SPOSÓB, W JAKI W KOMPUTERZE I W WYTWORACH KOMPUTEROWYCH WYŚWIETLA SIĘ OBRAZ; JAKOŚĆ OBRAZU ROZPATRYWANA ZARÓWNO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM JAK I ARTYSTYCZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAFA to:

sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 5 lit.)GRAFIKA to:

sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOSÓB, W JAKI W KOMPUTERZE I W WYTWORACH KOMPUTEROWYCH WYŚWIETLA SIĘ OBRAZ; JAKOŚĆ OBRAZU ROZPATRYWANA ZARÓWNO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM JAK I ARTYSTYCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.219

SYSTEM, WIDZ, FUZJA HORYZONTALNA, WYCHOWANKA, FILEMON BLADY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ZARZUCAJKA, ARYTMETYKA, PIZZERIA, POKREWNA DUSZA, KOMPLEKS ŻYTNI, STRONA WWW, EPUZER, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, TYKA, STARY KOŃ, POWIEŚĆ Z TEZĄ, LIŚĆ ŁODYGOWY, DZIENNIK OKRĘTOWY, PIKSEL, WARSTWA PERYDOTYTOWA, PRZEZIERNIK, REALIZM, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, STAROBIAŁORUSKI, ZGNIŁY KOMPROMIS, EOZYNOCYT, BUDYŃ, METALOID, DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, FULMAR, POLICJA OBYCZAJOWA, KOREK, WOLA, KISZKA STOLCOWA, ORNAMENT KANDELABROWY, ASTROFOTOMETRIA, UBOŻENIE, CHOROBA MÜNCHMEYERA, ENDOSZKIELET, SKOKOWOŚĆ, GRAFIA, KURKI, SÓWKA, CZŁOWIEK INTERESU, BAR MLECZNY, OBROTNIK, NARĄBANIE SIĘ, BARBARZYŃSKOŚĆ, SPEKTROGRAFIA, ORLY, WZW E, KUC KASPIJSKI, DWUMECZ, PŁOZA, SELENOGRAFIA, ROWEREK BIEGOWY, AUDIENCJA GENERALNA, JELEŃ DAVIDA, DUPOLIZ, MYŚLENIE, EKSTERN, CZARNE KINO, GRUPA KETONOWA, STRZAŁKA, GOSPODARKA WODNA, DELFIN, PRZEDMIOT, GEOLOGIA ZŁÓŻ, PŁUG, SYROPEK, KONFIRMACJA, RYNEK PODSTAWOWY, KASA, SZWEDY, OŚWIETLACZ, SIEDZISKO, GEOMETRIA CZYSTA, OGIEŃ I WODA, DROGI ODDECHOWE, FILOLOGIA CHORWACKA, SŁUGA BOŻA, WARSTWA KULISTA, RACHUNEK LAMBDA, BOHATER POZYTYWNY, KUBEŁ, SHANDYJSKI, CANZONETTA, KAMIKADZE, TELEMARK, SZEWNICA BZÓWKA, BIFURKACJA, STACJA POMP, PROBLEMISTYKA, EPIMER, OPIEKA SPOŁECZNA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, SZLACHTA CHORĄGWIANA, GWIAZDOR, STAROGERMAŃSKI, STYL TOSKAŃSKI, WODA, JADZICA, ASPIRATA, STREFA PODMIEJSKA, KOLOKACJA, ZAPŁODNIENIE, TOPIEL, PAS WŁĄCZENIOWY, ZESPÓŁ BEHRA, SKRZYDŁO, MARINA, KARP PEŁNOŁUSKI, CHOROBA DARIERA, HETEROGENIA, RAKOWATOŚĆ, IZOMER KONFIGURACYJNY, PROMIEŃ, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, ZAKURZENIE, SIODŁO DAMSKIE, SZTANGA, BIEG ALPEJSKI, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, ROPUCHY NOSATE, LĘK DEZINTEGRACYJNY, LENIWIEC PSTRY, LIMO, PREORIENTACJA, SKRZYNKA, DETALISTKA, ŁUT SZCZĘŚCIA, WYŁADOWANIE KORONOWE, SUSZARKA, WIBROAKUSTYK, GĄSIOR, ZAMIANA, KOLOR LOKALNY, BABRAŁA, MECENAS, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, STACJA TRANSFORMATOROWA, KIESZONKA SKRZELOWA, ROZKŁAD POISSONA, GROTESKA, DIALEKT, RODZAJ ŻEŃSKI, TRAGICZNOŚĆ, NURNIK, BIOGAZOWNIA, GĄSKA ZDRADLIWA, WARIACJA, WURŚCIK, BRYŁA SZTYWNA, CHRONICZNOŚĆ, NOZOLOGIA, APLA, KAWALERSKA JAZDA, OSMOZA, USTNIK, WIDEOFON, KASA, PYLON, ANANASY, UNIWEREK, PUSZCZALSKA, OBWAŁ, PAMPA, PASEK NARZĘDZI, ROZDRABNIACZ, DŻIN, TRÓJNÓG, MAGNOLIA, KOŁEK, JEDYNA, ADRESAT NARRACYJNY, RUCH RELIGIJNY, RZEŹNIA, ŚMIEĆ, NUR