ONOMASTYKA, DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NAZW WŁASNYCH (ZWANYCH TEŻ ONIMAMI), CZYLI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW, A NIE ICH KLASY (POR. GR. ÓNOMA, OZNACZAJĄCEGO IMIĘ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMIENNICTWO to:

onomastyka, dział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych (zwanych też onimami), czyli odnoszących się do konkretnych przedmiotów, a nie ich klasy (por. gr. ónoma, oznaczającego imię) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IMIENNICTWO

IMIENNICTWO to:

zasób imion osobowych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ONOMASTYKA, DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NAZW WŁASNYCH (ZWANYCH TEŻ ONIMAMI), CZYLI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW, A NIE ICH KLASY (POR. GR. ÓNOMA, OZNACZAJĄCEGO IMIĘ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.404

SZTUCZNA INTELIGENCJA, KATASTROFA KOSMICZNA, RELING, TŁUMACZKA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, NATURYZM, WŁOCHACZ, LUNETA, SPADOCHRONIARKA, SZUWAKS, ZRZECZENIE SIĘ, MONOCENTRYZM, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, EGZOTYK, MISIEK, GASIWO, KRĘG SZCZYTOWY, CIAŁO ACETONOWE, ODZYSK, ZDOBYWCA, FORMA PRZESTRZENNA, WIRUS MAKR, SZEW, PIA, WIELOBÓJ, TWÓRCZOŚĆ, FUZJA KONGLOMERATOWA, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, ROZPIĘTOŚĆ, JARSTWO, WYCHOWAWCA, AGRANULOCYT, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, CZIRLIDERKA, OTĘPIENIE, HIPOTEZA POMOSTOWA, BEANIA, TRANSAKCJA PAKIETOWA, PENITENCJA, MODERUNEK, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, HERBATKA, SWAWOLA, IGŁAWA, PLAZMOLIZA, BIEGUN, TEORIA HOMOTOPII, KWINTET FORTEPIANOWY, BARIERA JĘZYKOWA, SAMOZAPALENIE SIĘ, ODPŁATA, ASTRONOMIA SFERYCZNA, DOUBLE DUTCH, SAPROFAG, WYŚWIETLARNIA, ZWIERZCHNICTWO, SEKSTOLA, CHOROBA BERGERA, CUKIERNIA, MAGICZNOŚĆ, BABA JĘDZA, SŁUŻALCZOŚĆ, SINIAK, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, STAN PSYCHICZNY, MINERAŁ ALLOGENICZNY, DROGA POŻAROWA, RZEKA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, PAULINIA, PATRIARCHALIZM, MORDUCHNA, PORĘCZE, SOLUCJA, BOTULIZM PRZYRANNY, BUDOWNICTWO LĄDOWE, BYDLĘCTWO, PRODUKCJA WTÓRNA, REAKCJA JĄDROWA, OSKARŻONY, BARIATRA, JĘZYK DUŃSKI, ADAPTOWANIE SIĘ, KCIUK NARCIARZA, EP, GUBERNATOR GENERALNY, ŁOMOT, STRZAŁKA MAŁA, SZARPANKA, EWKA, KLASA, STAŁA, ZACHOWAWCZOŚĆ, PROTOLOGIA, PSZCZOŁA MIODNA, CZUWANIE MODLITEWNE, AHISTORYZM, SZTUKA ZDOBNICZA, KWIAT MOTYLKOWATY, LAMINAT, RATA KAPITAŁOWA, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, OTCHŁAŃ, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, STRZELNICA SPORTOWA, TELEWIZORNIA, TELEMARK, TRZECIE OKO, NAWALANKA, SIEDLISKO, KOBIECOŚĆ, OUTSIDER, KOŃ JOMUDZKI, ROŚLINA NACZYNIOWA, AUTOMAT, CZARCIA MIOTŁA, LIKWIDATOR SZKÓD, DIU, SOCZEWKA, KWADRANT, WŁÓKNO SZKLANE, ODKRYTY ATAK, TARANTELA, SUBWENCJA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, FEMTOCHEMIA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, INTERESOWNOŚĆ, AMFIBIA, KWASICA MEWALONIANOWA, NAFCIARSTWO, ZASYP, ARTROZA, POZŁOTNIK, CZARNOKSIĘŻNIK, ZRAZOWA, ZDZIADZIENIE, PINCZER, NAPŁYW KORZENIOWY, SPRZĘT RATOWNICZY, RAMA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, UMARŁY, UMIEJSCOWIENIE, MORZE CZARNE, PLOTER PŁASKI, KOLBA, ŚMIECH, KABOTAŻ, BIEDRONKA, DESIGNERKA, NOKDAUN, THAULOW, SONOMETR, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, KORONKARZ, ADAPTER, ANTROPONIMIA, GOSPODARKA NATURALNA, SENSOWNOŚĆ, PARNIK, CUG, BARCZATKA ŚLIWIENICA, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, COCKTAIL, SZTYBLETY, LÓD FIRNOWY, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, IMPRESYJNOŚĆ, ŻAGIEW, POTENCJAŁ, MEKSYKAŃSKA FALA, MELANODERMA, GLIGLIŃSKI, ZOOFAG, PROSTAK, ARYTMIA, STARUNEK, ZADUPIE, FORUM, ANALIZA WYPUKŁA, ENDOCENTRYZM, ŚCIGAŁKA, STAROGERMAŃSKI, POKRYWA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, PODZIEMIE, JEZIORO RAMIENICOWE, BIEG, KOLOR, MILCZĄCA ZGODA, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, WOLA BOŻA, GŁĄBIEL, MARSZ, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, KASKADA, ŁUSKOSKÓRNE, ZLEWKA, NAWALANKA, MAGMA, CARVING, ZAPOJKA, WARZYWNIAK, SOCJOLOGIA RADYKALNA, AZTREONAM, ALLOSTERIA, GORZKA ZGNILIZNA, BRODACZ MONACHIJSKI, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, ŁYSIENIE, DEOKSYCYTYDYNA, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, WYPITEK, UJŚCIE, ZAOPATRZENIE, KUROPATWA, DEPRECJACJA, ODSYP, PINGWIN BIAŁOOKI, PIES GOŃCZY, PALEOORNITOLOGIA, LIMIT, DIPOL ZAŁAMANY, SŁOWACYSTYKA, MASZT, PION, TRANSWESTYTA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, CZASOWNIK POSIŁKOWY, ZAŁOM, ZYTA, TARTAN, PODZBIÓR, TURANOWIE, BAZA MONETARNA, NEKROFAG, SCHRONISKO, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, PODZIELNIK, MIOPIA, KANAŁ HAVERSA, UKŁAD NIEINERCJALNY, BONANZA, STATEK POWIETRZNY, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, OFFTOP, ZGNIŁY KOMPROMIS, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, BYSTROŚĆ, RZĄD KOALICYJNY, PERŁOZ, KONTROLA, CZOŁG ROZPOZNAWCZY, ROKIETOWATE, STYLIKOODWŁOKOWE, CZAPKA NIEWIDKA, EJEKTOR, KARELIA, GRUBY ZWIERZ, SEJM KONWOKACYJNY, TRÓJSKOK, BOSTON, GETTO, DZIENNIK, ZBIORÓWKA, AZOR, OPOZYCJA, ORBITOWANIE, DYPLOMATKA, MENNICA, RACHUNEK CIĄGNIONY, AKCJA NIEMA, TAUTOCHRONA, NIEPOWODZENIE, JASTRZĘBNIK, NAWŁOĆ, WIETRZENIE FIZYCZNE, GLONY, NIEWAŻKOŚĆ, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, PŁANIETA, PRZENOSICIEL, HISTOLOGIA, RADIO TRANZYSTOROWE, NYLON, POMPIER, GRUCZOŁ COWPERA, OPONENT, TEORIA KRAT, LOGOPEDA, LAMPAS, DZIECINNOŚĆ, PALCÓWKA, BARIONYKS, MLECZ, ZMIĘKCZANIE SIĘ, ?PRZYJEZDNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.404 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ONOMASTYKA, DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NAZW WŁASNYCH (ZWANYCH TEŻ ONIMAMI), CZYLI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW, A NIE ICH KLASY (POR. GR. ÓNOMA, OZNACZAJĄCEGO IMIĘ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ONOMASTYKA, DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NAZW WŁASNYCH (ZWANYCH TEŻ ONIMAMI), CZYLI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW, A NIE ICH KLASY (POR. GR. ÓNOMA, OZNACZAJĄCEGO IMIĘ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMIENNICTWO onomastyka, dział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych (zwanych też onimami), czyli odnoszących się do konkretnych przedmiotów, a nie ich klasy (por. gr. ónoma, oznaczającego imię) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMIENNICTWO
onomastyka, dział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych (zwanych też onimami), czyli odnoszących się do konkretnych przedmiotów, a nie ich klasy (por. gr. ónoma, oznaczającego imię) (na 11 lit.).

Oprócz ONOMASTYKA, DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NAZW WŁASNYCH (ZWANYCH TEŻ ONIMAMI), CZYLI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW, A NIE ICH KLASY (POR. GR. ÓNOMA, OZNACZAJĄCEGO IMIĘ) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ONOMASTYKA, DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NAZW WŁASNYCH (ZWANYCH TEŻ ONIMAMI), CZYLI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW, A NIE ICH KLASY (POR. GR. ÓNOMA, OZNACZAJĄCEGO IMIĘ). Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x