SYTUACJA MAJĄCA MIEJSCE, GDY SPECJALIŚCI WYSOKIEJ KLASY SKŁANIANI SĄ DO PODEJMOWANIA PRACY W KRAJACH UPRZEMYSŁOWIONYCH ORAZ ZAPEWNIANIE IM SĄ LEPSZE WARUNKI EKONOMICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRENAŻ MÓZGÓW to:

sytuacja mająca miejsce, gdy specjaliści wysokiej klasy skłaniani są do podejmowania pracy w krajach uprzemysłowionych oraz zapewnianie im są lepsze warunki ekonomiczne (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA MAJĄCA MIEJSCE, GDY SPECJALIŚCI WYSOKIEJ KLASY SKŁANIANI SĄ DO PODEJMOWANIA PRACY W KRAJACH UPRZEMYSŁOWIONYCH ORAZ ZAPEWNIANIE IM SĄ LEPSZE WARUNKI EKONOMICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.609

BEZAN MASZT, STANOWISKO, MONSTRUM, MARMOZETA BIAŁA, DESOCJALIZACJA, WARTOWNIA, KURCZ, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, PRZEPAŁ, FARTUCH, BIATLON, PRACA, METODA SCENARIUSZOWA, ROZPACZLIWOŚĆ, SŁOIK, DRENAŻ, WYPIERANIE PORTFELOWE, LEFLUNOMID, BEKON, JĘZYK MASZYNOWY, NUKLEOPROTEID, ROSA MIODOWA, ZAPLECZE GASTRONOMICZNE, GEOGRAFIA FIZYCZNA, KATAFRAKCI, ŚWIĄTYNIA, SMOKING, MICKIEWICZ, BOCZNICA, KONTRWYWIAD, FLANKA, GNIAZDO, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, DYNAMIKA, RULETKA, BYDŁO, AROWANA SREBRNA, JEDNOPOLÓWKA, POPIELNICZKA, SSAKOPODOBNE, SYNONIMICZNOŚĆ, MEDYCYNA, ORLICZKA MIECZOWATA, TECZKA PERSONALNA, WOJSKO, ASTURYJSKI, BEZKIERUNKOWOŚĆ, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, PIASTUN, INSULINOOPORNOŚĆ, CHOMIK CAMPBELLA, HIOLSKI, SZYB NAFTOWY, DIUK, KĄT, DRZEWICA DWUBARWNA, OCHRONA PRZYRODY, ZNAMIĘ BECKERA, ODSYP, RAJA ARKTYCZNA, BHP, ŚMIECIÓWKA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, FITOCENOLOGIA, RUSINKA, STRZELNICA, PRYSZNIC, ŚMIAŁOŚĆ, ROZGAŁĘZIENIE, KONTYNGENT, BRUMBY, TRASZKA MARMURKOWA, OGIEŃ, AFILIACJA, STRONA TYTUŁOWA, ZALEŻNOŚĆ, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, HELMINTOLOGIA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, FAKTORIA, MAKROKOSMOS, SEN, SSAKI, POLE BITOWE, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, KONAK, ALFA ROMEO, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, ERG, ODNOWA BIOLOGICZNA, WOMBAT TASMAŃSKI, INFORMATYKA, KSYLOGRAFIA, PUSTELNIA, STANOWISKO, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, OGRÓD BOTANICZNY, KOSZULA, AMFIUMY, SĘPNIK PSTROGŁOWY, UKRES, UWIEŃCZENIE, TYFLOPEDAGOGIKA, CHOMIK TYBETAŃSKI, SYMULATOR LOTU, MENISK WYPUKŁY, WIATKA, KORONIARZ SERCATY, DOKUMENT, BĄK, POLICJA POLITYCZNA, KULTURA FIZYCZNA, ODPRAWA WARUNKOWA, AVELINE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, PORĘBA, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, OKRES ZALICZALNY, PREZYDENCJALIZM, DZIWUSZKA PURPUROWA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, ROZMNAŻALNIA, POLITYKA PRZESTRZENNA, ZANOKCICOWATE, WIDEOKONFERENCJA, NAJEM, BROŃ DRZEWCOWA, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁE, FREESTYLE, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, TORFOWIEC, TĘTNICA OCZNA, DOWÓZ, SPECJALISTA, WYGIĘCIE, OBRZYD, MIEJSCE NOCLEGOWE, WYPĘD, YERBA MATE, MIESZANKA BETONOWA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, CECHA RECESYWNA, SUROWICA, ANGLOARAB SHAGYA, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, UTYLITARYZM, ATTACHAT, PENITENCJA, MAŹ PŁODOWA, KWAŚNICA, KRATKA WENTYLACYJNA, IRISH DRAFT, NACZYNIE WZBIORCZE, PANEL ADMINISTRACYJNY, AUTOMYJNIA, LOKUM, ARAGOŃSKI, RAZNOCZYNIEC, BEZNADZIEJA, SPÓŁKA CICHA, BONN, DYM, BRACTWO RYCERSKIE, OGNISKO, PERKOZ ROGATY, WICEMISTRZYNI, ELOPSOPODOBNE, POZYCJA, EDYCJA, PASZA TREŚCIWA, ACENA NOWOZELANDZKA, OSETIA, PRINSEPIA CHIŃSKA, AUSTRALORZEKOTKA MINIATUROWA, SAMOSTRZAŁ, WAZOWIE, OKRYWA KWIATOWA, ZASADA D'ALEMBERTA, ANTENA YAGI-UDA, BEFKA, PŁOMYKÓWKA TASMAŃSKA, POZYCJA, MAGELANKA RUDOGŁOWA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, CHRONOMETRAŻYSTA, DYDAKTYKA OGÓLNA, DYFTERYT, DZIEŃ, LODOWIEC ALPEJSKI, NOOB, ODCIEK, WĘZEŁ, PUNKT DYMIENIA, SKAŁA METAMORFICZNA, POSTRACH, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, SYNONIMIA, ZŁĄCZENIE, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, ZJAWISKO ZENERA, KRYZYS, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, DRZEWO MASTYKSOWE, MORFOLOG, LANCER, FURIOSO, POZYCJA, GALUSZKI, ROBOTA GÓRNICZA, TRZEBIEŻ, DYSPLAZJA, TELEMEDYCYNA, KRAKOWIANKA, UROLOGIA, TRANSAKCJA PAKIETOWA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, KRYTERIUM LAPLACE'A, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, LOGIKA FILOZOFICZNA, BOGOMILIZM, TADEUSZ RYDZYK, ŁAD, OGNIWO CLARKA, WIDLISZEK, MYKWA, KAWA ZBOŻOWA, DOM KULTURY, BARWINEK, ULOT, POLĘDWICA, SINIEC, EKOPUNKT, STROP KLEINA, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, BEZPIECZEŃSTWO, ŻELEŹCE, HALF-PIPE, ROBOTY PUBLICZNE, WYDOLNOŚĆ, SYNEKURZYSTA, GESTIA TRANSPORTOWA, BIEGUN GALAKTYCZNY, KLINKIER, HUMANIZACJA PRACY, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, STAŁA KOSMOLOGICZNA, ŻÓŁW CHIŃSKI, SILNIK TŁOKOWY, KOSZT ZARZĄDU, OPONA, KESON, PRZYTUŁEK, UNCJA MIĘDZYNARODOWA, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, NOTACJA MUZYCZNA, RĘKOSKRZYDŁE, LUDNOŚĆ, ZEBRA RÓWNIKOWA, KAMIENIEC, RAJ, PRAWO CURIE-WEISSA, MEWA CZARNOGŁOWA, KORYFEUSZ, PODWÓJNA ARTYKULACJA, GZIK, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, INSPEKCJA HANDLOWA, GRUPA INTERESU, BILON, NARYS KWIATOWY, OGRÓD, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, OPTIMUM EKOLOGICZNE, DEPOZYTORIUM, PLENER, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, RELACJA SYMETRYCZNA, IRISH DRAUGHT, PRZEŻUWACZE, NIEWYGODA, BŹDZINA, FILOZOFIA JĘZYKA, FILM SF, ŁĄCZNIK WNĘTRZOWY, FATYGA, PEROKSYDAZA, IZBA WYTRZEŹWIEŃ, WIDŁOZĄB BERGERA, ZNAK JAKOŚCI, OCZKO, UMOWA ZBIOROWA, PŁYN ETYLOWY, LINOWIEC, KANGUR RUDY, ?JAZZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.609 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA MAJĄCA MIEJSCE, GDY SPECJALIŚCI WYSOKIEJ KLASY SKŁANIANI SĄ DO PODEJMOWANIA PRACY W KRAJACH UPRZEMYSŁOWIONYCH ORAZ ZAPEWNIANIE IM SĄ LEPSZE WARUNKI EKONOMICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA MAJĄCA MIEJSCE, GDY SPECJALIŚCI WYSOKIEJ KLASY SKŁANIANI SĄ DO PODEJMOWANIA PRACY W KRAJACH UPRZEMYSŁOWIONYCH ORAZ ZAPEWNIANIE IM SĄ LEPSZE WARUNKI EKONOMICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRENAŻ MÓZGÓW sytuacja mająca miejsce, gdy specjaliści wysokiej klasy skłaniani są do podejmowania pracy w krajach uprzemysłowionych oraz zapewnianie im są lepsze warunki ekonomiczne (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRENAŻ MÓZGÓW
sytuacja mająca miejsce, gdy specjaliści wysokiej klasy skłaniani są do podejmowania pracy w krajach uprzemysłowionych oraz zapewnianie im są lepsze warunki ekonomiczne (na 12 lit.).

Oprócz SYTUACJA MAJĄCA MIEJSCE, GDY SPECJALIŚCI WYSOKIEJ KLASY SKŁANIANI SĄ DO PODEJMOWANIA PRACY W KRAJACH UPRZEMYSŁOWIONYCH ORAZ ZAPEWNIANIE IM SĄ LEPSZE WARUNKI EKONOMICZNE sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - SYTUACJA MAJĄCA MIEJSCE, GDY SPECJALIŚCI WYSOKIEJ KLASY SKŁANIANI SĄ DO PODEJMOWANIA PRACY W KRAJACH UPRZEMYSŁOWIONYCH ORAZ ZAPEWNIANIE IM SĄ LEPSZE WARUNKI EKONOMICZNE. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x