IMIĘ DWUNASTU PAPIEŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIUS to:

imię dwunastu papieży (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIUS

PIUS to:

... XII, papież do 1958 r. (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IMIĘ DWUNASTU PAPIEŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 272

ERYK, ANETA, ARNOLD, IMIĘ, WIM, ALAIN, MIKE, IMIĘ, PAWEŁ, ARON, IMIĘ, JEREMI, SABA, ALICE, ERNEST, JAN, APOSTOŁ, ADAM, ZULA, GARY, ESTERA, JOSE, TIARA, LIZA, JOSIP, ALDO, KAROL, AZOR, KAMIL, ANITA, LORA, MAE, IDZI, LEON, WIT, RENATA, KATE, APOSTOŁ, MARIAN, ALAIN, DŻIHADYSTA, WOJCIECH, IMIĘ WŁASNE, SZLEMIK, ALLAH, JAREMA, AZOR, BERTOLT, KIRK, AVA, LARRY, PIUS, CLARK, OBEDIENCJA, OTTO, MARK, LEON, LUIZA, NAOMI, NAOMI, PATRON, KAROL, PATRONKA, LODA, ANITA, KARIN, KURT, SONIA, ELIZA, LUCIANO, MIKIS, DEMI, PHIL, IWAN, JAROSŁAW, MARK, JONATAN, SABA, BARBRA, MAREK, LATERAN, LENA, ALFRED, ANTROPONIM, JANE, ELEONORA, MIROSŁAW, KAROL, CZEK IMIENNY, CYCERO, LIZA, MIKE, PAWEŁ APOSTOŁ, DENIS, AGATA, DAMAZY, NINA, ALDONA, BLOK, LEONARDO, MAKSYM, ŚW. PAWEŁ Z TARSU, EPONIM, JACEK, ALINA, AZOR, DARIA, JUDASZ, GLORIA VICTIS, IWO, VIOLETTA, ALBRECHT, JOAN, ELZA, AKIRA, KURT, DINO, UWE, BORIS, ŚW. PAWEŁ, DOBRODUSZNOŚĆ, BEATA, IWO, FELIKS, OREST, IMIENNICTWO, KAMIL, MIROSŁAWA, NANCY, TIARA, INGA, CHRZEST, BOB, KIRA, ARON, ADAM, CARLOS, NATANAEL, SALOMEA, ESTERA, IVAN, KIRA, FORMUŁKA, MIRA, PAWEŁ, JASIR, EMMANUEL, HENRYK, INGA, GERARD, PASCHA, AZOR, ADELA, ANETA, MAŁY SZLEM, ANNA, ZYTA, JOLA, ELIA, OLGA, ROK PODATKOWY, OSIP, NATASZA, ART, OLAF, MONIKA, PIUS, STEFAN, ELIA, AŁŁA, IRMA, IWONA, WILL, AKIRA, IWAN, PATRON, GRETA, FAUSTYNA, INDIRA, PIA, ADA, ARNOLD, ARON, WALT, AKIRA, IMIĘ, DANA, AZOR, ECO, NINA, IMIĘ WŁASNE, HILLARY, OSCAR, EMMA, DOBRE IMIĘ, KIRK, ADELA, IMAM, ROLAND, JANE, ROK OBROTOWY, OLAF, LEILA, NAT, ŚW. PAWEŁ APOSTOŁ, IGA, CELINA, AZA, JOSIP, LIZA, ONOMASTYKA, HANS, SERIA, NANCY, IZABELA, PELAGIA, JEREMI, JASIR, DANIEL, DELFINA, ALBERT , SEMITA, GABRIEL, ALBERTO, KIRA, JAGODA, ZULA, ANTEK, ERYK, RAISA, WITALIS, JASIR, ELIA, JANET, TAMARA, KIRK, IDZI, EDITH, IRMA, IGOR, MARIA, NINA, LEON, JAROSŁAW, SARA, PIOTR, KAJA, BOB, JASIR, NADIA, AZA, APOSTOŁ, BOŻENA, EWKA, PABLO, AZA, NAT, BARBRA, LILA, BOGNA, OTTON, KIRA, ALI, CHŁYST, SADDAM, IRMA, NABOJKA, REJ, ALA, AKIRA, KARL, ?OPLUWACZ.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IMIĘ DWUNASTU PAPIEŻY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IMIĘ DWUNASTU PAPIEŻY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIUS imię dwunastu papieży (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIUS
imię dwunastu papieży (na 4 lit.).

Oprócz IMIĘ DWUNASTU PAPIEŻY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - IMIĘ DWUNASTU PAPIEŻY. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x