ŚMIESZNA, ABSURDALNA SYTUACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GROTESKA to:

śmieszna, absurdalna sytuacja (na 8 lit.)KABARET to:

śmieszna, absurdalna sytuacja (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GROTESKA

GROTESKA to:

utwór, w którym operuje się groteską (na 8 lit.)GROTESKA to:

śmieszna, absurdalna sytuacja (na 8 lit.)GROTESKA to:

rodzaj komizmu operujący głównie przejaskrawieniem i kontrastem; kategoria estetyczna charakteryzująca się połączeniem w jednym dziele (literackim, plastycznym, muzycznym, tanecznym, dramatycznym itp.) jednocześnie występujących pierwiastków przeciwstawnych, takich jak m.in. tragizm i komizm, fantastyka i realizm, piękno i brzydota (na 8 lit.)GROTESKA to:

klasyczny ornament roślinny (na 8 lit.)GROTESKA to:

ornament roślinny z wici z wplecionymi motywami figuralnymi, zwierzęcym owocami, kwiatami, itp (na 8 lit.)GROTESKA to:

utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach (na 8 lit.)GROTESKA to:

ornament roślinny z wici i fantastycznymi motywami postaci ludzkich lub zwierzęcych (na 8 lit.)GROTESKA to:

utwór muzyczny o elementach komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚMIESZNA, ABSURDALNA SYTUACJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 249

CIĘGI, PRZYPAŁ, OMŁOT, DOM WARIATÓW, KICHA, DOŁEK, SELEKCJA NEGATYWNA, KASZANA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, SYTUACJA PATOWA, SODOMA I GOMORA, KABARET, DROGA PRZEZ MĘKĘ, ZAWIKŁANIE, BEZNADZIEJNOŚĆ, NOOBEK, ŁOMOT, HEKATOMBA, KOCIEŁ, BAGNO, OKTAWA, LANIE, GODZINA PRAWDY, SWAR, DYM, ZŁA WIARA, RÓWNOWAGA RYNKOWA, SPRAWDZIAN, WARUNKI, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, RÓWNIA POCHYŁA, BATY, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, BĘCKI, POŻAREK, SZARPANKA, UTRAPIENIE, PUŁAPKA KREDYTOWA, GÓWNIANOŚĆ, CIEMNY GRÓB, RULETKA, POŻAR, NIEBEZPIECZNOŚĆ, BRYNDZA, TROSKA, EGZAMIN, NIEWYPŁACALNOŚĆ, TEST, STOSUNKI, SZALEŃSTWO, BECZKA BEZ DNA, IKAROWY LOT, ŚCIANA, KRYZYS, ZASTÓJ, KLINCZ, KISZKA, SYTUACJA BRAMKOWA, MOTYW, KANAŁ, GORĄCZKA, TOLERASTIA, PANTOMIMA, KŁOPOT, PRZEDSZKOLE, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, BANKRUCTWO, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, GROTESKA, POSTRACH, NIEWOLA EGIPSKA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, WŚCIEK DUPY, WYZWANIE, PAT LEGISLACYJNY, NIEZAMOŻNOŚĆ, ŚLEPA ULICZKA, WYŻYNKA, GROTESKA, ARMAGEDON, ZDZIWIENIE, KASZANKA, AMORY, ZIELONA FALA, POŻAR, PRÓBA, SZAMOTANINA, BEZNADZIEJA, SCHODY, ŚLEPY ZAUŁEK, NIEDOBÓR, GROTESKA, CZESKI FILM, ZAGROŻENIE, ROZBIERANKA, ZGRYWA, ZASADZKA, TREND HORYZONTALNY, SYTUACJA PODBRAMKOWA, PRESJA PŁACOWA, SZARPANINA, NIEDORZECZNOŚĆ, ŻAL, BIEDA AŻ PISZCZY, DEMONSTRACJA, JAZDA, DRWINA, POPELINA, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, WPIERDOL, AKERMAN, KONIECZNOŚĆ, ŻYWIEC, MONOPOL NATURALNY, AMBA, TURBACJA, ŁOMOT, SYTUACJA BYTOWA, WYJĄTEK, KONCERT ŻYCZEŃ, CIUCIUBABKA, BIEDA, ZGRYW, NAPARZANKA, CHLUBNOŚĆ, ODPRYSK, KLOAKA, GOMBROWICZ, SUBIEKCJA, HORROREK, STAN, CUDACZNOŚĆ, SYTUACJA DECYZYJNA, ZLEWKA, BECZKA ŚMIECHU, WPIERDZIEL, HARD CORE, GROTESKA, SZAMBO, PARANOJA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, POSZLAKA, KRAWĘDŹ, ZONK, ZAWODNOŚĆ RYNKU, GROTESKA, PARADOKS GIFFENA, KWAS, PATOWOŚĆ, GROTESKA, KOCIOŁ, SCHIZOFRENIA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, PRÓBA OGNIA, ZDROWIE, KĄPIEL, DWA OGNIE, DRENAŻ MÓZGÓW, SZKOŁA, IMPAS, SZARPANKA, KOKS, BONANZA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, MODRASZEK REBELA, BIGOS, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ROK NIESKŁADKOWY, ODŚRODKOWOŚĆ, DYWANIK, POGODNOŚĆ, BAGIENKO, SYTUACJA, PROBLEM, PRZYNĘTA, WYŁOM, ŁAŃCUSZEK, GROTESKA, KLOPS, GROTESKA, WPIERDZIEL, POŻAREK, HORROR, OMŁOT, GÓRKA, NOOB, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, PRZECIWSTAWIENIE, SZAMOTANINA, OKOLICZNOŚCI, WPIERDOL, DOM OBŁĄKANYCH, TRUDNOŚĆ, NIEWYGODA, BRUK, POTRZEBA, KRACH, KONSYTUACJA, WIDMO, POSTKOMUNA, NADSUBSKRYPCJA, UBOGOŚĆ, ROZTERKA, ŚLEPY TOR, WYCISK, PUŁAPKA, ZGIEŁK, ARESZT DOMOWY, WOJSKO, KPINA, NAWALANKA, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, NIEPOWODZENIE, CHRZEST, ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, PRZEPRAWA, UPADŁOŚĆ, EKSPEKTATYWA, POŁOŻENIE, REWIA MODY, PRÓBA OGNIOWA, MAKABRESKA, NEGATYWNA SELEKCJA, MOTYWIK, SURREALIZM, OPOZYCJA, WARIATKOWO, ABSTRAKCJA, BATY, NORMA, EKSPOZYCJA, AMBARAS, PRZEGRA, WŚCIK DUPY, REGULACJA KASKADOWA, SZARPANINA, POSTKOMUNIZM, CIEMNA MOGIŁA, MARAZM, DWA OGNIE, TEŚCIK, OGIEŃ, USTAWKA, GIPS, SZAMBO, NIECHLUBNOŚĆ, BĘCKI, NIEBEZPIECZEŃSTWO, ?PASZTET.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚMIESZNA, ABSURDALNA SYTUACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŚMIESZNA, ABSURDALNA SYTUACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GROTESKA śmieszna, absurdalna sytuacja (na 8 lit.)
KABARET śmieszna, absurdalna sytuacja (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GROTESKA
śmieszna, absurdalna sytuacja (na 8 lit.).
KABARET
śmieszna, absurdalna sytuacja (na 7 lit.).

Oprócz ŚMIESZNA, ABSURDALNA SYTUACJA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ŚMIESZNA, ABSURDALNA SYTUACJA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x