Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TYLNA CZĘŚĆ PRZEWODU LUFY LUB OTWÓR W BĘBNIE REWOLWEROWYM, W KTÓREJ UMIESZCZA SIĘ NABÓJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMORA NABOJOWA to:

tylna część przewodu lufy lub otwór w bębnie rewolwerowym, w której umieszcza się nabój (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYLNA CZĘŚĆ PRZEWODU LUFY LUB OTWÓR W BĘBNIE REWOLWEROWYM, W KTÓREJ UMIESZCZA SIĘ NABÓJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.889

LABIRYNT, OSET NASTROSZONY, LEK PRZECIWWIRUSOWY, PŁYTKA NAZĘBNA, STUPOR, BECZKA BEZ DNA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, ANIMACJA, KINKAN, POTWÓR, TRIANON, PIERWSZY OFICER, WŁAŚCIWOŚĆ, POLIGYNANDRIA, ŚWIDER, BYDLEŃ, ENDOSZKIELET, POŁUDNIOWY ZACHÓD, KOKSOCHEMIA, CAŁY TON, PIGWA, WIELKA JEDNOSTKA, ANTONOMAZJA, KULCZYBA, ANIMATOR, DEKADA, TRZYNASTKA, NAPIERŚNIK, BRAZYLIJSKI, PRZYBYTEK, KOŻUSZEK, PIÓRO, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, GAŚNICA HALONOWA, KLAPKA, WINDSOR, KOŁOMYJEC, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, ANTRYKOT, RÓW PRZECIWPANCERNY, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, CIĄGACZ, INKORPORACJA, STOPA DOCHODU, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, BERSON, SWAP WALUTOWY, HOL, DZIAŁ, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, WYPADEK JĄDROWY, STANCJA, ELUWIUM, MARINA, STAWKA, STOPA, TRIO, ŁUK, BILANS BRAMKOWY, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, TANIEC, PTERION, KOMIN, NIEZBĘDNOŚĆ, KRUŻGANEK, PIEC INDUKCYJNY, DUKLA, MAŁPI GAJ, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, MIERNIK, NOWOWIERCA, OLEJ Z OLIWEK, NIESZPUŁKA, CHOROBA BAKTERYJNA, KABRIOLECIK, PRZEMIANA ODWRACALNA, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, APIKOMPLEKS, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, DYSZA, ANATOMIA, ŻABA NILOWA, DYPTYK, DISACHARYD, ŚCIÓŁKOWANIE, NAUKI KOGNITYWNE, GIRLANDA, RETENCJA, GEN PLEJOTROPOWY, WIDŁY, KONSOLA, KOMORA, STAUROPIGIA, PUSTYNNICA KATOLICKA, DNO KWIATOWE, DRUT, BEZROBOCIE SEZONOWE, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, BABUŚKA, MLON, GRUBOŚĆ, PISMO TECHNICZNE, KWASKOWATOŚĆ, RDZEŃ, WIOSNA, OLEJ MIGDAŁOWY, ANEKS, TWARZYCZKA, WIDEOROZMOWA, OGNIWO STĘŻENIOWE, PUSZCZALSKA, PUSTY DŹWIĘK, DERYWAT, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, ZATRACENIE, RUFA, BUDOWA, WOLNY ZAWÓD, EMULSJA, TRAKEN, MONTAŻYSTKA, CZWÓRKA, NIETYPOWOŚĆ, ŁĄCZNIK, FLESZ, CEREMONIA ZAPACHOWA, FRONTALE, PODCAST, SUROGATOR, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, FUTRO, SKALICA, BEAN, PRYZMA, PRZÓD, LINIA ZABUDOWY, GENIUSZEK, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, TRZECI PLAN, SKLERODERMIA UKŁADOWA, STADIUM, PRUSACZKA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, PIKIETA, SZABROWNIK, WARKOCZ, RADYKALNA PRAWICA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PRZYWILEJ LOKACYJNY, ZMYWACZ, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, JĘZYK SZKOCKI, GŁOWA, DZIRYT, BISIOR, UBOŻENIE, ŚWIĘTE