BIAŁODZIOBY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, GALAKTYKA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, HOŁD PRUSKI, PODZIAŁKA, WZORZEC RUCHOWY, WYKRZTUSZANIE, BLOK, ERGONOMIKA, BYSTROŚĆ, KAWA Z MLEKIEM, KOSZULKA WODNA, SYNDROM PARYSKI, OWCA MERYNOSOWA, ŁĄCZNIK, AERAL, KAZNODZIEJA, PODATEK MAJĄTKOWY, GUZEK MONTGOMERY'EGO, PARK PRZEMYSŁOWY, ESSEŃCZYCY, CUKIER LODOWATY, PRZEKUPKA, KURURO, FRAMUGA, ZANOKCICOWATE, KOLEUS, DEOKSYGUANOZYNA, ZMAGANIA, MIKROWENTYLACJA, AKCENT, WIDŁOGONEK, ZNAMIĘ ITO, STRZAŁA EROSA, ELEKTROSTATYKA, MEDYCYNA SPORTOWA, SINICA, TAUTOCHRONA, PAS, KĄT, SZEREG ROZDZIELCZY, OŻYWIENIEC, OBSZAR TRANZYTOWY, POŻYCZKA LOMBARDOWA, SZARA EMINENCJA, MOTOR, BLASZKA SITOWA, ELEKTRODA KALOMELOWA, BULWA, TYRANIA, ANTYCIAŁO, WYTWÓRCZOŚĆ, DREN, WET, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, STOŻEK WULKANICZNY, PILNOWACZ, RYWANOL, FECJAŁ, REFLEKSOLOG, PRZERWANIE, TORKRETNICA, BABIE LATO, CHILLI, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, WSZY, DYSK, SAKRAMENT, PASEK MAGNETYCZNY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, MASA SOLNA, ZAZDROŚĆ, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, CZAS PÓŁTRWANIA, AUTYZM, ELASTOMER, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, RESET, TURNIURA, GORGONOPS, MAŁPI GAJ, OSAD, ALBUM, JEDZENIE, GNETOWE, GŁADŹ PODŁOGOWA, STOCZNIA ZŁOMOWA, TYNTA, TERAPIA BEHAWIORALNA, GITARA AKUSTYCZNA, KLASTER, CZOŁO, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, MAPA SZTABOWA, CHRYSTOLOGIA, WYSPA BARIEROWA, POSTERUNEK, PÓŁNOCNY ZACHÓD, KLIMAKTERIUM, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, WYŁADOWANIE ULOTOWE, SZPADA, MIODOWNIK, RANA SZARPANA, PRAWNICTWO, STATYKA, SUPERKLIENT, CIŚNIENIE STATYCZNE, IRONIA, WELUR, NACIĄG, HYPERBATON, DOM GRY, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, KLUB, TABU MILCZENIA, ?TREPAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.219 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOSÓB, W JAKI W KOMPUTERZE I W WYTWORACH KOMPUTEROWYCH WYŚWIETLA SIĘ OBRAZ; JAKOŚĆ OBRAZU ROZPATRYWANA ZARÓWNO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM JAK I ARTYSTYCZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SPOSÓB, W JAKI W KOMPUTERZE I W WYTWORACH KOMPUTEROWYCH WYŚWIETLA SIĘ OBRAZ; JAKOŚĆ OBRAZU ROZPATRYWANA ZARÓWNO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM JAK I ARTYSTYCZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAFA sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 5 lit.)
GRAFIKA sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAFA
sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 5 lit.).
GRAFIKA
sposób, w jaki w komputerze i w wytworach komputerowych wyświetla się obraz; jakość obrazu rozpatrywana zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym (na 7 lit.).

Oprócz SPOSÓB, W JAKI W KOMPUTERZE I W WYTWORACH KOMPUTEROWYCH WYŚWIETLA SIĘ OBRAZ; JAKOŚĆ OBRAZU ROZPATRYWANA ZARÓWNO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM JAK I ARTYSTYCZNYM sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - SPOSÓB, W JAKI W KOMPUTERZE I W WYTWORACH KOMPUTEROWYCH WYŚWIETLA SIĘ OBRAZ; JAKOŚĆ OBRAZU ROZPATRYWANA ZARÓWNO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM JAK I ARTYSTYCZNYM. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x