GRUPA WYRAZÓW CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ PEWNĄ SPÓJNOŚCIĄ FORMALNĄ I ZNACZENIOWĄ, A CZĘSTO TAKŻE INTONACYJNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRAZA to:

grupa wyrazów charakteryzująca się pewną spójnością formalną i znaczeniową, a często także intonacyjną (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FRAZA

FRAZA to:

grupa składniowa - grupa wyrazów powiązanych ścisłymi związkami składniowymi (na 5 lit.)FRAZA to:

jest to cząstka budowy formalnej utworu, składająca się z dwóch lub kilku motywów, tworzących zamkniętą myśl muzyczną i określoną całość wyrazową (na 5 lit.)FRAZA to:

związek frazeologiczny mający postać zdania lub równoważnika zdania (na 5 lit.)FRAZA to:

cząstka utworu muzycznego tworząca pewną całość wyrazową (na 5 lit.)FRAZA to:

muzyczna struktura (na 5 lit.)FRAZA to:

cząstka utworu muz. (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA WYRAZÓW CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ PEWNĄ SPÓJNOŚCIĄ FORMALNĄ I ZNACZENIOWĄ, A CZĘSTO TAKŻE INTONACYJNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.918

MAKATKA, MORESKA, OŻENEK, SIATKA, ŚLUZAK, NALEGANIE, MISJONARZ, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, WNIEBOWSTĄPIENIE, PAŁANKA MIODOJAD, FISZBINOWCE, TOROS, USZKO, PLATYNOGŁÓWKA, KOPIAŁ, MASKA WSTYDU, INIA, KARLIK KUHLA, WYLĘG, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, ZASOBNOŚĆ GLEBY, LONGER, GEOGRAFIA, KRYJÓWKA, WALKA, MAKIAWELISTA, FILOLOGIA KLASYCZNA, KONWERGENCJA, RIPPER, PRZEŻUWACZE, GZY, ENTOMOLOGIA, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, ŻYWY TRUP, AREOGRAFIA, GRAF EULEROWSKI, RZEP, BOLERO, MYŚL, PAS, UCZENNICA, PROCENT SKŁADANY, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, CETOLOGIA, ŁAZĘGA, OBRZEŻEK, JĘZYK WEGETUJĄCY, BASKINKA, JEDENASTKA, FLAWONOID, BEZWŁADNOŚĆ, TEATR, SŁOWOTWÓRSTWO, SUWNICA POMOSTOWA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, NACZYNIE KUCHENNE, MINUTA, WŁÓKIENNICTWO, SZKŁO MĄCONE, MEDYCYNA KOSMICZNA, CEREBROZYD, MAJOWIE, PAREMIOGRAF, SANKI, OSOBA, SATELITA, MIĘSOPUST, BULIONER, NASTĘP, ODPÓR, ZAZDROŚĆ, SĘDZIA KALOSZ, ADEPTKA, KOMARZYCA, LUGIER, DZIEWCZĘCOŚĆ, SZPADA, SOLARIUM, TERMOOBIEG, MEZOSFERA, UPADEK, KANGUROSZCZUR, FALA AKUSTYCZNA, POGROBOWIEC, KOPUŁEK PROMIENISTY, LATARNIK, SPANIEL, BIEG, PUZDRO, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, WOSKOWNIA, MYJNIA SAMOCHODOWA, PRZYTULIA, SEJM, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, JASŁO, KROPIELNICA, PRIORYTET, EKOSFERA, MYKOPLAZMA, NIEOBLICZALNOŚĆ, JĘZYK, WYCIERACZKA, KOSZT KONTROLI, USZATKA, KARTY, OTWIERANIE SERCA, OBROŻA, POTKNIĘCIE, ŻAKINADA, WSPÓŁBRZMIENIE, PARTYJKA, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, CZERSKA, TALMUDYSTKA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, PEDOSFERA, BOOROOLA, MOGIŁA, SKOCZNIA, KRUSZYNA, ARABIZOWANIE SIĘ, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, ŁASZT, RZEP, SYNANTROPIZACJA, DZIEŃ POLARNY, BANKSTER, UROZMAICENIE, TEMACIK, KRÓTKODYSTANSOWIEC, LABORKA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, CHOROBA BERGERA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, OBWAŁ, TOPIELICA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, WŁÓKNO WĘGLOWE, ZWIERANIE SZYKÓW, WŁAZ, MISIO, KURZA STOPKA, RUSAŁKA, TEKSTYLNY, USZYSKO, JĘZYK EZOPOWY, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, KNIEJÓWKA, SNUTKA GOLIŃSKA, PLACEK, FIZYKA JĄDROWA, OKWIAT POJEDYNCZY, KRYMINALISTYKA, ADRES INTERNETOWY, ZWÓJ RDZENIOWY, POJAZD NIEKOŁOWY, MORESKA, MEDYCYNA PALIATYWNA, WŚCIEKLICE, ZALEW, SURF, PRZYCZÓŁEK, SZCZUR PACYFICZNY, ETOLOGIA, RAMIENICA OMSZONA, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, TĘTNICA SKRONIOWA, BYCZEK, LORA, OTOLARYNGOLOGIA, ZAPŁODNIENIE, KOROZJA BIOLOGICZNA, KANGUR, PŁUG KOLEŚNY, SLALOM RÓWNOLEGŁY, ZDZIWIENIE, DOJŚCIE, DŻINGIEL, KROK, JACKSON, EMISJA PIENIĄDZA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, KOŃ ZIMNOKRWISTY, LARP, KOSZER, OFICYNA DRUKARSKA, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, SNICKERS, BAR MICWA, ZŁÓG WAPNIOWY, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, PRZEPRÓCH, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, WOJEWÓDZTWO, NIERZĄDNICA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, WYGADANIE, TREN, KOLEJKA LINOWA, BALANS, RYBA DRAPIEŻNA, SZCZOTECZKA, IMPUTOWANIE, ALGEBRA LINIOWA, TEKST REZULTATYWNY, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, POLAROGRAFIA, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, SKAŁA MACIERZYSTA, PUNKT ROSY, WĄTEK, KIERZNIA, UMOWA UBEZPIECZENIA, NOZDRZE TYLNE, NACZÓŁEK, OBRABIALNOŚĆ, PALIWO GAZOWE, BUDOWNICTWO WODNE, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, POCZUCIE, KOMISJA BUDŻETOWA, ZĄBEK, FEININGER, PAJACYK, RESTAURATOR, AUTOTELICZNOŚĆ, DZIENNIKARZ PRASOWY, UŁUDA, KOSMOLOGIA, ZŁOTY BLOK, PIES MINIATUROWY, WYCIĄG TOWAROWY, STRÓJ, UBOŻENIE, GLOBIGERYNA, PAJĄK, WARSTWA KULISTA, TARYFA ULGOWA, FIZYKA, KOTWICA, CZARKA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ZAMYKANIE USZU, TEKTONIKA, GARNUSZECZEK, HIGIENISTKA, KINETYKA CIECZY, ZEGAR WODNY, KARAKUŁ, ZADUPIE, EKSPRES, DOBRY ZNAJOMY, PODCIEP, DRINK-BAR, RZYGOWINY, TUŁACZ, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, SŁUCH ABSOLUTNY, ÓSMY CUD ŚWIATA, WŁÓCZYKIJ, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, PRAWIDŁO, PŁATKI, WIATRAK, SUBSKRYPCJA, HELLENKA, ORTOPTYSTA, PATROL, AKINEZJA, WIRTUOZERSTWO, SUKIENNIK, LIŚĆ ŁODYGOWY, PULSACJA, CIĄGUTKA, OGROM, INTERNAT, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, KOLORYT, WRZECIENNIK, PRAWO GÓRNICZE, NASADKA, ARTYSTA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, BEZKRĘGOWIEC, PROTOBUŁGARSKI, NIEPRZYJACIÓŁKA, HYDROAKUSTYKA, KIESZEŃ, KROPLÓWKA, KANAPKA, ŚMIESZKA, TYTANOZAUROKSZTAŁTNE, TURMA, OBJAZD, ?WIRYDARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA WYRAZÓW CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ PEWNĄ SPÓJNOŚCIĄ FORMALNĄ I ZNACZENIOWĄ, A CZĘSTO TAKŻE INTONACYJNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA WYRAZÓW CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ PEWNĄ SPÓJNOŚCIĄ FORMALNĄ I ZNACZENIOWĄ, A CZĘSTO TAKŻE INTONACYJNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRAZA grupa wyrazów charakteryzująca się pewną spójnością formalną i znaczeniową, a często także intonacyjną (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRAZA
grupa wyrazów charakteryzująca się pewną spójnością formalną i znaczeniową, a często także intonacyjną (na 5 lit.).

Oprócz GRUPA WYRAZÓW CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ PEWNĄ SPÓJNOŚCIĄ FORMALNĄ I ZNACZENIOWĄ, A CZĘSTO TAKŻE INTONACYJNĄ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - GRUPA WYRAZÓW CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ PEWNĄ SPÓJNOŚCIĄ FORMALNĄ I ZNACZENIOWĄ, A CZĘSTO TAKŻE INTONACYJNĄ. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast