SPOSÓB, W JAKI W KOMPUTERZE I W WYTWORACH KOMPUTEROWYCH WYŚWIETLA SIĘ OBRAZ; JAKOŚĆ OBRAZU ROZPATRYWANA ZARÓWNO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM JAK I ARTYSTYCZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAFA to:

sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 5 lit.)GRAFIKA to:

sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB, W JAKI W KOMPUTERZE I W WYTWORACH KOMPUTEROWYCH WYŚWIETLA SIĘ OBRAZ; JAKOŚĆ OBRAZU ROZPATRYWANA ZARÓWNO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM JAK I ARTYSTYCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.219

POJAZD, STRÓJ GÓRALSKI, BALDACHIM, ZEGAR MOLEKULARNY, PIEC WANNOWY, SEKWOJA OLBRZYMIA, ŻOŁDAK, HALOTRON, WATA CELULOZOWA, SYMETRIA, NIEMĘSKOŚĆ, SZAROZIEM, PLEŚNIAWKA, HETEROMORFIZM, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, KUC DARTMOOR, DEOKSYNUKLEOTYD, SZTUCZNY HORYZONT, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, KOMUNA MIEJSKA, STARUNEK, ŚCISŁY POST, KARMIDŁO, STRZEMIĘ, GONDOLA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, KLAWISZ NUMERYCZNY, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, TURAS, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, IDEAŁ MAKSYMALNY, BATYMETRIA, PARK SZTYWNYCH, BABILOŃSKI, NEGATYWA, GŁADKOMÓZGOWIE, TAPINOCEFAL, SĘDZIA KALOSZ, PAPROĆ, NERKA WĘDRUJĄCA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, TOPIALNIA, SZPRYCKA, POCIĄG MARSZRUTOWY, PROBLEM, ŻONGLERKA, PRZECZULICA, SAMOZATRACENIE, KRĘG SZYJNY, RYNEK RÓWNOLEGŁY, CIĘŻKA DUPA, HISTORYK, ROBAK, DEVELOPER, ROŚLINA BŁOTNA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, RYZYKO NIEWYGASŁE, STAROŻYTNIK, GERMANISTYKA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, ARMIA ZACIĘŻNA, SEN ZIMOWY, PIERWIASTEK CHEMICZNY, MODEL DECYZYJNY, TEATR ELŻBIETAŃSKI, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, LETARG, RAMFORYNCHOWCE, MARMURKOWANIE, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, FILOLOGIA, PRAWO KONSTYTUCYJNE, WAHACZ, TUSZ, KLATKA BŁAZNÓW, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, INSTRUMENT FINANSOWY, ORTOPEDA, PIĘTNO, KARALNOŚĆ, KORZONEK, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, GALAKTOLIPID, KOFFLER, MIASTO UMARŁYCH, HARTOWNOŚĆ, SZYLD, DEATH METAL, TAGESTOLOG, PASIAK, GARNA, KRÓL, OBŻARTUCH, MAPA PIKSELI, UDERZENIE, GŁOWNIA, MASZYNA TŁOKOWA, MIĘSOŻERCA, CIERNIOPLĄT, BUKAT, AUTOKRATYCZNOŚĆ, CHOROBA KUFSA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, PREMIA ZALESIENIOWA, PROFESOR, PASSE-PARTOUT, NARZUT, PEDET, URODA, PSEFOLOGIA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, GOŁYSZEK, WAGA RZYMSKA, ODPŁATA, MOTYLEK, GÓRNICTWO WĘGLOWE, LICZBA WYMIERNA, PRZESYP, EPIMER, JĄDRO CZERWIENNE, WYLĘG, BACA, INWESTYCJA, HISTORYCYZM, RUCH PRECESYJNY, ŁOPATECZKA, KANALIK NERKOWY, MALOWANIE, PIĘKNODUCH, FOKUS, KUBEK, JĘZYK, KINETYKA CIECZY, BOHATER POZYTYWNY, SUBRETKA, GOBELINIARZ, ACHROMATYNA, CZUJNIK GENERACYJNY, TECHNOLOGIZM, PYTAJNIK, CHAM, WYRAJ, ZNACZENIE, REFREN, NARZECZEŃSTWO, POSTĘPOWANIE CYWILNE, KONSERWIARNIA, WKŁADKA, NIECHLUJNOŚĆ, ELEGANTKA, KLEJOWNIA, PYCHA, INDUKCJA WŁASNA, CERKIEWNY, CYKL EKONOMICZNY, TEKSTUALNOŚĆ, REHABILITANT, DOMINIUM BRYTYJSKIE, CZYNOWNICTWO, E-MAIL, POLIMER, ANIMACJA KOMPUTEROWA, MUZYCZNOŚĆ, JĘZYK KENTUMOWY, BEZPOSTACIOWOŚĆ, SZALE, RESPONSORIUM, KŁOSEK, BRAT, CHOPINISTKA, LOSOWANIE PROSTE, PARAPET, CORBETT, RZUT KAMIENIEM, DEKANTER, GRUPA ARYLOWA, CHIRURG PLASTYCZNY, SADÓWKA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, CHOROBA VON GIERKEGO, SAMOOBRONA POWSZECHNA, SUTANELA, KROKIET, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, SANIE, KRUCHOŚĆ, BOSSA NOVA, KOMA, DAŃ, ERZAC, SOK, NAPÓR, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, OSIEMNASTKA, HISTORIA SZTUKI, ARCHEOLOGIA PODWODNA, WOREK, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, ŚNIEG, USZKO, FILOLOGIA ORIENTALNA, PUNKT POMIAROWY, ŻABA KATOLICKA, PRĄD ZMIENNY, BROŃ KONWENCJONALNA, SUBKULTURA, WYSYP, PRZYPŁYW, SITCOM, TEKST REZULTATYWNY, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, SUPERNOWA TYPU II, LITOSFERA OCEANICZNA, OBSŁUGA, GRYZIPIÓREK, RTS, PRZECIWIEŃSTWO, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, HASIM, CYBERPANK, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, BINDA, PRZELEW, ZGRAJA, PIEC INDUKCYJNY, OBSERWATORKA, PILŚŃ NERWOWA, BIEŻNIK, PLANKTON WIRÓWKOWY, STARA MALEŃKA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, PRÓBA WODY, AWANPORT, BOMBA KOBALTOWA, FRIED, WIDZENIE SENNE, FLUORESCENCJA, KIESZEŃ, PASO PERUANO, LAKONICZNOŚĆ, GRUSZE EUROPEJSKIE, TACHION, ZĘBY NOWORODKOWE, ŚMIERDZĄCE JAJO, PARTIA HISZPAŃSKA, NAPUSZONOŚĆ, TRUST, KOLIZJA, FILOZOFIA, MENUET, EKSTRUZJA, BODMERIA, ANTYWESTERN, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KABINA STEROWNICZA, ŻYWNOŚĆ, KOPROFAG, PIENIĄŻEK, OSTROSŁUP FOREMNY, USTERKOWOŚĆ, FOTOKSIĄŻKA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, SZLAUF, CZŁON PĘDOWY, KORYTO RZEKI, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, MOC, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, BASENIK, BIEDASZYB, CHEMIA ORGANICZNA, ZEWNĘTRZE, LATAWIEC, ROZDZIELCZOŚĆ, GRZYB NIEJADALNY, SZTUCZYDŁO, SUPERKLIENT, OSTATNI, BACIK, KUMOSZKA, MOBIL, BŁĘDNOŚĆ, NEKROFAG, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, OBRZYD, RYT RZYMSKI, PROGRAM, LIPODYSTROFIA, DESKTOP PUBLISHING, JANOWIEC, FLISAK, MONTAŻYSTA, EPIGENEZA, ?MAJĄTEK RUCHOMY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.219 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB, W JAKI W KOMPUTERZE I W WYTWORACH KOMPUTEROWYCH WYŚWIETLA SIĘ OBRAZ; JAKOŚĆ OBRAZU ROZPATRYWANA ZARÓWNO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM JAK I ARTYSTYCZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB, W JAKI W KOMPUTERZE I W WYTWORACH KOMPUTEROWYCH WYŚWIETLA SIĘ OBRAZ; JAKOŚĆ OBRAZU ROZPATRYWANA ZARÓWNO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM JAK I ARTYSTYCZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAFA sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 5 lit.)
GRAFIKA sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAFA
sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 5 lit.).
GRAFIKA
sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 7 lit.).

Oprócz SPOSÓB, W JAKI W KOMPUTERZE I W WYTWORACH KOMPUTEROWYCH WYŚWIETLA SIĘ OBRAZ; JAKOŚĆ OBRAZU ROZPATRYWANA ZARÓWNO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM JAK I ARTYSTYCZNYM sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - SPOSÓB, W JAKI W KOMPUTERZE I W WYTWORACH KOMPUTEROWYCH WYŚWIETLA SIĘ OBRAZ; JAKOŚĆ OBRAZU ROZPATRYWANA ZARÓWNO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM JAK I ARTYSTYCZNYM. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast