ZESPÓL RUR PŁUCZKOWYCH LUB ŻERDZI WIERTNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY SPRZĘTEM RATUNKOWYM W OTWORZE WIERTNICZYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEWÓD RATUNKOWY to:

zespól rur płuczkowych lub żerdzi wiertniczych przeznaczonych do pracy sprzętem ratunkowym w otworze wiertniczym (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓL RUR PŁUCZKOWYCH LUB ŻERDZI WIERTNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY SPRZĘTEM RATUNKOWYM W OTWORZE WIERTNICZYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.791

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, BRYCZKA, GEMISTA, VOTUM, PIKIETA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, ROŚLINA ZIELNA, FALA WZROSTOWA, AEROZOL, SKAŁA OSADOWA, RUCH, IRENA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, SAMOGON, ROZPAD, FILTRACJA, MANIERKA, JARZENIÓWKA, PORĘBA, OSTRA REAKCJA NA STRES, KAPITALNY REMONT, KANTAR, BAKTERIA ŚLUZOWA, SER TOPIONY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, NASIĘŹRZAŁ, KSIĘGA HODOWLANA, PTASZEK, POLEWKA, MIKROOTWÓR, GNAT, NOCKA, PÓŁKULA, BOMBA, KAWA MIELONA, LIST MOTYWACYJNY, BABINIEC, GABINET, CHODZĄCY TRUP, ZACIESZ, CZARTER, EGZONUKLEAZA, CHOROBA GENETYCZNA, SKRĘT, STACJA SANITARNA, METAL CIĘŻKI, DOSADNOŚĆ, CUKRZYCA, MADAME, CZAPRAK, MAŚLANKA, OGRÓDEK, SZEŚĆSETKA, KARAWAN POGRZEBOWY, ZWAŁA, KLUCZ GŁÓWNY, ALABAMA, SONG, TYMBALIK, INICJATOR, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, PEAN, BAT, PARSZYWOŚĆ, NIEDORÓBKA, DYSKONTO, TĘPICIEL, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, FUTRO, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, ADAPTACJA, PRZYBLIŻENIE, RENCISTA, ZAKOPCENIE, WOLE OKO, SKIPASS, PODWYMIAR, SZUBIENICA, TRAGICZNOŚĆ, POZYCJA, RASA, JERZY, ANNA, LIMFOBLAST, PAPIER ŚCIERNY, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, ABSYDA, APRETURA, AREA, PRYMITYW, MOTOR, MŁOTKOWNICA, PANOCZEK, EKLER, KLASTER, PLOMBOWIEC, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, FORMACJA, ŚRODOWISKO, ATTYKA, ORGAN, DZIEWCZYNKA, PROROCTWO, GŁÓG, JEDENASTKA, WENUS, ROWER POZIOMY, AKOMPANIAMENT, FIRMA WYDMUSZKA, PERYPATETYK, WAHADŁO, ADWOKAT DIABŁA, ŻABOT, ELANA, KOMBINACJA, BEZSENS, WESTFALKA, KOLCOROŚL, WYNAGRODZENIE, HOMESPUN, DIADEM, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, BERŻERKA, WODZIK, MIMEOGRAF, KURIA METROPOLITARNA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, BIEGUN, ALARM BOJOWY, WYCIĄG, SYSTEM ZNAKOWY, KURCZ, RICOTTA, SZCZYTNICA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, KLINIEC, NIEWIERNOŚĆ, POŁAWIACZ, DYREKCJA, KOLUMNA, PRZEWÓD DOKTORSKI, KILOMETR ZEROWY, HERETYK, KLAWIATURA, FORLANA, NASADA, REFLEKS, DNIÓWKA, WIZA WYJAZDOWA, LATARNIOWIEC, EPIDEMIOLOG, LOTERIA, TRUD, UMIEJĘTNOŚĆ, FRAZA, ESKADRA, GODZINA, OTĘPIAŁOŚĆ, ZNAJOMY, PROMIENNOŚĆ, STRATEGIA, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, ŚRODKOWOŚĆ, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, WAŁ MORENOWY, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, LICZEBNIK, KABOTAŻ, SCHADOW, OBRÓT, KRĄG KULTUROWY, ARMILLA, BOCZNOTRZONOWIEC, WIOSŁO, ARESZT TYMCZASOWY, SKUTER, UKŁAD CAŁKUJĄCY, MUZA, SZKLANKA, PAWĘŻ, PUSZKA, PUNK ROCK, PEDOFILIA, IZBA, ZBIORNIK, DOZA, SZMATA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, ZEWŁOK, OBIEKT SPORTOWY, KATAPULTOWANIE, MIENIE, ŻEBRO, ODBOJNICA, KASZMIR, RIKSZA, CZOŁDAR, DOMEK, BROŃ GŁADKOLUFOWA, KOMISJA SKRUTACYJNA, FORMA, SZPATUŁKA, TYKA, AROMAT, POPRAWA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, PRZYLĄDEK, STRZELBA, ANASTYLOZA, OKRES, IZOMER, NORMALIZACJA, SPODECZEK, DYMNIK, FRONTYSPIS, CHABANINA, KURONIÓWKA, ROBUSTA, STEREOTAKSJA, RUNO, ROZWIDLACZ, KRĘG, KRAJ, PRZEDROSTEK, SIEDMIOKROTNOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, INHALACJA, MUSZLOWCE, KASZKIET, PLAMA, ABORDAŻ, OWADY, MONOGAMIA, UZALEŻNIENIE, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, PLUJKA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, TAPER, HACJENDA, DROGI, ANTYKOAGULANT, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, STRZAŁKA, DOŻYWOTNOŚĆ, STYPENDIUM, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, ROZPADLISKO, ROBOTA, BURT, ZATOKA, CEMENT, KUMOTERSTWO, SPRZĘT, USZAK, PROMIEŃ, POJAZD LATAJĄCY, NIEŚMIAŁOŚĆ, WIOŚLAK, PRZEWÓD ODGROMOWY, PÓŁWYSEP, GOŁĄBECZEK, OKRES ZASIŁKOWY, BAJECZNOŚĆ, STREFA HEMIPELAGICZNA, NIEPOKOJENIE SIĘ, ZDRADA, KOSZULKA, MOHRG, JINFENGOPTERYKS, OBSŁUGA, SPRAWNOŚĆ, AKRECJA, MALARSTWO IKONOWE, RUDI, KAND, WINDA, CZŁONEK, JOAN, PLAZMA, FALA WODNA, ROZKŁADOWOŚĆ, AUGUR, STACHANOWIEC, SAUTE, KATAFOREZA, KONSOLA, GASTROFAZA, MASZT, JAŁOWIEC, KLINIEC, ŁĄCZNIK WNĘTRZOWY, PEŁNIA, OSAD DELUWIALNY, JERSEY, NOTOWANIE, ?KLUCZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.791 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓL RUR PŁUCZKOWYCH LUB ŻERDZI WIERTNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY SPRZĘTEM RATUNKOWYM W OTWORZE WIERTNICZYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓL RUR PŁUCZKOWYCH LUB ŻERDZI WIERTNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY SPRZĘTEM RATUNKOWYM W OTWORZE WIERTNICZYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWÓD RATUNKOWY zespól rur płuczkowych lub żerdzi wiertniczych przeznaczonych do pracy sprzętem ratunkowym w otworze wiertniczym (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEWÓD RATUNKOWY
zespól rur płuczkowych lub żerdzi wiertniczych przeznaczonych do pracy sprzętem ratunkowym w otworze wiertniczym (na 16 lit.).

Oprócz ZESPÓL RUR PŁUCZKOWYCH LUB ŻERDZI WIERTNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY SPRZĘTEM RATUNKOWYM W OTWORZE WIERTNICZYM sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - ZESPÓL RUR PŁUCZKOWYCH LUB ŻERDZI WIERTNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY SPRZĘTEM RATUNKOWYM W OTWORZE WIERTNICZYM. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast