PODGATUNEK ROCKA ALTERNATYWNEGO, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W POŁOWIE LAT 80. W USA, CZERPIĄCY INSPIRACJE Z HARDCORE PUNKA, HEAVY METALU ORAZ INDIE ROCKA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MOCNO ZNIEKSZTAŁCONYM BRZMIENIEM GITAR ELEKTRYCZNYCH, KONTRASTUJĄCYM Z DYNAMICZNYMI UTWORAMI, ORAZ WIĘKSZYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PRZEKAZ, JAKI NIESIE TEKST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUNGE to:

podgatunek rocka alternatywnego, który pojawił się w połowie lat 80. w USA, czerpiący inspiracje z hardcore punka, heavy metalu oraz indie rocka, charakteryzujący się mocno zniekształconym brzmieniem gitar elektrycznych, kontrastującym z dynamicznymi utworami, oraz większym zwróceniem uwagi na przekaz, jaki niesie tekst (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODGATUNEK ROCKA ALTERNATYWNEGO, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W POŁOWIE LAT 80. W USA, CZERPIĄCY INSPIRACJE Z HARDCORE PUNKA, HEAVY METALU ORAZ INDIE ROCKA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MOCNO ZNIEKSZTAŁCONYM BRZMIENIEM GITAR ELEKTRYCZNYCH, KONTRASTUJĄCYM Z DYNAMICZNYMI UTWORAMI, ORAZ WIĘKSZYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PRZEKAZ, JAKI NIESIE TEKST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.116

CEL, ŁÓŻKO PIĘTROWE, JĘZYK OBCY, SIDLISZ PIWNICZNY, AGROLOTNICTWO, MAKAKOWATE, KOJEC, MIODOJAD BIAŁOUZDY, PLEBEJUSZ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, OKRĘT DESANTOWY, SŁOWIANIN, WRZĘCHY, SZARPANKA, MSZAKI, CHLUBNOŚĆ, OBOWIĄZEK, POJAZD KOŁOWY, STROIK, TRZEPACZ, LATAWICA, SZKOŁA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, MIĘSIARZ, KAMALA, ZDENERWOWANIE, WIDZENIE OBWODOWE, POSTERUNEK, MŁODZIK, SZURPEK ODRĘBNY, TELEWIZJA KABLOWA, TARTALETKA, PASZTETÓWKA, ŻYRAFA ANGOLSKA, OMNIBUS, INSTALATOR, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, APEL, PANKREATYNA, KROJCZYNI, ŁOPATA, SENIOR, DZIECINNOŚĆ, KARDAMON, PRZEŚLIZG, LEASINGODAWCA, STYL JOŃSKI, PRZEPIÓRKA, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, KIEROWCA, NIUCHACZ, PŁOMYKÓWKA, AUDIOTEKST, PACHOŁEK, PIĘĆDZIESIĄTKA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, KOMIK, POKÓJ, KOMUNIKACYJNOŚĆ, LĘK DEZINTEGRACYJNY, FIRCYK, SADZENIAK, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, LARWA, ACENA ARGENTYŃSKA, JĘZYKI IROKESKIE, MECHANIKA KONSTRUKCJI, POSTERUNEK, BEZDNO, SEKCJA, BUCZYNA NIŻOWA, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, MEDIANA, PROGRESJA, POPĘDLIWOŚĆ, BOMBA BURZĄCA, KŁĄB PSZCZELI, PRZYWILEJ LOKACYJNY, MONITORING PRZYRODNICZY, KURZ, MISIO, FOLIARZ, DALEKOWIDZTWO, NORMALNA, PAŁĄK, SKUTOZAUR, DIAŁ, OHIO, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, MUSICAL, BIOLOGIA, MIĘSOPUST, AZOTEK KRZEMU, OWOWEGETARIANIN, GĄGOŁ, STACHANOWIEC, OSTROLOT MASKOWY, ŻART, ALBA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, WYCINEK KULI, POSTAĆ BIBLIJNA, GITARA AKUSTYCZNA, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, MAINE, TARTAN, SYSTEM KASTOWY, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, OBSERWACJA, SAMIZDAT, RZEP, SADNIK, EKSPATRIANT, TEKSTOWOŚĆ, AKSAMITKA, WEKA, WYMIANA GAZOWA, WYSPIARSKOŚĆ, SIATKA, DOJŚCIE, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, TOR, NUR ZIELONOSZYI, NAPIERANIE, RUGBY, PIANOLA, OŻENEK, BEZWZGLĘDNOŚĆ, BARIERA WYJŚCIA, APOLOGETA, SUMO, LEK ANKSJOLITYCZNY, PODSZYWACZ, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, CZŁON POŚREDNI, WSPOMINKI, NASADA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, BOA DUMERILA, ŚWIATŁO CZERWONE, RADIOECHO, CHOROBA FABRY'EGO, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, WAPITI, KOLEJ, LAWA TRZEWIOWA, KREDYT BALONOWY, MONOTELETA, STŁUCZENIE, NEBIWOLOL, SIECI, KUŹNICTWO, BENTOS, MANIPULATOR, ŁUPEK MARGLISTY, WYDATKI INWESTYCYJNE, EDYKUŁA, MENADA, DYWESTYCJA, BOŚNIA, KOLEJKA GONDOLOWA, GRUPA WSPARCIA, NADZÓR BANKOWY, STOPNIOWALNOŚĆ, PARTIA HISZPAŃSKA, KARTON, SOSNA MASSONA, MELON, OMAHA, DOR, EKONOMIA DOBROBYTU, UCZUCIE, RADIOLOGIA, RYSOWNICA, MORAB, SZTORC, ROSWELL, WYDRA, PSZCZOŁA INDONEZYJSKA, GAJOWIEC ŻÓŁTY, DAROCHA, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, KASA, KOMBATANCKOŚĆ, FIGA Z MAKIEM, LATO, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, OBRONA, WĘZEŁ, STRĄGA, DRAPAK, BIEG, WŁAZ, HYCEL, AMANT, NADAKTYWNOŚĆ, SMUŻKA LEŚNA, PODRÓŻ, POCISK NIEPENETRACYJNY, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, SZACHY SZYBKIE, MIEDZIORYT, SZERMIERZ, ASPOŁECZNOŚĆ, AKSAMITNA REWOLUCJA, SITAK, BLOK, POLEMIZATOR, MODELARSTWO LOTNICZE, PAREJAZAUR, POLITYKA ZDROWOTNA, PRZEPIÓR RDZAWY, SKLEPIENIE, KĄT DOPISANY, BETON, ALABAMA, GONDOLA, PEDET, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, UJŚCIE, FALA DŹWIĘKOWA, SŁODNIK, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, DOCHÓD WŁASNY, CZYNNIK CHŁODNICZY, ANTENA YAGI-UDA, TOPIELEC, BACHANTKA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, FILOLOGIA NIEMIECKA, CHIROPTEROLOG, GATUNEK SEMELPARYCZNY, GRANICA KULTUR, ZWIĘZŁOŚĆ, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, HIGHLAND, KALKA KREŚLARSKA, MIEDNICZKA, GANGSTERSTWO, OBWAŁ, KOPIOWANIE, NABIODREK, BON VIVANT, SCENARIUSZ, KURZOWIEC, SKAZA MOCZANOWA, BUKMACHERKA, KUKIEŁKA, HERBATNICA, KIESA, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, KLĄTWA, OBSERWATOR, OGAR, ONE-STEP, TWARDA SPACJA, RADA DUSZPASTERSKA, RYWALIZACYJNOŚĆ, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, KAMIEŃ PROBIERCZY, KLIN, OGNIWO NALEWNE, UPADEK, ODKRYCIE DUSZY, KARATE, EPOKA KAMIENIA, SSAK ŻYWORODNY, DEAN, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, LAMPA NERNSTA, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, OKRES OKOŁOPORODOWY, KUSKUS SZARY, POŻYWIENIE, USTAWODAWCA ZWYKŁY, CHOROBA BUSCHKEGO, PLECIONKA, LÓD LODOWCOWY, BEGINKI, KĄKOL, ZWIERANIE SZYKÓW, TRASZKA PAZURZASTA, KONWERGENCJA, WYMIAROWOŚĆ, KALEKA ŻYCIOWY, HYGROPSAMMON, PLATYNOGŁÓWKA, REAKCJA ZAPALNA, ORBITAL, LATANIE PRECYZYJNE, PUNKT ASEKURACYJNY, TEORIA KOLEJEK, SKAŁA ZBIORNIKOWA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, WYKRĘCANIE, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, RESOR, ?JUFERS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.116 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODGATUNEK ROCKA ALTERNATYWNEGO, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W POŁOWIE LAT 80. W USA, CZERPIĄCY INSPIRACJE Z HARDCORE PUNKA, HEAVY METALU ORAZ INDIE ROCKA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MOCNO ZNIEKSZTAŁCONYM BRZMIENIEM GITAR ELEKTRYCZNYCH, KONTRASTUJĄCYM Z DYNAMICZNYMI UTWORAMI, ORAZ WIĘKSZYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PRZEKAZ, JAKI NIESIE TEKST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODGATUNEK ROCKA ALTERNATYWNEGO, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W POŁOWIE LAT 80. W USA, CZERPIĄCY INSPIRACJE Z HARDCORE PUNKA, HEAVY METALU ORAZ INDIE ROCKA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MOCNO ZNIEKSZTAŁCONYM BRZMIENIEM GITAR ELEKTRYCZNYCH, KONTRASTUJĄCYM Z DYNAMICZNYMI UTWORAMI, ORAZ WIĘKSZYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PRZEKAZ, JAKI NIESIE TEKST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUNGE podgatunek rocka alternatywnego, który pojawił się w połowie lat 80. w USA, czerpiący inspiracje z hardcore punka, heavy metalu oraz indie rocka, charakteryzujący się mocno zniekształconym brzmieniem gitar elektrycznych, kontrastującym z dynamicznymi utworami, oraz większym zwróceniem uwagi na przekaz, jaki niesie tekst (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUNGE
podgatunek rocka alternatywnego, który pojawił się w połowie lat 80. w USA, czerpiący inspiracje z hardcore punka, heavy metalu oraz indie rocka, charakteryzujący się mocno zniekształconym brzmieniem gitar elektrycznych, kontrastującym z dynamicznymi utworami, oraz większym zwróceniem uwagi na przekaz, jaki niesie tekst (na 6 lit.).

Oprócz PODGATUNEK ROCKA ALTERNATYWNEGO, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W POŁOWIE LAT 80. W USA, CZERPIĄCY INSPIRACJE Z HARDCORE PUNKA, HEAVY METALU ORAZ INDIE ROCKA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MOCNO ZNIEKSZTAŁCONYM BRZMIENIEM GITAR ELEKTRYCZNYCH, KONTRASTUJĄCYM Z DYNAMICZNYMI UTWORAMI, ORAZ WIĘKSZYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PRZEKAZ, JAKI NIESIE TEKST sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - PODGATUNEK ROCKA ALTERNATYWNEGO, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W POŁOWIE LAT 80. W USA, CZERPIĄCY INSPIRACJE Z HARDCORE PUNKA, HEAVY METALU ORAZ INDIE ROCKA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MOCNO ZNIEKSZTAŁCONYM BRZMIENIEM GITAR ELEKTRYCZNYCH, KONTRASTUJĄCYM Z DYNAMICZNYMI UTWORAMI, ORAZ WIĘKSZYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PRZEKAZ, JAKI NIESIE TEKST. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x