PEWNA PERSPEKTYWA, STOSUNEK, W JAKIM SPRAWY, POJĘCIA (TAKŻE: INNI LUDZIE) SĄ USYTUOWANE WOBEC JAKIEJŚ OSOBY POJMOWANEJ JAKO JEDNOSTKA POSIADAJĄCA PSYCHIKĘ, UPORZĄDKOWANE PRZEZ NIĄ; RODZAJ MECHANIZMU OBRONNEGO, KTÓRY POZWALA CHRONIĆ PRYWATNOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, DOBRE SAMOPOCZUCIE ITP. PRZED WPŁYWEM ŚWIATA ZEWNĘTRZNEGO I INNYCH LUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSTANS to:

pewna perspektywa, stosunek, w jakim sprawy, pojęcia (także: inni ludzie) są usytuowane wobec jakiejś osoby pojmowanej jako jednostka posiadająca psychikę, uporządkowane przez nią; rodzaj mechanizmu obronnego, który pozwala chronić prywatność, indywidualność, dobre samopoczucie itp. przed wpływem świata zewnętrznego i innych ludzi (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYSTANS

DYSTANS to:

chłodny, powściągliwy, ostrożny stosunek wobec kogoś lub czegoś (na 7 lit.)DYSTANS to:

odległość w przestrzeni (na 7 lit.)DYSTANS to:

wyznaczony, zwykle ściśle określony w zakresie długości, odcinek do pokonania w wyścigach (na 7 lit.)DYSTANS to:

odległość w czasie, perspektywa czasowa (na 7 lit.)DYSTANS to:

różnica, trudna do pokonania bariera, która wynika z pewnych faktów (na 7 lit.)DYSTANS to:

część, która w konstrukcji oddziela coś od czegoś, oddala od siebie dwa elementy, żeby się nie stykały (na 7 lit.)DYSTANS to:

wymierzony odcinek drogi, na którym odbywa się wyścig (na 7 lit.)DYSTANS to:

wymierzona trasa biegu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PEWNA PERSPEKTYWA, STOSUNEK, W JAKIM SPRAWY, POJĘCIA (TAKŻE: INNI LUDZIE) SĄ USYTUOWANE WOBEC JAKIEJŚ OSOBY POJMOWANEJ JAKO JEDNOSTKA POSIADAJĄCA PSYCHIKĘ, UPORZĄDKOWANE PRZEZ NIĄ; RODZAJ MECHANIZMU OBRONNEGO, KTÓRY POZWALA CHRONIĆ PRYWATNOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, DOBRE SAMOPOCZUCIE ITP. PRZED WPŁYWEM ŚWIATA ZEWNĘTRZNEGO I INNYCH LUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.372

PODMIOT LITERACKI, KLUB, FON, HALOGENOALKAN, LUSTERKO, PIESZY, KAWALERIA POWIETRZNA, NALEWKA JODOWA, KROPIELNICA, BAT, PESETA, TURIAZAUR, WDOWI GROSZ, OKTANT, PETARDA, DETERGENT, TALERZ, KACZENICA, SIEĆ, PRZEDSCENIE, NAJDUCH, ALLEMANDE, PASKUDNIK, BATUTA, MINA, JACKSON, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, LOKOMOBILA SAMOJEZDNA, KANNA, GRAETZ, MARSZAŁEK POLNY, MIMESIS, SYNSEPAL, NORYLSK, RURA OGNIOWA, RAJDÓWKA, PIERWIASTEK RODZIMY, BRANLE, NAZWA ABSTRAKCYJNA, STAN TRZECI, CAMPARI, RONIN, PRZODUJĄCY USTRÓJ, REKOLEKTA, DYSK AKRECYJNY, POKOST, PRZEKSZTAŁCENIE ANTYLINIOWE, IZOSYLABIZM, KATALOG SYSTEMATYCZNY, AIRBUS, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ZACHWALACZ, DRENAŻ, OBOJNACTWO, DALMATYKA, ROZGRZESZENIE, FRYZYJSKI, ŚWIT ASTRONOMICZNY, PLAMA WĄTROBOWA, BAZYLIKA, KLIKER, TELEFONIA KOMÓRKOWA, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, DON QUICHOTE, JEZUITA, ORGANMISTRZOSTWO, MAGISTERIUM, EUROCZEK, KRĄGŁOLIST, ŚWIĘTOPIETRZE, LEKCJA, GWAJAKOWIEC, BAZA, SZACHRAJ, DWUKWIAT, GURU, BRASSEUR, TRASA, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, FRATER, SKAFANDER, FORMA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, MAMIŃSKI, UCHO IGIELNE, MONDRIAN, KOMPOZYCJA, KWIAT SŁUPKOWY, CHRZĄSTKA, ZAPORA OGNIOWA, GWIZD, KRĄŻENIE WROTNE, RODZINA KONTRAKTOWA, DOMINACJA ZUPEŁNA, DMUCHAWKA, GROMADA, PŁUG KOLEŚNY, ZWINNOŚĆ, ZARZĄDZAJĄCY, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, PIERWODRUK, KLAKA, SZENILA, AEDICULA, PODUSZKA, TYSIAK, TERYTORIUM MANDATOWE, MOSHING, DOSTAWCA, SYMETRIA, NINGCHENGOPTERUS, KONSTYTUCJA, MILIKIUR, EOTYRAN, CHLEB CHRUPKI, HAMILTON, ŻYWOTNIKOWIEC JAPOŃSKI, KAT, MIOTEŁKA, SAKRAMENT, GÓWNOZJADZTWO, PODROZJAZDNICA, PALEOPTERYKS, BENZOESAN SODU, INIEKCJA, KRONSELKA, WNIEBOWZIĘCIE, WYŁADOWANIE ULOTOWE, WEŁNIAK, OSŁONOWOŚĆ, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, CYNADRA, ZACIERKA, ALTANNIK FIOLETOWY, HOT DOG, BANAN, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, PROTOKÓŁ, BRYKA, IDEOLOG, SOFISTA, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, CHEMIA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, ALOKODON, ŁOPATKA, TURMA, TRÓJKĄT, SZYBKOZŁĄCZKA, STERBRAMSEL, SOLANKA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ŁUCZNIK, ABROZAUR, USZATEK, BRAMKA HONOROWA, TLENOWIEC, KARIATYDA, GARGAMEL, EKRAN, MODEL, CHŁOPEK, OŚLA CZAPKA, EXTRAKLASA, SYRENA, DIAKRYT, IZOPRENOID, PIERWSZY WERTYKAŁ, KOLBA, ZGUBICIEL, DIPLODOK, DOBA, WSPÓLNOTA, PIERDOLETY, GNIOTOWNIK, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, MUSKUŁ PNEUMATYCZNY, SAJAN, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, SZYBKOZŁĄCZE, AZATIOPRYNA, OCHRONA INDYWIDUALNA, CZORT, KITA, ŻYŁA JĄDROWA, SĄD KAPERSKI, PLEBEJUSZ, KAZNODZIEJSTWO, MARKETING INTERNETOWY, JARZYNIARZ, WIĄZANIE POTRÓJNE, REFLEKTOR, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, TUKOTUKI, DRYF, MIMETYZM, FLESZ, REZONATOR, TORT DOBOSZA, SZCZAWA, CZARNE KLUSKI, MARIONETKA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, CYBERPUNK, KWATERUNEK, LANGOSZ, PANDUR, OGÓREK, BAZYLEK, MONARCHIANIZM, ŚCIĘCIE, SOFCIK, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, MIASTO OGRÓD, ZAŚLAZ, PSEUDOPALATUS, GMATWEK, GACIE, HISTORYK, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, DEDERON, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, SZKŁO, ROLWAGA, ORGANISTRUM, MIODOWNIK, DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, ARTYSTA, TRANSPORT AKTYWNY, GARBARSTWO, BUDOWLANY, FLAK, BIOTRANSFORMACJA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, RDZEŃ OBLICZENIOWY, LINIA HODOWLANA, KB, WODORÓWKA, FOKBRAMWANTY, NEHRING, PAŃSTWO POLICYJNE, CIASTO PIASKOWE, JAŚMINOWIEC WONNY, KASBA, JEZIORO PROGLACJALNE, KUŁAKOWA, PHISHER, KURPIE, ESKADRA, OKTANT, STYCZNA, BÓG, BŁONA MIĘŚNIOWA, WYROCZNIA, PASTICCIO, SYBIR, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, KODOWANIE PREFIKSOWE, SZNUR, DRAGA, DOŚWIADCZENIE, EODICYNODON, KOŁO ŁOWIECKIE, CHOMIK AZERSKI, PUNK, STRAGANIARZ, MAJEWSKI, MÉGANE, DIARTROGNATUS, EGIROZAUR, POLAJ, SIEĆ STAWNA, ALDOLAZA, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, WIRTUOZERSTWO, CZARNY, PIERWOBYT, KELLER, TOŁHAJ, MIARA NIEZWARTOŚCI, OPACZNOŚĆ, AL SECCO, MECHANIZM RYGLOWY, OPŁATA PROLONGACYJNA, ENCYKLOPEDYSTA, GEOGRAFIA, CYNADERKA, IZM, LUTNIARZ, KABOTYN, TELEKONFERENCJA, JĘZYKI URALSKIE, POTENCJAŁ, GROTSTENSZTAG, INTERPRETER, MUTACJA, DZIEDZICZNOŚĆ, ?NOPCSASPONDYL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.372 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PEWNA PERSPEKTYWA, STOSUNEK, W JAKIM SPRAWY, POJĘCIA (TAKŻE: INNI LUDZIE) SĄ USYTUOWANE WOBEC JAKIEJŚ OSOBY POJMOWANEJ JAKO JEDNOSTKA POSIADAJĄCA PSYCHIKĘ, UPORZĄDKOWANE PRZEZ NIĄ; RODZAJ MECHANIZMU OBRONNEGO, KTÓRY POZWALA CHRONIĆ PRYWATNOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, DOBRE SAMOPOCZUCIE ITP. PRZED WPŁYWEM ŚWIATA ZEWNĘTRZNEGO I INNYCH LUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PEWNA PERSPEKTYWA, STOSUNEK, W JAKIM SPRAWY, POJĘCIA (TAKŻE: INNI LUDZIE) SĄ USYTUOWANE WOBEC JAKIEJŚ OSOBY POJMOWANEJ JAKO JEDNOSTKA POSIADAJĄCA PSYCHIKĘ, UPORZĄDKOWANE PRZEZ NIĄ; RODZAJ MECHANIZMU OBRONNEGO, KTÓRY POZWALA CHRONIĆ PRYWATNOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, DOBRE SAMOPOCZUCIE ITP. PRZED WPŁYWEM ŚWIATA ZEWNĘTRZNEGO I INNYCH LUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSTANS pewna perspektywa, stosunek, w jakim sprawy, pojęcia (także: inni ludzie) są usytuowane wobec jakiejś osoby pojmowanej jako jednostka posiadająca psychikę, uporządkowane przez nią; rodzaj mechanizmu obronnego, który pozwala chronić prywatność, indywidualność, dobre samopoczucie itp. przed wpływem świata zewnętrznego i innych ludzi (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSTANS
pewna perspektywa, stosunek, w jakim sprawy, pojęcia (także: inni ludzie) są usytuowane wobec jakiejś osoby pojmowanej jako jednostka posiadająca psychikę, uporządkowane przez nią; rodzaj mechanizmu obronnego, który pozwala chronić prywatność, indywidualność, dobre samopoczucie itp. przed wpływem świata zewnętrznego i innych ludzi (na 7 lit.).

Oprócz PEWNA PERSPEKTYWA, STOSUNEK, W JAKIM SPRAWY, POJĘCIA (TAKŻE: INNI LUDZIE) SĄ USYTUOWANE WOBEC JAKIEJŚ OSOBY POJMOWANEJ JAKO JEDNOSTKA POSIADAJĄCA PSYCHIKĘ, UPORZĄDKOWANE PRZEZ NIĄ; RODZAJ MECHANIZMU OBRONNEGO, KTÓRY POZWALA CHRONIĆ PRYWATNOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, DOBRE SAMOPOCZUCIE ITP. PRZED WPŁYWEM ŚWIATA ZEWNĘTRZNEGO I INNYCH LUDZI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PEWNA PERSPEKTYWA, STOSUNEK, W JAKIM SPRAWY, POJĘCIA (TAKŻE: INNI LUDZIE) SĄ USYTUOWANE WOBEC JAKIEJŚ OSOBY POJMOWANEJ JAKO JEDNOSTKA POSIADAJĄCA PSYCHIKĘ, UPORZĄDKOWANE PRZEZ NIĄ; RODZAJ MECHANIZMU OBRONNEGO, KTÓRY POZWALA CHRONIĆ PRYWATNOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, DOBRE SAMOPOCZUCIE ITP. PRZED WPŁYWEM ŚWIATA ZEWNĘTRZNEGO I INNYCH LUDZI. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast