RUCHOMA CZĘŚĆ WEWNĄTRZ DZWONU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SERCE to:

ruchoma część wewnątrz dzwonu (na 5 lit.)SERCE DZWONU to:

ruchoma część wewnątrz dzwonu (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SERCE

SERCE to:

miejsce po lewej stronie klatki piersiowej (na 5 lit.)SERCE to:

dobre, życzliwe nastawienie względem kogoś (na 5 lit.)SERCE to:

przenośnie: natura człowieka, np. dobre serce, harde serca (na 5 lit.)SERCE to:

przenośnie: głębia duszy, psychika, siedlisko uczuć (na 5 lit.)SERCE to:

przenośnie: miłość (na 5 lit.)SERCE to:

chęć do działania (na 5 lit.)SERCE to:

przenośnie: miejsce jednakowo oddalone od brzegów obiektu (na 5 lit.)SERCE to:

coś, co ma kształt (w potocznym wyobrażeniu) serca (na 5 lit.)SERCE to:

ruchoma część wewnątrz dzwonu (na 5 lit.)SERCE to:

karta koloru kier (¦) (na 5 lit.)SERCE to:

serce zwierzęcia postrzegane jako mięso, element podrobów (na 5 lit.)SERCE to:

ogromna odwaga, ogromne męstwo (na 5 lit.)SERCE to:

osoba, która jest nieustraszona (na 5 lit.)SERCE to:

ludzka 'pompa' (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUCHOMA CZĘŚĆ WEWNĄTRZ DZWONU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.383

