EKOSYSTEM, KTÓREGO PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA JEST OBECNOŚĆ ŚWIATŁA I AUTOCHTONICZNA MATERIA ORGANICZNA, WYTWARZANA W PROCESIE FOTOSYNTEZY PRZEZ AUTOTROFY (GŁÓWNIE PRZEZ ROŚLINY ZIELONE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY to:

ekosystem, którego podstawą funkcjonowania jest obecność światła i autochtoniczna materia organiczna, wytwarzana w procesie fotosyntezy przez autotrofy (głównie przez rośliny zielone) (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EKOSYSTEM, KTÓREGO PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA JEST OBECNOŚĆ ŚWIATŁA I AUTOCHTONICZNA MATERIA ORGANICZNA, WYTWARZANA W PROCESIE FOTOSYNTEZY PRZEZ AUTOTROFY (GŁÓWNIE PRZEZ ROŚLINY ZIELONE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.336

PRZYWROTNIK BABIOGÓRSKI, TALERZE ORKIESTROWE, LEWOSKRĘTNOŚĆ, PRECYPITACJA, PLAN, INA, ZNACZNIK, ASYSTENTKA, KLIMAT, WYSPIARSKOŚĆ, NOCEK DUŻY, PŁUG WIRNIKOWY, RATY, SKOK KWANTOWY, URLOP WYPOCZYNKOWY, METABOLIT WTÓRNY, TAJNIAK, TELEFONIA, NĘDZA, DRAGONADA, KORONA, PRZEJRZYSTOŚĆ, STOKŁOSA MIESZAŃCOWA, STYL WITKIEWICZOWSKI, SŁUPOZĘBNE, EUDAJMONIZM, TERAPIA SYSTEMOWA, PIES TERAPEUTYCZNY, NIEUWAŻNOŚĆ, PEREŁKA, DOMINATOR, ORIJA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, RACJONAŁ, ODRUCH BEZWARUNKOWY, BANDOLIER, ZRAZ, WALEC PARABOLICZNY, EURYTMIA, PRZEMYŚLNOŚĆ, IUE, KOŃ, PRZELEW TRANSGRANICZNY, TRZON TŁOKOWY, GUNIA, RAZÓWKA, KRAJCZY KORONNY, INFLACJA, MAKIJAŻ PERMANENTNY, MENUET, BUCHTY, CZAPLA RAFOWA, DRAMAT GANGSTERSKI, UNISTOR, FENOMENOLOGIA, MAKABRA, LATA, RELING, GŁÓG JEDNOSZYJKOWY, BOMBA, SZAMES, LICZBA HITTORFA, MATERIA AUTOCHTONICZNA, IDIOMATYZM, PAMIĘĆ OPERACYJNA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, CELOWNICA, SAKSONIA, LORENC, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ESCUDO INDYJSKIE, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, BLIK, SPŁATA BALONOWA, SEJSMOGRAM, MIECZOGONY, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, KREDYT ROLOWANY, MIEDNICZKA, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, SAMBENITO, ASPIRYNA, AGREST, DWA OGNIE, PUŁAP DYNAMICZNY, KĄDZIOŁEK, POŁYSK, TRAWERS, FORMA PRZESTRZENNA, MANIPULATOR, JEDENASTA MUZA, AKTORSTWO, GLINIASTOŚĆ, PRZEKŁADNIA PASOWA, ZIARNO, RÓŻANIEC, MOROSZKA, ZGUBA, SZKARADNOŚĆ, BETON STRUNOWY, BENZYNÓWKA, WF, NERW UDOWO-GOLENIOWY, STANOWISKO OGNIOWE, MERYTERIUM, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, AVENSIS, GNIAZDKO, POPYT INWESTYCYJNY, OBOZOWISKO, OTOCZENIE, DEKALKOMANIA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, BIURO PARLAMENTARNE, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, PRZESIĄKRA, WYLOT, BALROG, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, FAZA KRYZYSU, LOTNICTWO WOJSKOWE, INSTRUMENT STRUNOWY, KONSTYTUCJA, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, ARONEK, HIPSTER, MALARSTWO RODZAJOWE, TUNELOWANIE, FALKONKA, EMISJA PIENIĄDZA, ZAMIEĆ, BIEL, ORDYNUS, TRZCINA, MASOŃSKOŚĆ, POKRZYWA KULECZKOWATA, USZY SZTRAMBERSKIE, NIEKROPIEŃ, HAKONOS, URZĄDZENIE MECHANICZNE, ZAKON MNISZY, BILARD FRANCUSKI, LISTWA, PAPROĆ DRZEWIASTA, RDEST PTASI, TENOR DRAMATYCZNY, NOWOTWÓR ŁAGODNY, OKOCENIE SIĘ, STRETCH, POWIATÓWKA, NIEREALNOŚĆ, CZERWONKA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, PŁAWA SONAROWA, ALTOCUMULUS, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, OSTRY KURS, CZARNY DIAMENT, SWOISTOŚĆ, KONIEC ŚWIATA, GATUNEK CELOWY, OSZCZĘDNOŚĆ, KLIENT, STELMACH, BETAKSOLOL, KIRPAN, KATANA, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, STRUMIEŃ, DRZEWO MASTYKSOWE, ZGRZYBIAŁOŚĆ, PRZEWÓD, OKSACYLINA, JĘZYK