CUDZOŻYWNY ORGANIZM POBIERAJĄCY ENERGIĘ Z MARTWYCH SZCZĄTKÓW ORGANICZNYCH POPRZEZ ROZKŁADANIE ICH DO ZWIĄZKÓW PROSTYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAPROFIT to:

cudzożywny organizm pobierający energię z martwych szczątków organicznych poprzez rozkładanie ich do związków prostych (na 8 lit.)SAPROTROF to:

cudzożywny organizm pobierający energię z martwych szczątków organicznych poprzez rozkładanie ich do związków prostych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CUDZOŻYWNY ORGANIZM POBIERAJĄCY ENERGIĘ Z MARTWYCH SZCZĄTKÓW ORGANICZNYCH POPRZEZ ROZKŁADANIE ICH DO ZWIĄZKÓW PROSTYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.021

ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, HAGIOGRAFIA, ASYLABIZM, PRAWDA, PĘDNIK O NAPĘDZIE MECHANICZNYM, PLACERIAS, KRYMINALISTYKA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, UMOWA KONTRAKTACJI, WYCHODŹSTWO, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, WYPAŁ, BEJSA, SZPIEGOSTWO, LAMPA KWARCOWA, FILM S-F, PRODUCENT, SĘDZIA RINGOWY, SPEKULACJA, SLIP, HIDŻAB, PLECHOWIEC, IZBA, WIEŚ CZYNSZOWA, KLIMAKS, BROŃ JĄDROWA, METODOLOGIA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, RAMFORYNCHY, BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA, CHCIWOŚĆ, FILM SCIENCE-FICTION, KOKSOCHEMIA, ZWIĄZEK ORGANICZNY, KONKURS ŚWIADECTW, AROMATYZACJA, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, BARAN, SYSTEM PARTYJNY, FENYLOETYLOAMINA, WIKIZACJA, PLAN SYTUACYJNY, KONOPIE, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, SPÓŁGŁOSKA TYLNOJĘZYKOWA, UMOWA SPONSORSKA, GNETOWATE, PASKUDZTWO, DOBRY WUJASZEK, ZGORZELINA, POMINIĘCIE, ŚWIAT, OBUNOGI, REAKCJA SPRAWCZA, PRĄTNIK WŁOSOWATY, UKŁAD LOMBARDZKI, ŚLUZ, WYCHWYT, BATERIA SŁONECZNA, CZERWONE WINO, PĘK PROSTYCH, BIAŁA ARMIA, MELINIT, ALLOSTERIA, POPIELNICZKA, BUDOWNICTWO, ZWAPNIENIE, LIBELA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, PRZEJŚCIÓWKA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, ODTWARZANIE, NEOKATECHUMENAT, OCIOS, STULENIE USZU, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, KLAN, RUS, REGAUD, SER, BECZKA, POWIEŚĆ SCI-FI, MATEMATYKA STOSOWANA, DANDYSKI, PROCES ODWRACALNY, PRZECIWCIAŁO PRZECIWWYSPOWE, KONTRAST, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, MŁYNEK DO ODPADÓW, GAZ SKŁADOWISKOWY, FONETYKA, PIKIETA, LIOPELMOWATE, MIKOLOGIA, INDEKS GLIKEMICZNY, SUBWENCJA, FLORYSTA, YOUTUBER, POPIELNICZKA, AFIRMACJA, SYNTEZA, BIOKATALIZATOR, GWIZDEK, ŚCIEKI KOMUNALNE, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, KATECHEZA, BIOLIT, TRANSAKCJA PAKIETOWA, WYSYP ZARODNIKÓW, ZJAWISKO SEEBECKA, IZOTROPIA, KOD JĘZYKOWY, BEZROBOCIE JAWNE, DERYWACJA PREFIKSALNA, KONWENCJA, RADIOTOKSYCZNOŚĆ, SUBSTYTUCJA, PRZEKŁADNIA CYKLOIDALNA, KOREK, OKSYBIONT, SAMOODNOWA, CZERNIDŁO, WIRUSY, GÓGLE, JASZCZURKA SARGANTANA, RETOROMANIN, BODARZ, BEZTORBIKI, CYKL POETYCKI, SZPIEG GOSPODARCZY, EKSTRUZJA, ASOCJACJA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, NAWIGACJA SATELITARNA, PODATEK EKOLOGICZNY, KWAZIKRYSZTAŁ, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, DYFUZOR, RENATURACJA BIAŁKA, ANUSZKIEWICZ, TORPEDO, GOOGLE, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, SYSTEM KONSORCYJNY, ZOONOZA, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, OWCA WRZOSÓWKA, DUBOIS, POLIPLOID, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, BIOZA, ZOOMETRIA, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, CZARNA WDOWA, BAKTERIA, PIANISTYKA, ODBOJNIK, WYWROTKA, SANKCYJNOŚĆ, STRUNOBETON, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, WAPIEŃ MUSZLOWY, TRANSPARENCJA, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, DUŻY EKRAN, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, ZIOMKOSTWO, ONOMASTYKA, CYKL