POWIERZCHNIA, KTÓRĄ TWORZĄ PUNKTY PRZECINANIA SIĘ PROMIENI ŚWIETLNYCH ODBITYCH PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KATAKAUSTYKA to:

powierzchnia, którą tworzą punkty przecinania się promieni świetlnych odbitych przez układ optyczny (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIERZCHNIA, KTÓRĄ TWORZĄ PUNKTY PRZECINANIA SIĘ PROMIENI ŚWIETLNYCH ODBITYCH PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.487

ROZMIARÓWKA, KRAJ, DODATEK AKTYWIZACYJNY, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, KOCZOWNIK, BAJKOPISARZ, TRUFLA, ÓSMY CUD ŚWIATA, TRUST, DOMINATOR, ZATAR, CHOROBA SEITELBERGERA, PIÓRNIK, ANUCZIN, ŁACINA, TAMANDUA, SFEROLIT, SIATKA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, KALORIA, EPOLET, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, ARTYSTA, SOCZEWKA, MUNSZTUK, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, SALWINIOWCE, MULTILATERALIZM, PRZÓD, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, JĘZYK BIAŁORUSKI, STULEJARZ, KOD DWUWARTOŚCIOWY, TRAKTAT SOJUSZNICZY, NIEPODZIELNOŚĆ, KOPALINA SKALNA, ODSKOK, JURYSLINGWISTYKA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, PRZEKŁADACZ, OKLUZJA, NOTARIUSZ, REFLEKSOLOG, AFRYKATA, NARYS KLESZCZOWY, BACH, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, KUŚNIERCZYK, KARABON, POŚCIELÓWA, ROZPORZĄDZENIE, TEST ŁOSIA, EFEKT ZATŁOCZENIA, LIGAWA, KOLEJKA LINOWA, PATRIARCHAT, STACJA ZAKŁADOWA, ELEGANTKA, JASTRZĘBNIK, DAŃ, DZIUPLA, OSEŁEDEC, KONWOJER, PILAR, MUZYKA, RYM ŻEŃSKI, INSTRUMENTALISTYKA, PIASEK MOCZOWY, BANDOLET, EXPAT, ŁAŻENIE, DYSZA, WSPOMINKI, EDYKUŁA, INFLACJA, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, ZAMIEĆ, ASIEJEW, MAKARON, ŚMIETNIK, OBUDOWA, ENERGIA GEOTERMALNA, JEZIORO SUBGLACJALNE, LUFA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, KOLORATKA, KOŃCZYNA, RZEŹNIA, JĘZYK WEHIKULARNY, ATTACHAT, IMMUNOGLOBINA M, AKUMULATORY, ZMĘCZENIE, POCIĄG SZPITALNY, ZASADA PODCZEPIENIA, FLAGRUM, EGZEMPLARYZM, DIAMENT, ŁODRANIT, OWODNIOWCE, RUMIANEK, AKT ADMINISTRACYJNY, CZUMAK, TONSURA, ROPUCHA ZIELONA, DOJŚCIE, SKOCZNIA NARCIARSKA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, BIKRON, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, DYSPOZYCJA, TUNICELA, FERMENTACJA METANOWA, OSIEMDZIESIĄTKA, PROPYL, POTOP, MINERALOGIA, PODATEK PORADLNY, TRZECI PLAN, MOC CZYNNA, WIRTUOZ, GOTOWOŚĆ, KOŃCÓWKA, MIKROMACIERZ DNA, NIECKA, ŻYCIE OSOBISTE, KURS, DEPOZYCJA, MEGAPOLIS, ANOMALIA MAGNETYCZNA, AKSJOMAT, KONWENCJA TURYSTYCZNA, MIĘSOPUST, DYSTORSJA, CHEMIZACJA ROLNICTWA, MRÓWKOWATE, OBSZAR NIEOGRANICZONY, PREMIA GÓRSKA, WOLA, HALA TARGOWA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, BRANDMUR, STEROLOTKA, ROTACJA, KUŹNIA, ORZECH KOKOSOWY, ART BRUT, DZIKI ZACHÓD, BOMBRAMREJA, GEN SKACZĄCY, MYJNIA, NATARCZYWOŚĆ, EPKA, ODCZUCIE, GARNCZEK, KARAWANA, BROMOLEJ, REKLAMA PORÓWNAWCZA, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, DAMKA, GRZYBEK JAPOŃSKI, ANIMIZM, PAŁECZKI NAPIERA, STYL WITKIEWICZOWSKI, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, HELMINTOLOGIA, ANALIZA WYPUKŁA, AUDYTORIUM, WALENCJA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, DOŚWIADCZENIE, WODOROST, MISTRZ, WUEF, ŻYCIAN, MIASTO STAROŻYTNE, CHOROBA CSILLAGA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, POKŁAD ŁODZIOWY, KRAINA MITOLOGICZNA, BĄCZEK, ALGIERSKI, PLAMIEC AGREŚCIAK, EGZEKUCJA KOMORNICZA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, SOK JELITOWY, ADEPTKA, MINISTRANTURA, NARZECZONY, PROTEKTORAT, CYKL ASTRONOMICZNY, SKURCZ, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, KUCHNIA WOJSKOWA, NIEŻYCIOWOŚĆ, PASAŻ, DUBAWNT, KROTNOŚĆ, POSKRZYP, ŚLUZICE, TAJNIAK, KOTYLION, CHOCHLA, POLITYKA DYSKONTOWA, KOŃ BUDIONNOWSKI, ODRA, KARBIDKA, CZAROWNICA, PERYSELENIUM, CAMERA OBSCURA, DEFENSYWA, DWUPRZODOZĘBOWCE, MONDEO, IDEAŁ GŁÓWNY, TYPOGRAFIA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, KOMEDIA DELL'ARTE, INFA, ELDAR, CHODY, DZWONY RUROWE, PLEBS, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, MODELUNEK, ONOMASTYKA, PRZEWLEKŁOŚĆ, SIODŁO SKOKOWE, MORAWSKI, POWAGA, REGENERAT, WINNICKI, MAHAJUGA, WZMACNIACZ, STACJA KOPULACYJNA, PIKNIK, ZYGMUNTÓWKA, LÓD DENNY, ZASOBY KOPALIN, UNIŻENIE SIĘ, RAJTUZY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, CZŁON DYNAMICZNY, MARSZAND, ZAPŁON, CZAKRA, DEMENTI, OKRUCH, AKCELERATOR KOŁOWY, SUŁTANIT, PISANKA, OSKARŻENIE, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, SFEROMETR, BOMBA TERMOJĄDROWA, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, OLEJ MIGDAŁOWY, POSTRZEGALNOŚĆ, PROPOLIS, KAPITALISTA, FILTR CYFROWY, KIESA, SŁOWOTWÓRSTWO, DIAMAGNETYZM, ŁOPATKA, PURYNA, AWANS LODOWCA, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, BETONKA, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, SYRENA, PODPALENIE, GRĄD SUBATLANTYCKI, PAS PLANETOID, KONFEDERACJA, BICZ SZKOCKI, CZARCIE KOŁO, MAGNES, KROSNY, TEORIA DESKRYPCJI, KRZYŻ MALTAŃSKI, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, SZPIK KOSTNY, MAZER, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, PRĘGA, TYKA, BIEDRONKA, OWCZA WEŁNA, TOUAREG, ZAKRES ZNACZENIOWY, TEORIA CIAŁ, TUŁACTWO, ROZJAZD, RAZ, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, PASZTETNIK, GENETYKA KLINICZNA, ?BLUSZCZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.487 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIERZCHNIA, KTÓRĄ TWORZĄ PUNKTY PRZECINANIA SIĘ PROMIENI ŚWIETLNYCH ODBITYCH PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIERZCHNIA, KTÓRĄ TWORZĄ PUNKTY PRZECINANIA SIĘ PROMIENI ŚWIETLNYCH ODBITYCH PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KATAKAUSTYKA powierzchnia, którą tworzą punkty przecinania się promieni świetlnych odbitych przez układ optyczny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KATAKAUSTYKA
powierzchnia, którą tworzą punkty przecinania się promieni świetlnych odbitych przez układ optyczny (na 12 lit.).

Oprócz POWIERZCHNIA, KTÓRĄ TWORZĄ PUNKTY PRZECINANIA SIĘ PROMIENI ŚWIETLNYCH ODBITYCH PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - POWIERZCHNIA, KTÓRĄ TWORZĄ PUNKTY PRZECINANIA SIĘ PROMIENI ŚWIETLNYCH ODBITYCH PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast