CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FLEGMA to:

część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)POWRÓT to:

część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)REFLUKS to:

część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FLEGMA

FLEGMA to:

wykrztuszana wydzielina dróg oddechowych (pochodząca z oskrzeli, krtani i nosa), zawierająca śluz, komórki i ewentualne składniki patologiczne (na 6 lit.)FLEGMA to:

cecha czynności, zwłaszcza ruchów: to, że coś jest powolne, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego (na 6 lit.)FLEGMA to:

część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.126

KAFEJKARZ, BIELINEK BYTOMKOWIEC, EOLIA, WIKARIUSZ GENERALNY, PARTNERKA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, DIAFON, KADR, UNIKALNOŚĆ, RÓŻA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, KONTO, FUNKCJA TOTALNA, OLBRZYM, ŻABKA, BIERUT, NIEKOSZTOWNOŚĆ, MIĘKISZ, SPAMIK, PLETYZMOGRAFIA, KUC AUSTRALIJSKI, HANIEBNOŚĆ, TELEFON ZAUFANIA, KARELIA, AKT PŁCIOWY, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, EPOKA GIERKOWSKA, ŻAKIET, MARCHEW, CEWKA, ELEKTRODA SZKLANA, OBLIGACJA SKARBOWA, TYMBARK, NIEDOKŁADNOŚĆ, FORKIET, HIPNOTYK, WYDZIELINA, BRODAWCZYCA KONI, CZERWONKA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, ARMEKT, OGNISKO, TRASZKA NADDUNAJSKA, GLIGLIŃSKI, ORDONANS, WIĘZIEŃ, MUTACJA ZMIANY SENSU, DAUMONT, WOAL, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, NAWA, SZCZĘKA, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, ATTACHAT, OPONA, SKOK SPADOCHRONOWY, POLEWA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, TREPANG, PASTORAŁKA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, MASKA, ULOT, NIEŚWIADOMOŚĆ, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, SKARBEK, KOŁO, CEPISKO, ŁOTEWSKI, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, OSCYLATOR, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, NIECHLUJ, GWICHT, KOZŁOWIEC, SKŁADNIK ODŻYWCZY, PAWĘŻ, SULFON, ÚLAIRE, ZATOCZKA, PIERWSZEŃSTWO, ATRIUM, INKASO, ROSA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, WSPÓLNY CZYNNIK, CENTRUM URAZOWE, OKRĄGŁY STÓŁ, TOMIZM, ROMANSIDŁO, BLIŻSZOŚĆ, UKŁAD DARLINGTONA, REKIN, NIEPOPULARNOŚĆ, KOTURN, ZATOR, SZAFOT, PREMIA GÓRSKA, CHOMIK CAMPBELLA, FIORENTINA, POCIĄG, WODA LECZNICZA, IRONICZNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, INTENSJA, ZWARCIE, CHUDOŚĆ, NIEBOSKŁON, STANIK, AKCJA, WIZJER, RAPTULARZ, ZALESIE, CHŁOPIEC, KOCIE OKO, WYSPA WULKANICZNA, PROSIĘ, PRZYJEZDNY, DRUKARKA ROZETKOWA, SALAMI, USTERZENIE RUDLICKIEGO, PRZEDSTAWIENIE, NADZIAŁ, ODSETEK, LICO, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, MIESIERKA, GOLF, NATURALIZM, SUPERPRZEBÓJ, MUNK, ENZYM RESTRYKCYJNY, CERES, POWŁÓCZYSTOŚĆ, SUBSTYTUCJA, KARWEDILOL, OŚWIECONOŚĆ, OWCZAREK, KIJEK NARCIARSKI, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, INFOBOKS, ROBUR, HIDŻAB, ORLICZKA KRETEŃSKA, DEFENSOR, MECZ DERBOWY, POKRYWA, AMBITNOŚĆ, STANOWISKO OGNIOWE, UNIWERSYTET, ANDROGINIA, GYROS, MULINA, WIŚNIA, PROJEKT TECHNICZNY, MITSUKURINA, MAGAZYN, POLAROGRAFIA, POTAŻ, SALONOWIEC, OPÓR DROGOWY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, URODNOŚĆ, TEMAT PODSTAWOWY, KARCZEK, SZTUCZNE OGNIE, ŻART, SUSEŁ LAMPARCI, MUMIA, WARGA, TOKAMAK, GRUPA ABELOWA, MALUNEK, MINESTRONE, BRETOŃSKI, CHORAŁ PROTESTANCKI, PĘD ROŚLINNY, IMPERTYNENCKOŚĆ, ŁAD SPOŁECZNY, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, KASTA, WIZJA, MISIAK, TONALNOŚĆ, PRZESTARZAŁOŚĆ, GNOMON, TRIANON, KOŃ TURKMEŃSKI, PIEC ŁUKOWY, PRZEPLOTKA, LAMA, AAK, TRANSAKCJA PAKIETOWA, NIECZYNNOŚĆ, SKLERYT, MEKSYKAŃSKI, MIKROEWOLUCJA, BYTOMKOWIEC, CENTRALA, KOLUMNA, JEŁGAWA, MAKROPIERWIASTEK, BIBLIA JAKUBA WUJKA, OGÓREK MAŁOSOLNY, MŁYNEK, APASZKA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, BULIONER, NOGAWICA, JĘZYCZNIK, MAPA GEOLOGICZNA, GRANICA PAŃSTWA, DWUKOLOROWOŚĆ, HEŁMOFON, HEKSAPLOID, GEOMETRYCZNOŚĆ, POEMAT OPISOWY, ŻYWOŚĆ, PIŁOGON, SUWAK LOGARYTMICZNY, CHOROBA WODUNKOWA, TRACICIEL, BASILEUS, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, TORTILLA, ŚNIEŻYCA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, ODJEMNA, OPOŃCZA, SFERA DYSONA, OBRAZ KLINICZNY, KOMORA NABOJOWA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, KĄT POZIOMY, REWIOWOŚĆ, SINIAK, FILTR BESSELA, GRUZIŃSKI, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, INSTRUMENT DŁUŻNY, ANALIZA CZYNNIKOWA, SZYBKOZŁĄCZKA, ŚWIATŁODRUK, GŁOŚNOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, KIEŁKOWNIK, DROBNIACZKOWCE, NAGOŚĆ, IRREDENTA, DŁUGOSZPAROWATE, EKAGLIN, FILM SZPIEGOWSKI, VIBRAM, POLITYKA MIESZKANIOWA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, REFLEKTOR, STYR, AKT, MONITOR, APROBATA, GŁĄBIK, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, DZO, MANIFA, USTRÓJ NOŚNY, BOLOMETR, WYANDOT, ZBROJA BIAŁA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, MOLESTACJA, LAGUNA, NIEMĘSKOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, EURO, DRASTYCZNOŚĆ, LEWICOWOŚĆ, WARSTWA OZONOWA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, TELOM, NAROWISTOŚĆ, OKTAWIAN AUGUST, MAKABRYCZNOŚĆ, BERŁO, MASŁO MAŚLANE, ATU, KLATKA PIERSIOWA, PRZEŁAWICENIE, GOŁĄB, PODRYWKA, KLĘSKA ELEMENTARNA, PEREŁKA, LUFA, ROSŁOŚĆ, KOCANKA WŁOCHATA, ZACNOŚĆ, DRĘTWOTA, ?KWINTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.126 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FLEGMA część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)
POWRÓT część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)
REFLUKS część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FLEGMA
część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.).
POWRÓT
część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.).
REFLUKS
część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT) sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT). Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x