PORTUGALSKI, SPOISTOŚĆ, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, MIĘTA PIEPRZOWA, POLA ELIZEJSKIE, CZAKROTERAPIA, ŁEMKOWSZCZYZNA, STRONA BIERNA, RAMIENICA CIENKO KOLCZASTA, TEMAT PODSTAWOWY, KWADRATURA KOŁA, HOPLON, SIERMIĘGA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, SYRENI ŚPIEW, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, PRAKTYCZNOŚĆ, SZALEŃSTWO, NEWA, SERBOCHORWATYSTYKA, REN, IZOCHRONA, PIEPRZYCA WIRGIŃSKA, ĆWIERK, GŁOSKA NOSOWA, OGÓRECZEK, LUBIEŻNOŚĆ, ŚWINIARKA, PRZEKAŹNIK, BIAŁA PORZECZKA, WAFEL, JAKOŚĆ, PERSYMONA, JĘZYK MASZYNOWY, VALYRIA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, WACHTA, KLINGOŃSKI, SILNIK PRZELOTOWY, JALAPENO, MIŁKA MEKSYKAŃSKA, ABSOLUCJA, STAJANIE, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, ANIMALIZM, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, FRAGMENTACJA PLECHY, KUZYN, STRATEGIA, ZAPŁON, AUROR, POLO, PROFESJA, PÓŁWARIAT, ANTYCHOLINERGIK, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SZWEDZKI, TRÓJLIST DROBNY, MIESZKALNOŚĆ, INICJATYWA PRYWATNA, WIEŻA ZEGAROWA, LASONOGI, PARADOKS RUSSELLA, MOSTEK TERMICZNY, KRUMMHORN, PIROKSYKAM, SUPERNOWOŚĆ, CIĘŻKOŚĆ, PULA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, ŚLEPY NABÓJ, STYL KOLONIALNY, SPORT WODNY, SYSTEMIK, OSTRA AMUNICJA, RZADKOŚĆ, KUBIZM, POWIETRZNOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, KRWAWNIK WROTYCZOLISTNY, AMARANTUS, MIANOWNIK, PLUTOKRACJA, FITOREMEDIACJA, TŁUSZCZ, PODUSZKOWIEC, CENOBIORCA, SFERA NIEBIESKA, SPÓŁKA-CÓRKA, TURZYCA LOARSKA, GRAF EULEROWSKI, KLUCZ, BUDUAREK, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, TETRAETYLOOŁÓW, LEJNOŚĆ, KARCZMA, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, STARONORDYCKI, PARA, OGNISKO, MUNSZTUK, GMACHÓWKA CIEŚLA, AUTOBUS CZŁONOWY, MULTIPLET, HIPERINFLACJA, BALSA, SZYBLAK, TRAKEN, WAHADŁO SEKUNDOWE, PATRON, PRAGMATYCZNOŚĆ, SCENA ROZBIERANA, MOC WYTWÓRCZA, PROGRAM, OKIENKO, SŁABEUSZ, IDEALIZM, PIERWSZY WERTYKAŁ, KOSZT UTOPIONY, LICZNIK PRĄDOWY, ZGORZKNIAŁOŚĆ, NIRWANA REZONANSOWA, ?DZIKI MIÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.336 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EKOSYSTEM, KTÓREGO PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA JEST OBECNOŚĆ ŚWIATŁA I AUTOCHTONICZNA MATERIA ORGANICZNA, WYTWARZANA W PROCESIE FOTOSYNTEZY PRZEZ AUTOTROFY (GŁÓWNIE PRZEZ ROŚLINY ZIELONE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EKOSYSTEM, KTÓREGO PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA JEST OBECNOŚĆ ŚWIATŁA I AUTOCHTONICZNA MATERIA ORGANICZNA, WYTWARZANA W PROCESIE FOTOSYNTEZY PRZEZ AUTOTROFY (GŁÓWNIE PRZEZ ROŚLINY ZIELONE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY ekosystem, którego podstawą funkcjonowania jest obecność światła i autochtoniczna materia organiczna, wytwarzana w procesie fotosyntezy przez autotrofy (głównie przez rośliny zielone) (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY
ekosystem, którego podstawą funkcjonowania jest obecność światła i autochtoniczna materia organiczna, wytwarzana w procesie fotosyntezy przez autotrofy (głównie przez rośliny zielone) (na 22 lit.).

Oprócz EKOSYSTEM, KTÓREGO PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA JEST OBECNOŚĆ ŚWIATŁA I AUTOCHTONICZNA MATERIA ORGANICZNA, WYTWARZANA W PROCESIE FOTOSYNTEZY PRZEZ AUTOTROFY (GŁÓWNIE PRZEZ ROŚLINY ZIELONE) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - EKOSYSTEM, KTÓREGO PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA JEST OBECNOŚĆ ŚWIATŁA I AUTOCHTONICZNA MATERIA ORGANICZNA, WYTWARZANA W PROCESIE FOTOSYNTEZY PRZEZ AUTOTROFY (GŁÓWNIE PRZEZ ROŚLINY ZIELONE). Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x