ŚWIĘTA, KTÓREJ IMIĘ KTOŚ NOSI LUB KTÓRA JEST SYMBOLICZNYM OPIEKUNEM MIASTA, PRZEDSIĘWZIĘCIA ALBO GRUPY LUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATRONKA to:

święta, której imię ktoś nosi lub która jest symbolicznym opiekunem miasta, przedsięwzięcia albo grupy ludzi (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PATRONKA

PATRONKA to:

opiekunka (na 8 lit.)PATRONKA to:

zasłużona zmarła, która patronuje jakiejś instytucji (np. patronka naszej szkoły) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚWIĘTA, KTÓREJ IMIĘ KTOŚ NOSI LUB KTÓRA JEST SYMBOLICZNYM OPIEKUNEM MIASTA, PRZEDSIĘWZIĘCIA ALBO GRUPY LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.027

LEON, KADASTER, ŻARŁACZ LUDOJAD, ESTOŃSKOŚĆ, OPARY, MISIEK, ZAWRÓT GŁOWY, WODA HIPEROSMOTYCZNA, DOBRA, KOŻUCH, HARISSA, BOBOLICZANKA, AKTORKA, ARTERIA, KLIMAKS, EKONOMIA SPOŁECZNA, DESKA RATUNKU, KONIK DULMEŃSKI, TORTILLA, MŁAKA, GOL SAMOBÓJCZY, SILNIK ELEKTRYCZNY, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, REGENERACJA, PANSEKSUALIZM, POWŁOCZKA, CZAS, OPERA, POLARYZACJA JONOWA, FUNDATOR, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PAPIER WELINOWY, WANDAL, BRUTALNOŚĆ, ŚWIECZKA, NADZÓR BANKOWY, GALWANOSTEGIA, MINIMALISTA, NIKLOWIEC, C, MŁODA, PUSTY DŹWIĘK, OBUWIE, HUTA, TREPANACJA, SMAKOŁYK, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, JAN, FREATOKSEN, BRAK, BEZWSTYDNOŚĆ, HOMERYDA, ANTECEDENCJA, ZEBRULA, PINCETA, DEKIELEK, BÓB KOŃSKI, SYGNIFIKATOR, TURZYCA, NITROBAKTERIA, KLUCZ GŁÓWNY, NAŁĘCZKA, GAR, IRLANDZKI, OSTATNIE POŻEGNANIE, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, AUTOMAT, OKALECZENIE, ROŚLINA AKWARIOWA, USZATEK, TWIERDZENIE STOKESA, DZIECKO EPOKI, RZODKIEWNIK, PINGWINARIUM, KABRIOLECIK, JAJA, MIĘSOŻERNOŚĆ, BAJOŃCZYK, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, IRYS, BEZIDEOWOŚĆ, GRZECH PIERWORODNY, DROGI RODNE, RYBY WŁAŚCIWE, KARMIENIE, TEMAT, LEKTURA, STREAMING, WIĄŚLOWATE, MOCHWIAN, SONDA, SUPERTOSKAN, CIEKŁOŚĆ, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, JĘZYK NATURALNY, NAFCIARSTWO, CHRANCUSKI, DACH HEŁMOWY, SYLWETA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, ROZUM, NIEDOKŁADNOŚĆ, DRĘCZYCIEL, TOKSEMIA, DARMOZJAD, BURŁAK, AZA, FLUBV, WIRUS, SEKULARYZACJA, KASZMIR, PRĄD BŁĄDZĄCY, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, OBSTRUKCJA, SPRYCIULA, JAPOŃSKI, ZOOFAG, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, ŚREDNIOROLNY, BAGAŻÓWKA, UPADŁOŚĆ, SEKTOR PRYWATNY, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, TEORBAN, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, PRZYSTOSOWANIE, ANTRYKOT, MISSISIPI, SZPATUŁKA, ZESPÓŁ KARTAGENERA, PODLIZYWACZ, HANKA, SZCZUR, KLASA, IMIĘ, SUBSTANCJA OBCA, PROMIEŃ, TRĄBA POWIETRZNA, DRELICH, TYPOLOGIZACJA, RAJD GWIAŹDZISTY, OSPA, OSZOŁOM, RADIOELEKTRONIKA, FUNDA, NORMANDZKI, KOSZT KOMPARATYWNY, EPONIM, PREWENCJA RENTOWA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, KOPNIAK, SŁONKA, TEKSASY, KAMELEON, PIESZCZOSZEK, TESSERA, WZÓR, DERESZOWATY, ZARAŻONY, DZIEWIARNIA, SKOCZNIA MAMUCIA, ANAL, PRZYDANKA, NIEJADALNOŚĆ, KONIK, CZUBRICA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, SZERYF, EKWIPARTYCJA, SOLIPSYZM, AGENCJA, SMERFETKA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, ETAPOWOŚĆ, PYRKONOWIEC, TRAKEN, WYPADEK DROGOWY, SOKI, RICHARD, DZIEWIĘTNASTKA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, ŁYKACZ, OLEANDER, GAŚNICA PROSZKOWA, GWINT STOŻKOWY, MÓZG, KAWAŁEK, POJEDYNEK, WIĄŚL, DRUKARKA ROZETKOWA, BARANEK, ANTENA FERRYTOWA, OPCJA BARIEROWA, UNYTKO, ZESTAWIK, NARÓD, CONCEPT ART, ŻUREK, ZŁOCIEŃ, TUNBERGIA, APARTAMENT, KESON, CHOROBA MÜNCHMEYERA, ANGORA, MONITOR, PIRACTWO INTELEKTUALNE, ZADUPIE, NIMBUS, MONOPOL NATURALNY, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, PIANKA POLIURETANOWA, PERFUMKI, DYSTRYKT, KUCZBAJ, TUALETA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, ŻYŁA, FOTOGRAM, JUBILEUSZ, SAMOLOT PASAŻERSKI, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ZAPŁOTKI, LACROSSE, SPEDYTOR, DONIESIENIE, AFRYKAŃSKOŚĆ, MARSREJA, PÓŁOKRĄG, KAGU, PRASA, APRETURA, PURPURA, TRINIA, CHRYJA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, DUCH, HAKONOS, KARZEŁKOWATOŚĆ, DEFILADA, EKWILIBRYSTYKA, BURGER, ORTOPTYK, DOKUMENT LOKACYJNY, SKÓRZAK, AROGANT, PRZESMYK, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, GODET, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, MODRASZEK ADONIS, PUNKT KATECHETYCZNY, MIESZAK, EBOLA, ZASADA, BRZYDKIE KACZĄTKO, WÓŁ, GOFR, LINIA PODSTAWOWA, POWSTANIE, ANALFABETKA, AWAL, ŚRÓDNERCZE, STRASZAKI, WIR PYŁOWY, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, UPOWAŻNIENIE, MIGOTANIE GWIAZD, SAMORZĄD, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, GORSET, FUTRO, TYBELARKI, ORGANOLOGIA, PINGWIN RÓWNIKOWY, TŁUMIK, CZAJKOWSKI, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WEDUTA, MASA RELATYWISTYCZNA, KAPELMAJSTER, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, ARAMEJSKI, PIĘCIOZŁOTÓWKA, WPŁATA, STOPOFUNT, BIDET, PARANOJA PASOŻYTNICZA, LIBRA, ZAKUTA PAŁA, BRODAWKA STÓP, CZECZOTKA, STOSINA, LIZA, AKROBACJA POWIETRZNA, ŻELAZICA, KRATER PASOŻYTNICZY, KATASTROFA NATURALNA, ?PACHOLĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.027 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚWIĘTA, KTÓREJ IMIĘ KTOŚ NOSI LUB KTÓRA JEST SYMBOLICZNYM OPIEKUNEM MIASTA, PRZEDSIĘWZIĘCIA ALBO GRUPY LUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚWIĘTA, KTÓREJ IMIĘ KTOŚ NOSI LUB KTÓRA JEST SYMBOLICZNYM OPIEKUNEM MIASTA, PRZEDSIĘWZIĘCIA ALBO GRUPY LUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATRONKA święta, której imię ktoś nosi lub która jest symbolicznym opiekunem miasta, przedsięwzięcia albo grupy ludzi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATRONKA
święta, której imię ktoś nosi lub która jest symbolicznym opiekunem miasta, przedsięwzięcia albo grupy ludzi (na 8 lit.).

Oprócz ŚWIĘTA, KTÓREJ IMIĘ KTOŚ NOSI LUB KTÓRA JEST SYMBOLICZNYM OPIEKUNEM MIASTA, PRZEDSIĘWZIĘCIA ALBO GRUPY LUDZI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ŚWIĘTA, KTÓREJ IMIĘ KTOŚ NOSI LUB KTÓRA JEST SYMBOLICZNYM OPIEKUNEM MIASTA, PRZEDSIĘWZIĘCIA ALBO GRUPY LUDZI. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x