JĘZYK INDOEUROPEJSKI Z PODGRUPY LATYNOFALISKIEJ JĘZYKÓW ITALSKICH, WYWODZĄCY SIĘ Z LACJUM (ŁAC. LATIUM), KRAINY W STAROŻYTNEJ ITALII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK ŁACIŃSKI to:

język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii (na 13 lit.)ŁACINA to:

język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii (na 6 lit.)ŁACIŃSKI to:

język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK INDOEUROPEJSKI Z PODGRUPY LATYNOFALISKIEJ JĘZYKÓW ITALSKICH, WYWODZĄCY SIĘ Z LACJUM (ŁAC. LATIUM), KRAINY W STAROŻYTNEJ ITALII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.048

IDO, JĘZYK FALISKI, IPP, ORDYNUS, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, DEOKSYADENOZYNA, WSTRZYMANIE, KONIEC, ZMIANA PATOLOGICZNA, ADBLOCK, STREFA KONWEKTYWNA, KURANT, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, STACJA, CYKL OWULACYJNY, NOVIAL, KOZIOŁ, BAJKA, REPOZYCJA, FISZA, WSZYSTKOŻERCA, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, SZKARŁUPNIE, FILOLOGIA ROSYJSKA, SKŁAD, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, HAŁASOWNIK, APTECZKA, SUWNICA, PRZEDMORZE, POTENCJAŁ, UZBRAJANIE SIĘ, SŁOWO, TURANIE, USTERKOWOŚĆ, CANCA, ARABIZOWANIE SIĘ, OBRONA PIRCA, MORGANUKODONTY, CZIROKEZ, MAKI, PŁOMIEŃ, MAGICZNA GÓRKA, INDEKS, DRYBLAS, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, OSOBOWOŚĆ, WAGON DOCZEPNY, FREE JAZZ, BRANSOLETA KRZYWICZA, MORESKA, ZASIEK, MACZANKA, PRZEKŁADANIEC, ANTYNOMIA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, KAZAMATA, GRAFIKA, JORDANEK, POKÓJ LEKCYJNY, PREORIENTACJA, NAUKI KOGNITYWNE, REGENERATOR, RESPONDENT, SZABAS, JĘZYCZEK, GROMBELARD, EMANACJA, METAL CIĘŻKI, LEWOSKRZYDŁOWY, LIGA JĘZYKOWA, CZERWONAK, POJAZD LATAJĄCY, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, JEDNOSTKA ALOKACJI, WITRYNA, SZPADA, SYBIRSKI, KONIKI MORSKIE, BIAŁORUSZCZYZNA, ANIMATORKA, MECENASKA, KWASOWĘGLÓWKA, POŁYKACZ, PŁÓCIENNICA, CYKL MIESIĘCZNY, SZLAK ŻEGLUGOWY, ROZSTRZAŁ, RYBACZKA, ZŁOTÓWKA, BEZROBOCIE SEZONOWE, WADLIWOŚĆ, TAMTAM, ODWSZAWIANIE, KRYJÓWKA, KOŁO SEGNERA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, POCHRZĘST, AKADEMIA, ZEW, GRUBY ZWIERZ, SYSTEM KONSORCYJNY, ASFALT, TEMACIK, JĘZYK PALIJSKI, SZKOŁA PODSTAWOWA, TWIERDZENIE PASCALA, CYTRYNADA, STOMIA, ŁOWCA, GRAFIK, REPLIKATOR, PARTNERKA, CHÓR, CHAŁTUROWIEC, CZARDASZ, SYFEK, ASEMBLER, ILUZYJNOŚĆ, WIERSZ, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, LEŃ, KANAŁ ENERGETYCZNY, POCHŁANIACZ, POLE MAGNETYCZNE, ESTRADA, STRATEG, WIELOŚCIAN FOREMNY, BAJKOWOŚĆ, GWARA MIEJSKA, BALONET, KORONA, PROKSEN, TRÓJKĄT, NADŚWIADOMOŚĆ, KOPUŁEK PROMIENISTY, ERGASTERIA, PROTETYKA, SPŁYW, PROFESOREK, GATUNEK SEMELPARYCZNY, HALLOTRON, GRENLANDZKI, IZBA MORSKA, RDZENIARZ, BOHEMISTYKA, SUBIEKTYWISTA, ZEGAR KWARCOWY, PYRA, CYKL MIESIĘCZNY, CHOROBA RITTERA, LAKONIZM, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, JĘZYK BERBERYJSKI, SZTUBA, NIETOPERZE, PRZECIĘTNIACTWO, MŁOT HYDRAULICZNY, STAROŻYTNIK, BASISTA, JĘZYK PROTOSEMICKI, MANDRYL, EKONOMIA, ZABAWA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, OSOBOGODZINA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, ZAMIENIALNOŚĆ, LIMO, JĘZYKI AŁTAJSKIE, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, BILON, GRZYB PLEŚNIOWY, POSMAK, ZAOPATRZENIE, KIERUNEK, FLAGRUM, CNOTLIWA ZUZANNA, MÓL BOROWICZAK, KORPUS, FIRMAMENT, MIEDZIORYTNIK, FILM NOIR, POBORCA, POŃCZOSZNIK, ZABUDOWA, KARATE, JĘZYK