LUDZIE UBODZY, BIEDNI, BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIEDOTA to:

ludzie ubodzy, biedni, bez środków do życia (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIEDOTA

BIEDOTA to:

człowiek, który ma mało, jest biedny (na 7 lit.)BIEDOTA to:

człowiek nieszczęśliwy, biedak (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUDZIE UBODZY, BIEDNI, BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.779

WYRAKOWATE, WYRAKI, KRUKOWATE, INTERNOWANY, KOSZULKA, ŚLEPA PRÓBA, WPIERDOLKA, RYGORYSTKA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, ZGREDY, PATOLOGIA, KONFORMACJA, SŁUŻBISTKA, PROŚCIUCH, TEJU WODNY, MINIMALISTA, FLORA FIZJOLOGICZNA, PEPLOS, BATYSTAT, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, GOYEN, KARDIOLOGIA INTERWENCYJNA, KONWERS, ZAKON BRACI MNIEJSZYCH, ZAKONNOŚĆ, KELLER, WOLA BOŻA, REID, SŁUŻALCZOŚĆ, PRZEMYT MRÓWCZANY, KONTRPOCHÓD, WIĘŹ SPOŁECZNA, FARMACJA STOSOWANA, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, SUROWOŚĆ, MANET, SINGEL, NATURA, ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, CHEMOAUTOTROFIA, PROSIĄTKO, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, TERRANIE, KSIĘSTWO ANDORY, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA, MIKROELEMENT, JAZDA BEZ TRZYMANKI, KRAJE KOMUNISTYCZNE, BROŃ, ZYGOTARIANIN, NEPAL, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, JAJA PRAWICZKÓW, PAMPUCH, ECCHI, PIERŚCIEŃ, WÓZ KEMPINGOWY, SZTUCZNE ŻYCIE, MIŚ KOALA, ULICA, WZORZEC UMOWNY, DOM LETNISKOWY, STYL ARTYSTYCZNY, OBLĘŻENIE, PIĘTRO, MALARSTWO IKONOWE, PRALNIA CHEMICZNA, SCHRON, PŁEĆ NADOBNA, LUDZIE, GAPOWICZ, PROTRYPTYLINA, ANTYLOPA DERBIEGO, DZIEDZINA CAŁKOWITOŚCI, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, JEZIORO POLITROFICZNE, WOLNY ZAWÓD, SARMACKOŚĆ, ANOLIS WODNY, TRANSLACJA, DNI, AUTOMAT, ROŚLINY TELOMOWE, DECENTRALIZACJA, GŁOSOWANIE, HERBATNIK, KAWALEC, STREFA WOLNOCŁOWA, NIEDOSTATEK, LATAJĄCE SKRZYDŁO, BEZDOTYKOWIEC, DIONIZYJSKOŚĆ, KARATEKA, OGNISKO RODZINNE, KAŁAMASZKA, ŚWIEŻA KREW, LILAK, OKAPI, ADDYCJA, UZDA, PAMIĘĆ UKRYTA, WIDZOWNIA, ANGARIA, DODATEK BRANŻOWY, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, PRZEBIEG UTAJONY, ALMANACH, NIEROZWAŻNOŚĆ, APTEKA, ELIKSIR ŻYCIA, REGULATOR KWASOWOŚCI, DOM OTWARTY, TRANSPOZYCJA, TRANSFER BUDŻETOWY, JARSTWO, MAŁPIATKI LORI, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, LENTZ, ŻABY WĄSKOPYSKIE, LEMURKOWATE, NOZDRZAKI, STOPA DYSKONTOWA, INSTYTUT ŚWIECKI, MAKROSKOPIA, WYCINEK, GAPIE, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, AFIRMACJA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, MAKRAMA, BAZA ORBITALNA, TRZYDZIESTOPAROLATEK, ŚLEPY TOR, RACHUBA, WNIEBOWZIĘCIE, OZONOSFERA, MIETLORZ, ODPAD POUŻYTKOWY, ANTECEDENCJA, FORMALISTA, DOSŁOWNOŚĆ, DIARIUSZ, MIM, LAKONIZM, WIATRAKOWIEC, SKĄPOSZCZETY, MINIMALIZM, IKONA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, KARAWANING, PIRAT, BUCHTA, ŻYWOTNOŚĆ, NEKTARYNA, OTALGIA, SŁUGUS, FINGER FOOD, WIEK NASTOLETNI, WIZUALIZACJA, DYMNA CHATA, BRUTTO, ABROGACJA, JOSEPH PAUL GOEBBELS, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, MIĘKKI ENTER, SZTUCA, ELFICA, WAPNO, MONOGENIZM, JEDEN CZORT, PSTRĄG POTOKOWY, ZAKON RYCERSKI, PALMICZKA, BEZ LEKARSKI, GÓWNIARSTWO, EKSPARTNERKA, SEKURYTYZACJA, POSTĘPAK, WOSKOWATOŚĆ, WIEK CHŁOPIĘCY, BEZ, AMFISBENA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, OPIEKA PALIATYWNA, STRÓJ ADAMA, BEDŁKA FIOLETOWA, NADREALIZM, DENACYFIKACJA, GARBATY ANIOŁ, BOGUCKI, NERD, HIPOMANIA, SENTENCJA, FRANCISZKANIZM, SZYDLARZ, GROCH Z KAPUSTĄ, PŁYTKI TALERZ, SKOCZNIA NORMALNA, WOLENTARZ, OBIJACZ, MEGALIT, ELFKA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, MURARKA RUDA, CHOMIKOWATE, APOLLIN, PIEROŻEK, DOWOLNOŚĆ, BYLICA BOŻE DRZEWKO, REMONTANTY, NIENOWOCZESNOŚĆ, DOBROWOLNOŚĆ, BEZ, BASENIK, LYNCH, CARAVANING, CECHA PODZIELNOŚCI, MOIETY, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, PĄCZKOWCE, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, AUTOASEKURACJA, NARZUTKA, ŁAŃCUSZEK, ELF, ŚWIATŁODRUK, FERMENTACJA ANAEROBOWA, WIEŻOWIEC, KOŁO HERMENEUTYCZNE, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, SERNIK WIEDEŃSKI, BROŃ AUTOMATYCZNA, ANONIMOWOŚĆ, CZEK, KAIN, MAŁPI GAJ, MUZYKA CERKIEWNA, OPTYMALIZACJA, TARA, SKOTOPASKA, EKLOGA, HOMOGENIZACJA, AUSTEN, ZARYSOWANIE, MAKROBIOTYKA, KOLONIA, TELEFONIA, KRYPA, DWORUS, PELOMEDUZOWATE, SIODŁO BEZTERLICOWE, EKOSFERA, BACHANTKA, AKLAMACJA, BYŁA, SŁONINA, METALURGIA PROSZKÓW, ROTUNDA, ŁÓŻECZKO NADZIEI, KSEROFIT, KESON, APARATOWNIA ZDALNEGO STEROWANIA, EHRHARD, GORĄCZKA PONTIAC, CIAMCIA, MEZOZAURY, ORNAMENTYKA, BŁĘDNE KOŁO, WSTRZĄS, AMATOR, WIDŁOZĘBOWCE, KONTYNENT, MARGINES, HEDONIZM, ETAT, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, DOŁY, NIEPODZIELNOŚĆ, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, TEKSASY, WYDATKI, GAJDY, GUYS, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, BUREK, PANAS, GRZYWIENKA, RYCZAŁT, FAKTURA, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, DRAPACZ, BRYZOL, STYGOBIONT, POKAL, POLITYKA GOSPODARCZA, NOMINALIZM, ELEMENT, ?BOBO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.779 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LUDZIE UBODZY, BIEDNI, BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LUDZIE UBODZY, BIEDNI, BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIEDOTA ludzie ubodzy, biedni, bez środków do życia (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIEDOTA
ludzie ubodzy, biedni, bez środków do życia (na 7 lit.).

Oprócz LUDZIE UBODZY, BIEDNI, BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - LUDZIE UBODZY, BIEDNI, BEZ ŚRODKÓW DO ŻYCIA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x