MĘŻCZYZNA, KTÓRY ZWYKLE SPRZEDAJE KORONKI, RZADZIEJ JEST TEŻ ICH WYTWÓRCĄ (CHOĆ ZDARZALI SIĘ MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY OBSŁUGIWALI KROSNA KORONKOWE ZBYT CIĘŻKIE DLA KOBIET) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORONKARZ to:

mężczyzna, który zwykle sprzedaje koronki, rzadziej jest też ich wytwórcą (choć zdarzali się mężczyźni, którzy obsługiwali krosna koronkowe zbyt ciężkie dla kobiet) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MĘŻCZYZNA, KTÓRY ZWYKLE SPRZEDAJE KORONKI, RZADZIEJ JEST TEŻ ICH WYTWÓRCĄ (CHOĆ ZDARZALI SIĘ MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY OBSŁUGIWALI KROSNA KORONKOWE ZBYT CIĘŻKIE DLA KOBIET)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.887

TOR, ZGNIŁOŚĆ, PILOT DOŚWIADCZALNY, KERALCZYK, NABOJKA, PRZYSADZISTOŚĆ, SKRZYNECZKA, PRYNCYPAŁ, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, USTAWKA, ANTYKWARNIA, BUFET, PANKREATYNA, WIELOBARWNOŚĆ, SKNERSTWO, TABLICA ASOCJACYJNA, TERMINARZ, PARZONKA, DYLATACJA CZASU, LEJEK, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, FIRCYK, POCISK NIEPENETRACYJNY, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, ŹRÓDŁO RADIOWE, PORZĄDEK JOŃSKI, POPRZEWRACANIE, PRZESŁUCHANIE, DRUT, CIĄŻENIE POWSZECHNE, CHOROBA KENNEDY'EGO, ANOMIA, OBŁOŚĆ, TEŚCIK, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, STAROŻYTNICTWO, JUNAK, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, ANIMALIZM, ELEKTRONOWOLT, BEZROBOCIE UKRYTE, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, NIESŁUSZNOŚĆ, SPOT, WSZETECZNOŚĆ, ROZCZAROWANIE, PRZEKUPIEŃ, OBSESYJNOŚĆ, GNIAZDO, CZERWONOKRZEW, SZCZYPIOREK, ORTOPEDIA, KARTKA, ABSURDALNOŚĆ, GARKOTŁUK, HARMONIJKA USTNA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, MENISK, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, GNOZA, INFLACJA PŁACOWA, PALUSZEK, NAKŁADKA, FILTR BUTTERWORTHA, KOMORA MINOWA, PIASTUNKA, ENERGETYKA JĄDROWA, OSOWIAŁOŚĆ, POMOC SPOŁECZNA, RUCH RELIGIJNY, ELASTYCZNOŚĆ, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, ANTYINTELEKTUALISTA, GUNDIE, PĘDZARNIA, NALEPA, PRZEGRYWKA, JĘZYK, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, KIERUNEK, RODZAJ, OŁTARZYK PRZENOŚNY, LEWOSKRĘT, PIECZENIARZ, MANIKIURZYSTKA, LYGODIUM PALMIASTE, ZGORZELINA, ALARM, BUCHTA, CIERNIOPLĄT, FILOLOGIA CHORWACKA, ZŁOTOŚĆ, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, KATON, KOD, AUTOTEMATYZM, LUDEK, PARGAMIN, ANNAŁ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, AUTSAJDER, ANTYWZORZEC, TERENOZNAWCA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, ZAUROPODOMORFY, ABISOBENTAL, NITROZOBAKTERIA, SOSNA MASZTOWA, KORNICKI, HALLOTRON, MOTYW, KLAWISZ NUMERYCZNY, ANTEFIKS, EUKARIOT, KAPLICA CHRZCIELNA, PRZĄDEK, AMERYKANIZM, IKAR, STOŻEK, TONIKA, GAJAL, MROCZEK POZŁOCISTY, DZBAN, KWIAT, GWICHT, BLISKI, OKOROWANIE, PROCESOWICZ, KONTUR, SEJSMOMETRIA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, FALKONKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, SŁUPEK, TRAWA KANARYJSKA, MURŁAT, CIRROCUMULUS, OGRANICZONOŚĆ, DEKORATOR WNĘTRZ, FIZYKA, TŁUMACZENIE, GOSPODARKA WODNA, HARTOWNOŚĆ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, NIETOPERZE OWADOŻERNE, WNIEBOWSTĄPIENIE, FILOLOGIA NIEMIECKA, RYNEK KONKURENCYJNY, PRZESTRZEŃ LINIOWA, KARYKATURALNOŚĆ, GATUNEK PARASOLOWY, KONWENCJONALIZM, ELEKTRONIKA, OSCYLATOR, LEMIESZKA, BŁYSK, CIĄG POLIGONOWY, ŚLĄSKOŚĆ, HALABARDA, HAMULEC BĘBNOWY, ANOKSYBIOZA, PREZERWATYWA, NISKOŚĆ, DROBNIACZKOWCE, IMPROMPTU, PAŃSTWO, SEKRETARZYK, CHYBOTLIWOŚĆ, HANIEBNOŚĆ, SPOTKANIE MODLITEWNE, GLORIETKA, CONCERTO GROSSO, ELLE, WILCZAR, HOMARY, ŻOŁDAK, PRAWO MATERIALNE, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, KADŹ ZALEWNA, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, ODBIJANIE SIĘ, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, ZWIERZĘ, OFENSYWA, POLNIK PÓŁNOCNY, AFILIACJA, REPERTUAR, DALEKOWZROCZNOŚĆ, PONDERABILIA, ZAMYKANIE USZU, GWARDZISTA, SPÓŁKA CICHA, BRATEK, KURECZKA, NERWOWOŚĆ, ZWYCIĘŻYCIEL, WYSIĘK, POWIĘŹ, ABOLICJONISTKA, SZYBKI BILL, GAŁKA BLADA, MIĘTA, TURYSTYKA KONNA, NIEGOŚCINNOŚĆ, GLOBIGERYNA, PIAST, EUCHARYSTIA, TREL, WIELOETAPOWOŚĆ, ROZKŁAD MAXWELLA, SOLISTA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, INFORMACJA, POBIAŁKA, CIEPŁE KRAJE, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, GRABKI, ROMBOŚCIAN, AMORFICZNOŚĆ, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ROWER, NIEODPORNOŚĆ, FORMALISTKA, PLANISFERA, MINISTERSTWO, PALTO, NUMERACJA PORZĄDKOWA, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, KUPON, MUZA, KINOMANIAK, PRZYRZĄD, PODWÓJNA HELISA, BIEGACZ, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, GARLACZ, ZACIOS, JASTRZĘBI NOS, PRZODEK, NADZIEWARKA, ANTENA DOOKÓLNA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, STRZELEC POKŁADOWY, NAWÓJ, PIÓRO, ALBUM, WOLA, MIASTO, PEDET, GWIAZDA, PEDOSFERA, REGENERATOR, OPENER, CZYSTE RĘCE, SATURN, RZUT STEREOGRAFICZNY, MODULARNOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, SKRZYDŁO, JĘZYK PRASEMICKI, SKŁADANKA, PIERŚ, DOBRO, UMIEJSCOWIENIE, IMAGE, KROPKOWANIE, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, PIKANIE, APEL POLEGŁYCH, KAMIEŃ MILOWY, MISTRZ, SKURCZYBYK, DWUSTRONNOŚĆ, OBJAWIENIE PRYWATNE, GÓWNOZJADZTWO, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, IMPREGNATOR, NOCEK ALCATHOE, HAFIZ, NERKOWIEC, ANIOŁEK, YOUTUBERKA, KINO AKCJI, GRUPOWICZ, ŻÓŁTY ALARM, SHEMALE, PRACOWNIK BUDOWLANY, BIEL, POJAWIENIE SIĘ, SUBSKRYPCJA, MASA KAŁOWA, UKŁAD PIASECKIEGO, UPALNOŚĆ, ANGORKA, PLATFUS, PROKARBAZYNA, WÓZ ASENIZACYJNY, MASZT, ?HIPERTONIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.887 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MĘŻCZYZNA, KTÓRY ZWYKLE SPRZEDAJE KORONKI, RZADZIEJ JEST TEŻ ICH WYTWÓRCĄ (CHOĆ ZDARZALI SIĘ MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY OBSŁUGIWALI KROSNA KORONKOWE ZBYT CIĘŻKIE DLA KOBIET) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MĘŻCZYZNA, KTÓRY ZWYKLE SPRZEDAJE KORONKI, RZADZIEJ JEST TEŻ ICH WYTWÓRCĄ (CHOĆ ZDARZALI SIĘ MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY OBSŁUGIWALI KROSNA KORONKOWE ZBYT CIĘŻKIE DLA KOBIET)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORONKARZ mężczyzna, który zwykle sprzedaje koronki, rzadziej jest też ich wytwórcą (choć zdarzali się mężczyźni, którzy obsługiwali krosna koronkowe zbyt ciężkie dla kobiet) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORONKARZ
mężczyzna, który zwykle sprzedaje koronki, rzadziej jest też ich wytwórcą (choć zdarzali się mężczyźni, którzy obsługiwali krosna koronkowe zbyt ciężkie dla kobiet) (na 9 lit.).

Oprócz MĘŻCZYZNA, KTÓRY ZWYKLE SPRZEDAJE KORONKI, RZADZIEJ JEST TEŻ ICH WYTWÓRCĄ (CHOĆ ZDARZALI SIĘ MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY OBSŁUGIWALI KROSNA KORONKOWE ZBYT CIĘŻKIE DLA KOBIET) sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - MĘŻCZYZNA, KTÓRY ZWYKLE SPRZEDAJE KORONKI, RZADZIEJ JEST TEŻ ICH WYTWÓRCĄ (CHOĆ ZDARZALI SIĘ MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY OBSŁUGIWALI KROSNA KORONKOWE ZBYT CIĘŻKIE DLA KOBIET). Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x