRHAM, QUEBECKI, HENTAI, MULTIKULTURALIZM, KOBIERZYN, OAZA, JUDASZ, KLEJAK, REPUBLIKA WŁOSKA, TERMOMETR ALKOHOLOWY, KOSZTOWNOŚCI, EOTYTANOZUCH, SAŁATA, PRZEJRZYSTKA, SALAMANDRA, NIDERLANDY, SZARAŃCZA WIELKOKWIATOWA, DRUGORZĘD, JEDNOSTKA WALUTOWA, CZUBAJKA, WIRUSY SSRNA(+), DRŻENIE PĘCZKOWE, ALT, CHADECJA, RASZPLA, POLOPIRYNA, NIBYŁOPATONOSY, TRZEŹWOŚĆ, CHALDEJA, ZALANIE PAŁKI, NARĄBANIE SIĘ, KOPERNIK, BUTELCZYNA, KUKUŁKA, DRZEWO GENEALOGICZNE, ANNOPOL, ŚWIĘCONKA, BLASK, DOSTAWA, ZORBA, GASTRO, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, APPELLATIVUM, SPICIE SIĘ NA UMÓR, LASKOWANIE, FORUM, MADZIARSKI, CZERKIESKA, SCHLANIE SIĘ, ŻAD, OBSZCZYMUREK, FLASZKA, AKSAMITEK WZNIESIONY, GALWANIZM, PSYCHOZA ALKOHOLOWA, KRYPTONIM, CZOP, POMPA INFUZYJNA, PRYMUS, KANGUR DRZEWNY, ADIANTUM, DZIUPLA, CZOP, BATON, WNIEBOWZIĘCIE, MARSZ, RAJSKIE JABŁKA, SODA KAUSTYCZNA, MATRIXY, PANOPTIKUM, PÓŁĆWIARTKA, CENA UMOWNA, CZUJNIK, ŻELAZO, ALKOHOLIK, NAZWA DOMENOWA, PIÓROPUSZNIK, GASTROFAZA, ŻELAZOCYJANEK, OBRONA GRÜNFELDA, ABA, AEROFIT, AUTOMOBIL, BUŁKA BAROWA, MLECZ, ABRYS, DUTKA, MEROZAUR, ZŁOTÓWKA, JAPOŃCZYK, KOCANKA, DUJKER, TWARDZIOSZEK, OGOŃCZA, KOŹLAK, KOŁPACZEK, BŁĘKIT TURNBULLA, CHALDEJCZYK, PENETRACJA GENU, CHERRY, TON, ARIZONAZAUR, BEZAN MASZT, CHOROBA DWORSKA, PIASECZNIK, SYJAM, ZŁOTY DESZCZ, WIRUSY SSDNA, KRÓL, KUMATO, NISZCZUKA, SEKODONTOZAUR, NAZWA WŁASNA, WISŁA, PIERWSZORZĘD, ZAPRUCIE SIĘ, E-MAIL, SAMBA, SARDELA, LENIWIEC, JESIOTRY, GRUPA ABELOWA, ZESTAWIENIE, AFILIACJA, TIOALKOHOL, MATKA BOSKA ZIELNA, MARSZ, SPAGHETTI WESTERN, RYBA UKWIAŁOWA, MONARCHIA STANOWA, WYRÓB SPIRYTUSOWY, PELYKOZAUR, KOSZERADKA, AMPEX, BIELAK, CINQUECENTO, TRENER, ACCUSATIVUS, UKOŚNICA, VIOLA DA BRACCIO, LEJEK, ZIELE, WIPOLAN, OMACNICA, MORULA, DOSTYCZNA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, LAMBADZIARA, BROK, BULWA, BROŃ MASOWEJ ZAGŁADY, MŁODZIK STARSZY, GRUSZKA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, KRÓWKA, GRZYB KAPELUSZOWY, CIECIORKA, KĄTOZĘBNE, ORDA, NADKRWISTOŚĆ, POMARAŃCZA, KRZYŻAK OGRODOWY, JĘZYCZNIK, WYZNANIE, HUMANIORA, STROIK, POMERANIA, RAY-BANY, CZOP, GĘŚ, GURAMI, SAKSONIA, MUNCH, INTEGRACJONISTA, ŚMIERDZIEL, SUBSYSTENCJA, SIERPOŃ, KRAJ ZWIĄZKOWY, WIELOPŁETWIEC, KURCZATOW, STOPKA, GRAMOFON CYFROWY, TELEKS, BIELINEK, MIERNIKOWIEC, KANTON, ŚMIERDZIUCH, BABKA, BOLLYWOOD, OKO CIEMIENIOWE, DUŻY FIAT, SOLNOGRÓD, SZPIEGÓWKA, WARANOZAUR, CIERNIOGŁOWY, TAPINOCEFAL, DWUMIAN NEWTONA, DZICZEK, HEKSAMETR, EPONIM, GRUPA ETNICZNA, PAKA, ACETAL, LATEN, INFLACJA KONSUMENCKA, NAGOZALĄŻKOWE, POLANA, NOMOKANON, HEKSOZA, BRYCZUSZKA, RZECZOWNIK WŁASNY, PELONEUSTES, PELIKOZAUR, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, ZALANIE PAŁY, KAROTA, DERMATOL, MILICJA, KROWIA GĘBA, TYLŻA, E, DEZETA, HENTAI, ŚWIERK SITKAJSKI, KOSIARZE, ASKEPTOZAUR, ŚLIMAK, WIRTUOZOSTWO, SZLAK BOJOWY, ŁUSKODRZEW, NAKURWIENIE SIĘ, WIELORYB, MISIO, DYFERENCJACJA, LODÓWKA, KAC, MISIAK, ZRĘKOWINY, HERBATA Z PRĄDEM, FUNT, EKOGROSZEK, PIECHOTA MORSKA, SZNAPS, E-POCZTA, TŁUSTOCHA, ANTIFA, TRANSATLANTYK, CACHAÇA, KANAR, FLANDRIA, PIERSIÓWKA, GAZOWNIK, MORŚWINOWATE, CHOLANGIOGRAFIA, STRASZAKI, SAMOJEDZI, TKANINA WEŁNIANA, APPALOOSA, ?PISANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.566 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA ZWYCZAJOWA CYKLOHEKSANHEKSOLU - CYKLICZNEGO SZEŚCIOWĘGLOWEGO ALKOHOLU POLIHYDROKSYLOWEGO POSIADAJĄCEGO SZEŚĆ GRUP HYDROKSYLOWYCH (CUKROL) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA ZWYCZAJOWA CYKLOHEKSANHEKSOLU - CYKLICZNEGO SZEŚCIOWĘGLOWEGO ALKOHOLU POLIHYDROKSYLOWEGO POSIADAJĄCEGO SZEŚĆ GRUP HYDROKSYLOWYCH (CUKROL)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INOZYTOL nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INOZYTOL
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) (na 8 lit.).

Oprócz NAZWA ZWYCZAJOWA CYKLOHEKSANHEKSOLU - CYKLICZNEGO SZEŚCIOWĘGLOWEGO ALKOHOLU POLIHYDROKSYLOWEGO POSIADAJĄCEGO SZEŚĆ GRUP HYDROKSYLOWYCH (CUKROL) sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - NAZWA ZWYCZAJOWA CYKLOHEKSANHEKSOLU - CYKLICZNEGO SZEŚCIOWĘGLOWEGO ALKOHOLU POLIHYDROKSYLOWEGO POSIADAJĄCEGO SZEŚĆ GRUP HYDROKSYLOWYCH (CUKROL). Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast