KĄPANIE LUB KĄPANIE SIĘ, PEWIEN ZABIEG PRZEPROWADZANY W CELACH HIGIENICZNYCH ALBO LECZNICZYCH, SYTUACJA, GDY CAŁE CIAŁO JEST PODDAWANE DZIAŁANIU JAKIEGOŚ KORZYSTNEGO CZYNNIKA, JEST PRZEZ COŚ (KONCEPTUALNIE) OTOCZONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KĄPIEL to:

kąpanie lub kąpanie się, pewien zabieg przeprowadzany w celach higienicznych albo leczniczych, sytuacja, gdy całe ciało jest poddawane działaniu jakiegoś korzystnego czynnika, jest przez coś (konceptualnie) otoczone (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KĄPIEL

KĄPIEL to:

woda lub inna ciecz, która ma być użyta do kąpania lub kąpania się (na 6 lit.)KĄPIEL to:

poddawanie wyrobów obróbce poprzez wystawienie ich na równomierne działanie jakiegoś czynnika czy składnika (na 6 lit.)KĄPIEL to:

środek używany do przeprowadzenia kąpieli - poddawanie wyrobów obróbce poprzez wystawienie ich na równomierne działanie jakiegoś czynnika czy składnika (na 6 lit.)KĄPIEL to:

mycie się pod prysznicem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KĄPANIE LUB KĄPANIE SIĘ, PEWIEN ZABIEG PRZEPROWADZANY W CELACH HIGIENICZNYCH ALBO LECZNICZYCH, SYTUACJA, GDY CAŁE CIAŁO JEST PODDAWANE DZIAŁANIU JAKIEGOŚ KORZYSTNEGO CZYNNIKA, JEST PRZEZ COŚ (KONCEPTUALNIE) OTOCZONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 32.487

