PODGATUNEK ROCKA ALTERNATYWNEGO, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W POŁOWIE LAT 80. W USA, CZERPIĄCY INSPIRACJE Z HARDCORE PUNKA, HEAVY METALU ORAZ INDIE ROCKA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MOCNO ZNIEKSZTAŁCONYM BRZMIENIEM GITAR ELEKTRYCZNYCH, KONTRASTUJĄCYM Z DYNAMICZNYMI UTWORAMI, ORAZ WIĘKSZYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PRZEKAZ, JAKI NIESIE TEKST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUNGE to:

podgatunek rocka alternatywnego, który pojawił się w połowie lat 80. w USA, czerpiący inspiracje z hardcore punka, heavy metalu oraz indie rocka, charakteryzujący się mocno zniekształconym brzmieniem gitar elektrycznych, kontrastującym z dynamicznymi utworami, oraz większym zwróceniem uwagi na przekaz, jaki niesie tekst (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODGATUNEK ROCKA ALTERNATYWNEGO, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W POŁOWIE LAT 80. W USA, CZERPIĄCY INSPIRACJE Z HARDCORE PUNKA, HEAVY METALU ORAZ INDIE ROCKA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MOCNO ZNIEKSZTAŁCONYM BRZMIENIEM GITAR ELEKTRYCZNYCH, KONTRASTUJĄCYM Z DYNAMICZNYMI UTWORAMI, ORAZ WIĘKSZYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PRZEKAZ, JAKI NIESIE TEKST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.116

ZAPŁODNIENIE, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, GLYPTODON, INSTALACJA ALARMOWA, PRZEKWIT, PROSTACKOŚĆ, METAMORFIZM WSTECZNY, KOZA SAANEŃSKA, MEKSYKAŃSKI, LIRA, NIEPOPULARNOŚĆ, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, ANGLOSAS, SIEWECZKA JAPOŃSKA, KORMORAN ATLANTYCKI, SAMORZUTNOŚĆ, GERBIL MONGOLSKI, URBANIZACJA, RUNO LEŚNE, PSZCZOŁA GRECKA, PROMIONEK, KOŃ ANDALUZYJSKI, ROTATOR, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, REGUŁA MINIMAKSU, ŁUSKOWCE, ALABAMA, SENSOWNOŚĆ, PACHYPLEUROZAUR, DELFIN AMAZOŃSKI, BADACZ POLARNY, CHORĄŻA, SER ŻÓŁTY, WARSTWA PERYDOTYTOWA, KRĘG OBROTOWY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, CIĄŻA JAJOWODOWA, MARZANA BARWIERSKA, LISZAJ BIAŁY, LEŃ, PONCZ, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, WYGLĄD, KRIONIKA, OBRONA ROSYJSKA, PASCHA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, CHŁODNICOWIEC, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, TRANZYSTOR POLOWY, KRATKA KSIĘCIA WALII, ŚWIECA DYMNA, AKOLITA, KŁOCHTUN, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, SONDA, GEOLOGIA, BIELSZCZANKA, EKONOMIA NORMATYWNA, ŁUSKA, DELIRKA, NAŁÓG, IMMUNOGENETYKA, MENADŻER, SZARPANKA, RUCH PIESZY, MAGISTRALA, PARTIA ROSYJSKA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, DEFERENT, WÓDKA, BIELAK, NAGRODA, REGION, WIELOETAPOWOŚĆ, PORĘCZE, ZERÓWKA, FIGÓWKA ZMIENNA, AROGANT, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, INDIAŃSKI, DOMINO, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, REFREN, GREKA, MANIPULATOR, SAMOZAPŁON, KOPARKA KROCZĄCA, TROLLING, MAŁOŚĆ, FYKOLOGIA, WYŚCIG, WNIEBOWSTĄPIENIE, TEMPERATURA ROSY, PENELOPA CZARNA, JĘZYK KENTUMOWY, JĄDRO ŚLIMAKOWE, KANCONETTA, EKSPRES, SKAKUNY, FIZYKA JĄDROWA, SEMKOW, INKA, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, LUMP, KARTACZOWNICA GATLINGA, SYSTEM DEDUKCYJNY, EUTEKTYKA, SERCÓWKA, ŻUŻLAK, PRZEŻYCIE, TŁOCZARNIA, WIGILIA, JĘZYKI MUNDA, REGRESJA MORZA, GRZBIETORODOWATE, KATTABOMANCJA, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, KOMBINACJA ALPEJSKA, FAGOT, DECATUR, PERLICA CZARNOBRODA, KORMORAN ŻAŁOBNY, ROK PLATOŃSKI, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, SZMUGLER, DENUNCJANT, ODBYTNICA, KAPLICA, GROCH POLNY, RÓG, SUSEŁ PEREŁKOWANY, PARAMEDYK, WĘDRÓWKA, NAGRANIE WIDEO, OGNIWO WODOROWE, KUŁAN SYRYJSKI, ROMARIO, OBLEGA, LITEWSKI, STRATOTYP, SKINHED, ŻUREK, SIEDZIBA, SUWNICA, REKTOR, ORDYNACJA PODATKOWA, GIĘTKOŚĆ, BOSTON, FANDANGO, SFIGMOMANOMETR, KROWA, KOMUNA, KREOL, RADA GABINETOWA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, PISEMNOŚĆ, PĘCHERZ, LEGISLATYWA, NIBYJAGODA, MEDYCYNA SĄDOWA, PODSKARBI NADWORNY, CZTERDZIESTKA, LANIE WOSKU, KOKILKA, PIJAŃSTWO, PROMIEŃ, OBIEKT MOSTOWY, IGŁY, ZWARCIE SZYKÓW, GRAF MIESZANY, MĘKI TANTALA, PERLICA CZARNOLICA, KARAMBOLA, KRYPTOREKLAMA, DYNAMIKA, POPRZECZNICA, POJAZD CZŁONOWY, PSZCZOŁA WŁOSKA, DOJŚCIE, BIAŁY WIERSZ, ŁUK NOCNY, PLIOCEN, EDYTORSTWO NAUKOWE, TAJEMNICA ADWOKACKA, DRAPIEŻCA, WYCIĄGARKA, API, ROZTWÓR NASYCONY, DOMINIUM BRYTYJSKIE, SKAŁA MACIERZYSTA, ARCHEODONTOZAUR, ZŁOŻENIE UKŁONU, LISOWCZYK, ŻUK, PODSZEWKA, OKRUSZYNKA, HYBRYDYCZNOŚĆ, ZAPLOT, AGROPROMOCJA, METRUM, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, ŚREDNIOROLNY, UCHO WEWNĘTRZNE, PARNOTA, KOKORNAK, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, EKSPRES, ŻÓŁTODZIÓB, FONETYKA AKUSTYCZNA, ŚREDNIA KWADRATOWA, WPIERDZIEL, PAWIAN CZAKMA, SYGNAŁ CIĄGŁY, TĘTNICA NERKOWA, PROST, TAPIR ZE WZGÓRZ, WŁÓKIENNICTWO, NIEŚPIESZNOŚĆ, STARA MALEŃKA, ROZMIARÓWKA, POKRZYK, STAN, DYDELFOWATE, ARESZT TYMCZASOWY, OKUCIE, ANIMACJA KOMPUTEROWA, NABÓJ BOJOWY, ANALIZA FINANSOWA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, NAPUSZONOŚĆ, ZAKWASZENIE, SPĘKANIE, BIAŁA SALA, BIEGUN GALAKTYCZNY, ZALEW, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, PATRON, PSZCZOŁA SYCYLIJSKA, PASAŻ, ZRAZ, PYTAJNIK, WŁÓKNIAK MIĘKKI, DŻIN, BRAT MNIEJSZY, KOLEJ, RADIO TAXI, BOSSA NOVA, ŚWIDRAK, PORTFEL ELEKTRONICZNY, STRUNOOGONOWE, REKTYFIKATOR, PIRACTWO INTELEKTUALNE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PSI FIGIEL, MUSICAL, CHRONOLOGIA, OSADY DENNE, SREBRNY EKRAN, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, UZWOJENIE WTÓRNE, INFORMACJA, WYŚCIGI, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, LODOWIEC DOLINNY, OPONA, GRZEBIEŃ, ŚWIADCZENIE, TADEUSZ RYDZYK, PARTNER, PETARDA, PODKÓWECZKA, DEMOKRATA, NARODOWOŚĆ, KURIER PODHALAŃSKI, REZONATOR, NOMENKLATURA PARTYJNA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, BIEŻNIK, MINER, ZASTÓJ, PROJEKTANT, OSIEMDZIESIĄTKA, AMFIBIJNOŚĆ, MARRAN, LAMPA