LEPIDURUS APUS - SKORUPIAK Z RODZINY TRIOPSIDAE; WIELKOŚĆ CIAŁA DO 6,5 CM DŁUGOŚCI, FURKI DO 10 CM, GRZBIET CIAŁA OKRYTY JEST PANCERZEM, PRZYROŚNIĘTYM TYLKO W CZĘŚCI GŁOWOWEJ, SKORUPIAK Z WIDOCZNYM CIEMNOZIELONYM UBARWIENIEM I CZERWONĄ GŁOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEKOPNICA WIOSENNA to:

Lepidurus apus - skorupiak z rodziny Triopsidae; wielkość ciała do 6,5 cm długości, furki do 10 cm, grzbiet ciała okryty jest pancerzem, przyrośniętym tylko w części głowowej, skorupiak z widocznym ciemnozielonym ubarwieniem i czerwoną głową (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEPIDURUS APUS - SKORUPIAK Z RODZINY TRIOPSIDAE; WIELKOŚĆ CIAŁA DO 6,5 CM DŁUGOŚCI, FURKI DO 10 CM, GRZBIET CIAŁA OKRYTY JEST PANCERZEM, PRZYROŚNIĘTYM TYLKO W CZĘŚCI GŁOWOWEJ, SKORUPIAK Z WIDOCZNYM CIEMNOZIELONYM UBARWIENIEM I CZERWONĄ GŁOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.228

AŁCZEWSK, GRUSZLA, RDZA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, KUKLIK SZKARŁATNY, SYRENA JASZCZUROWATA, WELWICZJA, MAPA, MIESZADŁO, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, CHIŃSKOŚĆ, KOKON, ORIJA, SZYMPANS, KUSACZ ŻÓŁTONOGI, OCZOJEBKA, OLEJÓWKA AFRYKAŃSKA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, JURGA, PARANOJA, LIŚCIANEK SEKTORNIK, INSTRUMENT DĘTY, PELIKAN AUSTRALIJSKI, ŹRÓDLISKOWIEC ZMIENNY, OMNIPOTENCJA, CZAPLA BIAŁOLICA, INDONEZYJSKI, BOROWIK ZAJĘCZY, STERNICZKA ZWYCZAJNA, DRZEWIAK CIEMNY, DROGA APIJSKA, LEWAREK, OSZCZEP, CM2, WROŚNIAK, EUFONIUM, DELFINOWATE, NIOBRARAZAUR, DIKSONIA ANTARKTYCZNA, OBŁUSZYN, GOŹDZIENIEC, SINIACZEK PLAMISTY, GEN HOMEOTYZNY, KOSZ, KARMIDŁO, MANDŻURIA, WOOD, VALYRIA, SZURPEK WYSMUKŁY, DENOTACJA, SOSNA KOREAŃSKA, ALIGATOR MISSISIPSKI, CZEPIGA RUDAWA, WARTOŚĆ DODANA, MEDIATEKA, CHWOSTKI, BIAŁY DZIEŃ, SZEWRON, SUBSYSTENCJA, ROKIETOWATE, WIERNY, OWSICA WIECZNIE ZIELONA, WIELORASOWOŚĆ, CENTYMETR, MAGADAN, PAŁKOWIEC, TAMANDUA MEKSYKAŃSKA, ZŁUDNOŚĆ, GMACHÓWKA, MERZYK OBRZEŻONY, SZURPEK OTWARTY, MISIEK, REDEMPTOR, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, BIELINEK RZEPNIK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, KONGOWCZYK CZUBATY, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, HEMOCYT, WIDŁOZĄB FALISTY, RZEKOTKA DRZEWNA, AMFIPRION ZŁOTY, KOGUT, TWIERDZENIE, TORPEDÓWKA MAGELLAŃSKA, PLANTAN, WSPANIAŁOŚĆ, BRODEK SZYDŁOWATY, ROŚLINA SOLNISKOWA, NUKLEOTYD, GRUCHACZ, PREMIA TECHNOLOGICZNA, KALENDARZYK MAŁŻEŃSKI, HERB, DZWONECZNIK SZTYWNY, RÓŻDŻYCA, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, BUDOWA, BEARS, OSA ŚREDNIA, SOCZEWICA, BERGAMOTKA, ODMIENIEC JASKINIOWY, BATAGUR SŁODKOWODNY, KUKLIK POSPOLITY, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KOSTKA, JUDASZ, PAŁANKA BOBUK, FIZYKA SŁOŃCA, KONWENT, DZIERZYK PURPUROWY, GLEBA, BEDŁKA FIOLETOWA, FILTR BESSELA, DELFIN CHIŃSKI, CHŁOPEK-ROZTROPEK, PIGWOWIEC POŚREDNI, WIDŁOZĄBEK WŁOSKOWY, DORSZ, CEBUAŃSKI, MIRAŻ, POWAŻNOŚĆ, ZŁOCIENIEC GWIAZDKOWATY, SINIACZKI, PRASSAKI, ROGATNIK KROPKOWANY, NACHALNOŚĆ, PEKAN, POLE MAGNETYCZNE, WYBORY POŚREDNIE, TULIPAN EICHLERA, JAK, SMÓŁKA, HACZEK, SIATKÓWKA PLAŻOWA, DENDROBIUMY, FREGATA WIELKA, PAPILOTKA, ŚNIEŻYCZKA ALLENA, DROP, ROZŁUPEK CZARNIAWY, HUZAR RUDY, PAS, WOLNOŚCIOWIEC, UCHATKA, NASTROSZEK REHMANA, CYNKOTYPIA, SZKUTNICTWO, BOROWIEC, JODŁA KALIFORNIJSKA, KLESZCZOJAD, POMIDOR, SAMORZUTNOŚĆ, UKŁAD JEDNOFAZOWY, SKOK, MODRORZYTKA, WRZĘCHA, TURANIE, SPRAWA, KURURU, SENSUALIZM, ŻÓŁWIAK PAWI, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, ORLIK, DRESZCZE, RYCERSKOŚĆ, CZAPLA ZIELONA, TURKAWECZKA CZARNODZIOBA, POMOC, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, STENWANTA, ŻABA DALMATYŃSKA, JAMRAJ ZWYCZAJNY, DUROMER, ŚCIĘCIE, WĄSKOŚĆ, METODA ZERO-JEDYNKOWA, MARA PATAGOŃSKA, SOS MALTAŃSKI, LIŚCIOŁAZ ŻÓŁTY, MOC, PROSIĘ, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, TRUDNOŚĆ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, KARP KRÓLEWSKI, BRODEK MUROWY, PUSTKOWIK SKALNY, POLAROGRAFIA, KWADRANT, KOZAK WŁAŚCIWY, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, PTASZNIK ZWYCZAJNY, MINERAŁ SIARCZKOWY, KLESZCZAK AFRYKAŃSKI, KUKUŁA GRUBODZIOBA, DORYCKI, STOPA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, URNA KANOPSKA, TUJMAZY, ROSOMAK, PISCHINGER, MGŁA WYKŁADNICZA, PRAWO OBYWATELSKIE, TĘPOZĄB, WYRZYNEK, WODA HIPEROSMOTYCZNA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, SEPIA, BRZESZCZOTEK, PODSKOCZEK MYSZOWATY, ELEKTROFON, KOSTOGŁÓWKA GUJAŃSKA, LICZBA RZECZYWISTA, REGULATOR POGODOWY, KWASJA, KROWIA GĘBA, ŻYWICZLIN, MLECZARKA, TRZPIENNIK ŻÓŁTY, DWUKROTNOŚĆ, NEKTAROJAD MALUTKI, WRÓBEL POLNY, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, ŁAMANIEC, ROZRZUTKA ALPEJSKA, ALTANNIK KRÓLEWSKI, BOROWIK WILCZY, CHROPOWATOŚĆ, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, JELEŃ MILU, SKRZYDLICA ROGATA, OBLITERACJA, WŁOSÓWKA, DZIERZYK SZKARŁATNY, NIEPORZĄDNOŚĆ, BOJ, OWCA CZTEROROGA, WYSPA PŁYWOWA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, GŁOWNIA GUZOWATA, GŁOWACZ PRĘGOPŁETWY, PREFIKS, STANOWISKO OGNIOWE, PRACA, BYSTRZYK SŁONECZNY, ICHTIOZAUR, KRWIŚCIĄG MNIEJSZY, BOCIAN, PRAWO TOŻSAMOŚCI, KORONKARZ, PODEJRZLIWIEC, PIĘKNOŚĆ, GMT, ŻABA, ŻEBRO, TRZMIEL ŻÓŁTOPASY, ADIAFORA, RAJFURSTWO, STRZECHWOWIEC OKRĄGŁY, MOŻLIWOŚĆ, WOMBAT, LICZBA ALGEBRAICZNA, MINÓG RZECZNY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, NIEPRAWOŚĆ, PTASZNIK ŚNIEŻNY, BUSZÓWKA SZEROKOSTERNA, MUCHOŁÓWKA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, SOPLICA POŁUDNIOWA, IDEALISTKA, PRANERCZE, OGOŃCZA AMERYKAŃSKA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, DZIERZBOWIEC DŁUGODZIOBY, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, SKRZECZEK OLBRZYMI, TATAUPA, JĄDRO CZERWIENNE, ŻÓŁW ZĘBOBRZEGI, ODCINEK, OBELISK, GRZYB WILCZY, POMORSKA, STANOWISKO, KORZENIONÓŻKI, JAGODZIAK WIELKODZIOBY, PENELOPA ANDYJSKA, KOMÓRKA ZWOJOWA, HANUMAN, SZUPIN, TRWOŻNICA POSPOLITA, LIS RUDY, WALEC PARABOLICZNY, WODNICA KAMERUŃSKA, ?IBIS OLIWKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.228 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEPIDURUS APUS - SKORUPIAK Z RODZINY TRIOPSIDAE; WIELKOŚĆ CIAŁA DO 6,5 CM DŁUGOŚCI, FURKI DO 10 CM, GRZBIET CIAŁA OKRYTY JEST PANCERZEM, PRZYROŚNIĘTYM TYLKO W CZĘŚCI GŁOWOWEJ, SKORUPIAK Z WIDOCZNYM CIEMNOZIELONYM UBARWIENIEM I CZERWONĄ GŁOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEPIDURUS APUS - SKORUPIAK Z RODZINY TRIOPSIDAE; WIELKOŚĆ CIAŁA DO 6,5 CM DŁUGOŚCI, FURKI DO 10 CM, GRZBIET CIAŁA OKRYTY JEST PANCERZEM, PRZYROŚNIĘTYM TYLKO W CZĘŚCI GŁOWOWEJ, SKORUPIAK Z WIDOCZNYM CIEMNOZIELONYM UBARWIENIEM I CZERWONĄ GŁOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEKOPNICA WIOSENNA Lepidurus apus - skorupiak z rodziny Triopsidae; wielkość ciała do 6,5 cm długości, furki do 10 cm, grzbiet ciała okryty jest pancerzem, przyrośniętym tylko w części głowowej, skorupiak z widocznym ciemnozielonym ubarwieniem i czerwoną głową (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEKOPNICA WIOSENNA
Lepidurus apus - skorupiak z rodziny Triopsidae; wielkość ciała do 6,5 cm długości, furki do 10 cm, grzbiet ciała okryty jest pancerzem, przyrośniętym tylko w części głowowej, skorupiak z widocznym ciemnozielonym ubarwieniem i czerwoną głową (na 19 lit.).

Oprócz LEPIDURUS APUS - SKORUPIAK Z RODZINY TRIOPSIDAE; WIELKOŚĆ CIAŁA DO 6,5 CM DŁUGOŚCI, FURKI DO 10 CM, GRZBIET CIAŁA OKRYTY JEST PANCERZEM, PRZYROŚNIĘTYM TYLKO W CZĘŚCI GŁOWOWEJ, SKORUPIAK Z WIDOCZNYM CIEMNOZIELONYM UBARWIENIEM I CZERWONĄ GŁOWĄ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - LEPIDURUS APUS - SKORUPIAK Z RODZINY TRIOPSIDAE; WIELKOŚĆ CIAŁA DO 6,5 CM DŁUGOŚCI, FURKI DO 10 CM, GRZBIET CIAŁA OKRYTY JEST PANCERZEM, PRZYROŚNIĘTYM TYLKO W CZĘŚCI GŁOWOWEJ, SKORUPIAK Z WIDOCZNYM CIEMNOZIELONYM UBARWIENIEM I CZERWONĄ GŁOWĄ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x