CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FLEGMA to:

część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)POWRÓT to:

część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)REFLUKS to:

część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FLEGMA

FLEGMA to:

wykrztuszana wydzielina dróg oddechowych (pochodząca z oskrzeli, krtani i nosa), zawierająca śluz, komórki i ewentualne składniki patologiczne (na 6 lit.)FLEGMA to:

cecha czynności, zwłaszcza ruchów: to, że coś jest powolne, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego (na 6 lit.)FLEGMA to:

część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.126

MANDAT, GŁOS PIERSIOWY, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, SŁUPICA, ŚWIADOMOŚĆ, VIP, WEKTOR EKSPRESYJNY, ANKH-MORPORK, RAK SZEWC, PRUSKOŚĆ, TELEGRAFIA, CHIMERA AMERYKAŃSKA, SEKSTA, WYSTARCZALNOŚĆ, ZIEMIA OBIECANA, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, NEPOTYSTA, DRZEWO KAKAOWE, DERKA, OSJAN, KWESTA, CHŁAM, OPARCIE, WICCA, PIK, WZROK BAZYLISZKA, TREND BOCZNY, LICE, BIEG JAŁOWY, SERBO-CHORWACKI, RDZEŃ WULKANICZNY, ROZWAGA, SZORSTKOŚĆ, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, WIELKOGŁOWOWATE, KODEKS, CZUWANIE MODLITEWNE, NADLEW, KANCLERZ, MUSZKA, BIODROWA, KLOMIFEN, BEZDENNOŚĆ, KLAN, BOCIAN SIODLASTY, ANAKONDA ZIELONA, KORONECZKA, UNIONISTA, PŁAT POTYLICZNY, SEPTYMA, FUNKCJE AMPLITUDY, INTERFEJS, BIBLIA, WOSK MONTANOWY, ŻABA KRZYKLIWA, MANDAT WOLNY, FUTBOL AMERYKAŃSKI, NIKCZEMNOŚĆ, BEŁT, ŁOKIEĆ, SOLILOKWIUM, PODATEK MAJĄTKOWY, DESKRYPCJA OKREŚLONA, WIERZBÓWKA, CEMENTOWE BUTY, KANAŁ BURZOWY, PODANIE, LEJBIK, GRZYB SITARZ, DALMATYŃCZYK, ŁOTEWSKOŚĆ, ZNAK, CHOROBA MOTYLICZA, GARDZIEL, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, MOC WYTWÓRCZA, REKOMENDACJA, POTOP, MDŁOŚĆ, SZANKIER TWARDY, ZSTĘPNICA, SZEPT, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, MALARSTWO TABLICOWE, ROLLS-ROYCE, WARSTWA OZONOWA, PODEJRZLIWIEC, ZAUSZNIK, MATNIA, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, KABAŁA, MONOETANOLOAMINA, GOŁODUPIEC, GŁĘBIA OSTROŚCI, ADIANTUM KLINOWATE, OKTANT, ZASPA, ALLEMANDE, ANTROPOSFERA, CZAIK JESIENNY, NASADA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PIANOGAZOSTYLIKAT, SAMOUCZEK, REDAKTORSTWO, MIODNOŚĆ, CHOMIK SYRYJSKI, EINSTEIN, AGAR, SIOGUN, BIAŁA KSIĘGA, BAZYLISZEK, APPALOOSA, POMEZANIA, BAWEŁNA, WSPÓLNOŚĆ, OBYCZAJE, ROSZCZENIE ZWROTNE, KASZTEL, KOSTKA, HYPOSTYL, MELODIA, MONOPOLISTA, MILANEZ, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, ZIEMIOMORZE, AMORTYZACJA, JAMA USTNA, BONGOSY, EKONOMICZNOŚĆ, KREACJA PIENIĄDZA, ZARAŻONA, DOGMATYCZNOŚĆ, WIDMO ATOMOWE, DNA, ZAWIEW, ROK SYDERYCZNY, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, NADZÓR BANKOWY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, SKORUPA ZIEMSKA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, ŻYWIZNA, OPŁATA PÓŁKOWA, PĘD ROŚLINNY, MODEL, CHOROBA GRZYBICZA, WIELORDZENIOWOŚĆ, ŁAPACZ, NIEDOWIERZANIE, INFOBOX, OSTRYGA, GOLE, PSI GRZYB, WYCINKOWOŚĆ, GŁOWICA, NIELUDZKOŚĆ, INGRESJA MORZA, ZGNIŁOŚĆ, TROFOBLAST, POEZJA LINGWISTYCZNA, WIMBLEDON, PROTEKTOR, ZATOKA, GUZ KULSZOWY, SUTERYNA, WOREK TRZEWIOWY, HRABSTWO, SPISZ, ŚLĄSK, TAHITI, BADANIE, ROZTWÓR