JEST SZLACHETNYM GORĄCOKRWISTYM KONIEM WIERZCHOWYM, HODOWANYM W POLSCE, UŻYTKOWANYM W SPORCIE I REKREACJI JEŹDZIECKIEJ, POWSTAŁYM NA SKUTEK USZLACHETNIANIA MIEJSCOWEGO POGŁOWIA KOŃMI NIEMIECKIMI I INNYMI ZACHODNIMI NA ZIEMIACH DAWNEGO ZABORU PRUSKIEGO; GŁÓWNE OŚRODKI HODOWLI TO STADNINY KONI W: RACOCIE, KSIĄŻU, GNIEŹNIE, STAROGARDZIE GDAŃSKIM, PARTYNICACH, STADNINA KONI LISKI I IN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ WIELKOPOLSKI to:

jest szlachetnym gorącokrwistym koniem wierzchowym, hodowanym w Polsce, użytkowanym w sporcie i rekreacji jeździeckiej, powstałym na skutek uszlachetniania miejscowego pogłowia końmi niemieckimi i innymi zachodnimi na ziemiach dawnego zaboru pruskiego; główne ośrodki hodowli to stadniny koni w: Racocie, Książu, Gnieźnie, Starogardzie Gdańskim, Partynicach, Stadnina Koni Liski i in (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEST SZLACHETNYM GORĄCOKRWISTYM KONIEM WIERZCHOWYM, HODOWANYM W POLSCE, UŻYTKOWANYM W SPORCIE I REKREACJI JEŹDZIECKIEJ, POWSTAŁYM NA SKUTEK USZLACHETNIANIA MIEJSCOWEGO POGŁOWIA KOŃMI NIEMIECKIMI I INNYMI ZACHODNIMI NA ZIEMIACH DAWNEGO ZABORU PRUSKIEGO; GŁÓWNE OŚRODKI HODOWLI TO STADNINY KONI W: RACOCIE, KSIĄŻU, GNIEŹNIE, STAROGARDZIE GDAŃSKIM, PARTYNICACH, STADNINA KONI LISKI I IN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.718

WARSZTAT STRATEGICZNY, BÓR WRZOSOWY, UPIERDLIWOŚĆ, KONTRAKT, MIZUNA, DELFIN DŁUGONOSY, NOCEK RUDY, KURSOR, BOBROWO, SKIP A, ŻYWOŚĆ, AKWARYSTYKA, TOPORÓW, BOŚNIACKOŚĆ, OCZKO W GŁOWIE, KANIA, AKSAMITNOŚĆ, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, ZNICZ, KŁUSAK, TETUAN, TRANSPARENTNOŚĆ, MAROKIN, ŻEGLAREK, DRIAKIEW, SREBRNY EKRAN, PRZECHÓW, BARANEK, JEŻYNA POPIELICOWA, GRUNWALD, KONCERN, BEZDENNOŚĆ, POSTĘPOWANIE, GRZYB, KRZCZONÓW, BEZROBOCIE UKRYTE, ROSŁOŚĆ, MAŁA WIEŚ, CIASNOŚĆ, KAPUSTA KWASZONA, FASOLA ZŁOTA, NARÓW, ZALEŻNOŚĆ, INFORMACJA, KLAUZULA DUALNA, FILM KATASTROFICZNY, OBRABIALNOŚĆ, DYSYDENT, GOTYCYZM, KARAFUŁKA, METABOLIT WTÓRNY, TRUTEŃ, DOM WYPOCZYNKOWY, SALADA, WIERTACZ, OMNIPOTENCJA, DIABEŁ WCIELONY, METODA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, STAROPOLSZCZYZNA, ZGRZEBŁO, DOM PRZYSŁUPOWY, PRZESTRZEŃ STANU, SZCZURÓW, ŻABA MOCZAROWA, ZWIERZĘ, GROŹBA KARALNA, JEDNOSTRONNOŚĆ, TOPORÓW, APRETURA, POETKA, CYTADELA, PRZYSŁÓWEK, SZYMEL, POMOCNOŚĆ, POPRZECZKA, ANGLIK, MASA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, NAUSZNIK, ANTYKWA, NIEGUSTOWNOŚĆ, HAMULEC CIĘGNOWY, UZBROJENIE, LICZNIK PRĄDOWY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, NIEPORZĄDNOŚĆ, NIEDOWIERZANIE, ŻARTOBLIWOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, GĄSZCZ, ŁOTEWSKOŚĆ, DOPIEWO, KOMPARATYSTYKA, NARWAL, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, ARCHETYPOWOŚĆ, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, WIENIEC, TURÓWKA, DOBUDÓWKA, STREFA PRZYGRANICZNA, BOMBA