KOLEGIUM, NIBYJAGODA, ADHD, UPRAWA, WOLUNTARIAT, SAMOODNOWA, KLOCEK, DŁOŃ, MAJOWY PRACOWNIK, GRÓB, PEPSI, OPARCIE, OGIEŃ I WODA, WODY INGLACJALNE, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, KORMORAN OLIWKOWY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, FAKTOR, WĘZEŁ ZATOKOWY, KONFISKATA, INŻYNIERIA TKANKOWA, TYFLOPEDAGOGIKA, ADRES WZGLĘDNY, PODKOWA, PRZEDMIOT, PACJENT URAZOWY, TASZCZYN PSZCZELI, BERET, RUCH, MADERA, KOLONIA, POLEROWNIK, CEGLARKA, SIARCZEK, KREDYT PREFERENCYJNY, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, HYDROFIT, KONGREGACJA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, RĘKA, IMIĘ, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, BIBUŁKARZ, PROLETARIAT, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, DOBROSĄSIEDZTWO, KAUCZUK BUTYLOWY, ELIKSIR ŻYCIA, PANORA, BIEG DYSTANSOWY, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, BRUK, SZKODNIK, BROŃ TERMOJĄDROWA, FAMA, ARMARIA, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, SPUSZCZENIE, PELENG, PUSZCZYK, ZROBIENIE KUPY, SPLOT ODBYTNICZY, CHARAKTERYSTYKA, OUTSIDER, ZBIORNIK, GOSPODARKA TOWAROWA, REZYDENCJA, GRAFITYZACJA, CHOROBA KUSSMAULA-MAIERA, ZRAZ, MAŁPI GAJ, OKWIAT POJEDYNCZY, SZAROWIPTERYKS, PONCZÓWKA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, SAMOCHÓD POŻARNICZY, FALOWNIK PRĄDU, KAPUSTA, ROZKŁADOWOŚĆ, WINO DESEROWE, ZBIEŻNOŚĆ, ANTYPATRIOTYZM, LATAWICA, HIPOSTYL, TERENOZNAWCA, MAROKAŃSKI, ACID WESTERN, SEMANTYKA KOGNITYWNA, FUNKCJA HARMONICZNA, KOMORA GORĄCA, CZWOROLIST, STŁUCZENIE, PALIWO SILNIKOWE, KÓŁKORODEK, KURZYSKO, FLANSZA, TRZECIA CZĘŚĆ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, KONSOLA, JĘZYK TAMILSKI, DIKSONIOWATE, SYSTEMIK, TASMAN, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, TUTOR, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, SZPERACZ, WYROK, NALOT, JEZIORO ZASTOISKOWE, MINARET, GRAF PLANARNY, RYNEK DETALICZNY, LEJBIK, MAN, ŁEBEK, WAMPIREK, TAJEMNICA PAŃSTWOWA, BAZAROWICZ, NAZWA ZWYCZAJOWA, UPADŁOŚĆ, PÓŁKULA MÓZGOWA, CZAS ZIMOWY, PODCENTRALA, PRÓBA NUKLEARNA, ŁUSKOWIEC, TOPIELICA, POWIEŚĆ GOTYCKA, PUSZKA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, SZYNA, DERMATOGLIFIKA, KAJMAKAM, ŚLIZGAWICA, POSZKODOWANY, NISKOROSŁOŚĆ, OKRUSZYNA, OKTANT, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, ZEGAR WIEŻOWY, WĘDRÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.889 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: tylna część przewodu lufy lub otwór w bębnie rewolwerowym, w której umieszcza się nabój, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYLNA CZĘŚĆ PRZEWODU LUFY LUB OTWÓR W BĘBNIE REWOLWEROWYM, W KTÓREJ UMIESZCZA SIĘ NABÓJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
komora nabojowa, tylna część przewodu lufy lub otwór w bębnie rewolwerowym, w której umieszcza się nabój (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMORA NABOJOWA
tylna część przewodu lufy lub otwór w bębnie rewolwerowym, w której umieszcza się nabój (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x