ECHINUS ESCULENTUS - JEŻOWIEC Z RODZINY ECHINIDAE WYSTĘPUJĄCY W OCEANIE ATLANTYCKIM W POBLIŻU WYBRZEŻY ZACHODNIEJ EUROPY, ZWYKLE W PŁYTKICH WODACH OD 5 DO 40 M, ALE SPOTYKANY JEST SPORADYCZNIE NA GŁĘBOKOŚCIACH DO 1200 M; JEŻOWIEC TEN JEST JADALNY, POŁAWIA SIĘ GO DLA CELÓW KONSUMPCYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEŻOWIEC JADALNY to:

Echinus esculentus - jeżowiec z rodziny Echinidae występujący w Oceanie Atlantyckim w pobliżu wybrzeży zachodniej Europy, zwykle w płytkich wodach od 5 do 40 m, ale spotykany jest sporadycznie na głębokościach do 1200 m; jeżowiec ten jest jadalny, poławia się go dla celów konsumpcyjnych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ECHINUS ESCULENTUS - JEŻOWIEC Z RODZINY ECHINIDAE WYSTĘPUJĄCY W OCEANIE ATLANTYCKIM W POBLIŻU WYBRZEŻY ZACHODNIEJ EUROPY, ZWYKLE W PŁYTKICH WODACH OD 5 DO 40 M, ALE SPOTYKANY JEST SPORADYCZNIE NA GŁĘBOKOŚCIACH DO 1200 M; JEŻOWIEC TEN JEST JADALNY, POŁAWIA SIĘ GO DLA CELÓW KONSUMPCYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.860

UŁAMEK PIĘTROWY, MURENOWATE, BASENIK, SKOCZ SKALNY, MANATOWATE, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, BULIONER, MALARZ, NAKAZ, PILOT, WYNIOSŁOŚĆ, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, KARAKAŁPACJA, MARKACZKA ZWYCZAJNA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, OSIOŁ AFRYKAŃSKI, NIEOBROTNOŚĆ, POGOTOWIE TECHNICZNE, PŁOMYK, MIRA, RADIACJA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, WERBOWNIK, WIZA POBYTOWA, NEFRYTEK TRÓJBARWNY, WALKA, MASYW GÓRSKI, ŻÓŁTACZEK CEJLOŃSKI, MANIERA, WĘGAREK, KODYFIKATOR, SZLAROGŁÓWKA POŁUDNIOWA, CZŁOWIEK ŚNIEGU, CEBULA PERŁOWA, OPAD, TRZEWIKODZIÓB, KOLBOWIEC OLSZOWY, TKANINA UBRANIOWA, ALIGATOR CHIŃSKI, SOPLICA POŁUDNIOWA, BUSZÓWKA ZMIENNA, DEALPACK, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, PROMIEŃ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, DŻEJRAN, DWUWIJKA ANTARKTYCZNA, GMATWEK, ODWROTNY AGONISTA, TULIPAN WIELOBARWNY, POJAWIENIE SIĘ, OSIOŁ DZIKI, ABISAL, TELEROBOTYKA, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, INFORMACJA, BŁYSKOTEK SPILAUCHENA, WIEŚ, PINANG, BŁONA SUROWICZA, SPOCZYNEK, DNI, TUJOWIEC WŁOSKOLISTNY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, JESIOTROKSZTAŁTNE, TANATOLOGIA, SAMOBÓJCA, MIEJSCE STOJĄCE, ANALIZA KANONICZNA, RÓWNOŚĆ, KORDYLINA, PRZYTULICA, BOLERKO, GAZELA PRZEWALSKIEGO, KUC KASPIJSKI, WAMPIRZYCA, SIWIEC, ODŻYWIANIE, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, SELEKTOR, PRZEWÓD SĄDOWY, REGENT, KRZYWOSZYJ KORZENIOWY, MECHANIKA PŁYNÓW, WIEWIÓRKA, CYKL PRECESYJNY, NARCYZ WIELOKWIATOWY, MISIO, MIŚ KOALA, KARMA, OŚ PRIORYTETOWA, DINOCEFALE, ASCEZA, KRATA, SKRAJNA PRAWICA, TRZYKROTKA