KOBALTOWA, MAHON, KRANIOTOMIA, CHESTER, ERYTROCYT, OGNIWO WESTONA, AFIRMACJA, SAMOBÓJCA, BEZRĄBEK, BIELISTKA JAŁOWCOWATA, MINIPIŁKA, MSZAK, ASFALT, KACERSTWO, MARA, OPONA BEZDĘTKOWA, EKSTREMALNOŚĆ, KONTRAFAŁ, MINIA, HOMOFONIA, FALCONI, HEDONIZM, PERKOZEK, SIECIARZ JASKINIOWY, COAHUILA, PRECEDENSOWOŚĆ, PRACOHOLIK, WIATKA, NIESTATECZNOŚĆ, FILEMON SĘDZIWY, SZCZEGÓLNOŚĆ, SZTUKA ZIEMI, POKRZYWDZONY, ŁĘKI, INIEKCYJNOŚĆ, WILKÓW, PERSZERON, NIESPOKOJNOŚĆ, KOMUNAŁKA, RYTUAŁ, SOFCIK, BOBROWO, KŁUSAK, KALEMA, MOŻDŻEŃ, DOSTĘP WARUNKOWY, KOKSU, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, GIMBOPATRIOTA, ZAJĘCZA WARGA, METODA DELFICKA, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, BROŃ OSTRA, SZMELC, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, WARSTWA, OKOLICZNIK CELU, ALTANNIK FIOLETOWY, GYROS, TRYNITARYZM, GRZĘDA, REZEDA, UMIEJSCOWIENIE, ATRAKCYJNOŚĆ, NADAJNIK TELEWIZYJNY, WIDŁOZĄB PŁOWY, MARYJNOŚĆ, ALMAWIWA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, DOBRO PRYWATNE, ELEKTRON WALENCYJNY, OŚWIECONOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, ŁASKAWCA, ATYPOWOŚĆ, HACZEK, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, PRAWORZĄDNOŚĆ, GRYZETKA, FASOLKA SZPARAGOWA, TOWARZYSTWO, OBROTNICA, WIELOBARWNOŚĆ, SYNTETYZATOR, ODŻYWIANIE, SASZETKA, USYTUOWANIE, PRZEDSCENIE, SKWAPLIWOŚĆ, LEKTOR, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, SMĘTOWO GRANICZNE, GŁUCHÓW GÓRNY, SAMOISTNOŚĆ, MERIDIAN, PAMIĄTKOWOŚĆ, WZNIOS, ZANOKCICA MUROWA, RODELA, HOMER, OŚWIECICIEL, KUMAK, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, KARTA WIZYTOWA, BŁOTNIAK, WIRTUOZERIA, POWIĘŹ, SATELITA, NOWINY BRDOWSKIE, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, ALTEMBAS, PANECZEK, SKUNKS, AMATOR, CZEREŚNIAK, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, WZROK BAZYLISZKA, KATASTER, LUZINO, KOŃ WIELKOPOLSKI, ZIARNO, NEFELIN, KUC SORRAIA, SINGEL, PUSTUŁECZKA, NIEMRAWOŚĆ, MAPA FIZYCZNA, SIEWNIK RZUTOWY, HERMANÓW, HAFLINGER, KOREK PAROWY, KOŃ JONAGUNI, PERIOD, KARAMBOLA, AKROCYJANOZA, PSOTA, ZABAWA, SINIAK, BIEGAŃSKI, ZACHYŁKA, CHMYZ, MASA KAJMAKOWA, DROBNOUSTEK BECKFORDA, KOBYLA GÓRA, FREATOKSEN, GRUCZOŁ MLEKOWY, ZYS, AGAT, TURBINA POWIETRZNA, KREATYZM, BACZMAGI, SALONOWIEC, PARABOLA SZEŚCIENNA, MAZUREK, OSTRYGOJAD, KOD PRZEDROSTKOWY, PROMIENNIK, OTCHŁAŃ, BABIN, TRANSWAL, SYRENI ŚPIEW, SKRÓT SYLABOWY, REALIZM FOTOGRAFICZNY, BIRIANI, KAMELEON LIŚCIOWATY, SYNINGIA OGRODOWA, DOBRODUSZNOŚĆ, PLAKODONTY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, JĘZYK ROMAŃSKI, MOCZARA WŁOSKOWATA, PODEJŹRZON, MIKROFON LASEROWY, OŚMIOKROTNOŚĆ, MODRASZEK ARGIADES, REAKCJA ZAPALNA, MATOLA, SCHAB, SPÓJNIK, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, TURBINA PELTONA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, TERAPIA SYSTEMOWA, LINIA ŚNIEGU, PODSTACJA TRAKCYJNA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, THRILLER, STAROISLANDZKI, BOCZEK, RĘKAWEK, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, CISAK, GŁUCHOWO, ?ROZSZCZEPIALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.718 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEST SZLACHETNYM GORĄCOKRWISTYM KONIEM WIERZCHOWYM, HODOWANYM W POLSCE, UŻYTKOWANYM W SPORCIE I REKREACJI JEŹDZIECKIEJ, POWSTAŁYM NA SKUTEK USZLACHETNIANIA MIEJSCOWEGO POGŁOWIA KOŃMI NIEMIECKIMI I INNYMI ZACHODNIMI NA ZIEMIACH DAWNEGO ZABORU PRUSKIEGO; GŁÓWNE OŚRODKI HODOWLI TO STADNINY KONI W: RACOCIE, KSIĄŻU, GNIEŹNIE, STAROGARDZIE GDAŃSKIM, PARTYNICACH, STADNINA KONI LISKI I IN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEST SZLACHETNYM GORĄCOKRWISTYM KONIEM WIERZCHOWYM, HODOWANYM W POLSCE, UŻYTKOWANYM W SPORCIE I REKREACJI JEŹDZIECKIEJ, POWSTAŁYM NA SKUTEK USZLACHETNIANIA MIEJSCOWEGO POGŁOWIA KOŃMI NIEMIECKIMI I INNYMI ZACHODNIMI NA ZIEMIACH DAWNEGO ZABORU PRUSKIEGO; GŁÓWNE OŚRODKI HODOWLI TO STADNINY KONI W: RACOCIE, KSIĄŻU, GNIEŹNIE, STAROGARDZIE GDAŃSKIM, PARTYNICACH, STADNINA KONI LISKI I IN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ WIELKOPOLSKI jest szlachetnym gorącokrwistym koniem wierzchowym, hodowanym w Polsce, użytkowanym w sporcie i rekreacji jeździeckiej, powstałym na skutek uszlachetniania miejscowego pogłowia końmi niemieckimi i innymi zachodnimi na ziemiach dawnego zaboru pruskiego; główne ośrodki hodowli to stadniny koni w: Racocie, Książu, Gnieźnie, Starogardzie Gdańskim, Partynicach, Stadnina Koni Liski i in (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ WIELKOPOLSKI
jest szlachetnym gorącokrwistym koniem wierzchowym, hodowanym w Polsce, użytkowanym w sporcie i rekreacji jeździeckiej, powstałym na skutek uszlachetniania miejscowego pogłowia końmi niemieckimi i innymi zachodnimi na ziemiach dawnego zaboru pruskiego; główne ośrodki hodowli to stadniny koni w: Racocie, Książu, Gnieźnie, Starogardzie Gdańskim, Partynicach, Stadnina Koni Liski i in (na 15 lit.).

Oprócz JEST SZLACHETNYM GORĄCOKRWISTYM KONIEM WIERZCHOWYM, HODOWANYM W POLSCE, UŻYTKOWANYM W SPORCIE I REKREACJI JEŹDZIECKIEJ, POWSTAŁYM NA SKUTEK USZLACHETNIANIA MIEJSCOWEGO POGŁOWIA KOŃMI NIEMIECKIMI I INNYMI ZACHODNIMI NA ZIEMIACH DAWNEGO ZABORU PRUSKIEGO; GŁÓWNE OŚRODKI HODOWLI TO STADNINY KONI W: RACOCIE, KSIĄŻU, GNIEŹNIE, STAROGARDZIE GDAŃSKIM, PARTYNICACH, STADNINA KONI LISKI I IN sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - JEST SZLACHETNYM GORĄCOKRWISTYM KONIEM WIERZCHOWYM, HODOWANYM W POLSCE, UŻYTKOWANYM W SPORCIE I REKREACJI JEŹDZIECKIEJ, POWSTAŁYM NA SKUTEK USZLACHETNIANIA MIEJSCOWEGO POGŁOWIA KOŃMI NIEMIECKIMI I INNYMI ZACHODNIMI NA ZIEMIACH DAWNEGO ZABORU PRUSKIEGO; GŁÓWNE OŚRODKI HODOWLI TO STADNINY KONI W: RACOCIE, KSIĄŻU, GNIEŹNIE, STAROGARDZIE GDAŃSKIM, PARTYNICACH, STADNINA KONI LISKI I IN. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast