CZŁOWIEK, KTÓRY MA MAŁO, JEST BIEDNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIEDOTA to:

człowiek, który ma mało, jest biedny (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIEDOTA

BIEDOTA to:

ludzie ubodzy, biedni, bez środków do życia (na 7 lit.)BIEDOTA to:

człowiek nieszczęśliwy, biedak (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY MA MAŁO, JEST BIEDNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.359

WIELKOMIEJSKOŚĆ, NADAJNIK TELEWIZYJNY, ANDORCZYK, AWANSCENA, HARTOWNOŚĆ, PIEGOWATY, WĄTŁOŚĆ, OKSYBIONT, USTĘPLIWOŚĆ, DERYWACJA FLEKSYJNA, PRZESZKODOWIEC, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, WOLAK, SŁOWO MASZYNOWE, TRYLMA, SAMOCHÓD PUŁAPKA, PROGRESYWIZM, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, MIMBAR, CZARNA ROBOTA, KOZA, RADIOTA, SZTAFAŻ, NUDNOŚĆ, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, CYPRYSIK GROSZKOWY, BINARYZM, PAS, MISTRZ WSZECHWAG, AGREGATOR, PLATFUS, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, TEORIA DESKRYPCJI, ROMANISTYKA, NAZWA PUSTA, SUPERSNAJPER, ZUPAK, BRACHYCEFALIA, KONWIKCJA, DZIAD, MĄDROŚĆ, SYNTETYZATOR, MIARA NIEZWARTOŚCI, STOSUNEK, BALOWNIK, ŁUK KLASYCZNY, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, OLEJ ARACHIDOWY, PŁASKOŚĆ, SUSCEPTANT, TADŻYK, ĆWIARTKA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, KIERUNEK, DZIAŁANIE, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, GŁUCHOŚĆ, PIANKA, ZAŁOGANT, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, OCEL, KANONISTYKA, MŁODY, TOTEM, KOMPETENTNOŚĆ, LICZBA OKTANOWA, PLEŚNIAK, STOJAK, FILEMON CIENKODZIOBY, METODY, BATYMETRIA, DRAPIEŻNOŚĆ, BEZPIECZNE ZAPASY, HIEROFANT, WSPÓLNY ZASÓB, ŻOŁDAK, NANOMETR, SUWAŁCZANIN, PODDANY, SZMIDT, ŚMIECH, MONOGAMICZNOŚĆ, GAP, GRUPA FOKUSOWA, PRZESTRZEŃ, OSTROŚĆ, NEPOT, STARAJĄCY SIĘ, ANIMALIZM, METODA DELFICKA, ZAPARZACZKA, SYRENI GŁOS, JĘZYK MASZYNOWY, SKŁADNIK ODŻYWCZY, KONSULTANT, AKCEPTOR, WSZECHWŁADNOŚĆ, MARTWY PRZEPIS, POWŁÓCZYSTOŚĆ, KOZIBRÓD, BARANIA GŁOWA, BRAND, UMOWA ZLECENIA, TWÓR, ASTER SOLNY, CENTRALNE, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, LEKKOMYŚLNIK, JĘZYK ŻYWY, TŁUSTE LATA, PIENIĄDZ TOWAROWY, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA, PAWILON, EKSPERT, PASZTETÓWA, NIEPOKALANOŚĆ, KIRGIZ, OGNIWO MOKRE, ZAWODNIK, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, OBSERWATOR STANU, WIELKOGŁOWOWATE, BÓSTWO, SYGNAŁ ANALOGOWY, PRAWO, KAPCAN, GLIKOZYD FENOLOWY, FAFUŁA, WYCIĄG TOWAROWY, SADYSTYCZNOŚĆ, PĘTAK, EKSHIBICJONISTA, ŻARLIWIEC, SERDECZNIK POSPOLITY, POLITYKA, MINUTNIK MECHANICZNY, BAHRAJŃCZYK, PRZEGRYWKA, WSPÓLNOŚĆ, WYSPA KONTYNENTALNA, BUDYŃ, SZALENIEC, NIRWANA, EKSPLOATATOR, CŁO OCHRONNE, UZALEŻNIONY, CZŁON SYNTAKTYCZNY, HOŁDOWNIK, PATRONAŻ, LANE CIASTO, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, BAKAŁARZ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, KUMA, ZESZYT W LINIE, STREFA PODMIEJSKA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, ZIELONA KARTA, TRZEBIENIEC, ŁAGODNOŚĆ, MIECZ SZYBROWY, INSTALATOR, AGENT, OPIESZALSTWO, ŻARTOWNIŚ, BERA, EWOLUCJONIZM MULTILINEARNY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, RUMUN, PUSTY ŁEB, INFLACJA PŁACOWA, GAWĘDZIARZ, KOLIDAR, STADION OLIMPIJSKI, INDAGATOR, CIENIAS, MINIMALIZM, GWINEJCZYK, BIOSYNTEZA BIAŁKA, ŻAGIEL SKOŚNY, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, NIEWIERZĄCY, MEKSYKANIN, CEROWACZ, CYTADELA, DZIŚ, LEJBIK, ALGEBRAIK, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, TWIERDZENIE REESA, FIZYKA SŁOŃCA, MACIERZ KWADRATOWA, PSI GRZYB, SKANER, PRZYSADKA, ŚLUB CYWILNY, JEZIORO ENDOREICZNE, SUPERWAJZOR, CHARAKTERYSTYKA, MĄDRALIŃSKI, OGIER, SŁODKA BUŁKA, TAMARYND, POWIĘŹ, WIRUS GRYPY TYPU B, JĘZYK DUŃSKI, ŻOŁDAK, KONDOR KRÓLEWSKI, KETOZA, GRAFIK, AKSAMITNOŚĆ, WINO LIKIEROWE, PASTOR, POWIĄZANIE, PISCHINGER, LICZMAN, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, SPRAY, WIERSZ, BOKOBRODY, OKRUCH, HUMOR, ŻABA RYŻOWA, OFFSET, ŚWISZCZ, WYPŁATA, POSTĘPAK, FILOLOGIA ANGIELSKA, BRETOŃCZYK, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, PLUGIN, ZASADA KOMPOZYCYJNA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, AFGAŃCZYK, RĘKA BOSKA, KLUCZ SZWEDZKI, KUTYKULA, KOZOJEBCA, BEZKLASOWOŚĆ, WKŁAD, ESENCJALIZM, AZATIOPRYNA, SZUM, WARIAT, DIABELSKOŚĆ, ERYTROCYT, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, UROSTOMIA, PIORUNOCHRON, FETYSZ, ŚLIZGAWKA, SITNIK, LEŚNY DZIADEK, OŚLA CZAPKA, DEKLARACJA WEKSLOWA, LESZCZ, KOSIARKA ROTACYJNA, SZPARA POWIEKOWA, SER TRAPISTÓW, JUTLAND, SAMOREALIZACJA, GŁOS DORADCZY, WYRÓWNANIE, ZADZIORNOŚĆ, SMERD, GAŚNICA PIANOWA, CZAPKA NIEWIDKA, ROZTWÓR STAŁY, MIODOJAD CIEMNY, INTELEKTUALISTA, ZNAK ORIENTACYJNY, ŚWIATŁA DROGOWE, SUPERVISOR, AWANGARDA, ŻYCIE WIECZNE, SALWINIOWATE, EDUKATORKA, PRODUKCJA, DZIERŻAWCA, RYTUAŁ, SZYBKI BILL, STACJA ROBOCZA, AMALGAMAT, POŻYCZKA LOMBARDOWA, GAŁĄŹ, POSYBILIZM, PODKATEGORIA, INICJATYWNOŚĆ, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, WERYFIKACJA, RAK SZEWC, WOODSTOCK, OSA DACHOWA, KULTURYSTA, REPREZENTACYJNOŚĆ, MUŁOWCOWATE, HINDUS, ?PODRÓŻNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.359 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY MA MAŁO, JEST BIEDNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY MA MAŁO, JEST BIEDNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIEDOTA człowiek, który ma mało, jest biedny (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIEDOTA
człowiek, który ma mało, jest biedny (na 7 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY MA MAŁO, JEST BIEDNY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY MA MAŁO, JEST BIEDNY. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x