Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FLEGMA to:

część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)POWRÓT to:

część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)REFLUKS to:

część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FLEGMA

FLEGMA to:

wykrztuszana wydzielina dróg oddechowych (pochodząca z oskrzeli, krtani i nosa), zawierająca śluz, komórki i ewentualne składniki patologiczne (na 6 lit.)FLEGMA to:

cecha czynności, zwłaszcza ruchów: to, że coś jest powolne, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego (na 6 lit.)FLEGMA to:

część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.888

INŻYNIERIA WIEDZY, DYTYRAMB, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, INTERWIZJA, ZNAJDEK, TEST PASKOWY, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, AGRESYWNOŚĆ, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, NIEPOROZUMIENIE, SSAKI JAJORODNE, MESA, DOKTOR HONORIS CAUSA, INWESTYCJE, KOLENDRA, HARPIA, JEZIORO POLJOWE, RZECZ WNIESIONA, POBYT CZASOWY, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, NAROWISTOŚĆ, LEJEK, EUROPEJSKOŚĆ, HAMULEC KLOCKOWY, DOPING, POKREWNA DUSZA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, POSŁUCH, SOSNOWE, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, KIEREJA, STOPA PROCENTOWA, CZARNY LUD, WIELOFAZOWOŚĆ, LANCET, WZÓR CNÓT, REGULATOR POGODOWY, MIEJSCE, MIODNOŚĆ, ŻEGLUGA PROMOWA, SINUS HIPERBOLICZNY, UŚMIECH LOSU, JAGODNIK, REPUBLIKA, MANGABA ZWYCZAJNA, NOŚNIK DANYCH, SZORSTKOŚĆ, ŁADOWNICZY, DIETA ASPIRYNOWA, OPONA BEZDĘTKOWA, WAFEL, PELHAM, MATOŁ, PRZESTRZEŃ, BIBLIA, TERPEN, PUPCIA, POMPA ŁYDKOWA, STRAJK JAPOŃSKI, NIELITOŚCIWOŚĆ, MODULACJA FAZY, ŁAŃCUCH EULERA, REGENERAT, TRYNITARYZM, BYLICA PONTYJSKA, BAKTERIE METANOGENNE, UBÓJ, NAGRANIE WIDEO, METODA ZERO-JEDYNKOWA, PORTUGALSKOŚĆ, PRZYKRYWKA, DISNEY, BESKIDNIK, MARZANA BARWIERSKA, ZAUSZNIK, NIEPARZYSTOKOPYTNE, RUSKOŚĆ, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, KOMPLETNOŚĆ, KOMPLEKS, TOLERANCJA, KOPARKA CHWYTAKOWA, E 336, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, MARIO, CIEMNA ENERGIA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, KONSERWACJA ZABYTKÓW, FAJNOŚĆ, DELFINY OCEANICZNE, WĘŻYK, NUTRIA, LEGA APOSTOLSKI, NALEWKA JODOWA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, DIAKONAT, DOGMAT, DRĘTWOTA, NIEUCZCIWOŚĆ, ASTRA, NIKCZEMNOŚĆ, BLADOŚĆ, SZWABSKI, POŻĄDLIWOŚĆ, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, INTERWENCJA HUMANITARNA, PIERWSZOŚĆ, ZWINGLIANIZM, LAKTACJA, SZCZEPIONKA WŁASNA, WYSOKOŚĆ NORMALNA, OCHWEŚNIK, PŁUG WIRNIKOWY, USTNIK, STREFA EURO, KNIAZIENIE, MIKROSKOPIJNOŚĆ, NORIKER, ZBÓR, KORMORAN JAPOŃSKI, METAL PÓŁSZLACHETNY, ROZWAŻANIE, PRZĘSŁO, DROGI RODNE, ZACHYŁEK ŁONOWY, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, REALIZM FOTOGRAFICZNY, KONWEJER, OŚRODKOWY REGULATOR OBROTÓW, PRZENIEWIERSTWO, TANALBINA, BRZUCH, CIOS, SYDEROFIR, NIENATURALNOŚĆ, TOWARZYSTWO, FUNDUSZ PREWENCYJNY, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, FANTAZJA, SER PODPUSZCZKOWY, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, ŚMIERDZIEL, BARYCENTRUM, KASZKIET, TRANSAKCJA SPOT, NIEKOMERCYJNOŚĆ, PRZEZORNOŚĆ, WERSJA LEKTORSKA, KRZYWA ELIPTYCZNA, ŻWAWOŚĆ, TAHITAŃSKI, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, CYTWAR, RDZA ZBOŻOWA, PRZESŁONA, BIEDAK, MIKOTOKSYNA, EGZOSZKIELET, GNIAZDKO, FASOLA ZŁOTA, BROŃ, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, HOSPODARSTWO, ODZIOM, PRZEDAWCZYK, LOKAL, ZUPA NA GWOŹDZIU, METAJĘZYKOWOŚĆ, OENEROWIEC, ZABIEG, ŻYWICA EPOKSYDOWA, LISTEK, FIMBRIA, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, PSYCHOTEST, AMFIBIJNOŚĆ, ZJAWISKO WROGICH MEDIÓW, MAKAK JAPOŃSKI, WODNICA, POZAMUZYCZNOŚĆ, SŁONIARNIA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, WAGINOSCEPTYK, TERAPIA REINKARNACYJNA, NIEZAWISŁOŚĆ, POLSKOŚĆ, SZKAPLERZ, GRA LOSOWA, KĄPIEL LECZNICZA, ESENCJA, GĄSZCZ, MIODUNKA WĄSKOLISTNA, CIEKAWOŚĆ, ANTENA, KONOPIE INDYJSKIE, DIAFTOREZA, NOVIAL, ZNAMIĘ, NUŻENIEC LUDZKI, HALOGENOALKAN, BRAMKARZ, ADIAFORA, MENEDŻER, ROZPRAWKA, POKÓJ, STAROŚĆ, DEKOLT, SĄD I INSTANCJI, WEKTOR EKSPRESYJNY, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, DAPSON, ROZEJM, OŁTARZYK, NIEZALEŻNOŚĆ, HEŁM, EKRAN LUMINESCENCYJNY, MORION, MACIERZ KOWARIANCJI, GUMNO, BAŻANT, KOMENDA, FASCIOLOPSOZA, NUNCJUSZ, OBROŃCZYNI, KAKAO, URAZ, DIAPSYDY, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, SUPOZYCJA, KLAUZURA, ILUZORYCZNOŚĆ, ZAPAŚNICTWO, NIEDOKŁADNOŚĆ, MELODIA, PIWO, USTRÓJ NOŚNY, OGNIWO MOKRE, TRZÓSŁO, SIODŁO, MORFOGENEZA, ARBA, PARABOLA SZEŚCIENNA, KSIĘGA AKCYJNA, ŁATEK, GAZELA ERYTREJSKA, DIABLOTKA, WALEC PARABOLICZNY, BALSA, AZJATYCKI TYGRYS, KURIER PODHALAŃSKI, KREACJA PIENIĄDZA, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, TAKSÓWKARKA, ESCUDO INDYJSKIE, POGONIEC, AGENCJA, SEZAM, SŁUP, CHODNICZEK, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, ALGIERSKI, KOSZULKA, KORPORACYJNOŚĆ, SMOLUCH, WYCIĄG TOWAROWY, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, KRYZA, GŁOS PIERSIOWY, IGŁA, LICZEBNOŚĆ, DRUGI PLAN, BALONET, GYYZ, AROMAT, KLOCEK, SAMOA ZACHODNIE, SUPERMOCARSTWO, KOMISARZ, GŁOWICA FREZOWA, SZYJKA, ŚWIADEK JEHOWY, BIAŁA NĘDZA, BIAŁA HERBATA, ILUZJONIZM, WOŁYNIANIN, ŁASKA, WIECZNE PIÓRO, BŁONNIK, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, AZYMUT, MIAŁ, JAJO, ORYGINALNOŚĆ, WZMACNIACZ, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, TYFUS PLAMISTY, NACZYNIAK, ORGAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.888 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
flegma, część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)
powrót, część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)
refluks, część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FLEGMA
część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.).
POWRÓT
część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.).
REFLUKS
część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x