SOMALIJSKA, GRANICA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, CHILLI, KACZKA MADAGASKARSKA, FRAGMENTACJA PLECHY, MACIERZ NIEOSOBLIWA, PARASOLNIK, KOSZATNICZKA BRIDGESA, ANIMATOR, MĄTWA, KAPTURNIK, CZARNY DIAMENT, LUK ŁADUNKOWY, ŁÓDŹ PILOTA, STAN TRZECI, LUDERITZ, PATOLOG SĄDOWY, BOZA, OGŁODEK, GĘSI, WEKA, GAZ ŁZAWIĄCY, PRZETARG OGRANICZONY, WZROST GOSPODARCZY, LUDOJAD, CZERPACZ, DYWIZJA, WAPIENNIK, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, PRĄTEK, GAZELA INDYJSKA, FAZA, MUŁOWCOWATE, GUTKOWO, GAŁĘZIAK ZBITY, PĘPAWA JACQUINA, CERKIEW HUCULSKA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, ŚWIĘTOKRADZTWO, LINGWISTYKA STOSOWANA, CIAŁO, BĄCZEK CZARNY, GAMBUZJE, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, NIEBIELISTKA, BEZBRZEŻ, KAWA, CEREZJOZAUR, KĄT PEŁNY, NIEOBLICZALNOŚĆ, PATOLOGIA, SOLANKOWIEC, TYMOTKA BOEHMERA, ADRES PAMIĘCI, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, BOMBONIERA, MAŁPA WĄSKONOSA, GWARA MIEJSKA, ZNACZENIE, BOCJA WSPANIAŁA, MASZT, SAMOOBRONA, ZGODNOŚĆ, SZAROWIPTERYKS, AUL, RAJA ZIMOWA AMERYKAŃSKA, CYJANOŻELAZIAN(II), SNOBISTYCZNOŚĆ, KAPITALISTA, SKRZYWDZONY, BADYL, ZIEMIA ŚWIĘTA, TETRAMER, ZASOBY NATURALNE, MINISTERSTWO, KNIT, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, OMŁOT, KARIBU, ŚLIMAKOBRZEŻEK LESSOWY, SZCZERKLINA, WYKRĘTAS, DUOLA, TEREM, CZARNA PORZECZKA, TEREKIA, DILERKA, BAGIENNIK, SPACJA, WALKA ODWROTOWA, NIELITOŚCIWOŚĆ, TORFOWIEC CIEMNY, WĄŻ TRAWNY, ŻABNICA, OWOC, PIĘTNASTKA, SODÓWKA, KATECHEZA, SOKÓŁ LEŚNY, ZAKŁADZINY, BYLICA SKALNA, RUSAŁKA, PIÓRO, POMYŁKA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, PAJĘCZNIK, PIEPRZ, KAWKA, RAJSKI PTAK, SZELINIAK, EWANIELIA, PRACA WYJŚCIA, BAŃKA SPEKULACYJNA, SIT BAŁTYCKI, CZARECZKA, MUFLON EUROPEJSKI, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, SZYDLARZ, UKŁAD JEZDNY, PROMINENT, ALWALKERIA, KOMPUTEROWIEC, KSIĄŻĘ, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, PYTON KRÓTKOOGONOWY, KOLCOPIÓRKI, PODSADKA POCHWIASTA, ŻÓŁW ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ROSZPUNKA OSTROGRZBIECISTA, MIKROWELA, IKONOGRAFIA, WSZYSTKOWIDZĄCY, KRUCZYNA CZARNOLICA, KUBEŁ, SCRATCHING, SYMETRIA, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, MINÓG GRECKI, EMENTALER, AMAZONKA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, REKINEK LENIWY, ŚLEDŹ WOŁŻAŃSKI, RAFA, NEUROPROTEKCJA, BAŁKAŃSKOŚĆ, BARCZATKA PIERŚCIENICA, TAMPON, WIELOŚCIAN FOREMNY, ZIMA, NAIWNOŚĆ, ALTOCUMULUS, BERNIKLA RDZAWOSZYJA, RYKSZA, TRUPOJAD, ROZSZCZEP, ŻÓŁWIAK KOLCOWATY, FEDERACJA MIKRONEZJI, URAZ, WŁAŚCICIEL, BEJRA, MEANDER, MARZANA FARBIARSKA, ROZETA, ZEBRA GREVY'EGO, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, DELIKATNOŚĆ, PATRON, MIODÓWKA CZERWONOKARKOWA, SPINANIE, LEGWAN FRĘDZLASTY, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, DIRHAM MAROKAŃSKI, FILEMON WYSPOWY, CZTEROZĘBIEC MERZYKOWATY, KOSZAR, AUTODROM, BIOGEOGRAFIA, SPROŚNOŚĆ, NIENAGANNOŚĆ, KAMERTON, WELWICZIA, WIROWOŚĆ, FREZARKA KOPIARKA, PROBÓWKA, MIKROSOCZEWKA, DREWNIAK CIEMNY, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, PŁYN CHŁODNICZY, PIERWSZOŚĆ, TEGOROCZNOŚĆ, NPR, LICZBA BARIONOWA, PSI GRZYB, OCEANNIK CZARNOBRZUCHY, PASMO PRZENOSZENIA, GEODEZJA NIŻSZA, AGREGATOR TREŚCI, ?CYGAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.860 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ECHINUS ESCULENTUS - JEŻOWIEC Z RODZINY ECHINIDAE WYSTĘPUJĄCY W OCEANIE ATLANTYCKIM W POBLIŻU WYBRZEŻY ZACHODNIEJ EUROPY, ZWYKLE W PŁYTKICH WODACH OD 5 DO 40 M, ALE SPOTYKANY JEST SPORADYCZNIE NA GŁĘBOKOŚCIACH DO 1200 M; JEŻOWIEC TEN JEST JADALNY, POŁAWIA SIĘ GO DLA CELÓW KONSUMPCYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ECHINUS ESCULENTUS - JEŻOWIEC Z RODZINY ECHINIDAE WYSTĘPUJĄCY W OCEANIE ATLANTYCKIM W POBLIŻU WYBRZEŻY ZACHODNIEJ EUROPY, ZWYKLE W PŁYTKICH WODACH OD 5 DO 40 M, ALE SPOTYKANY JEST SPORADYCZNIE NA GŁĘBOKOŚCIACH DO 1200 M; JEŻOWIEC TEN JEST JADALNY, POŁAWIA SIĘ GO DLA CELÓW KONSUMPCYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEŻOWIEC JADALNY Echinus esculentus - jeżowiec z rodziny Echinidae występujący w Oceanie Atlantyckim w pobliżu wybrzeży zachodniej Europy, zwykle w płytkich wodach od 5 do 40 m, ale spotykany jest sporadycznie na głębokościach do 1200 m; jeżowiec ten jest jadalny, poławia się go dla celów konsumpcyjnych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEŻOWIEC JADALNY
Echinus esculentus - jeżowiec z rodziny Echinidae występujący w Oceanie Atlantyckim w pobliżu wybrzeży zachodniej Europy, zwykle w płytkich wodach od 5 do 40 m, ale spotykany jest sporadycznie na głębokościach do 1200 m; jeżowiec ten jest jadalny, poławia się go dla celów konsumpcyjnych (na 15 lit.).

Oprócz ECHINUS ESCULENTUS - JEŻOWIEC Z RODZINY ECHINIDAE WYSTĘPUJĄCY W OCEANIE ATLANTYCKIM W POBLIŻU WYBRZEŻY ZACHODNIEJ EUROPY, ZWYKLE W PŁYTKICH WODACH OD 5 DO 40 M, ALE SPOTYKANY JEST SPORADYCZNIE NA GŁĘBOKOŚCIACH DO 1200 M; JEŻOWIEC TEN JEST JADALNY, POŁAWIA SIĘ GO DLA CELÓW KONSUMPCYJNYCH sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ECHINUS ESCULENTUS - JEŻOWIEC Z RODZINY ECHINIDAE WYSTĘPUJĄCY W OCEANIE ATLANTYCKIM W POBLIŻU WYBRZEŻY ZACHODNIEJ EUROPY, ZWYKLE W PŁYTKICH WODACH OD 5 DO 40 M, ALE SPOTYKANY JEST SPORADYCZNIE NA GŁĘBOKOŚCIACH DO 1200 M; JEŻOWIEC TEN JEST JADALNY, POŁAWIA SIĘ GO DLA CELÓW KONSUMPCYJNYCH. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

x