OTWÓR KOLCOWY, FACJATA, PAKLAK, KRUPON, KLAPKA, POZYCJA, DWUNASTA CZĘŚĆ, RURA OGNIOWA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, LEJBIK, MUSTEL GWIAŹDZISTY, LEGAWKA, PRZEDODWŁOK, WIELOWYPUST, ACHTERDEK, NAPIĘTEK, TYKA, ZAKRĘT CZOŁOWY, OBRĘCZ, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, IBIS BIAŁY, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, ANALIZATOR, ROŚLINA BULWIASTA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, PIEC MUFLOWY, KONDYGNACJA, MIĘKISZ WODNY, PUNKT, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, OGON, CZĘŚĆ MOWY, ODBYTNICA, KURTYNA, ŻEBRO, LITOSFERA, PUPCIA, UCHO ZEWNĘTRZNE, CZARA, PARTIA, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, KSIĘSTWO, KROK, RAFA, ROTATOR, WIENIEC, BRÓDKA, PRZĘSŁO, SUPORT, PÓŁSFERZE, SIMA, REFLUKS, WARZYWO, BRODZIK, OPUSZKA, KLUCZ, WOLNY OBSZAR CELNY, BALUT, ENDOPEPTYDAZA, SZCZYT, AKTYWA TRWAŁE, LEJEK, ROŻEK, APOENZYM, NOS, BRYLANT, FRYZ, DYMNICA, CACHE, MŁOTEK, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, PÓŁKULA, TUMBA, KŁĄB, ENTOBLAST, PILARZ, KOZŁEK, AFIKS, PRZEKRÓJ, ODCINEK KOŁA, PARAGRAF, OCZKO, ŁOPATA, SZTUCZNE SERCE, ARCHIDIAKONIA, OPRAWA, PROSCENIUM, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, SUBREGION, MINUTA, SZWABIA, TWÓR GRZYBNIOWY, JELEŃ BIAŁOWARGI, BLOK, RDZEŃ, STROIK, KOŁYSKA, TUNER, MAJTKI, KOLEC, NADBUDOWA, OGRODOWIZNA, KATEDRA, KONIEC, SERCE Z KAMIENIA, PROLOG, PRZEWIESZKA, NACZÓŁEK, PANEWKA, GRZYWA, BONNY, SEKLER, SKRZYDEŁKO, OSTROGA, MICROSWITCH, SET, OKADIA PRĘGOWANA, PŁOZ, PODSTAWA, TYBINKI, MASKA, SKLEPIENIE PALMOWE, MŁOTEK, ZMROK, GRUNT, SIODŁO, SIEDZISKO, TĘTNICA SKRONIOWA, DZIAŁKA, PRÓG, MARZANA BARWIERSKA, SIKA, NADZIAŁ, GICZ, PRZÓD, WIRNIK, SŁONIARNIA, WZIERNIK, PERYSTOM, PRZYDAWKA, CELOWNIK, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, KOŃ TURKMEŃSKI, TOPIK, PODESZWA, INFOBOX, MRAD, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, SERAJ, , SAMOA ZACHODNIE, NAUSZNIK, RACHUNEK KAPITAŁOWY, CIAŁKO SZKLISTE, SZPIGIEL, INSTRUMENT DĘTY, PRZĄŚLICA, TORS, PIĘCIORNIK NISKI, NARĘCZAK, KAWAŁ, SUBIEKT, SUMATOR, PŁOZA, EKRAN, ÓSEMKA, IGLICA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, ŁOŻE, CIAŁKO NERKOWE, SPÓD, PRZYGOTOWALNIA, NAPĘD, ZALĄŻNIA, PALEC, CEWA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, WOLNE SOŁECTWO, ODCINEK, TOCZYSKO, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, KARWIA, PEKTORAŁ, CHOLEWKA, TOM, STOPKA, NADKŁAD, ŻAKIECIK, TYLOZOID, DZIANINA, MOST, JELCZ, KLOCEK, PLASTRON, POZYCJA TRENDELENBURGA, GARSTKA, PODCZYSZCZALNIA, KIEŁZNO, WIEK DOROSŁY, SZÓSTA CZĘŚĆ, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, POTASZ, BRZESZCZOT, DZIELNICA, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, WYRYWEK, TRIANGULACJA, PIÓRO, ŚLIZG, WĘZEŁ, PŁASZCZ, NIEBOSKŁON, STYK, NAWA, PODZAKRES, ŚCIANA, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, OWOC, ŚWINKA MORSKA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, BĘBEN, PLAFON, KIELICH, TALERZ, PISZCZAŁKA, PÓŁKULA MÓZGU, INŻYNIERIA WOJSKOWA, DZIOBIEC, DZBANEK DO KAWY, OBSADKA, NAKARCZNIK, PLANETA DOLNA, ROZDANIE, SOHO, PONUR, KRZYŻ, SZPONDER, WEZGŁOWIE, PRZODOMÓŻDŻE, PRECYPITAT, CENTYMETR SZEŚCIENNY, GICZ, SĄSIEK, ELEWON, WARZYWNIK, ZAKAMIENIAŁOŚĆ, PIĘTA, WARIACJA, LASZT, KUBEŁ, TŁUMIK, KOŚĆ KLINOWA, PRZEKŁADKA, WIZJER, PĘD, MARCHEWKA, SPÓJKA, SERCE, SKOK, PATELNICA, KREWETKA WIŚLANA, KATERA, KACZKA HEŁMIASTA, WIELOWIEŚ, PRZYBUDÓWKA, KOLUMNA, CIĘCIWA, LOTKA, SPENCERA, GICZ, NUTA, TEMAT, GOLONKA, PARTIA, DUPA, NIKAB, SZYJKA UDOWA, SZCZĘKA, PUCKA, KABATY, MYSZ DOMOWA, STERNICZKA, SZPONDER BRZEŻNY, KOZUBEK, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, TARAS, GAŁKA BLADA, OBLICZENIA INTELIGENTNE, NERW OBWODOWY, PREDELLA, KORZEŃ, MYSZKA, DUSZA, SILOS ZBOŻOWY, GLORIA, FARTUCH, BACIK, RĘKA, NACIEK, ?CHORRERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.383 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUCHOMA CZĘŚĆ WEWNĄTRZ DZWONU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RUCHOMA CZĘŚĆ WEWNĄTRZ DZWONU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SERCE ruchoma część wewnątrz dzwonu (na 5 lit.)
SERCE DZWONU ruchoma część wewnątrz dzwonu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SERCE
ruchoma część wewnątrz dzwonu (na 5 lit.).
SERCE DZWONU
ruchoma część wewnątrz dzwonu (na 11 lit.).

Oprócz RUCHOMA CZĘŚĆ WEWNĄTRZ DZWONU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - RUCHOMA CZĘŚĆ WEWNĄTRZ DZWONU. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x