PRZEDSTAWICIEL STAROŻYTNEGO LUDU NIEZNANEGO POCHODZENIA, KTÓRY POD KONIEC IV TYSIĄCLECIA P.N.E. STWORZYŁ WYSOKO ROZWINIĘTĄ CYWILIZACJĘ W POŁUDNIOWEJ MEZOPOTAMII (W SUMERZE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUMER to:

przedstawiciel starożytnego ludu nieznanego pochodzenia, który pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii (w Sumerze) (na 5 lit.)SUMERYJCZYK to:

przedstawiciel starożytnego ludu nieznanego pochodzenia, który pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii (w Sumerze) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUMER

SUMER to:

starożytna kraina leżąca w południowej części Mezopotamii (dzisiaj południowy Irak) (na 5 lit.)SUMER to:

przedstawiciel starożytnego ludu nieznanego pochodzenia, który pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii (w Sumerze) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDSTAWICIEL STAROŻYTNEGO LUDU NIEZNANEGO POCHODZENIA, KTÓRY POD KONIEC IV TYSIĄCLECIA P.N.E. STWORZYŁ WYSOKO ROZWINIĘTĄ CYWILIZACJĘ W POŁUDNIOWEJ MEZOPOTAMII (W SUMERZE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.790

AKCJA AFIRMATYWNA, ALBAŃCZYK, GAŁĄŹ, MAMUT WŁOCHATY, GNU BIAŁOOGONOWE, NIDERLANDCZYK, MOLTON, KAJMAN SCHNEIDERA, PODSTRYSZE, BETA BLOKER, WOLTAMPEROMETRIA, GAGATEK, FANFARZYSTA, KUJNOŚĆ, KOKS ODLEWNICZY, GNÓJ, CHEMOAUTOTROF, RYJÓWKA ETRUSKA, CIOTA, GARNER, BEZCELOWOŚĆ, NIEOSTROŻNOŚĆ, FILEMON SĘPIOGŁOWY, FILEMON SZARY, AKCENCIK, NADINTENDENT, GALARETKA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, NISZCZUKA KROKODYLA, CYCEK, GRYZIEL ZACHODNI, POTNIK, PRZEZIERNIK, POLONEZ, FILM 3D, WATA, MAŁOŚĆ, TAJ, OKRZOSEK, GRAFICIARZ, KANCERA, ZEZ ROZBIEŻNY, JORDANKA, DZIELNIK NAPIĘCIA, PAPUASKA, SARABANDA, ZBYWCA, TERAPENA WODNA, MORŚWIN BEZPŁETWY, SKRYBA, MOHER, SAMOROZPUSZCZANIE, ZAŁAM, AEROZOL BIOLOGICZNY, FILOLOGIA ORIENTALNA, PIKT, FILEMON BIAŁOSZYI, OBSZCZYMUREK, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, ATAWIZM, SIDARA, TROPIK, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, EPIKUREJCZYK, SONDA MOLEKULARNA, SAKRAMENTALNOŚĆ, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, SZEWC, IOGANSON, ROŚLINA EGZOTYCZNA, OKRUSZEK, STAROŻYTNY RZYMIANIN, LOWRY, REFERENDARZ, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, AUTAKOID, PRACUŚ, MARTEAU, KOMIK, BÓBR GÓRSKI, ZAKOP, EKSTRUZJA, ANGLISTYKA, URUGWAJCZYK, WYMIAROWOŚĆ, ŻABIRU ARGENTYŃSKI, JAZDA, WŁAŚCICIEL ZIEMSKI, OWOWEGETARIANIN, SELEKCJONER, MIODOŻER ZIELONY, GALICJA, MAKLER, SILNIK RAKIETOWY, GWAŁTOWNOŚĆ, LOOP, DIKSONIOWATE, OGÓR, SKANDYNAW, MUSZTARDÓWKA, AJWAZOWSKI, WSKAŹNIK UBÓSTWA, BABOL, ŚLEPY STRZAŁ, ZASUWNICA, CZARNY DĄB, BITWA, POKOLENIE, DZIECIORÓB, KAZUISTA, BANDAŻ, PAPUŻKA ZIELONOGRZBIETOWA, BIZON, GNIOTOWE, ALBATROS WĘDROWNY, OBRZEŻEK, FREATOKSEN, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, RIKSZARZ, FAKIR, ZAGÓRZE, ZŁOTOWICIOWIEC, JENA, ŚLUNZOCZKA, SUBSTANCJA OBCA, SZYMPANS ZWYCZAJNY, NUKLID PROMIENIOTWÓRCZY, LEKTOR, STYL IZABELIŃSKI, NUNCJUSZ, MENDOZAZAUR, CZUWASZKA, PORTRECISTA, GIULIO, EKWADORKA, CYBERPUNK, HELLENKA, PSZCZOŁA MIODNA, GRENADYJCZYK, TRĄBOWIEC, ZROSTNICA, BRANIE POD WŁOS, BEZTORBIK BAMBUSOWY, FORMUŁKA, SUPERPRZEBÓJ, MURSZ, KNOBELSDORFF, OJCIEC DUCHOWNY, KŁYKACZ PATAGOŃSKI, DREWNIAK, WAZOW, LITWINKA, DORTMUNDER, FILM ANTYWOJENNY, MEANDER, CHOMIK EUROPEJSKI, BYLICA PONTYJSKA, WYCHOWAWCA, NIECIĄGŁOŚĆ, EPISTEMOLOGIZM, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, TWARDY OŁÓWEK, GRATIS, MARKA, APLA, JAPOŃCZYK, RAJA SIWA, GOLARZ, SŁODNIK, UŁAMEK ZWYKŁY, CHRONOMETR OKRĘTOWY, WAŁKOŃ, MNICH, GEOMETRIA WYKREŚLNA, DICKMANN, DEMISEKSUALISTA, PROMIONEK, HERMAFRODYTYZM, JEFFREYS, MISTRZ WSZECHWAG, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, PALMA, PROMIEŃ, GOETEL, SZALA, GŁUPTAK CZERWONONOGI, ABISYNKA, OTWÓR DRZWIOWY, SOŚNIAK, SILNIK TŁOKOWY, MAGELANKA SKALNA, PIRANIOWATE, RESOR PIÓROWY, KANAŁ ENERGETYCZNY, OKREŚLNIK, WOŁOSZKA, BAMBOCJADA, PORÓD NIEWCZESNY, SNORRI, SZKOŁA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, WYBUCHOWOŚĆ, WYCHOWAWCZYNI, TAPIR WEŁNISTY, JUTLAND, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, AMERYKA, MATERIALISTA, POLATUCHA OLBRZYMIA, GREKA, PLOTER TERMICZNY, WYPRAWA, URUBU CZARNY, ALGIERKA, PĘPOWNIK, DOZÓR BÓŻNICZY, MAURETAŃCZYK, ŻÓŁW BRUNATNY, PREPER, BUDOWLANY, PODOKARP, AUSTRALIA, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, KARLISTA, KOMIAK, DOKUMENT, PAUPER, PODANIE, CYBERPANK, DRINK, GENTELMAN, WZGLĄD, OWERSZTAG, PRZYSTANIOWY, EDUKATORKA, RUDA PABIANICKA, BYT ABSOLUTNY, TYTANOZUCH, LIGABINO, ODMA, AMERYKANKA, EKSPATRIANT, NASZYWKA, BURAN, MŁODZIK, LAGOZUCH, PODKOLANIE, MAHDI, PARINI, WIDRINGTONIA, POLATUCHA, KRAJ, MAWOREK, KUDU WIELKIE, ŻYWY TRUP, PŁYWAK, PLEBEJUSZ, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, INDYGENA, KLAUZULA DUALNA, GIACOMETTI, OCHOTNIK, SKARBNIK, DOBÓR KREWNIACZY, MINIATOR, POBUDKA, CHORALISTA, CEWKA, BUŁGARYZACJA, TEGNER, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, TAJEMNICZOŚĆ, KAMERDYNER, SZUM NADMIAROWY, TRYNIDADCZYK, PIORUNOCHRON, CZAPLA PACYFICZNA, ANTYDETONATOR, SZABLOGRZBIET, PROSTOŚĆ, MAŃSKI, BILTONG, KUBECZEK, TRASZKA JAPOŃSKA, GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA, MENTON, OPĘTNIK, RACJONALNOŚĆ, HUMANISTA, OGOŃCZA JAPOŃSKA, PLOMBA, ŻÓŁW LEŚNY, SUAZYJKA, MOTYW, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, BROŻYNA, KURP, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, PRZESZKADZAJKA, ?SZLAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.790 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDSTAWICIEL STAROŻYTNEGO LUDU NIEZNANEGO POCHODZENIA, KTÓRY POD KONIEC IV TYSIĄCLECIA P.N.E. STWORZYŁ WYSOKO ROZWINIĘTĄ CYWILIZACJĘ W POŁUDNIOWEJ MEZOPOTAMII (W SUMERZE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZEDSTAWICIEL STAROŻYTNEGO LUDU NIEZNANEGO POCHODZENIA, KTÓRY POD KONIEC IV TYSIĄCLECIA P.N.E. STWORZYŁ WYSOKO ROZWINIĘTĄ CYWILIZACJĘ W POŁUDNIOWEJ MEZOPOTAMII (W SUMERZE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUMER przedstawiciel starożytnego ludu nieznanego pochodzenia, który pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii (w Sumerze) (na 5 lit.)
SUMERYJCZYK przedstawiciel starożytnego ludu nieznanego pochodzenia, który pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii (w Sumerze) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUMER
przedstawiciel starożytnego ludu nieznanego pochodzenia, który pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii (w Sumerze) (na 5 lit.).
SUMERYJCZYK
przedstawiciel starożytnego ludu nieznanego pochodzenia, który pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii (w Sumerze) (na 11 lit.).

Oprócz PRZEDSTAWICIEL STAROŻYTNEGO LUDU NIEZNANEGO POCHODZENIA, KTÓRY POD KONIEC IV TYSIĄCLECIA P.N.E. STWORZYŁ WYSOKO ROZWINIĘTĄ CYWILIZACJĘ W POŁUDNIOWEJ MEZOPOTAMII (W SUMERZE) sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - PRZEDSTAWICIEL STAROŻYTNEGO LUDU NIEZNANEGO POCHODZENIA, KTÓRY POD KONIEC IV TYSIĄCLECIA P.N.E. STWORZYŁ WYSOKO ROZWINIĘTĄ CYWILIZACJĘ W POŁUDNIOWEJ MEZOPOTAMII (W SUMERZE). Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast