ATELINAE - PODRODZINA MAŁP SZEROKONOSYCH Z RODZINY CZEPIAKOWATYCH, DAWNIEJ WŁĄCZANA DO RODZINY PŁAKSOWATYCH (CEBIDAE); ZAMIESZKUJĄ AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ I ŚRODKOWĄ, A ŚRODOWISKIEM ICH ŻYCIA JEST DŻUNGLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZEPIAKI to:

Atelinae - podrodzina małp szerokonosych z rodziny czepiakowatych, dawniej włączana do rodziny płaksowatych (Cebidae); zamieszkują Amerykę Południową i Środkową, a środowiskiem ich życia jest dżungla (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ATELINAE - PODRODZINA MAŁP SZEROKONOSYCH Z RODZINY CZEPIAKOWATYCH, DAWNIEJ WŁĄCZANA DO RODZINY PŁAKSOWATYCH (CEBIDAE); ZAMIESZKUJĄ AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ I ŚRODKOWĄ, A ŚRODOWISKIEM ICH ŻYCIA JEST DŻUNGLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.407

KOŁPACZEK, STRZELANINA, KRWAWNIK KOWNIATKOLISTNY, ZAKRĘT, MORZYK PISKLIWY, ANAEROBIOZA, ROZŁUPEK, ZDROWAŚKA, MIODÓWKA MYSZATA, STRAŻ POŻARNA, TRAWERS, CIASNOŚĆ, EGZEMPCJA, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, WILK, PASZTET, PRZERYWKA, ŻABA CZERWONOPRĘGA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, LARWA, BUMER, LICZARKA BANKNOTÓW, COŚ NIECOŚ, MUSZKATOWIEC, SKALIKUREK, CIENKA SKÓRA, MRÓWKA ĆMAWA, LANGUSTYNKA, GNUŚNOŚĆ, CZERWOŃCZYKI, MOCZARNIK, SINUS, PRZEZIERNIK WĘGIERSKI, PĘPEK, MABUJA WIELOPRĘGA, ŚNIEŻYCZKA ALLENA, KUSACZ ANDYJSKI, MYSZ KOLCZASTA, KONGER WSCHODNI, ZIELONKA, EKSPERTKA, NATARCZYWOŚĆ, POZAMUZYCZNOŚĆ, DRĄŻEK SKRĘTNY, UNISTA, PARMA, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, KILKA ZWYCZAJNA, BIAŁOCZÓŁKA, PIĘCIORNIK SREBRNY, NIEOSTROŚĆ, ŻYCIE KONSEKROWANE, ROPUCHA WODNA, PŁOĆ KASPIJSKA, ZROSTNICZEK ZĄBKOWANY, DZIOBAK, UBOGOŚĆ, KORMORAN INDYJSKI, OKRĄGŁOŚĆ, TRASZKA JAPOŃSKA, KRZYWOSZYJ WĘŻOWY, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, WODNICA RUWENZORSKA, KRZECZEK POLNY, TURNIURZYK JASNONOGI, TĘPOZĘBNE, ZGROMADZENIE, SZARYTKA, TUSSOR, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PAROZĄB KASZTANOWATY, BOROWIK PONURY, ZAJĄCZEK BŁOTNY, WINIETA, SŁOŃ, BOR, NIEPRAWOŚĆ, ANTYLOPA SZABLOROGA, ASTER WIRGINIJSKI, OTCHŁAŃ, ADVOCATUS DIABOLI, WIDŁOZĄB MUEHLENBECKA, PIEPRZYCA WIRGIŃSKA, PŁASKOZIEMIEC, KORNUTKA KOMONICOWA, ARAPAIMA, MANGABA, BIOSFERA, KOŃ KLADRUBSKI, GOSPODARZ, KOTYLORYNCH, ROLNICA, SITNIK PŁYWAJĄCY, ŚWIATŁÓWKA BABCZARKA, KRZAKÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, TENDENCJA ROZWOJOWA, CIEPŁO, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, ASNYKOWIEC, SKAŁA LUŹNA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, DRINK, SEKSTET, CZAPLA SIWA, ŚNIEŻYCA CESARSKA, EDREDON ZWYCZAJNY, AKANT, ATMORADIOGRAF, NASADA, SKANDYNAWSKOŚĆ, TIGA, DEFENSYWNOŚĆ, KLESZCZ PSI, MUSTELOWATE, POMOC POSTPENITENCJALNA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, ORLICA, ROZBIERANKA, CZAPLA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, ZBIORNIK, WARZĘCHA KRÓLEWSKA, STREFA PERYGLACJALNA, HUBA PODBRZEŹNIAK, RAJFURSTWO, SKAŁA LITA, SUSZARNICTWO, KUKLIK BUŁGARSKI, PASTERZ, OENEROWIEC, BANIAN, MARYKINA, GRZBIETORÓD, GALERIA SŁAWY, TARBAGAN, MENHADEN BRAZYLIJSKI, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, KROKODYLE, TOCZEŃ, PACAN, DUNNART GRUBOOGONOWY, BANDYCKOŚĆ, ZAUSZNIK, NEUTRALIZACJA, PROSCENIUM, LANGUR KSIĄŻĘCY, LUZACKOŚĆ, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, ŚWIERK SARGENTA, ASTER KARŁOWATY, JABŁOŃ RAJSKA, TRÓJLIST WSTYDLIWY, MIODÓWKA CZARNA, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, AFIRMACJA, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, TWARDZIOSZEK, DASZANPUZAUR, PRZYPŁASZCZEK, ORZESZEK ZIEMNY, PRZECIĘTNIACTWO, STEROWIK BRĄZOWY, MASOŃSKOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, SKRZYDLIK DŁUGOSZOWATY, PILOT, BOROWIEC, WIĘŹ SPOŁECZNA, GOŁODUPIEC, ADAZAUR, KOPARKA ZBIERAKOWA, INTENSJONALNOŚĆ, BONOBO, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, EGGE, ŻYWIOŁAK, PION, ARKA PRZYMIERZA, HORMON TROPOWY, CEDRZYNIEC, ZWINNIK ZŁOTY, EUSKELOZAUR, SELER ZWYCZAJNY, SKOCZEK, SYNDROM WILKOŁAKA, KAJMAK, HIEROFANT, FILM S-F, GRYZIEL ZACHODNI, HURTNICA PODOBNA, TARCZYK SREBRZYSTY, RZEMLIK, KACZKA JARZĘBATA, SKAFOGNATY, WIELOMIAN UNORMOWANY, BIAŁA NOC, KOZAK WŁAŚCIWY, STRONA BIERNA, BIAŁY MURZYN, SZURPEK DELIKATNY, PRZEMYSŁ HUTNICZY, CZAPLA ZIELONAWA, PIESTRUSZKA, RZEKOTKA SARDYŃSKA, GOTYCYZM, PIEC ŁUKOWY, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, ŻÓŁW PAWIOOKI, CZAPLA CZARNOGŁOWA, FELSUMA CZTEROPLAMA, NOCNICÓWKA, RAMFORYNCHY, PROSZEK DO PIECZENIA, PIANISTYKA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, ANATANA INDYJSKA, CZERWONAK KRÓTKODZIOBY, ANAKONDA CIEMNA, GARNELA POSPOLITA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, MĄKA ORKISZOWA, OWRZODZENIE PIERWOTNE, BUREK, DANIO, AKSAMITKA DROBNA, MIODOJAD GÓRSKI, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, DING, NIEKOMPLETNOŚĆ, PANCERNIKI, PIOŁUN, BUSZÓWKA MAŁA, IRGA KUTNEROWATA, COSINUS, BRZANKA CZARNOPRĘGA, MINIVAN, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, JAŁOWIEC PESTKOWATY, MIASTOWOŚĆ, POGONIEC, SFENA, BABIRUSSA, HISPANIOLAKI, PUCHAR, PIPIL RUDOGŁOWY, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, RONDONIA, CEDR HIMALAJSKI, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, KUŁAN, UHLA AMERYKAŃSKA, KOMPENSATOR CIEPLNY, KOREA, ORTOPTYSTA, TOPIELICA, DUBRILLOZAUR, ZBROJA BIAŁA, NIESTEROWNOŚĆ, NIEJADALNOŚĆ, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, PARZĘCHLIN, BŁĘKITNICZEK CZERWONONOGI, KODOWANIE PREFIKSOWE, RAK KRAWIEC, GNIOT, WIETLICA ALPEJSKA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, BACHANTKA, SZALOTKA, PASYWIZM, NIEPRZYJEMNOŚĆ, MAKAK JAWAJSKI, BŁONA ŚLUZOWA, PLEBISCYT, ZAPALENIEC, JAZ ZASTAWKOWY, KHUR, WĘŻÓWKA INDYJSKA, MINOG MORSKI, SODA, MAKROPOD, TRASZKA OGNISTA, MH, DEASEMBLACJA, PILCH, KOCZKODANOWATE, INHALACJA, DROBNIACZEK BEZZĄB, PLATYKLADUS WSCHODNI, PILŚŃ NERWOWA, RODZICIELSKOŚĆ, UPOJNOŚĆ, NIEMIECKI, MARCHEW, ROKOKO, EKSPERYMENT KLINICZNY, ŁYSA PAŁA, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, ?HOMINID.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.407 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ATELINAE - PODRODZINA MAŁP SZEROKONOSYCH Z RODZINY CZEPIAKOWATYCH, DAWNIEJ WŁĄCZANA DO RODZINY PŁAKSOWATYCH (CEBIDAE); ZAMIESZKUJĄ AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ I ŚRODKOWĄ, A ŚRODOWISKIEM ICH ŻYCIA JEST DŻUNGLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ATELINAE - PODRODZINA MAŁP SZEROKONOSYCH Z RODZINY CZEPIAKOWATYCH, DAWNIEJ WŁĄCZANA DO RODZINY PŁAKSOWATYCH (CEBIDAE); ZAMIESZKUJĄ AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ I ŚRODKOWĄ, A ŚRODOWISKIEM ICH ŻYCIA JEST DŻUNGLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZEPIAKI Atelinae - podrodzina małp szerokonosych z rodziny czepiakowatych, dawniej włączana do rodziny płaksowatych (Cebidae); zamieszkują Amerykę Południową i Środkową, a środowiskiem ich życia jest dżungla (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZEPIAKI
Atelinae - podrodzina małp szerokonosych z rodziny czepiakowatych, dawniej włączana do rodziny płaksowatych (Cebidae); zamieszkują Amerykę Południową i Środkową, a środowiskiem ich życia jest dżungla (na 8 lit.).

Oprócz ATELINAE - PODRODZINA MAŁP SZEROKONOSYCH Z RODZINY CZEPIAKOWATYCH, DAWNIEJ WŁĄCZANA DO RODZINY PŁAKSOWATYCH (CEBIDAE); ZAMIESZKUJĄ AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ I ŚRODKOWĄ, A ŚRODOWISKIEM ICH ŻYCIA JEST DŻUNGLA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ATELINAE - PODRODZINA MAŁP SZEROKONOSYCH Z RODZINY CZEPIAKOWATYCH, DAWNIEJ WŁĄCZANA DO RODZINY PŁAKSOWATYCH (CEBIDAE); ZAMIESZKUJĄ AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ I ŚRODKOWĄ, A ŚRODOWISKIEM ICH ŻYCIA JEST DŻUNGLA. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast