PRÓBKA Z WIELOLETNIEJ AKUMULACJI ŚNIEGU I LODU, KTÓRY ULEGŁ REKRYSTALIZACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RDZEŃ LODOWY to:

próbka z wieloletniej akumulacji śniegu i lodu, który uległ rekrystalizacji (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRÓBKA Z WIELOLETNIEJ AKUMULACJI ŚNIEGU I LODU, KTÓRY ULEGŁ REKRYSTALIZACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.061

WÓŁ, POMOWIEC, ZAKONNIK, TRAPER, SYGNAŁ ANALOGOWY, METATEKST, KRAV MAGA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, ANFELTKA ZŁOŻONA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, NAROWISTOŚĆ, DŁUG SPADKOWY, DETEKTYW, SZEREG ROZBIEŻNY, OKRUSZYNKA, SUCHY TYNK, KUBEŁ, ORZECH, ARSENAŁ, ŹRÓDŁO ODNAWIALNE, GNOJOWNIA, POKOLENIE, ŁAWA RZĄDOWA, BOGATY, DOJRZAŁOŚĆ, SOS MALTAŃSKI, UPADŁY ANIOŁ, MOTYLEK, CHEDDAR, TURANISTA, GOSPODARNOŚĆ, LEŚNY DZIADEK, SILNIK UNIWERSALNY, HOMO NOVUS, SZCZĘKOT, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, STAROVALYRIAŃSKI, ZEZ ROZBIEŻNY, TROGLOKSEN, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, SADŹ, EKSCYTARZ, HELIOMETR, RADIOSYGNAŁ, PRZELICZNIK, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, PRZESIEKA, NIEDŹWIEDNIK, DELFIN AMAZOŃSKI, MAŃSKI, WYCIĄG, ZAIMEK PYTAJNY, ODLEWNIK, KRWAWNIK KLAWEŃSKI, TERAPSYDY, OBSERWATOR STANU, PUSTELNIK, ZAKURZENIE, KONIK, OPERATOR BITOWY, PIĘCIOBOISTA NOWOCZESNY, WIRTUOZERSTWO, ŁUCZNIK, GRZECH, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, PROMIONEK, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, RĘCZNIK PLAŻOWY, DALMIERZ OPTYCZNY, WSPÓŁWYZNAWCA, KARTON, SZCZĘKOT, CYBERPANK, RAKI, FIRCYK, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, DYSK KOMPAKTOWY, PATAREN, RUROWNIA, LIBELA, SZCZURY WORKOWATE, KRWAWNIK WIĄZÓWKOWATY, FRYZ, ZRZĘDLIWOŚĆ, SSAK WYMARŁY, ZIELONY SZLAK, ZAĆMIENIE, GAZOWNIK, ZWAŁY, ROK KOŚCIELNY, KOMERAŻ, PROSTOŚĆ, SONDAŻ, ROLWAGA, PLATFUS, PALATOGRAM, KOPUŁA LODOWA, PŁASKOŚĆ, RĘKAW, ALGEBRAIK, PILNOWACZ, ARANŻER, PASKUDNIK, ANALITYK, MŁODZIK STARSZY, MIODOJAD CIENKODZIOBY, LUSTRATOR, NAPASTNIK, CYLINDROWIEC, CZERWONY ŚNIEG, KLEKOTKA, MANDAT IMPERATYWNY, POGROBOWIEC, ANGLISTA, PROZODIA, EKSPERT, IMITATOR, ŚWIŃSKI BLONDYN, PIĘCIORNIK KRZEWIASTY, UPARCIUCH, FILM ANTYWOJENNY, GNOJOWNIK, UDERZENIE, ODKUWKA, ZASPA, ESPERANTYSTA, CHŁOPAK, RUTYNIARZ, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, KWARTET, OBRÓŻKA, LODOWIEC KONTYNENTALNY, WOLNOAMERYKANKA, MENEDŻER LINIOWY, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, DYREKTORIAT, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, PANAMA, PIECZONA ALASKA, LAUDATOR, JASKINIOWIEC, ŁUK ŻEBROWY, PIGWA POSPOLITA, PAUPER, LODOWIEC KAROWY, ŻURNALISTA, REGRESJA LODOWCA, MALUNEK, PROCH BEZDYMNY, POPRZEDNIK, ROZPISKA, BRĄZOWY MEDALISTA, KOSTIUM, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, LALKARZ, PRZYGANIACZ, TYSIĄCZNIK, NORMALNA, PAMELO, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, STOPIEŃ, ELITARYSTA, PIERŚCIEŃ LOKALNY, TLENEK KWASOWY, KLEPISKO, PRZEWIETRZNIK, PATYCZEK, KRAMARZ, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, MIOTEŁKA, SAMIEC, RAKIETOWIEC, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, GEN WIELOKROTNY, OPERATOR, BUKOWIANIN, MAKLER, URLOP OJCOWSKI, LICZEBNIK GŁÓWNY, TAPIR KORDYLERYJSKI, OBSESJA, WSPÓŁUCZEŃ, FILM KOLOROWY, PODKŁADACZ, OKRUSZYNA, OŁTARZYK, CUKIER MLEKOWY, CZEPLIWOŚĆ, PRONATALIZM, ROSOŁEK, KONGELACJA, STRYJ, SZAL, BAR MLECZNY, PODKATEGORIA, SUMERYJKA, BYDŁO, PANTOFELNIK, SPAD, PYŁÓWKA, MOTOROWODNIAK, JUROR, POWIĄZANIE, ZBÓJNICZEK, HEREZJA, RADIOWIEC, BAKTERIA, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, POWIEŚCIOPISARZ, UT, FREZARKA KOPIARKA, CYTRONELLA, AKCENCIK, WIRUS GRYPY TYPU C, OSTNICA WŁOSISTA, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, RYM PARZYSTY, HISTORYZM, KOMEDIANTKA, RZEŹBA WYSOKOGÓRSKA, NEKTAR, EGZEKUTOR, SĄD I INSTANCJI, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, PAPILOT, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, KURATOR SZTUKI, FAZA, OGÓREK, SŁODKA BUŁKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, SZCZOTKARZ, FILTR WĘGLOWY, TACIERZYŃSKI, GRZBIETOPŁAT, MUTACJA, HAMULEC LUZOWANY, TRÓJDŹWIĘK, BORSUK, SNIFTER, PRZEGRANY, IMPROWIZATOR, DON KICHOT, ODNALAZCA, WŁAŚCICIEL ZIEMSKI, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, BURAK, TATA, RADIOTECHNIK, SER TRAPISTÓW, REKLAMIARZ, INTENDENT, SKUNKS, LÓD FIRNOWY, PAŁKA, KORONKARZ, KWALIFIKOWANA KARA ŚMIERCI, PIZZER, CZŁON ODWRACALNY, STRATEGIA, GRUPOWICZ, ZAPŁADNIACZ, PODJAZD, PALIUM, KRAJE KOMUNISTYCZNE, INDYWIDUALIZM, KONSUMENT, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, PIORUNOCHRON, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, POTWIERDZENIE, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, KURS STAŁY, STARY, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, OKSYBIONT, BIAŁY PUCH, BAZYLIKA WIĘKSZA, EDUKATORKA, LANE CIASTO, PODŁUŻNIK, FACSIMILE, DONOR, GOŁOLEDŹ, ARGUMENT, MUZYKANT, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY, ŁYKACZ, MIODOJAD SZARY, CZAS STREFOWY, LATYNIZATOR, ŚLIMAK, RUCH WZGLĘDNY, PREPER, WAHLIWOŚĆ, PUSTY DŹWIĘK, ?TUTORIAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.061 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRÓBKA Z WIELOLETNIEJ AKUMULACJI ŚNIEGU I LODU, KTÓRY ULEGŁ REKRYSTALIZACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRÓBKA Z WIELOLETNIEJ AKUMULACJI ŚNIEGU I LODU, KTÓRY ULEGŁ REKRYSTALIZACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RDZEŃ LODOWY próbka z wieloletniej akumulacji śniegu i lodu, który uległ rekrystalizacji (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RDZEŃ LODOWY
próbka z wieloletniej akumulacji śniegu i lodu, który uległ rekrystalizacji (na 11 lit.).

Oprócz PRÓBKA Z WIELOLETNIEJ AKUMULACJI ŚNIEGU I LODU, KTÓRY ULEGŁ REKRYSTALIZACJI sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PRÓBKA Z WIELOLETNIEJ AKUMULACJI ŚNIEGU I LODU, KTÓRY ULEGŁ REKRYSTALIZACJI. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x