GŁÓWNIE NOCNY, KOSMOPOLITYCZNY PTAK DRAPIEŻNY O FRONTALNIE OSADZONYCH OCZACH OTOCZONYCH PIÓRAMI, W POLSCE CHRONIONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOWA to:

głównie nocny, kosmopolityczny ptak drapieżny o frontalnie osadzonych oczach otoczonych piórami, w Polsce chronione (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SOWA

SOWA to:

ptak drapieżny; poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w obrębie rzędu sów (Strigiformes) (na 4 lit.)SOWA to:

Macrolepiota procera (Scop.) Singer - gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae); dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na brzegach lasów liściastych i iglastych, na polanach leśnych i zrębach, na łąkach, w parkach, na poboczach szos, na cmentarzach (na 4 lit.)SOWA to:

inna nazwa czernidłaka kołpakowatego (na 4 lit.)SOWA to:

kosmopolityczny ptak, głównie nocny o szarym upierzeniu, w Polsce 9 gatunków, chronione (na 4 lit.)SOWA to:

ptak polujący nocą (na 4 lit.)SOWA to:

ptasi symbol mądrości (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁÓWNIE NOCNY, KOSMOPOLITYCZNY PTAK DRAPIEŻNY O FRONTALNIE OSADZONYCH OCZACH OTOCZONYCH PIÓRAMI, W POLSCE CHRONIONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.546

DOLOMIT, BRYKA, DOMANIEW, TRAPERSTWO, TORFOWIEC BŁOTNY, CZERNICA, AKRYLONITRYL, OŚCIEŃ, OWOC, PODSADNIK KULISTY, BLUSZCZ, KRÓLIK FLORYDZKI, DĄBRÓWKA, ZEMBRZYCE, TRUPIA GŁÓWKA, ADIANTUM KLINOWATE, JAWORZE, ORCHOWO, WĄTROBIANKA, PĘDZLICZEK SZEROKOLISTNY, ŻURAW, HARACZ, NUŻENIEC, CHLOROHEKSYDYNA, NOWAK, ŁODYGOWICE, KASZTELAN, KAPA, BYCZYNA, KOŁTRYNA, NESTOR, FAETON, JĘZYK HUROŃSKI, OCIEPKA, GROCHOWALSK, DINGO, ESKORTOWIEC, LIRA, OKAPI, ŚCIERWNIK, IBIS, KRUK, WODNIK, WILKOWO, FURCZAK, DROBNIACZEK ŁUKOWATY, BUDNIK, FERTON, SOLIDARUCH, WILGA, SINDH, PLUSKOLEC, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, KARAKUŁ, GLUSZEK, ANALIZA FUNKCJONALNA, RARÓG, ETIOLOGIA, CZAMARA, ZASTRZAŁ, ZAJĄC BIELAK, JARZĄB, DYZUNITA, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, KACZKA DOMOWA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, ŚLEDZIOWATE, ŻAGLIK SIERPOWATY, ŁĘKI, ARKUSZ KALKULACYJNY, SNAJPERKA, MODRASZKA, PLUDRY, KARLIK, PARLER, NERCZYŁUSK, ROZŁUPEK WIOTKI, OWAD PROSTOSKRZYDŁY, FREGATA, ĆMA, BIELISTKA SINA, LUGER, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ŁUK NOCNY, PYSKOWICE, MONO, SEKRETARZ WIELKI, NOWINY BRDOWSKIE, HARLEQUIN, INDOR, OBRAŹNIK, TABORYTKA, ŻOŁNA, KOŃ WIELKOPOLSKI, PARZĘCHLIN SZEŚCIORZĘDOWY, PĘDZLICZEK BRODAWKOWATY, ŻYWOTNIKOWIEC, NOCEK ORZĘSIONY, PRUSZCZ, KOKOSZKA, KAZUAR, RELA, TOPAZIK, SIPARAJA, DZIEKANÓW POLSKI, KLARNECIK, SOWA, SZCZURÓW, WOSKOWNICA, MUCHOŁÓWKA, NOCEK NATTERERA, JĘZYK FLAMANDZKI, PŁONNIK, CZYNELE, BIELIN, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, FAETON, TRZEWIKODZIÓB, SEJM WALNY, ZŁOTY SYROP, BOROWIK, FAKTORIA, BAŁTÓW, WARUGA, KANEMEJERIA, WĘGIEL KENNELSKI, KROKODYL, MINÓG DALEKOWSCHODNI, CHOROBA AUJESZKYEGO, FREGATA, RANITYDYNA, ŻUPAWA, , ŻELE, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, BOROWIEC WIELKI, RETUSZ, ŁĘGOWO, MANDORLA, KRUK, KANARCZYK, TASSIE, DYSKWALIFIKACJA, KRUPNIK, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, KONTRAST NASTĘPCZY, BARANOWO, OKAPI, KAWKA, NOCEK NADWODNY, KOMÓRCZAKOWATE, MARKACZKA, SKOWRONEK, RZĘSOREK MNIEJSZY, OWOCÓWKA, TARCZÓWKA, MIÓD, NAPÓJKA ŁĄKÓWKA, SZUMSK, WILK TASMAŃSKI, BŁAWATNIK, DZIERZYK, WĄSONOGI, SITAK, SARNIAK, MAŚLNICZKA, BIAŁOCZÓŁKA, PTASZYDŁO, SKALIKUREK, NOCEK RUDY, AMADYNA, LODIGEZIA, GRZYBOWO, ŚWIĘCONKA, KUSAK, PASIKONIK, HUBA, BIALORZYTKA, KOTEWKA, DR HAB, WAPITI, HARPIA, LESZCZYNY, DOLNONIEMIECKI, PODEGRODZIE, SIKORCZAK, KRZYWOSZCZEĆ TORFOWA, BANANA SPLIT, SŁONKA, ORDA, FAETON, ZAZDROŚĆ, PTASZĘ, ASTER SOLNY, NOOBEK, PŁYN INFUZYJNY, DUDEK, DARNIÓWKA, ŻABA LEOPARDOWA, SZAKŁAKOWATE, ZERWA GŁÓWKOWATA, STRZYŻYK, SEKSTURYSTYKA, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, GĘŚ, WÓJCIN, TEOLOGIA WYZWOLENIA, DZIĘCIOŁ, PÓŁSTRUNOWCE, BIKINIARZ, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, KARBONATYT, PŁOCHACZ, KRUSZYNA, GRZYB STROJNY, KUSAK, TRACHYKARPUS, LILIANKA, PŁESZKA, REJOWIEC, NERWIAK ZWOJOWY, ZOOLATRIA, KOŁACZKOWO, LESZCZYNY, POPRAD, GRUBODZIÓB, LUBLIN, DOMEK LETNISKOWY, WRÓBEL, NEKTARNIK MIEDZIANY, PANTOFELNIK, MOL, OKTAEDRYT, ORLIK, RYŚ, GRZEBACZOWATE, MIMETYCZNOŚĆ, PTASZYNA, FIORD, KONDOR, KURIKA, CHURIBKA, KONFEDERACJA WOJSKOWA, PIŻMÓWKA MALAJSKA, TYP ANTROPOLOGICZNY, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, JARZĘBATKA, WYDEREK, TAMARYNDA, CHALDEJSKI, ZAGNIAZDOWNIK, SUSZARNICTWO, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, PIEPRZ GWINEJSKI, JELENIEWO, NOWINY, NASTROSZEK REHMANA, BIAŁYSTOK, KOZIORÓG, HERBATA, PODKOMORSTWO, RAK STAWOWY, KRASKA, SĘP, MYSZ MAŁOOKA, DROŻNOŚĆ, RAJTUZY, TŁOKA, LEJEK, NUR RDZAWOSZYI, ŁĘG TARNOWSKI, MĄKINIA, SIEWNICA, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, BIELINEK RUKIEWNIK, MEWA, DSS, PÓJDŹKA, PĘDZLICZEK ZIELONAWY, KOPROFAGI, BRUDNICA, BULWA PĘDOWA, CIEPLIK, GNOZA, AEROLIT, ZDROJEK ROKIETOWATY, FLISAK, ŁASZT, ZAŻARTKA, KONTRAKT, ŻABA MOCZAROWA, HOFMAN, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, SKAUT, SALTA, LIROGON, CIĄGNIK SIODŁOWY, NAPROTECHNOLOGIA, CYNK, ?KARSIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.546 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁÓWNIE NOCNY, KOSMOPOLITYCZNY PTAK DRAPIEŻNY O FRONTALNIE OSADZONYCH OCZACH OTOCZONYCH PIÓRAMI, W POLSCE CHRONIONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁÓWNIE NOCNY, KOSMOPOLITYCZNY PTAK DRAPIEŻNY O FRONTALNIE OSADZONYCH OCZACH OTOCZONYCH PIÓRAMI, W POLSCE CHRONIONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOWA głównie nocny, kosmopolityczny ptak drapieżny o frontalnie osadzonych oczach otoczonych piórami, w Polsce chronione (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOWA
głównie nocny, kosmopolityczny ptak drapieżny o frontalnie osadzonych oczach otoczonych piórami, w Polsce chronione (na 4 lit.).

Oprócz GŁÓWNIE NOCNY, KOSMOPOLITYCZNY PTAK DRAPIEŻNY O FRONTALNIE OSADZONYCH OCZACH OTOCZONYCH PIÓRAMI, W POLSCE CHRONIONE sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - GŁÓWNIE NOCNY, KOSMOPOLITYCZNY PTAK DRAPIEŻNY O FRONTALNIE OSADZONYCH OCZACH OTOCZONYCH PIÓRAMI, W POLSCE CHRONIONE. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x