PODCHWYTLIWOŚĆ, SZCZEP, HALOGENEK, PODŁOGA, SER EMENTALSKI, TACKA, NIESŁUSZNOŚĆ, POMYLENIEC, HISTORYZM, LICZARKA BANKNOTÓW, ROBOCIK, KANISTER, REFREN, MARUDER, INFORMACJA GENETYCZNA, AMEBA, ANKIETOWANA, WYJĄTEK, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, KALKA JĘZYKOWA, WEKTOR EKSPRESYJNY, PIEGUS, PANGSZURA INDYJSKA, NAGOŚĆ, BOEING, KROKODYLE, REPLIKA, ASTRONOMETRIA, STREAMING, LIPODYSTROFIA, TENIS, EKSTRADYCJA, DEKORATOR WNĘTRZ, SZTANGA, CIASTO PARZONE, HARUSPIK, KASTYLIJSKI, ŚWIĘTA KSIĘGA, TYBETAŃCZYK, KOSA KUŚNIERSKA, ALMARIA, ASESOR KOLEGIALNY, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, OBLEŚNOŚĆ, KABESTAN, MOŻLIWOŚĆ, AFEKTYWNOŚĆ, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, TRZY KARTY, MINERALIZACJA, WALKA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, TYTOŃ, DŻIHAD, OSŁONKA, KANAŁ HAVERSA, DIAK, ZBIOREK, PODGLĄDACTWO, ZAŁOM, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, BUKOWIANIN, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, WCINKA, DOM WARIATÓW, WIATR SŁONECZNY, BUT, POMADKI, BILARD FRANCUSKI, DOJŚCIE, STAŁA, POLONEZ, APORT, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, POKRZYWA, UNIŻENIE, SKRZYNIEC, PROCES FIZJOLOGICZNY, CHCIWSTWO, KOŚCIÓŁ FARNY, ROŚLINA OGRODOWA, TRUP, CIAPATY, ADIANTUM ROZWICHRZONE, WYSYP, BEZPIECZNIK NASTAWNY, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, PARAFIA, ODMIENNOŚĆ, KOSMOGONIA, WIRTUOZERIA, LEKCJA, IRANISTAN, KURIER PODHALAŃSKI, CZTERNASTKA, JAŚMINOWIEC, ARTYKUŁ WSTĘPNY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, SZABLA, ŁÓDŹ POLICYJNA, NAPASTNIK, SKOK TŁOKA, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, UCIECZKA, SZCZUR PIŻMOWY, KONGREGACJA, NERWICA WEGETATYWNA, KAPITANA, CZYNNIK, WIELOBARWNOŚĆ, KIKUTNICE, GADATLIWOŚĆ, PALLADIANIZM, BLISKIE SPOTKANIE, ODLEWARNIA, REGENERACJA, BALZAK, ALKOWA, BERŻERETKA, ZERO ABSOLUTNE, ARMATOR, PIEC ŁUKOWY, ALPAKA, NIETOPERZE, SYTUACJA PATOWA, NIEPODZIELNOŚĆ, SPŁACALNOŚĆ, ANOMALIA MAGNETYCZNA, ZAJĄCZEK, FORMACJA, KONTUR, OGRZEWNIK, PIGUŁKA, LIGUSTR, WODZIK, RYZYKO, HAMULEC TAŚMOWY, PARAMETR, SPAMIK, KONTYNGENT TARYFOWY, SILNIK SPALINOWY, MIKROSKOP SKANINGOWY, ZORZA, KWAS, PIERSIÓWKA, GLOBUS, SMOŁOWIEC, PODWÓJNY TROCHEJ, POWIEŚĆ SCI-FI, KLAUZULA DUALNA, GOTÓWKA, BUNT, PRZEKŁADNIA, KOSZÓWKI, SZLIF, LIGNINA, PODOBIZNA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, PREAMBUŁA, SPRAWNOŚĆ, FAJECZKA, SĄD KOŚCIELNY, ZMIENNA ZALEŻNA, PASZPORTYZACJA, TAMBURA, TOP, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, JĘZYKI IROKESKIE, AMERYKANIZM, ŻÓŁW LEŚNY, SZLAUCH, LIKWIDACJA, KONTRDEMONSTRACJA, SOCJOLOGIA MIASTA, CHOROBA D'ACOSTY, NIEPARZYSTOKOPYTNE, GRANITA, CAKE-WALK, MIEDNICA, UMOWA KOMPENSACYJNA, KANAŁ PACHWINOWY, SALAMANDRA KAUKASKA, MORELÓWKA, KRUPNIK, RÓW PRZECIWPANCERNY, AGROMETEOROLOGIA, SZKATUŁA, WIRUS GRYPY TYPU A, GRUPA, SAKLA, HUMOR, NIEOBFITOŚĆ, PREZENTER, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, WARUNKI, SZALENIEC, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, CERTYFIKAT INWESTYCYJNY, MISJONARZ, RAK STAWOWY, KUREWSTWO, CUMULONIMBUS, BAŃKA, WIANO, PANNICA, NAGRODZENIE, CYJANOŻELAZIAN(II), SZUM, OBSZAR CELNY, DRZEWO SOLITEROWE, RETRANSLACJA, BALKON, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, ELEMENT TOCZNY, CHOROBA STARGARDTA, BEZECNOŚĆ, GOLEM, ODPADEK, PRZECIWNIK, UKRAIŃSKOŚĆ, KAWALER, CHOROBA KŁUSOWA, ŁAZARZ, SĄCZEK, KIESZEŃ, DÓŁ, PETRYFIKACJA, MEGAFON, KOLEŃ, PEREŁKA, SUBSKRYBENT, GAULEITER, ZACHLANIE SIĘ, ANKIETA PERSONALNA, BARETKA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, MISTRZYNI, CYKL, KOMÓRKA, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, OTRUCIE, POSTĘP TECHNICZNY, FAZA KSIĘŻYCA, ZRAZIK, EINSTEIN, KOWALNOŚĆ, AMUR, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, IZBA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, TUNICELA, PRZESTARZAŁOŚĆ, ŁZY, AFRYKANISTYKA, OBSUWISKO, WARSTWA KOLCZYSTA, SZKARADNOŚĆ, MAKAKOKSZTAŁTNE, TON, INTEGRACJA PIONOWA, EFEKT MNOŻNIKOWY, MAGNETOSTATYKA, PAS PLANETOID, MOTOR, KRYMINAŁ, NUMER, NIECHLUJNOŚĆ, CEBER, ZJAWISKO THOMSONA, POPULACJA STACJONARNA, WIETRZENIE INSOLACYJNE, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, WKŁAD, MONSTRUM, CZELADNIK, WILKOWNIA, SUCHA IGŁA, RADZISTA, NOCEK ORZĘSIONY, RAJD DAKAR, BENTAL, BANANA SPLIT, UBARWIENIE OCHRONNE, PROSIONEK SZORSTKI, EMANACJA, WYPRAWKA, WYNIOSŁOŚĆ, LIBELLA, KSIĘŻNICZKA, KRĄGLIK, BAGAŻ, BOCZNOTRZONOWIEC, ELEMENT ODSTAJĄCY, ŁOŻYSKO GAZOWE, KÓŁKO, PASTA, ?BLOK ENERGETYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 32.487 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KĄPANIE LUB KĄPANIE SIĘ, PEWIEN ZABIEG PRZEPROWADZANY W CELACH HIGIENICZNYCH ALBO LECZNICZYCH, SYTUACJA, GDY CAŁE CIAŁO JEST PODDAWANE DZIAŁANIU JAKIEGOŚ KORZYSTNEGO CZYNNIKA, JEST PRZEZ COŚ (KONCEPTUALNIE) OTOCZONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KĄPANIE LUB KĄPANIE SIĘ, PEWIEN ZABIEG PRZEPROWADZANY W CELACH HIGIENICZNYCH ALBO LECZNICZYCH, SYTUACJA, GDY CAŁE CIAŁO JEST PODDAWANE DZIAŁANIU JAKIEGOŚ KORZYSTNEGO CZYNNIKA, JEST PRZEZ COŚ (KONCEPTUALNIE) OTOCZONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KĄPIEL kąpanie lub kąpanie się, pewien zabieg przeprowadzany w celach higienicznych albo leczniczych, sytuacja, gdy całe ciało jest poddawane działaniu jakiegoś korzystnego czynnika, jest przez coś (konceptualnie) otoczone (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KĄPIEL
kąpanie lub kąpanie się, pewien zabieg przeprowadzany w celach higienicznych albo leczniczych, sytuacja, gdy całe ciało jest poddawane działaniu jakiegoś korzystnego czynnika, jest przez coś (konceptualnie) otoczone (na 6 lit.).

Oprócz KĄPANIE LUB KĄPANIE SIĘ, PEWIEN ZABIEG PRZEPROWADZANY W CELACH HIGIENICZNYCH ALBO LECZNICZYCH, SYTUACJA, GDY CAŁE CIAŁO JEST PODDAWANE DZIAŁANIU JAKIEGOŚ KORZYSTNEGO CZYNNIKA, JEST PRZEZ COŚ (KONCEPTUALNIE) OTOCZONE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - KĄPANIE LUB KĄPANIE SIĘ, PEWIEN ZABIEG PRZEPROWADZANY W CELACH HIGIENICZNYCH ALBO LECZNICZYCH, SYTUACJA, GDY CAŁE CIAŁO JEST PODDAWANE DZIAŁANIU JAKIEGOŚ KORZYSTNEGO CZYNNIKA, JEST PRZEZ COŚ (KONCEPTUALNIE) OTOCZONE. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x