CZĘŚĆ UPRZĘŻY KONIA, ZWŁASZCZA POCIĄGOWEGO, PRZYPOMINAJĄCA KSZTAŁTEM SOCZEWKI OKULARÓW LUDZKICH, WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ ZE SKÓRY LUB METALU, ZAKŁADANA NA KOŃSKI ŁEB, ABY ZASŁONIĆ ZWIERZĘCIU OCZY I UNIEMOŻLIWIĆ WIDZENIE NA BOKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKULARY to:

część uprzęży konia, zwłaszcza pociągowego, przypominająca kształtem soczewki okularów ludzkich, wykonana najczęściej ze skóry lub metalu, zakładana na koński łeb, aby zasłonić zwierzęciu oczy i uniemożliwić widzenie na boki (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKULARY

OKULARY to:

przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.)OKULARY to:

perspektywa, z jakiej na coś się patrzy, system wartości człowieka, punkt widzenia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ UPRZĘŻY KONIA, ZWŁASZCZA POCIĄGOWEGO, PRZYPOMINAJĄCA KSZTAŁTEM SOCZEWKI OKULARÓW LUDZKICH, WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ ZE SKÓRY LUB METALU, ZAKŁADANA NA KOŃSKI ŁEB, ABY ZASŁONIĆ ZWIERZĘCIU OCZY I UNIEMOŻLIWIĆ WIDZENIE NA BOKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.573

RÓŻA, ZLEW, KLINIEC, INTERNACJONAŁ, KOŃSKI ZĄB, CHŁOPOWINA, CZEREŚNIA, GRA LOGICZNA, JANE, FREGATA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, KIŚCIEŃ, PRZEKĄSKA, ALARM BOJOWY, ANIMIZM, JAJKO, EFEKT BOGACTWA, ANTYKONCEPCJA, ŁOPATA, PANTALONY, ENDOCENTRYZM, KOSMOGONIA, KAMIZELA, TWIERDZENIE KRULLA, MARYNA, RAJZA, SKRZYDŁO, PARMEZAN, STAW, PRZERÓB, KRUŻGANEK, WAMPIR, NALEŚNIK, FLANELA, TOWAR, ARKABALISTA, STUZŁOTÓWKA, SZACHULEC, IMPOST, MASWERK, DYSK KOMPAKTOWY, AWARIA, NAWÓZ ORGANICZNY, KOŃ WSCHODNIOFRYZYJSKI, DŁOŃ, MIASTO STAROŻYTNE, MUCHINA, SKAJ, ZIELSKO, ZAĆMIENIE, ZACIERKA, SER, ZACHOWANIE, CIĄŻA, ARENDA, BRUMBY, STOŻEK WULKANICZNY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, RATYSZCZE, INTERFEROMETR MICHELSONA, ZEWŁOK, SAKRAMENT, MEDYCYNA REGENERACYJNA, KONTYNGENT CELNY, KORONA, IMPLEMENTACJA, SQUATTER, SYFON, KABANOS, KURTYNA, SZYK, BARWNOŚĆ, WIEŻA KOŚCIELNA, BANK DOMICYLOWY, UMOWA, KONTUR, SZUPINKA, BIEG DYSTANSOWY, GRAFFITI, INDOKTRYNACJA, KOMPETYCJA, NIEMOŻNOŚĆ, MŁOTECZEK, LUKA STRATYGRAFICZNA, KRYSTALOMANCJA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, AFERKA, ZAWIĄZEK, SOLO, PAS MIEDNICOWY, OBRAZ, BLAT, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SĄD, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, BLOCZEK, MUFA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, KORA SOCZEWKI, KAKAO, RYCYK, PRZEKŁADNIA, DZIELNICA HISTORYCZNA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, AGENT, STEMPEL, NERWICA SPOŁECZNA, WĘGLÓWKA, KATATONIA, ALARM LOTNICZY, MOBIL, PACHWINA, MUTACJA, FIGURA GEOMETRYCZNA, ŚLIZG, CYRK, JEZIORO GLACJALNE, OKRĘT ARTYLERYJSKI, CHOROBA WESELBRONSKA, JIG, KLEIK, CZŁOWIECZEK, ULICA, BROŃ MASZYNOWA, BAZA LOKALOWA, SŁUŻBA, ZWOLNIENIE, STROP, TECHNIKA GRAFICZNA, AZJATA, DRACENA, TWIERDZENIE MENELAOSA, SAMOCHODZIARZ, MENISK, ZEKS, GEN LETALNY, NIEBO, PRĄD INDUKCYJNY, PĘTLA JELITOWA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, MOBILE, ŚRÓDMIEŚCIE, KOMORA WULKANICZNA, STACJA, MATAMATA, KORYTO, BIEG, JĘZYK, PARTER OGRODOWY, CHIŃSKOŚĆ, SAMOTOK, PASMANTERIA, WĘGAR, CHARYZMA, ŚCIANA, PUDDING, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, DROGI MOCZOWE, ŁOWCA , ŚMIERDZIUCH, BUCZYNA NIŻOWA, ROGI, SINICA OBWODOWA, TARADAJKA, CYWILKI, RZYGACZ, PASTERZ, MANIPULATOR, FOLA, SKAŁA, MASKOTKA, ŁAŃCUCH, DUPCIA, CZUBEK, NERW OBWODOWY, AGRESJA INSTRUMENTALNA, RANA, NIEŻYCIOWOŚĆ, MELDUNEK, FIGURKA, TRZYDZIESTKA, KARTOTEKA, BEZWODNIK, CENTAUR, SILNIK UNIWERSALNY, POWIEŚĆ SCI-FI, WYŁADOWANIE ULOTOWE, MISIEK, DOM WCZASOWY, FILM PŁASZCZA I SZPADY, OSĘKA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, STAŁOŚĆ, TENIS ZIEMNY, GODET, BIOGEN, MAJEUTYKA, MOZAIKA, KAUKAZ, DOKTOREK, INDEKSACJA, SQUAW, KORDONEK, HIPOTEZA GAI, BOROWINA, BUT, GRUSZECZKA, TERAPIA, NABIODRNIK, PUKU, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, TUŁACZ, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, DZIEŁO SZTUKI, TROLL, STEK, PRZESŁONA, KOLEJKA GÓRSKA, KIESZONKA, UDAR, LAWA TRZEWIOWA, SZYSZKA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, CHÓR, JEZIORO ZAPADLISKOWE, TRZMIELINA, WALC, ANTYTETYCZNOŚĆ, PANI, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, MALIMO, PIANKA, TURMA, KAMIEŃ NAGROBNY, KOD DWUWARTOŚCIOWY, SPLOT, BEZPOWROTNOŚĆ, NUMER TAKTYCZNY, REKLAMÓWKA, PUNK ROCK, STRAPONTEN, ULAŻ, PIRANIOWATE, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, MAZER, ŚLĄSKI, RUCH BEZWIZOWY, KARA GŁÓWNA, TRANSLACJA, NAWA, CUKIER, KARTACZ, ODKAŻACZ, ESCUDO, KANCELARYZM, ANTENA, GARDENIA, GNÓJ, TATARKA, ORBITAL, FOTOSENSYBILIZATOR, INSTAGRAMERKA, OBRONA, KORKI, KONSERWA, EWANGELIA, PLAKAT, IGLICA, GŁUPKOWATOŚĆ, ŁUPEK ILASTY, OTWÓR, MŁODZI, MIKRONEZJA, MIEJSCE, EKWILIBRYSTYKA, LAKOLIT, PALCÓWKA, PREDYKCJA, EPIZOOCJA, STYPENDIUM, BAGNIAK ZDROJOWY, TRANSURAN, KĄŚLIWOŚĆ, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, SOLITER, OPENER, ZAKUTY ŁEB, TRUMNA, KACZKA, FILECIK, KLAPKA, RESPONDENTKA, LEJNOŚĆ, WIDZENIE BARWNE, PORTFEL ELEKTRONICZNY, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, NIKIELINA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, RYNEK, ?PIANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.573 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ UPRZĘŻY KONIA, ZWŁASZCZA POCIĄGOWEGO, PRZYPOMINAJĄCA KSZTAŁTEM SOCZEWKI OKULARÓW LUDZKICH, WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ ZE SKÓRY LUB METALU, ZAKŁADANA NA KOŃSKI ŁEB, ABY ZASŁONIĆ ZWIERZĘCIU OCZY I UNIEMOŻLIWIĆ WIDZENIE NA BOKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ UPRZĘŻY KONIA, ZWŁASZCZA POCIĄGOWEGO, PRZYPOMINAJĄCA KSZTAŁTEM SOCZEWKI OKULARÓW LUDZKICH, WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ ZE SKÓRY LUB METALU, ZAKŁADANA NA KOŃSKI ŁEB, ABY ZASŁONIĆ ZWIERZĘCIU OCZY I UNIEMOŻLIWIĆ WIDZENIE NA BOKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKULARY część uprzęży konia, zwłaszcza pociągowego, przypominająca kształtem soczewki okularów ludzkich, wykonana najczęściej ze skóry lub metalu, zakładana na koński łeb, aby zasłonić zwierzęciu oczy i uniemożliwić widzenie na boki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKULARY
część uprzęży konia, zwłaszcza pociągowego, przypominająca kształtem soczewki okularów ludzkich, wykonana najczęściej ze skóry lub metalu, zakładana na koński łeb, aby zasłonić zwierzęciu oczy i uniemożliwić widzenie na boki (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ UPRZĘŻY KONIA, ZWŁASZCZA POCIĄGOWEGO, PRZYPOMINAJĄCA KSZTAŁTEM SOCZEWKI OKULARÓW LUDZKICH, WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ ZE SKÓRY LUB METALU, ZAKŁADANA NA KOŃSKI ŁEB, ABY ZASŁONIĆ ZWIERZĘCIU OCZY I UNIEMOŻLIWIĆ WIDZENIE NA BOKI sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - CZĘŚĆ UPRZĘŻY KONIA, ZWŁASZCZA POCIĄGOWEGO, PRZYPOMINAJĄCA KSZTAŁTEM SOCZEWKI OKULARÓW LUDZKICH, WYKONANA NAJCZĘŚCIEJ ZE SKÓRY LUB METALU, ZAKŁADANA NA KOŃSKI ŁEB, ABY ZASŁONIĆ ZWIERZĘCIU OCZY I UNIEMOŻLIWIĆ WIDZENIE NA BOKI. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x