JĘZYK Z GRUPY GOIDELSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓRY UŻYWANY JEST NA WYSPIE MAN (DEPENDENCJI KORONY BRYTYJSKIEJ) POŁOŻONEJ NA MORZU IRLANDZKIM; POCHODZI OD JĘZYKA STAROIRYJSKIEGO, A ZWŁASZCZA OD JEGO DIALEKTÓW ULSTERSKIEGO I GALLOWAY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK MANX to:

język z grupy goidelskiej języków celtyckich, który używany jest na Wyspie Man (dependencji Korony brytyjskiej) położonej na Morzu Irlandzkim; pochodzi od języka staroiryjskiego, a zwłaszcza od jego dialektów ulsterskiego i galloway (na 9 lit.)MAŃSKI to:

język z grupy goidelskiej języków celtyckich, który używany jest na Wyspie Man (dependencji Korony brytyjskiej) położonej na Morzu Irlandzkim; pochodzi od języka staroiryjskiego, a zwłaszcza od jego dialektów ulsterskiego i galloway (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY GOIDELSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓRY UŻYWANY JEST NA WYSPIE MAN (DEPENDENCJI KORONY BRYTYJSKIEJ) POŁOŻONEJ NA MORZU IRLANDZKIM; POCHODZI OD JĘZYKA STAROIRYJSKIEGO, A ZWŁASZCZA OD JEGO DIALEKTÓW ULSTERSKIEGO I GALLOWAY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.109

OLBRZYM, DWUPRZODOZĘBOWCE, BŁYSZCZE WŁOSKOWATE, SIARCZEK, KAFLARZ, KANCERA, DANE BIOMETRYCZNE, KULTURA JĘZYKA, ADRES, JĘZYK TAJSKI, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, SYCYLIJSKI, SECESJONIZM, DŻDŻYSTOŚĆ, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, ISLANDIA, WANIENKA, KOMA, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, KAMELEON, SPEKTONOMYCYNA, WIDŁOWOŚĆ, REALGAR, SURFINGOWIEC, SZKWAŁ, WERSGORSKI, KLIN, KAKAOWIEC, KOMISJA SELEKCYJNA, ANTYBIOTYK, POPYT PROPORCJONALNY, BTV, NIESTEROWNOŚĆ, NERECZNICA, WŁOSKOŚĆ, NACZYNIOWE, MOŻLIWOŚĆ, OBOZOWISKO, STOPA, ANTYCYPACJA, BUŁGARYSTYKA, KUGLARSTWO, GIBON SREBRZYSTY, NEWRALGICZNOŚĆ, DZWONY RUROWE, FALE ETERU, BŁYSZCZ SREBRA, TRZPIEŃ, KILOTONA, ROLNICA ZBOŻÓWKA, LINA PORĘCZOWA, MIODOJAD SMUGOWANY, PROFILAKTYKA DRUGORZĘDOWA, NOSICIEL, LEGAWKA, AMORTYZACJA LINIOWA, ZWARA, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, DILI, NAGRANIE WIDEO, ŁACINNIK, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, CERKIEWSZCZYZNA, LINDE, POMYŚLNY WIATR, NERWICOWOŚĆ, PLUS, CZIP, KONICZYNKA, IBERYSTA, POLITYKA DYSKONTOWA, CIAŁO PRZYCZYNOWE, UKRAIŃSKI, SĄD JEDNOSTKOWY, WYPRAWA, MOC WYTWÓRCZA, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, SPIKER, CZUBEK, KOPULACJA, WINIDUR, KARBONATYT, COSINUS, LEJ DEPRESYJNY, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, WYŚMIENITOŚĆ, SZMAJSER, FILOZOFIA PRAWA, BUTONIERKA, CIRTH, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, KUSICIEL, ZWIĄZEK PARTNERSKI, BYDŁO, PŁASZKA, HILO, METAMORFIZM WSTECZNY, ĆWICZENIA, RUMUŃSKI, NEWIRAPINA, PACHOLICA, ESENCJA, PIEPRZ GWINEJSKI, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, IMP, CHRONOMETRAŻYSTA, WREDOTA, ZNAK JĘZYKOWY, EKSPRESJA GENU, STAROŻYTNOŚĆ, HURTOWNIA DANYCH, GUZ, EPILOG, SUMO, FOTEL ROZKŁADANY, WYRÓB, NIEWYPARZONY JĘZYK, REKONWERSJA, INDOZUCH, LOJALISTA, POGONIEC, NEWSMAN, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, OBJĘTOŚĆ, MINÓG KASPIJSKI, ZMOWA, MAKAK MURZYN, BASSANELLO, POUFAŁOŚĆ, POLONISTA, OBIEKT LINIOWY, PROGRESYWIZM, MINUTNIK MECHANICZNY, STĘPIA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, ABSURD, KAMIEŃ PROBIERCZY, FAJERWERKI, SIDLISZ PIWNICZNY, DRUK SEJMOWY, BETAKSOLOL, ZABAWOWOŚĆ, JĘZYK AJNOSKI, ZBRODNIARZ WOJENNY, OUTSIDER, BABIOGÓRZEC, WAPITI, WŁÓKNO SZTUCZNE, OKRES, PODKŁADKA, ANGIOTENSYNA, KOTWICA, SZAMBELAN, ŁUG, LEK PRZECIWLĘKOWY, RODAMINA, CZARNA DZIURA, MALTAŃSKI, WYJADACZ, RACJA, DUBELT, DYWERSJA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, NORMATYWISTA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, ROZSTRZYGALNOŚĆ, NONA, OGNIWO WESTONA, EWAPORAT, PŁATKONOS CZARNY, DOBRO LUKSUSOWE, MOŹDZIERZOWIEC, KERALCZYK, IRGA POSPOLITA, SYLIKAT, KASTYLIJSKI, WĄŻ, KINAZA, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, KWAS MASŁOWY, WOŁOWINA, WOLTAMPEROMETRIA, SZTANGA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, ABCHASKI, ENKODER PRZYROSTOWY, INTENDENT, PACHISI, KOCIOŁ, PRAWO BANKOWE, WALEC ELIPTYCZNY, KOBIECOŚĆ, PROSIĘ, ETER, KLIN, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, LEK ANTYDEPRESYJNY, TRACICIEL, FURGON, LICZBA PRZESTĘPNA, LIQUID, ŁOPATA, CYGANKA, ARSENAŁ, LEMUR WARI, PLIK WSADOWY, IDIOMATYZM, ŁAGODNOŚĆ, KUFEL, IZOCHRONA, PRAJA, EKSKRET, PRYMITYWNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, SPIERDOLINA, SKUBANIEC, ELEKTROFON, EFEKT WPIERANIA, GLIZA, ROZPRZE, FUN, PISMO FONETYCZNE, ZWIASTUN, NADOLOL, ODPOWIEDNIOŚĆ, JĘZYCZEK U WAGI, MARRAN, RUSYCYSTA, OBSZCZYMUREK, RADIOSYGNAŁ, SUCHY PROWIANT, SPÓŁGŁOSKA TYLNOJĘZYKOWA, PORTFEL, KARTON, PÓŁOKRĄG, BÓR WRZOSOWY, PARAFIANIN, UTWÓR WKŁADOWY, LODÓWKA, BANDYCKOŚĆ, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, KOMPLEKS, ZAPAŁKA, ANILANA, WZNIOS, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, DELFIN POSPOLITY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, KEFIR, MENTYK, ZAPISOBIORCA, STOŻAR, AZJATYCKOŚĆ, PRZESIEK, CHOMĄTO, NOWOUJGURSKI, ŚLEPY STRZAŁ, MAŁODUSZNOŚĆ, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, GROBING, AWANGARDA, TYBINKA MAŁA, LAUFER CZARNOPOLOWY, MRÓWKA SMĘTNICA, TANIEC, PISMO STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIE, ROŚLINKA, BISKUP POMOCNICZY, TRAWERS, PLASTYKA, GALAKTOLIPID, PIASECZNICA, PARKINSONIZM, DOBUDOWA, SERM, PIŁKA NOŻNA, ŻOŁDAK, HEAD-HUNTER, CHROPOWATOŚĆ, FLEGMA, WPŁATA, CHLOROKOKOWIEC, HUBA MAŚLAK, RELACJA LOGICZNA, WARSZTAT STRATEGICZNY, TAPIR WEŁNISTY, GRECKOŚĆ, BYSTRZACHA, PIERNIK, PISMO GRECKIE, PROFESOREK, PRAŻAK, TYRANOZAUR, ABORDAŻ, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, OSTATECZNOŚĆ, SETER SZKOCKI, TRĄBKA, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, ?BREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.109 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY GOIDELSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓRY UŻYWANY JEST NA WYSPIE MAN (DEPENDENCJI KORONY BRYTYJSKIEJ) POŁOŻONEJ NA MORZU IRLANDZKIM; POCHODZI OD JĘZYKA STAROIRYJSKIEGO, A ZWŁASZCZA OD JEGO DIALEKTÓW ULSTERSKIEGO I GALLOWAY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY GOIDELSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓRY UŻYWANY JEST NA WYSPIE MAN (DEPENDENCJI KORONY BRYTYJSKIEJ) POŁOŻONEJ NA MORZU IRLANDZKIM; POCHODZI OD JĘZYKA STAROIRYJSKIEGO, A ZWŁASZCZA OD JEGO DIALEKTÓW ULSTERSKIEGO I GALLOWAY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK MANX język z grupy goidelskiej języków celtyckich, który używany jest na Wyspie Man (dependencji Korony brytyjskiej) położonej na Morzu Irlandzkim; pochodzi od języka staroiryjskiego, a zwłaszcza od jego dialektów ulsterskiego i galloway (na 9 lit.)
MAŃSKI język z grupy goidelskiej języków celtyckich, który używany jest na Wyspie Man (dependencji Korony brytyjskiej) położonej na Morzu Irlandzkim; pochodzi od języka staroiryjskiego, a zwłaszcza od jego dialektów ulsterskiego i galloway (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK MANX
język z grupy goidelskiej języków celtyckich, który używany jest na Wyspie Man (dependencji Korony brytyjskiej) położonej na Morzu Irlandzkim; pochodzi od języka staroiryjskiego, a zwłaszcza od jego dialektów ulsterskiego i galloway (na 9 lit.).
MAŃSKI
język z grupy goidelskiej języków celtyckich, który używany jest na Wyspie Man (dependencji Korony brytyjskiej) położonej na Morzu Irlandzkim; pochodzi od języka staroiryjskiego, a zwłaszcza od jego dialektów ulsterskiego i galloway (na 6 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY GOIDELSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓRY UŻYWANY JEST NA WYSPIE MAN (DEPENDENCJI KORONY BRYTYJSKIEJ) POŁOŻONEJ NA MORZU IRLANDZKIM; POCHODZI OD JĘZYKA STAROIRYJSKIEGO, A ZWŁASZCZA OD JEGO DIALEKTÓW ULSTERSKIEGO I GALLOWAY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY GOIDELSKIEJ JĘZYKÓW CELTYCKICH, KTÓRY UŻYWANY JEST NA WYSPIE MAN (DEPENDENCJI KORONY BRYTYJSKIEJ) POŁOŻONEJ NA MORZU IRLANDZKIM; POCHODZI OD JĘZYKA STAROIRYJSKIEGO, A ZWŁASZCZA OD JEGO DIALEKTÓW ULSTERSKIEGO I GALLOWAY. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x