ELEKTRONOWA, NANOFILTRACJA, FILOZOFIA MATEMATYKI, SEPARACJONIZM, PLANETA WEWNĘTRZNA, CWAJNOS, GLINKA KAOLINOWA, UMOWA AGENCYJNA, RZUT BERETEM, EPISTOLOGRAFIA, OMSKA GORĄCZKA KRWOTOCZNA, PUBLIKACJA, COB, WŁAŚCIWOŚĆ, ?ZATAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.116 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODGATUNEK ROCKA ALTERNATYWNEGO, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W POŁOWIE LAT 80. W USA, CZERPIĄCY INSPIRACJE Z HARDCORE PUNKA, HEAVY METALU ORAZ INDIE ROCKA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MOCNO ZNIEKSZTAŁCONYM BRZMIENIEM GITAR ELEKTRYCZNYCH, KONTRASTUJĄCYM Z DYNAMICZNYMI UTWORAMI, ORAZ WIĘKSZYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PRZEKAZ, JAKI NIESIE TEKST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODGATUNEK ROCKA ALTERNATYWNEGO, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W POŁOWIE LAT 80. W USA, CZERPIĄCY INSPIRACJE Z HARDCORE PUNKA, HEAVY METALU ORAZ INDIE ROCKA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MOCNO ZNIEKSZTAŁCONYM BRZMIENIEM GITAR ELEKTRYCZNYCH, KONTRASTUJĄCYM Z DYNAMICZNYMI UTWORAMI, ORAZ WIĘKSZYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PRZEKAZ, JAKI NIESIE TEKST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUNGE podgatunek rocka alternatywnego, który pojawił się w połowie lat 80. w USA, czerpiący inspiracje z hardcore punka, heavy metalu oraz indie rocka, charakteryzujący się mocno zniekształconym brzmieniem gitar elektrycznych, kontrastującym z dynamicznymi utworami, oraz większym zwróceniem uwagi na przekaz, jaki niesie tekst (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUNGE
podgatunek rocka alternatywnego, który pojawił się w połowie lat 80. w USA, czerpiący inspiracje z hardcore punka, heavy metalu oraz indie rocka, charakteryzujący się mocno zniekształconym brzmieniem gitar elektrycznych, kontrastującym z dynamicznymi utworami, oraz większym zwróceniem uwagi na przekaz, jaki niesie tekst (na 6 lit.).

Oprócz PODGATUNEK ROCKA ALTERNATYWNEGO, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W POŁOWIE LAT 80. W USA, CZERPIĄCY INSPIRACJE Z HARDCORE PUNKA, HEAVY METALU ORAZ INDIE ROCKA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MOCNO ZNIEKSZTAŁCONYM BRZMIENIEM GITAR ELEKTRYCZNYCH, KONTRASTUJĄCYM Z DYNAMICZNYMI UTWORAMI, ORAZ WIĘKSZYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PRZEKAZ, JAKI NIESIE TEKST sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - PODGATUNEK ROCKA ALTERNATYWNEGO, KTÓRY POJAWIŁ SIĘ W POŁOWIE LAT 80. W USA, CZERPIĄCY INSPIRACJE Z HARDCORE PUNKA, HEAVY METALU ORAZ INDIE ROCKA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ MOCNO ZNIEKSZTAŁCONYM BRZMIENIEM GITAR ELEKTRYCZNYCH, KONTRASTUJĄCYM Z DYNAMICZNYMI UTWORAMI, ORAZ WIĘKSZYM ZWRÓCENIEM UWAGI NA PRZEKAZ, JAKI NIESIE TEKST. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast