GRUPA -CN WYSTĘPUJĄCA W ZWIĄZKACH ORGANICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUPA NITRYLOWA to:

grupa -CN występująca w związkach organicznych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA -CN WYSTĘPUJĄCA W ZWIĄZKACH ORGANICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.022

LITOSFERA OCEANICZNA, LIGNINA, ROŚLINY NACZYNIOWE, ZIELONE KOŁNIERZYKI, POLICJA POLITYCZNA, KECZUA, GANG, PLEJADA, WŁÓKIENKO, NACZYNIOWE, KASTA, REKONESANS, BAKTERIE PURPUROWE, BORAZON, SĄD OKRĘGOWY, REGESTR, PTASIA GRYPA, RADA PROGRAMOWA, SZPICA, ŻÓŁTOPUZIK SMUKŁY, FRANCISZKANKI, LUSTRO, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, STRUNOOGONOWE, TORBIEL GALARETOWATA, KĘPA, ANTAR PATAGOŃSKI, HEGEMON, JAJCO, POMROCZNOŚĆ JASNA, REPREZENTACJA, PEDALSTWO, KABARET, CYNK, ŁAWKA REZERWOWYCH, TAKSON, SKRZYDEŁKO, SZASTAZAURY, MEZOFIT, FRONT, PIĘTNASTKA, CZWARTY ŚWIAT, DELEGACYJKA, HADAL, DINOZAURY, CIEMNOTA, UCZESTNIK, CZŁON OKREŚLANY, PRAWNICY, USTAWKA, WIRKI, PANTEON, SKURWYSYŃSTWO, WYRZUT SUMIENIA, SZEŚĆSETKA, GRUPA PODATKOWA, BABA-JĘDZA, PLEJADA, GAZ SKŁADOWISKOWY, ZASTĘP, RADA STARCÓW, SZTURMÓWKA, ŚCIANA, SAPROTROF, KABARET, WYKRZYKNIENIE, ALZACKI, DUNGANIE, SIATKA, GAZETA, CZŁON NADRZĘDNY, GRUPA, DOMINATOR, BALECIK, MARSZ, ADRENOMIELONEUROPATIA, RZESZA, GRUPA, FIUMARA, AREOPAG, SZCZEP, GNIOTOWCE, OLEJEK HASZYSZOWY, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, KONSTELACJA, SSAK MORSKI, KUCE, KLESZCZOWATE, SOWIZDRZAŁ, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, ÓSEMKA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, ZESTRÓJ AKCENTOWY, WYŁAM, PUNA, CIĄŻA MNOGA, ROZSTĘP, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, CHWOŚCIK BURAKOWY, PODTYP, SENAT, TABOR, DADA, ZAPALENIE OSKRZELI, OBSADA, GRUPA WAROWNA, GRUPA, OPAR, GRUPA TARYFOWA, GRUPA KAPITAŁOWA, PARA, LÓD DRYFUJĄCY, STARA GWARDIA, BRAĆ, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, SAMORZĄD, TRAWA MORSKA, GRUPA ROBOCZA, KLEJNOTKI, PLEŚŃ, KONTRMANIFESTACJA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, TRUST MÓZGÓW, KLASTER, PÓŁOKRĄG, TURANIE, BODIAK, KOHORTA, TAGALOWIE, EKSTRAKLASA, OSŁONICE, WŁÓKNO WĘGLOWE, BOREWICZ, SPRZĘT RATOWNICZY, ULTRA, GRUPA PRZYJAŹNI, OPOZYCJA, KLASTER KOMPUTEROWY, MITOSPOROWE, PIRYDOKSAL, GRUPA, OBOZOWISKO, ODDYCHANIE KOMÓRKOWE, PAŃSTWO, SEKCJA DĘTA BLASZANA, GRUPA INTERESU, ROZGRZEWACZ, STARA WIARA, FRONTISPIS, DIADA, SĄD WOJSKOWY, BABA JĘDZA, WYPRAWA, ELEMENT, HIALINA, LLANOS, GRUPA AZOWA, BAEYER, KRĘGI, POMOC, ORGAN, PAK, KOZACTWO, GRUPA ALTERNUJĄCA, POZYCJONOWANIE, KOMISARZ POLITYCZNY, FORMACJA, GRZYBY ANAMORFICZNE, SIŁA POCIĄGOWA, CIEMNOGRÓD, MISJA, KAMARAN, EDAFOZAURY, KADRA, ODŁAM, ZABURZENIA RUCHOWE, TOR, GANOIDY, DIAKONIA, GRUPA ETNICZNA, ADMINISTRACJA, ABSOLUTYZM, ZERÓWKA, KOMAROWATE, ZEUS, SEGMENT RYNKU, DYSK, LICZBA, POŁOZY, ZESPÓŁ, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, SYNAPSYDY, DWUSETKA, PARAMETR, EPIFITOZA, SPALANIE, CHEMIA NIEORGANICZNA, OFIAKODONTY, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, BITUMIN, CHOROBA CHARCOTA-MARIEGO-TOOTHA, GÓRA, BRANLE, DEHYDROGENAZA, CHIŃSKI, RADA STARSZYCH, ANIOŁ STRÓŻ, SZTAB SZKOLENIOWY, KONSTELACJA, SZCZEP, GRUPA FENYLOWA, OBÓZ, GRUPA METYLOWA, KRĄG, DEMON, KOLUMNA, SOJUSZ, PLEMIĘ, ŻYŁA KLASTYCZNA, DUSZA, TERIODONTY, OŚ PRIORYTETOWA, ŚRODOWISKO, REPREZENTACJA, EPITET, SKALA CYGAŃSKA, KARBONYL, ZARODZIOWCE, ZAUROPODOMORFY, ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE, ZASTĘP, KULTURA ŚWIDERSKA, MORZYSKO, POPULACJA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, PODZIEMIE, KWAS AZOTOWY, GRUPA PERMUTACJI, SZCZEP, ROŚLINY OSIOWE, PIŁONOSOKSZTAŁTNE, KONFEDERACJA, BIOPLAZMA, POLICJA SĄDOWA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, GORZKA ZGNILIZNA, WĘŻÓWKOWATE, GRUPA, GRUPA NITRYLOWA, CZŁON SKŁADNIOWY, CZŁON OKREŚLAJĄCY, DROBINA, CIAŁO, KERGULENA, WORCZAKOWATE, WATAHA, DESKRYPTOR, DANE SENSYTYWNE, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, OCHRONA, GRUPA PROPYLOWA, PANIEŃSTWO, KULTURA MAGDALEŃSKA, KSIĘŻA, JASZCZURKI, MOKASYNY, JER TWARDY, SZCZEP, BENZOIL, WIELKA CHOROBA, BARIERA JĄDROWA, KOLEC, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, JAJO, DIAPSYDY, PIKIETA, SPRZĘT SPORTOWY, KOZA, GRUSZE WSCHODNIE, NABŁONEK BARWNIKOWY, BENZYL, CZWORONOGI, PODRODZAJ, WODA POWIERZCHNIOWA, ŁOŻYSKOWIEC, CZOŁÓWKA, FRAZA, PRĄTKI ATYPOWE, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, WYMIANA, GRUPA, MSZAKI, LUDY TURAŃSKIE, BRUNATNOZIEM, KLESZCZE, JĘZYK CHIŃSKI, ?UNDERGROUND.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA -CN WYSTĘPUJĄCA W ZWIĄZKACH ORGANICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA -CN WYSTĘPUJĄCA W ZWIĄZKACH ORGANICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUPA NITRYLOWA grupa -CN występująca w związkach organicznych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUPA NITRYLOWA
grupa -CN występująca w związkach organicznych (na 14 lit.).

Oprócz GRUPA -CN WYSTĘPUJĄCA W ZWIĄZKACH ORGANICZNYCH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - GRUPA -CN WYSTĘPUJĄCA W ZWIĄZKACH ORGANICZNYCH. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x