PO ŚLĄSKU: PÓŁ LITRA (NAJCZĘŚCIEJ ALKOHOLU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HALBA to:

po śląsku: pół litra (najczęściej alkoholu) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HALBA

HALBA to:

kufel o pojemności pół kwarty lub jednego litra (na 5 lit.)HALBA to:

zawartość halby - kufla o pojemności pół kwarty lub jednego litra (na 5 lit.)HALBA to:

dawniej kufel mieszczący 0,5 litra piwa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PO ŚLĄSKU: PÓŁ LITRA (NAJCZĘŚCIEJ ALKOHOLU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.756

GRUŹLICA ZWIERZĄT, ZAGROŻENIE METANOWE, NÓŻ FIŃSKI, CYNDALIA, TRZEŹWOŚĆ, WIECZORÓWKA, MIRAŻ, KWARTALNIK, NARODZINY, DOMEK FIŃSKI, LUNETA, IZBA, SURIMI, KORD, JELEŃ AKSIS, ZNAJDEK, MEMORANDUM, MATERIAŁ, WAMPIR, KARBONATYT, KWARTA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, PODCIEP, BYDLĘ, BUDKA LĘGOWA, MARTWAK, NAROWISTOŚĆ, KACZY DÓŁ, CZTERNASTY, STEREOTAKSJA, OKIENKO, BUCHTA, DESZCZOCHRON, FLAWON, PITA, L, SPIRYTUS SKAŻONY, EDYKUŁ, ZABŁOCIANKA, STACJA HYDROLOKACYJNA, PRZEŚCIERADŁO, GUZIK, CHUSTA, SHERRY, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, POLECANKA, NUBUK, ZESZYT W KRATKĘ, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, EGG NOG, CHLEB CHRUPKI, PSALM, CHOROBA TAKAYASU, PIERWORODZTWO, WĘGLÓWKA, GALARETA, KLUCZYK, SAGA, MASKA, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, KUKUŁKA, MÓR, ALKOHOLIZM, KIERDEL, INSTAGRAMER, WATAHA, PALETA, SPIRYT, ROKIET, GROSZ PRZY DUSZY, ORKIESTRA KAMERALNA, ALKOMAT, ZAĆMIENIE, MÓWNICA, KLON, STAROINDYJSKI, MERKAPTAN, WYRÓB SPIRYTUSOWY, CHERRY, RAJZA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, HERBATA Z PRĄDEM, TALIB, KOŃ GORĄCOKRWISTY, DŻANNA, AGENT WYWIADU, BANDA, POJAZD KONNY, DWUDZIESTY TRZECI, TARCZA SERCOWA, ODEZWA, CHOROBA ALKOHOLOWA, KRZYŻANOWICZANKA, KOBIERZEC, KLAMRA, NAPÓR, NACISK, LEISZMANIOZA SKÓRNA, ŻŁÓBECZEK, POLIPTYK, PIES ZAPRZĘGOWY, INKORPORACJA, KŁOSEK, POMYŁKA FREUDOWSKA, SITAR, NANOŚNIK, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, FREKWENCJA, TRANSMISJA, MODYFIKACJA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, RELIKWIA, ZNAJDUCH, DYPTYK KONSULARNY, ANGLOARAB SHAGYA, DWUDZIESTY, BEMOL, PAWŁOWICZANIN, GRANDA, WILAMOWICZANKA, ŚWIATŁO DROGOWE, PAJACYK, WARTOŚĆ MODALNA, APEL, KONKURS, MISJA MEDIACYJNA, RADA STARSZYCH, SETKA, ANTYTETYCZNOŚĆ, HYDRA, POPIJAWA, JĘZYK OBCY, BAL, PIESZCZOSZEK, CZERWONE ŚWIATŁO, GROOMER, CHAMPIONKA, LIBELLA, ODMA OPŁUCNOWA, WAŁECZEK, BUCHTA, HYDROLOKATOR, CIS, BALON METEOROLOGICZNY, BARWY PAŃSTWOWE, BUNT, POLITYK, ŻYWA PAGINA, ZACHLANIE SIĘ, TOMAHAWK, KMOTR, GIWERA, FOTOKSIĄŻKA, DZIEWIĄTY, CHOROBA CAROLEGO, SETA, NARY, KOCIEŁ, PSOR, SZWEDY, CHLEB, KOMPLIKACJA, REKLAMÓWKA, REŻIM, FERMENTACJA OCTOWA, POWINOWATY, IMMUNOSUPRESJA, MASTURBACJA, GASTRO, KOCIOŁ, HALBA, CHOROBA HORTONA, TUSZ, POEMAT SYMFONICZNY, KWARTA ANGIELSKA, GOLF, DYSZKANT, PIERSIÓWKA, SELER, TELEWIZJA ŚNIADANIOWA, MOCZYGĘBA, WEK, PRZYSŁONA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, DRUK SENACKI, KIELON, ODTRUTKA, KOSTKA, GOLFIK, MŁOT, POSOCZNICA, WYSPA, STANDING FINANSOWY, JEDNORĘKI BANDYTA, ZWIERZYNIEC, CANALETTO, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, ZJEŻDŻALNIA, KLOSZ, KAWA, WINO WZMACNIANE, KOŃ SOKÓLSKI, FRYCOWE, ŁONIAK, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, SOFT, WIECZORÓWKA, SEMINARIUM, ZAPRUCIE SIĘ, ŚWIATŁO AWARYJNE, SCHLANIE SIĘ, LAWA TRZEWIOWA, CZOŁÓWKA, ARYTMOMETR, WYSTRZYGANKA, CHIŃCZYK, PLAC ZABAW, LUSTRO, GAMBIT HETMAŃSKI, ELIPSA, SUSZARKA, PÓŁWAŁECZEK, KOLOR OCHRONNY, MOBIL, PŁATKI, TECZKA, OBERŻYNA, VOLKSDEUTSCH, BTV, GODZINA POLICYJNA, MARSZAND, BANDANKA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, OCHLAJ, OSOBODZIEŃ, PÓŁ CZARNEJ, SPIĘCIE, PRÓSZKÓW, MANTO, DIS, SZKUNA, WYCISK, MATKA, PIJAK, ZALANIE SIĘ, CHRZAN, TRZYNASTY, MĘŻOBÓJCA, BROŃ RADIOLOGICZNA, SZAMERUNEK, DZIEŃ OTWARTY, PORTAL, KORA, SPĘDZENIE PŁODU, KARGO, BACIK, PASZTETNIK, AZOTOBAKTER, MINA, PNIOWY ZESPÓŁ NAPRZEMIENNY, GALON AMERYKAŃSKI, CEBA, RUMUNKA, ODZIEMEK, PÓŁKWATERKA, DYWANIK, STOPKA, NUMER, DWUDZIESTY SZÓSTY, INDEKSACJA, CACHAÇA, TUTTI FRUTTI, MAZER, MAMA, HEKTOPASKAL, DOMEK KEMPINGOWY, SLAMS, MOGIGAMMACYZM, TIOL, ZBIÓRKA, PRZEDZIAŁ, MACHINACJA, LEN, LISTA STARTOWA, KAWA, MALUCH, ZŁOTY DESZCZ, INFOMAT, PATELNIA, CZAS TERAŹNIEJSZY, WRÓBEL, CHRUST, WILAMOWICZANIN, TREN, REGLAN, KĘPA, DWUDZIESTY ÓSMY, JAJECZNICA, ĆWIARTKA, ?BEDŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.756 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PO ŚLĄSKU: PÓŁ LITRA (NAJCZĘŚCIEJ ALKOHOLU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PO ŚLĄSKU: PÓŁ LITRA (NAJCZĘŚCIEJ ALKOHOLU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HALBA po śląsku: pół litra (najczęściej alkoholu) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HALBA
po śląsku: pół litra (najczęściej alkoholu) (na 5 lit.).

Oprócz PO ŚLĄSKU: PÓŁ LITRA (NAJCZĘŚCIEJ ALKOHOLU) sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - PO ŚLĄSKU: PÓŁ LITRA (NAJCZĘŚCIEJ ALKOHOLU). Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x