FLEKSYJNY, NIEUŻYTECZNOŚĆ, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, JĘZYK GEOGRAFICZNY, LANCKNECHT, ELEKTROLOKACJA BIERNA, KOMÓRKA MATECZNA, WYKROCHMALENIE SIĘ, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, LICHENOLOGIA, EMPIREUM, SOKOLE OKO, GENETYKA KLINICZNA, HISTORIA SZTUKI, MARSJAŃSKI, RZYGOWINY, MECHANIZM JEZDNY, DWUFAZOWOŚĆ, AKUSTYKA, DOSTĘP, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, WIERSZ LEONIŃSKI, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, KOBIETA SPOD LATARNI, DASZEK, EROS, OKLEPIEC, ŻYRYTWA, BIEGUN POTYLICZNY, WSPARCIE, TYBETAŃSKI, CIENNIK, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, ETIOPSKI KLASYCZNY, ELIMINACJA, SZMALCÓWKA, SZLACHTA CHODACZKOWA, JOGURT, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, GERMAŃSKI, CYKL MIESIĄCZKOWY, POLIMER WINYLOWY, POCISK SMUGOWY, ABOLICJONISTKA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, JĘZYK PERSKI, KATEDRA, MARABUT, STROFA ALCEJSKA, ZAPRAWA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, WARSTWA PERYDOTYTOWA, KSIĄŻKOWOŚĆ, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, STRÓJ HISZPAŃSKI, ODPŁYW, ŁOPATKA, KSIĘSTWO, IDIOGRAFIZM, PYCHA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, APOLOGETA, NASIENNIK, INDIAŃSKI, WYTAPIALNIA, CEMENTOWE BUTY, KORPUS, TRIADA CHARCOTA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, TREPAK, TYP ORIENTALNY, HAMARTIA, ŁOTEWSKI, WENDAT, CIAŁO SZTYWNE, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, MODEL AMERYKAŃSKI, NAPUSZONOŚĆ, EKTOBLAST, RODZAJ NIJAKI, ZAKAŻENIE POKARMOWE, STYL MOTYLKOWY, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, POLIS, CENA ZAMKNIĘCIA, DWA ŚWIATY, PIZZER, ŻAREŁKO, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, RZUT KAMIENIEM, WATA CELULOZOWA, MIECZ OBROTOWY, GRZYB ATOMOWY, TRZASKOWISKO, DEPOZYCJA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, ERGASTULUM, INSTRUMENTALISTYKA, WIECZÓR PANIEŃSKI, KRYSTALOCHEMIA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, KOMUNIA, CUG, JAMA GARDŁOWA, POSTAĆ BIBLIJNA, DRYL, INGRESJA MORZA, ŁACIŃSKOŚĆ, JĘZYK PRAINDOEUROPEJSKI, ?KIJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.048 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK INDOEUROPEJSKI Z PODGRUPY LATYNOFALISKIEJ JĘZYKÓW ITALSKICH, WYWODZĄCY SIĘ Z LACJUM (ŁAC. LATIUM), KRAINY W STAROŻYTNEJ ITALII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK INDOEUROPEJSKI Z PODGRUPY LATYNOFALISKIEJ JĘZYKÓW ITALSKICH, WYWODZĄCY SIĘ Z LACJUM (ŁAC. LATIUM), KRAINY W STAROŻYTNEJ ITALII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK ŁACIŃSKI język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii (na 13 lit.)
ŁACINA język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii (na 6 lit.)
ŁACIŃSKI język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK ŁACIŃSKI
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii (na 13 lit.).
ŁACINA
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii (na 6 lit.).
ŁACIŃSKI
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii (na 8 lit.).

Oprócz JĘZYK INDOEUROPEJSKI Z PODGRUPY LATYNOFALISKIEJ JĘZYKÓW ITALSKICH, WYWODZĄCY SIĘ Z LACJUM (ŁAC. LATIUM), KRAINY W STAROŻYTNEJ ITALII sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - JĘZYK INDOEUROPEJSKI Z PODGRUPY LATYNOFALISKIEJ JĘZYKÓW ITALSKICH, WYWODZĄCY SIĘ Z LACJUM (ŁAC. LATIUM), KRAINY W STAROŻYTNEJ ITALII. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x