DZIEDZINA MEDYCYNY ORAZ SAMODZIELNA SPECJALIZACJA LEKARSKA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRAZOWANIEM CIAŁA CZŁOWIEKA, Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO, POLA MAGNETYCZNEGO ORAZ ULTRADŹWIĘKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RADIOLOGIA to:

dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, pola magnetycznego oraz ultradźwięków (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA MEDYCYNY ORAZ SAMODZIELNA SPECJALIZACJA LEKARSKA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRAZOWANIEM CIAŁA CZŁOWIEKA, Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO, POLA MAGNETYCZNEGO ORAZ ULTRADŹWIĘKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.485

POMÓR, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, EKSTRADYCJA, ZŁOŻE OKRUCHOWE, INŻYNIERIA LĄDOWA, PREDESTYNACJA, ATAK, MŁOTNIK, ANTYCYPACJA, FILIŻANKA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, PRAWO KARNE, WIEDŹMA, WEKSYLOLOGIA, MEDYCYNA, REJ, PROLAKTYNA, ZMARŹLAK, SZCZUPAK, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, CHIROPTEROLOG, POLSKOŚĆ, KOŁNIERZ SZALOWY, PARAMAGNETYZM, SAMOZAPŁON, WYGIBAS, RADIOGALAKTYKA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, NOGAJOWIE, POLESIE, OCIEKACZ, PROSZEK DOVERA, MUZYKA KONKRETNA, DZIECKO ULICY, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, PARAPETÓWKA, SKARBNIK, WIELOPIĘTROWIEC, SUPERMOCARSTWO, KALEKA UMYSŁOWY, HYDROAKUSTYKA, K.K, ODPYLNIA, CEREMONIA HERBACIANA, FILEMON BIAŁOSZYI, KŁOSEK, KONFESJONAŁ, CICHA MSZA, JEDWABNIK, NIEOPANOWANIE, NARAKA, GEKON, EV, FIRMAMENT, BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE, NOSACZ SUNDAJSKI, SZTUKA DEKORACYJNA, KORONKA, SZTUCZNE ŻYCIE, DOJRZAŁOŚĆ, JĘZOR, ALTERNARIOZA, PRYSZNIC, TYK, RARYTAS, WYŁADOWANIE, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, PODEJŹRZON LANCETOWATY, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, ZRZĘDLIWOŚĆ, JOGACZARA, MAMUT WŁOCHATY, PRASOWNIA, MEWA CZARNOGŁOWA, CIERNISKO, ROUYN, POCISK BALISTYCZNY, JELEŃ SCHOMBURGKA, TOREBKA, CYKL, WARSTWA EUFOTYCZNA, RYJKONOSY, KINEZYTERAPEUTA, ŻABA Z JUNIN, KABOTAŻ, FILOLOGIA SERBSKA, DRYBLAS, MUSTEL SIWY, MARKETING INWAZYJNY, CHRONOLOGIA, ELASMOZAURY, BOHATER LIRYCZNY, DOUBLE DUTCH, PIES GOŃCZY, BRACTWO RYCERSKIE, PERCEPAN, UPADEK, BRIT POP, STYL WILHELMIŃSKI, LAMPA KARBIDOWA, BIOGENEZA, INTUICYJNOŚĆ, WIEDZA O KULTURZE, ZAKOPCENIE, BŁĘDNY OGNIK, EPILEPTOLOGIA, KIRYS TORSOWY, POPIELICA, ESCHATOLOGIA, SYFON, STAW SKOKOWY, ENERGIA GEOTERMALNA, PARÓWKA, OSTROGA PIĘTOWA, SŁUGA BOŻY, NARÓD, ODROŚL, REGENERATOR, KORKOWE, STRATEG, OFIAKODON, MIĘTA KĘDZIERZAWA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, NERWIAK OSŁONKOWY, PEDOSFERA, GRUPA ABELOWA WOLNA, SZTUKA KRETEŃSKA, POTOK, GORE-TEX, KURS, MORA, SŁOWACYSTYKA, MILICJA, WIDZ, RAK PRĘGOWATY, SAMOZAPALENIE SIĘ, HISTORIA, WOŁOCH, PANI, PARZONKA, POŚCIELÓWKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, ZANIK MIĘŚNI, DAMA DO TOWARZYSTWA, INŻYNIER DUSZY, SALAMANDRA SYBERYJSKA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, PRACA ORGANICZNA, RZEŚKOŚĆ, MAŁA OJCZYZNA, MERCURY, ŻYCIE PRYWATNE, INTERFEROMETR RADIOWY, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, LORETANKA, RÓW, ARMIA ZACIĘŻNA, GEOLOGIA, FLASH, STRESIK, SILNOŚĆ, LĘK, TRANSPOZON, LIGUSTR, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, SZCZUDLARZ, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, MAŁPI GAJ, GEMULA, DOROŻKARSTWO, ODNÓŻA, DESMAN PIRENEJSKI, ABSTRAKCJONISTA, CEFALASPIDY, MIOPATIA ALKOHOLOWA, KUC FELL, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, SZTUKA, KOFFLER, RACJONALIZM, SZCZOTECZKA, WALCOWNIA ZIMNA, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, OWODNIOWCE, SŁONIOWATE, POŻYTECZNY IDIOTA, BARBARYZACJA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, MAJSTRA, DĄBROWIANIN, KOT DOMOWY, CIĘŻAR DOWODU, WOJSKA PANCERNE, POROŚLE, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, POZYCJA TRENDELENBURGA, LISTNIENIE, PIES, KURATORKA, SŁUŻBA KOŚCIELNA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, STAROŚCIANKA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, PĘCHERZYCA, DYPTYCH, PŁYTA, OBUPŁCIOWOŚĆ, MONOTOPIZM, NIESTOSOWNOŚĆ, ENDOMIKORYZA, ANDRUS, BIDON, OFICER NAWIGACYJNY, GÓRY KOPUŁOWE, SZEPT, PIÓRO, CHONDRYT WĘGLISTY, BAŁYK, METALURGIA PROSZKÓW, JĘZYK ELFÓW, METODA TERMICZNA, DIAKON, PIES MYŚLIWSKI, DORTMUNDER, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, KRET, CZERWONKA, PRZESYŁ, WYŚCIGÓWKA, TOR, DRĄGOWINA, PROMIEŃ, UNIWERSYTET, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, KRYNICZANKA, MH, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, HIPERINFLACJA, CENOTWÓRCA, BLOK, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, EDDINGTON, STYKÓWKA, SILNIK CZTEROSUWOWY, KAWIARKA, PLEBEJKA, ARESZT, TRIAL ROWEROWY, STAROBIAŁORUSKI, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, NEUROCHEMIA, ITALIAŃSKI, MECENASKA, KWADRANS AKADEMICKI, OGON, WATA, HORECA, OSTRĘŻYNA, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, CHOPIN, DEKANTER, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, PAREJAZAURY, MORSZCZYNA, PIJAK, ZMIĘKCZANIE SIĘ, FARTUCH, KRATER, SKŁADNIK MINERALNY, LATARNIA UMARŁYCH, MRÓWKA ŻNIWIARKA, KARTA PRZEDPŁACONA, PRZYGODA, TEORIA DESKRYPCJI, NATARCZYWOŚĆ, ABERRACJA, GALOIS, KREOLKA, NIEREGULARNOŚĆ, SPÓR, INKASKA, WEŁNA KAMIENNA, MIKROFILAMENT, CHOROBA LOKOMOCYJNA, DROZD OLIWKOWY, GRUCA, NUTACJA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, GRUBOŚĆ, ALETOPELTA, ZAPITA, GWAŁTOWNOŚĆ, DEMOBILIZACJA, ASTURYJSKI, ?ROLADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.485 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA MEDYCYNY ORAZ SAMODZIELNA SPECJALIZACJA LEKARSKA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRAZOWANIEM CIAŁA CZŁOWIEKA, Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO, POLA MAGNETYCZNEGO ORAZ ULTRADŹWIĘKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA MEDYCYNY ORAZ SAMODZIELNA SPECJALIZACJA LEKARSKA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRAZOWANIEM CIAŁA CZŁOWIEKA, Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO, POLA MAGNETYCZNEGO ORAZ ULTRADŹWIĘKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RADIOLOGIA dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, pola magnetycznego oraz ultradźwięków (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RADIOLOGIA
dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, pola magnetycznego oraz ultradźwięków (na 10 lit.).

Oprócz DZIEDZINA MEDYCYNY ORAZ SAMODZIELNA SPECJALIZACJA LEKARSKA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRAZOWANIEM CIAŁA CZŁOWIEKA, Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO, POLA MAGNETYCZNEGO ORAZ ULTRADŹWIĘKÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DZIEDZINA MEDYCYNY ORAZ SAMODZIELNA SPECJALIZACJA LEKARSKA ZAJMUJĄCA SIĘ OBRAZOWANIEM CIAŁA CZŁOWIEKA, Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO, POLA MAGNETYCZNEGO ORAZ ULTRADŹWIĘKÓW. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x