PALIWOWY, CYBERPANK, ORGANIZM DIPLOIDALNY, PALIWO GAZOWE, OSŁONKA, BANK EMISYJNY, DROGA KROPELKOWA, POŁĄCZENIE CIERNE, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, MANIPULACYJNOŚĆ, NORZYCA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, BIOGEN, RENTGENOLOGIA, REFLEKTOR NEUTRONÓW, CZYNNOŚCI DOWODOWE, OMŁOT, ALBINOS, EKSCYTOTOKSYNA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, TABLOIDYZACJA, MIKROWENTYLACJA, POGŁĘBIARKA, LICZARKA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, KONWERGENCJA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ANTYSZTUKA, SYNTETYZATOR, RÓWNIA POCHYŁA, MONTER, BODOR, SUFIKSACJA, KORPUS, STADIUM LARWALNE, GNIOTOWNIK, JEZIORO POLIHUMUSOWE, PUSZYSTOŚĆ, ODCZYNNIK CHEMICZNY, KAPUSTA KISZONA, OBRĄCZKA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, TWIERDZENIE KRONECKERA-CAPELLEGO, APOSTAZJA, KARLISTA, RODZINA NUKLEARNA, PARA DWOISTA, ARCHIWISTA, PRZYDANKA, REUMATOLOGIA, KORDON, ZAŁOŻENIE, TORRENT, CHEMIA ANALITYCZNA, KILOMETRAŻ, ZAKŁAD ENERGETYCZNY, OPOŃCZYKOWCE, NAKŁAD INWESTYCYJNY, EKSPULSJA, ŻÓŁW KAJMANOWY, GNIOTOWATE, POMPA ŁYDKOWA, NARWALOWATE, WYPALANKA, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, BÓJ SPOTKANIOWY, ELEKTROWNIA CIEPLNA, ŁUSKOWCE, IMERSJA, EGZEMPLARZ, MAKUMBA, ZIEMIA OBIECANA, KONFIGURACJA, LEJ POLARNY, CHOROBA REUMATYCZNA, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, FITOPATOLOGIA, CHAMSIN, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, KLEJ, PRZEBIERANIEC, ANALIZATOR WZROKOWY, PASOŻYT POLIKSENICZNY, RADAR METEOROLOGICZNY, SPÓJNIK ŁĄCZNY, HODOSKOP, ŁAŃCUSZEK, PLEBISCYT, ELEKTROWNIA WIATROWA, KARZEŁ, EURYTOP, TATERSAL, TWINNING, INTERWIZJA, ETOLOGIA, ANTYŻYDOWSKOŚĆ, KĄPIEL, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, OKLUZJA, PODATNOŚĆ, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, UCHODŹSTWO, CHLOREK HEMATYNY, PARKINGOWY, ARAPAIMA, WYCHOWAWCA, ORTOPTYSTA, ŚCIĘCIE, PRAWO WYZNANIOWE, NOZOLOGIA, WAŁECZEK, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, GARBARZ, BENZYNA OŁOWIOWA, WEKTOR, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, BIOSTYMULACJA, PROGRAM NAPRAWCZY, PAZERNOŚĆ, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, DARŃ, PAŁANKA WĘDROWNA, MAKROŚWIAT, MOZZARELLA, FAKIR, GAZ NOŚNY, ELEKTROWNIA WODNA, KOTEW, APOKATASTAZA, ?SPÓŁGŁOSKA DENTALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.021 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CUDZOŻYWNY ORGANIZM POBIERAJĄCY ENERGIĘ Z MARTWYCH SZCZĄTKÓW ORGANICZNYCH POPRZEZ ROZKŁADANIE ICH DO ZWIĄZKÓW PROSTYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CUDZOŻYWNY ORGANIZM POBIERAJĄCY ENERGIĘ Z MARTWYCH SZCZĄTKÓW ORGANICZNYCH POPRZEZ ROZKŁADANIE ICH DO ZWIĄZKÓW PROSTYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SAPROFIT cudzożywny organizm pobierający energię z martwych szczątków organicznych poprzez rozkładanie ich do związków prostych (na 8 lit.)
SAPROTROF cudzożywny organizm pobierający energię z martwych szczątków organicznych poprzez rozkładanie ich do związków prostych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAPROFIT
cudzożywny organizm pobierający energię z martwych szczątków organicznych poprzez rozkładanie ich do związków prostych (na 8 lit.).
SAPROTROF
cudzożywny organizm pobierający energię z martwych szczątków organicznych poprzez rozkładanie ich do związków prostych (na 9 lit.).

Oprócz CUDZOŻYWNY ORGANIZM POBIERAJĄCY ENERGIĘ Z MARTWYCH SZCZĄTKÓW ORGANICZNYCH POPRZEZ ROZKŁADANIE ICH DO ZWIĄZKÓW PROSTYCH sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - CUDZOŻYWNY ORGANIZM POBIERAJĄCY ENERGIĘ Z MARTWYCH SZCZĄTKÓW ORGANICZNYCH POPRZEZ ROZKŁADANIE ICH DO ZWIĄZKÓW PROSTYCH. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x