WZORCOWY, DOKTOR HONORIS CAUSA, KLASA POSIADAJĄCA, MIECZOGONY, TONALNOŚĆ, SPLOT ODBYTNICZY, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, SABOT, TRANSKRYPCJA, TYTOŃ, CZAMARA, NAZWA OPISOWA, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, FREATOKSEN, HIDŻAB, RACEMAT, SPÓDNICZKA, DIALEKTYCZNOŚĆ, SAUNAMISTRZ, CHROPOWATOŚĆ, KRÓTKONOS BRĄZOWY, JEZIORO WYDMOWE, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, GOLKIPER, KASOWNIK, TRASZKA HONGKOŃSKA, JĘZYK LINGALA, KRZYWA ELIPTYCZNA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, PATROLOWIEC, KISZONKA, TKANKA NERWOWA, SYGNAŁÓWKA, RENTA PLANISTYCZNA, PATENT EUROPEJSKI, PERISTOM, SKAŁA LITA, KOTLINA, SET, REMONT BIEŻĄCY, RDZEŃ, RUBASZNOŚĆ, METAL NIEŻELAZNY, MĘTNOŚĆ, DOMINACJA CAŁKOWITA, GETTO PRZEJŚCIOWE, KONKURENCJA, KOLEŻEŃSTWO, FAUST, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, NIESTOSOWNOŚĆ, KOLUMNA, AVENSIS, LWIA CZĘŚĆ, PRZYCZYNEK, BRAMKARKA, PROSTOLINIOWOŚĆ, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, PÓŁCHÓR, MINIPIŁKA, ŚW. METODY, ZBAWICIEL, FAJNOŚĆ, ANDROGINIA, DORĘCZNA, WYBRANIEC, RÓŻOWIEC BIAŁY, MINI-ALBUM, URUBU PSTROGŁOWY, LUK ŁADUNKOWY, NIEGOSPODARNOŚĆ, WICIOWCE, ZASADA POMOCNICZOŚCI, HEAD HUNTER, TERAPIA SYSTEMOWA, KECZUP, BYSTRZAK, PUNKT, KOMBUCZA, KOLCZATKOWATE, KOCIE OKO, INFOBOKS, STACJA KLIENCKA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, DOUBLE DUTCH, MIKRONEZJA, ŁĘK, AKSELBANT, NIEDOSTATECZNY, PLUS, PAENULA, JAKOŚĆ, FRYZ, POLITYKA GOSPODARCZA, LUTEFISK, ZAGADKA, MŁODA, SSANIE, FIGURA, AIRBUS, BIELMO, UWAŻNOŚĆ, RAMIENICA POSPOLITA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, BEMBA, FILM SZPIEGOWSKI, KURATORKA, ARCYPASTERZ, TROFEUM ŁOWIECKIE, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, PIASEK ZWAŁOWY, TON, BEZNADZIEJA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, CZAS, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, STANISŁAWÓW, PUCHAR, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, JESIOTR ROSYJSKI, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, NASADA, BANKOWOŚĆ MOBILNA, MODRASZEK IKAR, KOPARKA PODPOZIOMOWA, LYGODIUM PALMIASTE, JASZCZURNIK, ?LAMPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.126 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FLEGMA część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)
POWRÓT część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.)
REFLUKS część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FLEGMA
część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.).
POWRÓT
część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 6 lit.).
REFLUKS
część pary opuszczającej kolumnę rektyfikacyjną, skroplona w deflegmatorze i zawracana na górę kolumny; pozostała część pary, po przejściu przez skraplacz, jest odbierana jako destylat (rektyfikat) (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT) sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - CZĘŚĆ PARY OPUSZCZAJĄCEJ KOLUMNĘ REKTYFIKACYJNĄ, SKROPLONA W DEFLEGMATORZE I ZAWRACANA NA GÓRĘ KOLUMNY; POZOSTAŁA CZĘŚĆ PARY, PO PRZEJŚCIU PRZEZ SKRAPLACZ, JEST ODBIERANA JAKO DESTYLAT (REKTYFIKAT). Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast