JEDNA Z RAS OWCY, WYWODZĄCA SIĘ Z AUSTRALII (NOWEJ POŁUDNIOWEJ WALII), KTÓREJ NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST WYJĄTKOWO WYSOKA PŁODNOŚĆ: ŚREDNIA LICZBA JAGNIĄT W MIOCIE TO OK. 2,4 SZTUKI, PRZY ROZPIĘTOŚCI OD 1 DO 6; OWCA ŻADNEJ INNEJ RASY NIE ODZNACZA SIĘ TAK WYSOKĄ PŁODNOŚCIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOOROOLA to:

jedna z ras owcy, wywodząca się z Australii (Nowej Południowej Walii), której najbardziej charakterystyczną cechą jest wyjątkowo wysoka płodność: średnia liczba jagniąt w miocie to ok. 2,4 sztuki, przy rozpiętości od 1 do 6; owca żadnej innej rasy nie odznacza się tak wysoką płodnością (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z RAS OWCY, WYWODZĄCA SIĘ Z AUSTRALII (NOWEJ POŁUDNIOWEJ WALII), KTÓREJ NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST WYJĄTKOWO WYSOKA PŁODNOŚĆ: ŚREDNIA LICZBA JAGNIĄT W MIOCIE TO OK. 2,4 SZTUKI, PRZY ROZPIĘTOŚCI OD 1 DO 6; OWCA ŻADNEJ INNEJ RASY NIE ODZNACZA SIĘ TAK WYSOKĄ PŁODNOŚCIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.896

LUŹNOŚĆ, DROGA KRAJOWA, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, POTRZEBA, AMEN, GORYL NIZINNY, MODEL, OTWARTOŚĆ, BRAS, OLEJ ROŚLINNY, PARCH, DIASTEREOIZOMER, KORNWALIJSKI, KANEMEJERIA, UBYTEK, AMIDEK, ZAŁOGANT, FRANCESCO, REASORTACJA GENOWA, DUSZA, ORNITOLOG, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, KATHARSIS, INTERMEZZO, OBSERWACJA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, OKRĘT ESKORTOWY, WSPANIAŁOŚĆ, KONFIGURACJA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, GALIARDA, ACHALAZJA, AKUCZI RUDY, FIZYK, TEMAT, MIGLANC, CHMIELOGRAB, JANKESKO, FILOLOGIA ROSYJSKA, NIEDYSKRETNOŚĆ, KOMERCHA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, PARAFRAZA, KASKADA TROFICZNA, ROLNIK, SALADA, ARHANT, PRZEKŁADANIEC, RHONDDA, POLATUCHA, TUZ, FASOLA ZŁOTA, IDEAŁ PIERWSZY, SOSNA DŁUGOIGIELNA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, SIEDLISKO, BABIMÓR, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PSZCZOŁA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, OSTRA REAKCJA NA STRES, COCKNEY, WYBUCHOWOŚĆ, KOŁYSKA JUDASZA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, ZBÓJNIK, WYDERKA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, CHMURA KONWEKCYJNA, OCZKO, RUCH, SKALNIAK SZCZOTKOOGONOWY, SZKARADZTWO, REKLAMIARZ, ZŁOTÓWKA, SSAK OWADOŻERNY, WALABIA DAMA, MORZE AZOWSKIE, LOSOWANIE WARSTWOWE, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, ELEGIJNOŚĆ, LUGIER, SKLEPIENIE SIECIOWE, VALGA, PANDAN, SUPERRAKIETA, NIEBACZNOŚĆ, MACH, RATA BALONOWA, KLUSKI ŚLĄSKIE, KURECZKA, SKALNIAK ŻÓŁTONOGI, PANTOFAG, NALEGANIE, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, ŁAJDACKOŚĆ, ZAĆMA NABYTA, TWITTEROWA REWOLUCJA, WYKRZTUSZANIE, DZIEWCZĘCOŚĆ, NITROZOBAKTERIA, POZAMUZYCZNOŚĆ, WETTER, PISTOLET, CZUBUTIZAUR, KAPILARNOŚĆ, OTWARTY UMYSŁ, CERATOFYLLID, ZALANIE PAŁKI, SKROMNISIA, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, NAROŻNICA, IKONOGRAFIA, POWINOWATY, SINOLOGIA, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, CHOROBA HISA-WERNERA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, GEODEZJA LEŚNA, RACHUNEK KOSZTÓW, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, PRÓŻNIA, UBÓJ, ROKAZAUR, PROTOZUCH, CHOROBA FONGA, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, NADAKTYWNOŚĆ, HARMONIKA, KRET EUROPEJSKI, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, ZERO ABSOLUTNE, MALCZEWSKI, PATRYCJUSZ, NASYCALNIA, ALTERNARIOZA, RZUT OSOBISTY, FARMAKODYNAMIKA, TURANIEC, GINEKOMASTIA, TABORYTA, RUS, OPOS CZARNOBARKI, POWOLNOŚĆ, POMADKA, KATEGORIA ŚREDNIA, ŚCISŁY POST, TYRYSTOR, FASOLKA MUNG, CYTOWALNOŚĆ, SOLARIUM, PUNKT PODSŁONECZNY, MAŁA MAZAMA RUDA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, TEATR, FOLKSDOJCZ, STYL GOTYCKI, TOCZEŃ, TOPOGRAF, DRZEWO ROZPINAJĄCE, NEWTON, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, SYSTEM KONSORCYJNY, IRANISTAN, PAPUA, DIU, SODOMA I GOMORA, PAŁANKA WĘDROWNA, MAGIEL, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, ZACIESZ, STARA ŚPIEWKA, OSIEDLE, PRZEDROSTEK, MAJÓWKA, PARTIA WIEDEŃSKA, PIJUS, FLEGMA, MUŁ, DZIECINNA IGRASZKA, FIGA, MARTWY, NOGAWKA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, SZACHY FISCHERA, TOPR, SZTUCZNY SATELITA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, GOŁĄB, ESTETYCZNOŚĆ, PROGRAMOWALNOŚĆ, MIODOJADEK BRĄZOWY, OZDOBNIK, ROBOTA, SUPERJEDNOSTKA, BOCZNOTRZONOWIEC, SKŁADNIA RZĄDU, SCENARIUSZ BAZOWY, OPOZYCJA RELEWANTNA, SUMER, SIATECZKA, SYMETRIA, TELIPTERYS BŁOTNY, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, ARAKAŃCZYK, BARKAN, STARY WRÓBEL, DIAGRAM KWIATOWY, ETAPOWOŚĆ, ALTANNIK ARCHBOLDA, RURALISTYKA, CZYNNIK ONKOGENNY, GORGONOPS, ANGIELCZYK, TOTALIZATOR, LANGUR WSPANIAŁY, TERAPENA, TORSJA, FONTANA, BALDACHIM, ZAPALENIEC, PIESZCZOCH, STARA, DANIE KOSZA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, KASA, SATELITA GEOSTACJONARNY, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, NACISKANIE, ZDANIE, KROKODYL AUSTRALIJSKI, MIEJSCE, LENIUCH, DZIEWIĘTNASTKA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, LITERA KSIĘŻYCOWA, FUNKCJE AMPLITUDY, ZIARNO, CHŁOPAK DO BICIA, DROGOMISTRZ, LOGIKA FILOZOFICZNA, HIPOTEZA HANDICAPU, MAKROELEMENT, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, POWAGA, IRANIZACJA, CANOSSA, ZŁOŻENIE BRONI, BAWOLEC LICHTENSTEINA, STRZAŁKA, TAGER, OSTATNIA, KARCIANE DOMINO, GASPARINIZAURA, PIECZONA ALASKA, MEDIALNOŚĆ, MIR, KOŚĆ ŁÓDECZKOWATA, SZARMANT, MRÓWKOŻER WORKOWATY, KOTERIA, ESESMANKA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SADYSTA, SZTUTOWO, GŁUPKOWATOŚĆ, PIEGUSEK, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, ORGANIZM MODELOWY, BEZCELOWOŚĆ, LINIA GŁOWY, MINIMALISTA, WZIERNIK, KONTYNGENT, SOBÓR, ASAMBLAŻ, PRZEMIENNIK, STACJA NASŁUCHOWA, KONDYCJONALIZM, KRATA, BLOKERS, KANTONIERA, RÓWNIA POCHYŁA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, SILNIK GAZOWY, ODNÓŻA, BORSUK, KOPROFAG, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, POLICYJNOŚĆ, ZAPOJA, NACJA, MIEDNICZKA, BIEG PŁASKI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, KATA, GLORIA, ?RYBA WYMARŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.896 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z RAS OWCY, WYWODZĄCA SIĘ Z AUSTRALII (NOWEJ POŁUDNIOWEJ WALII), KTÓREJ NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST WYJĄTKOWO WYSOKA PŁODNOŚĆ: ŚREDNIA LICZBA JAGNIĄT W MIOCIE TO OK. 2,4 SZTUKI, PRZY ROZPIĘTOŚCI OD 1 DO 6; OWCA ŻADNEJ INNEJ RASY NIE ODZNACZA SIĘ TAK WYSOKĄ PŁODNOŚCIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z RAS OWCY, WYWODZĄCA SIĘ Z AUSTRALII (NOWEJ POŁUDNIOWEJ WALII), KTÓREJ NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST WYJĄTKOWO WYSOKA PŁODNOŚĆ: ŚREDNIA LICZBA JAGNIĄT W MIOCIE TO OK. 2,4 SZTUKI, PRZY ROZPIĘTOŚCI OD 1 DO 6; OWCA ŻADNEJ INNEJ RASY NIE ODZNACZA SIĘ TAK WYSOKĄ PŁODNOŚCIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOOROOLA jedna z ras owcy, wywodząca się z Australii (Nowej Południowej Walii), której najbardziej charakterystyczną cechą jest wyjątkowo wysoka płodność: średnia liczba jagniąt w miocie to ok. 2,4 sztuki, przy rozpiętości od 1 do 6; owca żadnej innej rasy nie odznacza się tak wysoką płodnością (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOOROOLA
jedna z ras owcy, wywodząca się z Australii (Nowej Południowej Walii), której najbardziej charakterystyczną cechą jest wyjątkowo wysoka płodność: średnia liczba jagniąt w miocie to ok. 2,4 sztuki, przy rozpiętości od 1 do 6; owca żadnej innej rasy nie odznacza się tak wysoką płodnością (na 8 lit.).

Oprócz JEDNA Z RAS OWCY, WYWODZĄCA SIĘ Z AUSTRALII (NOWEJ POŁUDNIOWEJ WALII), KTÓREJ NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST WYJĄTKOWO WYSOKA PŁODNOŚĆ: ŚREDNIA LICZBA JAGNIĄT W MIOCIE TO OK. 2,4 SZTUKI, PRZY ROZPIĘTOŚCI OD 1 DO 6; OWCA ŻADNEJ INNEJ RASY NIE ODZNACZA SIĘ TAK WYSOKĄ PŁODNOŚCIĄ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JEDNA Z RAS OWCY, WYWODZĄCA SIĘ Z AUSTRALII (NOWEJ POŁUDNIOWEJ WALII), KTÓREJ NAJBARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ JEST WYJĄTKOWO WYSOKA PŁODNOŚĆ: ŚREDNIA LICZBA JAGNIĄT W MIOCIE TO OK. 2,4 SZTUKI, PRZY ROZPIĘTOŚCI OD 1 DO 6; OWCA ŻADNEJ INNEJ RASY NIE ODZNACZA SIĘ TAK WYSOKĄ PŁODNOŚCIĄ. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x